Đồ án Trụ sở công ty xây dựng số 1 sông Hồng-Hà Nội

Mục Lục

Mục lục ML-1

Lời nói đầu LNĐ-1

Chương 1: Giới thiệu chung về công trình 2

1.1 Giới thiệu chung về công trình 2

1.2. Điều kiên tự nhiên, kinh tế xã hội 2

1.3. Các giải pháp kiến trúc của công trình 3

1.3.1.Giải pháp mặt bằng 3

1.3.2. Giải pháp mặt cắt cấu tạo 3

1.3.3. Giải pháp mặt đứng 3

1.4. Các giải pháp kỹ thuật tương ứng của công trình 3

1.4.1. Giải pháp thông gió chiếu sáng 3

1.4.2. Giải pháp bố trí giao thông 4

1.4.3. Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin 4

1.4.4. Giải pháp phòng hỏa 4

Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu 7

2.1 Sơ bộ phương án kết cấu 7

2.1.1 Phân tích các dạng kết cấu khung 7

2.1.2.Phương án lựa chọn 7

2.1.3.Kích thước sơ bộ của kết cấu và vật liệu 9

2.2.Tải trọng tính toán 11

2.2.1.Tĩnh tải 11

2.2.2.Hoạt tải 20

2.2.3.Tải trọng gió 19

2.3.Tính toán nội lực công trình 21

2.3.1. Sơ đồ khung 21

2.3.2. Tổ hợp nội lực 25

2.3.2. Kết xuất biểu đồ nội lực 26

Chương 3: Tính toán bản sàn 29

3.1 KháI quát chung 29

3.2. Tính toán ô sàn theo sơ đồ đàn hồi 29

3.2.1. Nội lực và biểu đồ mômen tính toán 29

3.2.2. Tính toán cốt thép 31

3.3. Tính toán ô sàn theo sơ đồ khớp dẻo 32

3.3.1. trình tự tính toán 32

3.3.2. Tính toán cốt thép 32

Chương 4: Tính toán dầm 35

4.1 Số liệu tính toán 35

4.2. Tính toán dầm chính 35

4.2.1. Tiết diện tại mặt cắt I-I 35

4.2.2.Tiết diện tại mặt cắt III-III 36

4.2.3. Tiết diện tại mặt cắt II-II 36

4.3.Tính toán cốt đai 37

Chương 5: Tính toán cột 45

5.1 Tính toán cột số A2 46

5.1.1. Cốt thép dọc 46

5.1.2.Tính toán cốt đai 48

5.2. Tính toán cột tầng trung gian 48

Chương 6: Tính toán cầu thang 56

6.1 Số liệu tính toán 56

6.2. Tính toán bản thang 56

6.2.1. Sơ đồ tính và tải trọng 57

6.2.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang 57

6.3. Tính toán cốn thang 58

6.3.1. Sơ đồ kích thước 58

6.3.2. Tải trọng 58

6.3.3. Tính thép 59

6.3.4. Tính cốt đai 60

6.4.Tính toán bản chiếu nghỉ 60

6.4.1.TảI trọng 60

6.4.2.Tính toán cốt thép 60

6.5.Tính toán dầm chiếu nghỉ 60

6.5.1.TảI trọng 61

6.5.2.Tính toán cốt thép 61

6.5.2.Tính toán cốt đai 62

Chương 7:Tính toán nền móng 63

7.1 Số liệu địa chất công trình,địa chất thủy văn 64

7.2. Lựa chọn loại nền móng,độ sâu đặt móng 66

7.3. Sơ bộ kích thước cọc,đài cọc 66

7.4. Xác định sức chịu tải của cọc 66

7.4.1.Theo vật liệu làm cọc 66

7.4.2.Theo cường độ đất nền 66

7.5.Tính toán móng C2 67

7.6.Kiểm tra móng cọc 70

7.6.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 70

7.6.2.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 70

7.6.3.Kiểm tra độ lún móng cọc 72

7.6.4. Kiểm tra theo sơ đồ vận chuyển và cẩu lắp 73

7.7.Tính toán đài cọc 74

7.7.1.Kiểm tra chọc thủng 74

7.7.2. Kiểm tra theo tiết diện nghiêng 76

7.7.3. Tính toán cốt thép 76

 

Chương 8: Thi công phần ngầm 77

8.1 Thi công coc 78

8.1.1.Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công cọc 78

8.1.2.Biện pháp kỹ thuật thi công cọc 80

8.1.2.1.Công tác chuẩn bị mặt bằng vật liệu thiết bị thi công 80

8.1.2.2.Tính toán,lựa chọn thiết bị thi công cọc 81

8.1.2.3.Quy trình công nghệ thi công cọc 87

8.1.2.4.Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu cọc 90

8.2.2.Thi công đào đất 90

8.2.3.Công tác phá đầu cọc và đổ bê tông móng 93

8.2.3.1.Công tác phá đầu cọc 93

8.2.3.2.Công tác đổ bê tông lót 93

8.2.3.3.Công tác ván khuôn,cốt thép và đổ bê tông móng 93

8.3. An toàn lao động khi thi công phần ngầm 104

Chương 9: Kỹ thuật thi công phần thân và hoàn thiện 105

9.1. Lập biện pháp kĩ thuật thi công phần thân 105

9.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ,cột chống 108

9.2.1.Tính ván khuôn,xà gồ,cột chống cho sàn 108

9.2.2.Tính ván khuôn,xà gồ,cột chống cho dầm chính 111

9.2.3.Tính ván khuôn,xà gồ,cột chống cho cho cột 114

9.2.3.1.Lựa chọn ván khuôn cho cột 114

9.2.3.2.Tính toán cây chống cho cột 115

9.3. Lập bảng thống kê ván khuôn,cốt thép,bê tông phần thân 116

9.4.Kỹ thuật thi công công tác ván khuôn,cốt thép,bê tông 118

9.5.Chọn cần trục và tính toán năng suất thi công 129

9.5.1.Chọn cần truc tháp 129

9.5.2.Chọn vận thăng 130

9.6.Chọn máy đầm,máy trộn và đổ bê tông,năng suất của chúng 131

9.7.Kỹ thuật xây,trát,ốp lát hoàn thiện 131

9.7.1.Công tác xây 131

9.7.2.Công tác hoàn thiện 131

9.8.An toàn lao động khi thi công phần thân và hoàn thiện 133

Chương 10: Tổ chức thi công 137

10.1 Lập tiến độ thi công 137

10.1.1 Tính toán nhân lực phục vụ thi công(lập bảng thống kê) 137

10.1.2 Lập sơ đồ tiến độ và biểu đồ nhân lực 146

10.2 Thiết kế tổng mặt bằng thi công 153

10.2.1 Bố trí máy móc thiết bị trên mặt bằng 154

10.2.2 Thiết kế đường tạm trên công trường 155

10.2.3 Thiết kế kho bãi công trường 156

10.2.4 Thiết kế nhà tạm 158

10.2.5 Tính toán điện cho công trường 160

10.2.6 Tính toán nước cho công trường 162

10.3 An toàn lao động cho công trường 165

Chương 11: Lập dự toán công trình 167

11.1 Cơ sở lập dự toán 167

11.1.1 Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu 167

11.1.2 Các căn cứ lập trên cơ sở thực tế công trình 167

11.2 Lập bảng dự toán chi tiết và bảng tổng hợp kinh phí cho một bộ phận công trình 168

Chương 12: Kết luận và kiến nghị 175

12.1 Kết luận 175

12.2 Kiến nghị 175

12.2.1 Sơ đồ tính và chương trình tính 175

12.2.2 Kết cấu móng 175

Tại liệu tham khảo TLTK-1

 

 

doc75 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1200 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Trụ sở công ty xây dựng số 1 sông Hồng-Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docminh-kt+ket cau+mong.doc
 • xlsBang tinh dam-minh.xls
 • raretabs.rar
 • rarKC.rar
 • rarKT.rar
 • docloi noi dau.doc
 • docminh-thicong.doc
 • docmuc luc- minh.doc
 • rarTC.rar
 • xlsThong ke cong viec lap tien do thi cong-minh.xls
 • xlsThong ke khoi luong-minh.xls
 • mppTien do-minh.mpp
 • xlsTinh cot-minh.xls