Đồ án Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho quận có 500000 người

MỤC LỤC

Trang bìa

Chương 1 – GIỚ I THIỆU CHUNG

I.1 Điề u kiệ n tự nhiê n 1

I.2 Hiệ n trạ ng xử lý nướ c 1

Chương 2 -SỐ LIỆU THIẾT KẾ BAN ĐẦU

2.1 Lưu lượ ng thiế t kế 3

2.2 Thà nh phầ n nướ c thả i 4

2.3 Xá cđịnh mứ c độ cầ n xử lý 5

2.4 Lự a chọ n phương á n xử lý nướ c thả i 6

2.4.1 Quy trình cô ng nghệ xử lý nướ c thả i – phương á n 1 6

2.4.2 Quy trình cô ng nghệ xử lý nướ c thả i – phương á n 2 7

2.4.3 Lự a chọ n phương á n xử lý nướ c thả i 8

Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔ NG TRÌNH ĐƠN VỊ

3.1 Ngă n tiế p nhậ n nướ c thả i 9

3.2 Song chắ n rá c 9

3.2.1 Tính toá n mương dẫ n 9

3.2.2 Tính toá n song chắ n rá c 10

3.3 Bể lắ ng cá t ngang 14

3.4 Bể lắ ng đợ t 1 17

3.5 Bể làm thoá ng sơ bộ 18

3.6 Bể Aerotank 20

3.7 Bể lắ ng đợ t 2 26

3.8 Bể né n bù n 28

3.9 Bể mê tan 30

3.10 Cô ng trình làm rá o nướ c cặ n 34

3.11 Khử trù ng nướ c thả i và bể tiế p xú c 35

Chương 4 KẾT LUẬN

Kế t luậ n 42

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 04/12/2013 | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho quận có 500000 người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong 1 - 2.pdf
  • dwgA1 - SONG CHAN RAC.dwg
  • pdfbia.pdf
  • pdfchuong 3.pdf
  • pdfchuong 4.pdf
  • dwgMAT BANG .dwg
  • dwgMC THUY LUC.dwg
  • pdfmuc luc.pdf