Đồ án Thiết kế hạng mục điện - Thông tin liên lạc chung cư Petroland, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

MỤC LỤC

I. HỆ THỐNG ĐIỆN

 

Trang

 

 

1. CƠ SỞ THIẾT KẾ .1

1.1 MÔ TẢ CÔNG TRÌNH .1

1.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TRÌNH.1

1.3 PHẦN TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT PHỤ TẢI .2

2. PHỐI HỢP VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÀ THẦU CHÍNH .4

2.1 PHỐI HỢP .4

2.2 CÁC CÔNG TÁC DO NHÀ THẦU CHÍNH THỰC HIỆN.4

3. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN .5

3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ.5

3.2 CÁC YÊU CẦU CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG .7

3.3 ĐIỀU KHIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG .7

4. YÊU CẦU CHUNG .8

4.1 KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG.8

4.2 NHỮNG YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN DO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH .8

4.3 BẢO HÀNH.8

4.4 THUYẾT MINH THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ .9

4.5 NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ THIẾU SÓT .9

4.6 ĐỊNH VỊ LỖ MỞ VÀ CHỈNH SỬA .9

4.7 ĐỊNH VỊ THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG Ổ CẮM .9

4.8 SỰ PHỐI HỢP TRONG LẮP ĐẶT.10

4.9 CÔNG TÁC THI CÔNG VÀ BẢO ĐẢM .10

4.10 BẢN VẼ THI CÔNG .10

4.11 BẢN VẼ HOÀN CÔNG .10

4.12 SỰ THAY ĐỔI THIẾT BỊ .11

4.13 THIẾT BỊ ĐƯỢC ĐÓNG GÓI .11

4.14 MẪU VÀ NGUYÊN MẪU .11

4.15 NHIỄU SÓNG VÔ TUYẾN .12

4.16 DÁN NHÃN MÁC .12

4.17 TAY NGHỀ THỢ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU .13

4.18 HỆ SỐ CÔNG SUẤT, CÂN BẰNG VÀ GIẢM ĐIỆN ÁP .13

4.19 TIẾP ĐẤT .14

4.20 MÃ MÀU .14

5. LẮP ĐẶT CÁP NGẦM.15

5.1 TỔNG QUÁT .15

5.2 CÔNG TÁC ĐÀO VÀ LẤP ĐẤT.15

5.3 ỐNG LUỒN CÁP CHỊU ÁP LỰC CAO.15

5.4 TRỒNG LẠI CÂY VÀ BỤI CÂY .15

5.5 LẮP ĐẶT DÂY CÁP.16

5.6 HỘP NỐI CÁP .16

5.7 KIỂM TRA.17

5.8 CHIỀU DÀI DÂY CÁP .17

6. DÂY CÁP .18

6.1 TỔNG QUÁT .18

6.2 DÂY CÁP MIMS .18

6.3 CÁP BỌC GIÁP.19

6.4 DÂY CÁP PVC/ PVC .20

6.5 KÍCH THƯỚC CÁP.21

6.6 MÃ MÀU CỦA DÂY CÁP .21

 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ – HỆ THỐNG ĐIỆN - THÔNG TIN LIÊN LẠC

MỤC LỤC

 

Trang

 

6.7 KÉO CÁP MẠCH ĐIỆN PHỤ.21

6.8 KIỂM TRA VÀ PHÊ CHUẨN.22

6.9 CHIỀU DÀI DÂY CÁP .22

7. THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG.23

7.1 TỔNG QUÁT .23

7.2 BA-LÁT VÀ TĂNG PHÔ .24

7.3 TỤ ĐIỆN .24

7.4 ĐUI ĐÈN .25

7.5 CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG .25

7.6 ĐẦU NỐI DÂY.25

7.7 BẮT VÍT TIẾP ĐẤT .25

7.8 HỆ THỐNG DÂY .25

7.9 LẮP ĐẶT CÁC CƠ CẤU .26

7.10 BỘ KHUẾCH TÁN ÁNH SÁNG .26

7.11 ĐÈN BÓNG SỢI NUNG .26

7.12 ĐÈN LƯỠNG SẮC ĐIỆN ÁP CỰC THẤP (ELV).27

7.13 ĐÈN CAO ÁP .27

7.14 ĐÈN HUỲNH QUANG .27

7.15 BÓNG ĐÈN .28

7.16 ĐÓNG GÓI .28

7.17 LỖI DỊCH VỤ.28

7.18 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP .28

7.19 CHIẾU SÁNG BÊN NGOÀI .29

8. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG.29

9. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.30

9.1 TỔNG QUÁT .30

9.2 KIM THU SÉT .30

9.3 DÂY THÓAT SÉT:.30

9.4 HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT .30

9.5 KIỂM TRA.30

9.6 BẢN VẼ VÀ GHI CHÉP.31

9.7 BẢO VỆ SÉT LAN TRUYỀN.31

10. VẬT TƯ VÀ CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỔNG THỂ. 32

10.1 VẬT TƯ . 32

10.2 MẠNG LƯỚI . 32

10.3 CÔNG TẮC ĐÈN CHIẾU SÁNG . 32

10.4 Ổ CẮM ĐIỆN. 33

10.5 PHỐI HỢP Ổ CẮM KẾT HỢP CÔNG TẮC (LOẠI BẰNG CHẤT DẺO) . 33

10.6 Ổ CẮM ĐIỆN 3 PHA 380V . 33

10.7 BỘ CÁCH LY . 33

10.8 VỊ TRÍ HOÀN THIỆN CỦA Ổ CẮM ĐIỆN. 34

10.9 ỐNG DẪN VÀ PHỤ TÙNG ỐNG. 34

10.10 LỖ XUYÊN ĐI QUA TƯỜNG VÀ SÀN. 35

10.11 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN . 35

10.12 ỐNG DẪN TRONG BÊ-TÔNG. 36

10.13 MÁNG ĐI CÁP (TRAY). 36

10.14 ỐNG HỘP ĐI DÂY . 36

10.15 VẬT LIỆU ĐỊNH VỊ . 37

11. SƠN VÀ HOÀN THIỆN . 38

11.1 TỔNG QUÁT . 38

11.2 QUI TẮC MÀU SẮC . 38

 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ – HỆ THỐNG ĐIỆN - THÔNG TIN LIÊN LẠC

MỤC LỤC

 

Trang

 

12. THỬ NGHIỆM VÀ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG . 39

12.1 TỔNG QUÁT . 39

12.2 THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM . 39

12.3 ĐIỀU KIỆN CHO BÁO CÁO THỬ NGHIỆM. 40

12.4 NGHIỆM THU . 40

13. DỊCH VỤ VÀ BẢO TRÌ . 41

13.1 PHẠM VI . 41

13.2 DỊCH VỤ . 41

13.3 BÁO CÁO . 41

13.4 KẾ HOẠCH BẢO TRÌ . 42

14. SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ . 43

14.1 TỔNG QUÁT . 43

14.2 NỘI DUNG SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ . 43

14.3 BẢN VẼ HOÀN CÔNG . 43

14.4 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ. 44

PHỤ LỤC A. MÁY BIẾN THẾ.45

A.1 TỔNG QUAN .45

A.2 TỔ ĐẤU DÂY. . .45

A.3 LÕI TỪ VÀ CUỘN DÂY MÁY BIẾN THẾ.45

A.4 THÙNG MÁY BIẾN THẾ.46

A.5 DẦU CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN THẾ.47

A.6 CHẾ ĐỘ LÀM MÁT. . .47

A.7 CÁCH ĐIỆN XUYÊN CỦA MÁY BIẾN THẾ.47

A.8 ĐẦU NỐI. .47

A.9 NẤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP. .48

A.10 NHIỄU SÓNG VÔ TUYẾN. . .48

A.11 NHÃN BIẾN THẾ. . .48

A.12 THÔNG SỐ KỸ THUẬT . . .49

PHỤ LỤC B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ.51

B.1 TỔNG QUÁT .51

B.2 PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHUNG.51

B.3 HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT. .51

B.4 THIẾT KẾ TỦ.52

B.5 THÍ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH TỦ ĐIỆN.54

B.6 TỦ ĐIỆN TỔNG. .55

B.7 TỦ TỤ BU. . . . . .63

B.8 BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG .64

B.9 MÓC CẨU. .65

B.10 SƠN TĨNH ĐIỆN. . . . .65

B.11 NHÃN .66

B.12 KIỂM SOÁT . . .66

B.13 THỬ NGHIỆM TẠI XƯỞNG VÀ TẠI CÔNG TRÌNH .66

B.14 ĐÓNG GÓI . . . .67

B.15 GIAO HÀNG . . . .67

 

PHỤ LỤC C. MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG.68

PHỤ LỤC D. BUSWAY (THANH DẪN) .71

D.1 TỔNG QUÁT .71

D.2 CÁC YÊU CẦU CHUNG.71

D.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT.73

D.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH.73

THUYẾT MINH THIẾT KẾ – HỆ THỐNG ĐIỆN - THÔNG TIN LIÊN LẠC

MỤC LỤC

II. THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

Trang

 

1. HỆ THỐNG CÁP ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET . 74

1.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG. 74

1.2 ĐẶC TÍNH VẬT TƯ . . . 74

2. HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP. . 75

2.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG. 75

2.2 ĐẶC TÍNH VẬT TƯ . . . 75

3. HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT. 75

3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG. 75

3.2 ĐẶC TÍNH VẬT TƯ . . . 76

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 4668 | Lượt tải: 45download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hạng mục điện - Thông tin liên lạc chung cư Petroland, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuuyet minh DIEN- TTLL .doc
  • rarPETROLAND DIEN.rar
  • rarPETROLAND TTLL.rar
  • rarTTLLTT.rar
Tài liệu liên quan