Đồ án Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu . 1

Chương 1. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty tuyển than Cửa Ông. Vai trò quan trọng của ngành than cung cấp nguyên nhiên liệu thị trường trong nước và quốc tế. Trình độ cơ giới hóa quá trình sàng tuyển và suất khẩu .

1.1. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty tuyển than Của Ông .

2

1.1.1 Vị trí địa lý . 2

1.1.2 Dân cư . 2

1.1.3 Khí hậu 2

1.1.4 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty tuyển than Cửa Ông . .

3

1.1.5 Năng lực thiết bị hiện có của Công ty tuyển than Cửa Ông

5

1.1.6 Nhiệm vụ hoạt động sản xuất và kinh doang của Công ty tuyển than Cửa Ông .

7

1.2 Vai trò trong kinh tế thị trường, ngành than cung cấp nguyên nhiên liệu trong nước và quốc tế

8

1.2.1 Thị trường trong nước . 8

1.2.2 Thị trường quốc tế . 8

1.3 Trình độ cơ giới hóa quá trình sản xuất sàng tuyển và suất khẩu của Công ty tuyển than Cửa Ông .

8

1.3.1 Trình độ cơ giới hóa quá trình sản xuất sàng tuyển . 9

1.3.2 Trình độ cơ giới hóa quá trình suất khẩu . 12

Chương 2. Tính toán và thiết kế cơ cấu nâng cổng trục .

2.1 Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán gầu ngoạm 14

2.1.1 Cấu tạo gầu ngoạm 14

2.1.2 Nguyên lý làm việc của gầu ngoạm . 15

2.1.3 Sơ đồ động học gầu ngoạm . 15

2.1.4 Kết cấu gầu ngoạm . 15

2.2 Cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cơ cấu nâng cổng trục 7 tấn .

22

2.2.1 Sơ đồ động học cơ cấu nâng cổng trục 7 tấn . 23

2.2.2 Kết cấu cơ cấu nâng và tính toán các thông số kỹ thuật . 24

2.2.2.1 Bội suất pa lăng cơ cấu, chế độ làm việc cơ cấu nâng . 24

2.2.2.2 Tính chọn cáp 25

2.2.2.3 Tính toán tang cuốn cáp . 27

2.2.2.4 Tính toán và lựa chọn động cơ điện cho cơ cấu nâng 31

2.2.2.5 Kiểm tra mô men phanh cơ cấu nâng 33

2.2.2.6 Bộ truyền động . 37

2.2.2.7 Kiểm tra mô men khởi động cơ cấu nâng 38

2.2.2.8 Hệ thống điều khiển . 41

2.2.2.9 Các thông số kỹ thuật của cơ cấu nâng . 44

Chương 3. Cơ cấu di chuyển xe lăn và cầu lăn .

3.1 Cơ cấu di chuyển xe lăn . 45

3.1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu di chuyển xe lăn 45

3.1.2 Sơ đồ động học cơ cấu di chuyển xe lăn . 45

3.1.3 Tính toán cơ cấu di chuyển xe lăn 46

3.1.3.1 Bánh xe và ray xe lăn . 46

3.1.3.2 Lực cản chuyển động của xe lăn di chuyển 48

3.1.3.3 Lựa chọn động cơ điện . 49

3.1.3.4 Kiểm tra động cơ theo mô men mở máy 51

3.1.3.5 Phanh cơ cấu di chuyển xe lăn . 52

3.1.3.6 Các thông số kỹ thuật của cơ cấu di chuyển xe lăn 55

3.2 Cơ cấu di chuyển cầu lăn . 56

3.2.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu di chuyển cầu lăn. 56

3.2.2 Tính toán cơ cấu di chuyển cầu lăn . 57

3.2.2.1 Bánh xe và ray cầu lăn . 57

3.2.2.2 Sức cản chuyển động của cơ cấu di chuyển cầu lăn . 59

3.2.2.3 Lựa chọn động cơ . 60

3.2.2.4 Tỷ số bộ truyền động . 61

3.2.2.5 Kiểm tra động cơ điện theo mô men mở máy 61

3.2.2.6 Phanh cơ cấu di chuyển cầu lăn . 63

3.2.2.7 Tính cặp bánh răng hở 65

3.2.2.8 Các thông số kỹ thuật của cơ cấu di chuyển cầu lăn . 73

Chương 4. Kết cấu kim loại cổng trục .

4.1 Mô tả kết cấu kim loại cổng trục 7 tấn và các kích thước hình học. 74

4.1.1 Mô tả kết cấu kim loại của cổng trục gầu ngoạm 7 tấn 74

4.1.2 Các kính thước hình học . 75

4.2 Tinh toán kết cấu kim loại dàn đứng chính . 76

4.2.1 Phân tích lực tác dụng lên dàn . 76

4.2.2 Xác định nội lực trong các thanh dằng . 78

4.2.3 Đường ảnh hưởng của phản lực tựa . 84

Chương 5. Tính toán và thiết kế trục tang cuốn cáp .

5.1 Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục tang . 89

5.1.1 Chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết 89

5.1.2 Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết . 89

5.1.3 Xác định dang hình sản xuất . 89

5.1.4 Thiết kế quy trình công nghệ 91

5.1.5 Chọn máy gia công chi tiết . 94

5.1.6 Chọn dao . 95

5.1.7 Tính toán lượng dư gia công bề mặt . 97

5.1.8 Xác định lượng dư các bề mặt còn lại . 100

5.1.9 Tính chế độ cắt khi tiện 103

5.1.10 Tính chế độ cắt khi mài bề mặt . 107

5.1.11 Xác định chế độ cắt các bề mặt còn lại . 108

5.2 Tính toán và thiết kế đồ gá . 111

5.2.1 Phân tích phương án định vị và kẹp chặt . 111

5.2.2 Tính toán lực kẹp chặt . 112

5.2.3 Sơ đồ gá đặt . 113

Kết luận 115

Tài liệu tham khảo . 116

Mục lục . . 117

 

 

 

 

doc120 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m.DOC