English 6 - Unit 5 & 6

A. The aim :

- To help Ss read the text. Use vocabulary and prepesitions of places to ask and answer where Minh / you live (s) .

- By the end of the lesson, Ss will be able to understand the main idea of the text. Use vocabulary and prepesitions of places to ask and answer where Minh / you live (s) .

- Textbook, Poster, Pictures (26, 27).

- Individual , pairworks .

- Ss may make mistake in reading .

B/ Organization :

6A : 36/ 6B:38/

doc20 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English 6 - Unit 5 & 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án anh 6 tuần 9-12.doc
Tài liệu liên quan