Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 30 năm học 2018

I. MỤC TIÊU:

 - Biết ngắt nghĩ sau một dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu ND: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu , bão vệ và giữ gìn nó ( Trả lời được CH 1, 2, 3; thuộc 3 khổ thơ đầu.

 - HS khá, giỏi trả lời được CH 4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Tranh minh họa bài thơ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc21 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 30 năm học 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài tập - Mời một em lên bảng giải bài - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá Bài 3 - Gọi HS đọc bài 3. - Y/c HS tóm tắt đề bài- lớp thực hiện vào vở - Mời một HS lên bảng giải. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập. - Lớp thực hiện y/c của GV -Lớp theo dõi GV giới thiệu - Lớp q.sát lên bảng theo dõi GV HD để nắm về cách trừ 2 số trong phạm vi 100 000. - Trao đổi và dựa vào cách thực hiện phép trừ hai số trong phạm vi 10 000 đã học để đặt tính và tính ra kết quả : - HS khác nhận xét bài bạn. - Vài em nêu lại cách thực hiện phép trừ. -HS nêu quy tắc -3 HS nhắc lại - Một em nêu bài tập 1. - Nêu cách lại cách trừ số có 5 chữ số. - Cả lớp làm BTvào vở-1 HS lên tính kết quả. - HS khác nhận xét bài bạn - Đổi chéo vở chấm bài kết hợp tự sửa bài. \ - Lớp thực hiện vào vở bài tập. - Hai em lên bảng đặt tính và tính. - Hai em khác nhận xét bài bạn - Một em đọc đề bài SGK. - Cả lớp làm vào vở bài tập. - Một HS lên giải bài: ....Số mét đường chưa trải nhựa là: 25850 - 9850 = 16000 (m) Đổi 16000 m = 16km;... - Đổi chéo vở chấm bài kết hợp tự sửa bài. -Chú ý lắng nghe CHÍNH TẢ TUẦN 30 Nghe - viết: LIÊN HỢP QUỐC . I. MỤC TIÊU: -Nghe viết đúng bài “ Liên Hợp Quốc “Viết đúng các số"; trình bày đúng hình thứic bài văn xuôi -Làm đúng các bài tập 2a, 3. II . CHUẨN BỊ : -Bảng lớp viết ( 3 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2.Bút dạ + 2 tờ giấy A4. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ:- Y/c cả lớp viết vào nháp một số từ mà HS ở tiết trước thường viết sai. - Nhận xét đánh giá chung về phần kiểm tra 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn chuẩn bị : GV đọc đoạn văn - Đọc mẫu đoạn viết của bài - Đoạn văn trên có mấy câu ? - Liên Hợp Quốc thành lập nhằm mục đích gì ? - Việt Nam trở thành thành viên liên hợp quốc vào lúc nào ? - Y/c HS viết các tiếng khó vào bảng con- n. xét - Đọc cho HS viết vào vở - Đọc để HS soát lỗi, ghi số lỗi ra ngoài lề vở - Thu vở HS chấm điểm và nhận xét. c/ Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2a. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng các tiếng có âm hoặc vần dễ sai. - Nhận xét bài làm HS và chốt lại lời giải đúng. *Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Gọi 3 em đại diện lên bảng thi làm bài nhanh. - Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn. 3) Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới - 3 HS lên bảng viết - Cả lớp viết vào giấy nháp. - Lớp lắng nghe giới thiệu bài - Lớp lắng nghe GV đọc. - Ba HS đọc lại bài -HS trả lời - Nhằm bảo vệ hòa bình tăng cường hợp tác.. - Vào ngày 20 – 7 – 1977. - Ba em lên viết các ngày - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con. - Lớp nghe và viết bài vào vở - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì. - Nộp bài lên để GV chấm điểm. -HS làm vào vở - 3 em lên bảng thi đua viết nhanh viết đúng - Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bình chọn người thắng cuộc. - Một em nêu bài tập 3 SGK. - HS làm vào vở - Ba em lên bảng thi đua làm bài. - Em khác nhận xét bài làm của bạn. -HS chú ý Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 TẬP ĐỌC: MỘT MÁI NHÀ CHUNG. I. MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghĩ sau một dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu ND: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu , bão vệ và giữ gìn nó ( Trả lời được CH 1, 2, 3; thuộc 3 khổ thơ đầu. - HS khá, giỏi trả lời được CH 4. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa bài thơ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 em lên kể lại câu chuyện “ Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua ” - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện đọc: - Đọc mẫu bài chú ý đọc đúng diễn cảm bài thơ -Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Yêu cầu HS đọc từng dòng thơ . - Yêu cầu đọc từng khổ thơ trước lớp. - Dùng tranh ảnh giúp HS hiểu thêm các từ ngữ mới trong bài thơ - Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm. - Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bài thơ. c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ. - Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ? - Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ? -Mái nhà chung của muôn vật là gì ? -Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ? d) Học thuộc lòng bài thơ : - Mời một em đọc lại cả bài thơ. - Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ và cả bài thơ. - Yêu cầu cả lớp thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ. - Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. Dặn: về học thuộc lòng bài thơ Chuẩn bị bài sau: Bác sĩ Y-éc -xanh - Hai em lên kể lại câu chuyện : “ Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua “ theo lời của mình. - Lớp theo dõi GV giới thiệu. - Lắng nghe GV đọc mẫu. - Theo dõi hướng dẫn để đọc đúng. -Lần lượt đọc từng dòng thơ . -Lần lượt đọc từng khổ thơ trước lớp. - Quan sát tranh để hiểu nghĩa các từ ngữ mới - Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ . - Cả lớp đọc thầm cả bài thơ. - Mái nhà của chim, của cá, của dím của ốc và của bạn nhỏ. -Mái nhà của chim là nghìn lá biếc. -Mái nhà của cá là sóng rập rình -Mái nhà của bạn nhỏ là giàn gấc đỏ,.. -Là bầu trời xanh. -Hãy yêu mái nhà chung hay là Hãy giữ gìn bảo vệ mái nhà chung -Ba em nối tiếp thi đọc 6 khổ của bài thơ -Thi đọc thuộc lòng bài thơ trước lớp. - Lớp theo dõi, bình chọn . - HS lắng nghe - Về nhà học thuộc bài, xem trước bài mới TOÁN: TIỀN VIỆT NAM I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được các tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. - Bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng. - Làm BT 2,3;bài 4; Bài 1 không y/c viết phép tính, chỉ y/c trả lời II. CHUẨN BỊ: - Các tờ giấy bạc như trên. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : - Chấm vở hai bàn tổ 1 - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 1. Giới thiệu tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng. - Trước đây khi mua bán các em đã quen với những loại giấy bạc nào ? b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu bài tập trong sách. - Treo tranh vẽ về từng mục a, b, c - Yêu cầu HS nhẩm và nêu số tiền. - GV nhận xét đánh giá Bài 2 - Gọi HS nêu bài tập trong sách. - Y/c cả lớp thực hiện vào vở. 1 em làm BT vào bảng nhóm. - GV chấm điểm. Bài 3- GV treo bảng phụ. Y/c nêu đề bài trên bảng phụ, chia 3 nhóm y/c HS làm BT Đại diện nhóm trình bày k.quả - GV nhận xét đánh giá Bài 4( dòng 1,2): Tổ chức trò chơi: Ai nhanh ai đúng GV phổ biến luật chơi – HS tiến hành chơi - Chọn người thắng cuộc. 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học Dặn: Chuẩn bị bài sau -Nộp vở chấm theo y/c của GV - Vài HS nhắc lại tựa bài. - Ta thường dùng một số tờ giấy bạc như : 100 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng và 10000 đồng - Cho HS quan sát kĩ hai mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét đặc điểm ... tờ giấy bạc - Một em đọc đề bài SGK. - HS q.sát từng con lợn để nêu số tiền. VD: a. 50 000 đồng b.90 000 đồng; .... - Một em đọc đề bài SGK. - 1 em tóm tắt, lớp làm BT để chấm điểm. Giải Mẹ mua quần áo và cặp hết số tiền là: 15 000 + 25 000 = 40 000(đồng) Cô bán hàng phải trả mẹ số tiền là: 50 000 - 40 000 = 10 000 (đồng) ĐS: 10 000 đồng - Một em nêu đề bài SGK . - Lớp làm BT theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày k.quả. Nhóm khác theo dõi- n.xét đúng, sai Số cuốn vở 1 cuốn 2 cuốn 3 cuốn 4 cuốn Thành tiền 1200 đ 2400đ 3600đ 4800đ - HS lắng nghe -Tiến hành chơi - Chọn người thắng cuộc -Theo dõi lắng nghe Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP. I. MỤC TIÊU: -HS biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Biết trừ các số có đến 5 chữ số ( Có nhớ) và giải bài toán có phép trừ. -HS làm được BT 1, 2, 3, 4a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết các bài tập. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : - Chấm tập tổ 3. - GV nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b Luyện tập : Bài 1: - Treo bảng phụ yêu cầu lần lượt từng em nêu miệng kết quả tính nhẩm. - Y/c lớp tự làm bài vào vở.- Gọi HS khác n. xét Bài 2: - Gọi một em nêu y/cầu đề bài như SGK . - Chia 4 nhóm y/c HS làm BT, 4 em làm BT vào giấy A4. sau đó lần lượt từng em trình bày k.quả Bài 3 - Mời một HS đọc đề bài. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở để chấm. 1 HS giải vào giấy A4. sau đó trình bày k.quả Bài 4a:T/c trò chơi Ai nhanh Ai đúng GV phổ biến luật chơi – HS tiến hành chơi - Chọn người thắng cuộc. 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và làm bài tập . - HS nộp vở -Lớp theo dõi giới thiệu bài - Ba em nêu miệng cách tính nhẩm. - Em khác nhận xét bài bạn. VD: 6000 – 3000 = 3000 ;..... - Một em đọc đề bài SGK - Lớp làm vào vở theo nhóm. 4 HS làm BT vào giấy A4 lần lượt từng em trình bày k.quả - lớp n.xét 81981 93644 ;..... - - 45245 26107 36736 67537 - Một em đọc đề bài như SGK . - Cả lớp thực hiện làm vào vở để chấm. 1 HS giải vào giấy A4. sau đó trình bày k.quả - Một em khác nhận xét bài bạn. Giải Trại nuôi ong còn lại số lít mật là: 23650 – 21 800 = 1360 (l) ĐS: 1360 lít mật ong - HS lắng nghe -Tiến hành chơi - Chọn người thắng cuộc Vài HS nhắc lại nội dung bài - Về nhà học và làm bài tập còn lại LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG CÁI GÌ ?. I. MỤC TIÊU: - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? BT 1. - Trả lời đúng các câu hỏi Bằng gì? ( BT 2, 3). - Bước đầu nắm được cách dùng dấu hai chấm ( BT 4). II. CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết ba lần câu hỏi của bài tập 1. 3 tờ phiếu to viết nội dung bài tập 4. III.LÊN LỚP: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1 : - Yêu cầu một em đọc bài tập 1. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm và thực hiện làm bài vào vở. - GV chốt lời giải đúng. Bài 2 - Mời một em đọc nội dung bài tập 2 lớp đọc thầm theo. - Yêu cầu lớp làm việc cá nhân. - Mời 3 em nêu miệng, GV chốt lại câu trả lời đúng. Bài 3 - Mời một em đọc nội dung bài tập 3 lớp đọc thầm theo.Yêu cầu lớp làm việc theo cặp. - Mời từng cặp nối tiếp nhau hỏi và trả lời trước lớp, GV chốt lại câu trả lời đúng. Bài 4: - Yêu cầu một em đọc bài tập 4. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm. 2) Củng cố - Dặn dò - GV nhận xét đánh giá tiết học - Lớp theo dõi GV giới thiệu bài - Một em đọc yêu cầu BT1SGK. - Cả lớp đọc thầm bài tập. - Lớp suy nghĩ và tự làm bài cá nhân . - Ba em lên điền câu trả lời trên bảng. - Một HS đọc bài tập 2.Lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Lớp làm việc cá nhân. - Ba em nối tiếp nhau đọc kết quả. - Một HS đọc bài tập 3. - Lớp làm việc theo cặp ( một em hỏi một em trả lời ). - Lần lượt từng cặp hỏi đáp trước lớp. - Một em đọc đề bài 4 SGK . - Lớp tự suy nghĩ để làm bài. -HS chú ý Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG. I. MỤC TIÊU: - Biết cộng, trừ các số trong phạm vi 100.000. - Củng cố giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị. - HS làm đươc BT 1( chỉ y/c viết số ko y/c trả lời), 2, 3, 4. II/CHUẨN BỊ : - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ. III/LÊN LỚP : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : Y/c 2 em làm BT 2( mỗi em thực hiện 1 phép tính) - Nhận xét - đánh giá 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu bài tập 1 - Yêu cầu nêu lại cách tính nhẩm theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. - GV nhận xét đánh giá Bài 2 - Gọi HS nêu BT 2 - GV ghi bảng các phép tính – Y/c cả lớp đặt tính và tính vào vở. 4 HS làm vào giấy A4, rồi trình bày trên bảng. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn Bài 3- Gọi HS đọc bài 3. - HD HS phân tích đề bài. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở -Gọi 1 em lên bảng thực hiện Bài 4 : -Gọi HS đọc bài 4. - Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Mời một HS lên bảng giải . - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh gía bài làm HS. 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập. - HS thực hiện y/c của GV - Lớp theo dõi nhận xét . -Lớp theo dõi giới thiệu - Một em nêu yêu cầu đề bài 1. - Nêu lại cách nhẩm các số tròn nghìn. - Hai HS nêu miệng kết quả. - HS khác nhận xét bài bạn - 1em đọc đề bài 2 – Lớp làm vào vở 4 HS làm vào giấy A4, rồi trình bày trên bảng. HS khác nhận xét bài bạn 35820 92684 .... + + 25079 45326 60899 138010 - Một HS đọc đề bài3 .Cả lớp thực hiện vào vở. - Một HS lên bảng giải bài - HS khác nhận xét bài bạn. - Một em đọc đề bài 4. - Cả lớp làm vào vở bài tập. - Một HS lên giải bài. - 1 HS lên bảng giải - Về nhà học và làm bài tập còn lại. TẬP LÀM VĂN : TUẦN 30 I. MỤC TIÊU: - Biết viết 1 bức thư ngắn cho bạn Mô – ni – ca ở nước Lúc – xăm – bua để làm quen và bày tỏ tình thân ái dựa theo gợi ý. II/CHUẨN BỊ : - Bảng lớp viết các gợi ý viết thư trong SGK - Bảng phụ viết trình tự lá thư phong bì, tem, giấy III/LÊN LỚP : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ : - Hai HS lên bảng - Nhận xét - đánh giá 2.Dạy bài mới a. Giới thiệu bài. b.Hướng dẫn HS viết thư. - GV hướng dẫn HS đọc kĩ đề bài - Giúp HS nắm rõ yêu cầu: Viết thư cho một bạn nhỏ nước ngoài (cụ thể là bạn Mô – ni – ca mà các em đã được biết qua bài tập đọc đầu tuần ) + Kể dựa theo gợi ý nhưng không nhất thiết phải theo sát gợi ý + Nội dung thư phải thể hiện : * Mong muốn được làm quen với bạn (em cần giới thiệu mình là ai người nước nào ; thăm hỏi bạn ) * Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung : Trái đất GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày lá thư +Dòng đầu thư (Ghi rõ nơi viết ngày, tháng, năm ) +Lời xưng hô (bạn thân mến ) + Nội dung thư: làm quen, thăm hỏi, bày tỏ tìn thân ái. Lời chúc, hứa hẹn + Cuối thư : Lời chào, chữ kývà tên . - HS viết bài. - HS đọc bài- GV chấm . - GV cho HS nhận xét về cách dùng từ, cách diễn đạt, tuyên dương những HS có bài viết hay 3.Củng cố dặn dò : -NX tiết học. Biểu dương những HS viết thư hay - 2 em đọc lại bài viết kể lại một trận thi đấu thể thao -3HS nhắc lại - 1 HS đọc yêu cầu của bài. HS đọc yêu cầu - HS lắng nghe - HS đọc trên bảng phụ -HS nhắc lại cách thức trình bày lá thư. - HS viết bài - Hai ba HS đọc lại -HS chú ý - HS viết phong bì thư,dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư . - HS lắng nghe Buổi chiều: CHÍNH TẢ TUẦN 30 (Tiết 2) Nhớ - viết : MỘT MÁI NHÀ CHUNG I. MỤC TIÊU: - Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. - Làm đúng bài tập 2a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng lớp viết 3 lần nội dung bài tập 2. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 em lên bảng viết các từ HS thường hay viết sai - Nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn nghe viết : - Đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài “Một mái nhà chung” - Yêu cầu ba HS đọc lại bài. - Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? - Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ riêng trong bài. - Yêu cầu HS viết bảng con một số từ dễ sai. - Mời 1em đọc thuộc lòng 3 khổ thơ một lần nữa - Yêu cầu HS chép bài. - Theo dõi uốn nắn cho HS - Thu vở HS chấm điểm và nhận xét. c/ Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2a - Dán 3 tờ giấy lớn lên bảng. - Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm cử một bạn lên bảng thi làm bài . - Mời một đến em đọc lại đoạn văn. 3) Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trình bày sách vở sạch đẹp. - Ba em lên bảng viết mỗi em 4 từ bắt đầu bằng tr/ ch hoặc vần êt / êch - Cả lớp viết vào bảng con. - Lớp lắng nghe giới thiệu bài - HS lắng nghe Ba em đọc thuộc lòng lại ba khổ thơ đầu. -HS trả lời -Chú ý -Viết bảng con - 1 em đọc - Gấp SGK nhớ lại để chép vào vở. - Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì. - Nộp bài lên để GV chấm điểm - Lớp tiến hành luyện tập. - Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2b - Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài. - Cử đại diện lên bảng thi làm bài đúng và nhanh. Điền vào chỗ trống: a. tr hay ch Mèo con đi học ban trưa Nón nan không đội, trời mưa ào ào Hiên che không chịu nép vào Tối vào sổ múi còn gào “ meo meo” b.êt hay êch Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao. -HS chú ý TẬP VIÉT ÔN CHỮ HOA U I/ Mục tiêu : - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa U ( 1 dòng). -Viết đúng tên riêng Uông Bí ( 1 dòng). ; và câu ứng dụng Uốn cây từ thuở còn non( 1 lần) / Dạy con từ thuở con còn bi bô bằng cỡ chữ nhỏ. - Rèn chữ viết cho HS. II/ Chuẩn bị : - Mẫu chữ hoa U mẫu chữ viết hoa Uông Bí và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. III/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của HS. - GV nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn viết trên bảng con - Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài -Viết mẫu và k.hợp nhắc lại cách viết từng chữ - Y/cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu. *HS viết từ ứng dụng tên riêng - Yêu cầu đọc từ ứng dụng Uông Bí - G.thiệu địa danh Uông Bí là một thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh *Luyện viết câu ứng dụng : - Yêu cầu một HS đọc câu. - Uốn cây từ thuở còn non / Dạy con từ thuở con còn bi bô. - Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng - Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa là danh từ riêng. c) Hướng dẫn viết vào vở : - Yêu cầu HS lấy vở tập viết để viết. - Nhắc nhớ tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu d/ Chấm chữa bài - GV chấm từ 5- 7 bài HS - Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 3/ Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá - Dặn dò HS - HS thực hiện theo y/c của GV - Lớp theo dõi GV giới thiệu - Tìm ra các chữ hoa có trong tên riêng Uông Bí và trong câu ứng dụng gồm : U, B, D. - Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con. - Một em đọc từ ứng dụng. - Lắng nghe -HS đọc - Có nghĩa khi cây non thì mềm dễ uốn. Cha mẹ dạy con từ nhỏ mới dễ hình thành những thói quen tốt cho con. - Luyện viết vào bảng con - Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của GV - Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm. HS chú ý lắng nghe Buổi chiều: LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC, LUYỆN VIẾT I. Mục tiêu Gióp HS luyÖn ®äc ®óng bµi tËp ®äc: Gặp gỡ ở Lúc –xăm -bua - LuyÖn ®äc hiÓu b»ng c¸ch vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK II. Lªn líp: - HS luyÖn ®äc bµi Gặp gỡ ở Lúc –xăm -bua - T/c cho HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, luyÖn ®äc tõng c©u, tõng ®o¹n, c¶ bµi - GV theo dâi söa c¸ch ®äc cho HS - LuyÖn cho HS ®äc ®óng, ®äc lưu lo¸t. - HS luyÖn ®äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái trong SGK * LuyÖn viÕt ®o¹n 1 bµi tËp ®äc Gặp gỡ ở Lúc –xăm -bua - GV ®äc cho HS viÕt. - ChÊm bµi söa lçi. III. Cñng cè – DÆn dß DÆn vÒ ®äc l¹i bµi tËp ®äc Gặp gỡ ở Lúc –xăm -bua chuẩn bị ®äc tr­íc bµi: Một mái nhà chung ******************************************** LuyÖn to¸n: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 I. Mục tiêu - Biết trừ các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng) * HSK- G lµm thªm c¸c BT trong 500 000 bài toán chọn lọc lớp 3 Lªn líp: - HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n - HS lÇn l­ît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt – söa ch÷a. - GV chèt kiÕn thøc ®óng * HSKG: GV chọn 1 số bài toán thích hợp ở 500 000 bài toán chọn lọc lớp 3 cho HS thực hiện * DÆn dß. N.xÐt tiÕt häc DÆn vÒ xem l¹i c¸c BT ®· lµm. **************************************** TỰ NHIÊN - Xà HỘI: TRÁI ĐẤT - QUẢ ĐỊA CẦU I/ Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Hình dạng của trái đất trong không gian. - Cấu tạo của quả địa cầu gồm : Quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu. II/ Chuẩn bị: - Tranh ảnh trong sách trang 112, 113. - Quả địa cầu. Hai bộ bìa mỗi bộ 5 tấm ghi : Cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, xích đạo. - Giấy A4, bút màu lông + giấy khổ to. III/ Hoạt động dạy - học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra các kiến thức qua bài:“Mặt trời” - Gọi 2 HS trả lời nội dung. - Nhận xét đánh giá. B..Bài mới: a) Giới thiệu bài: * HĐ 1 : Yêu cầu làm việc cả lớp. - Yêu cầu các cá nhân quan sát hình 1 SGK: + Trái đất có dạng hình gì ? - Yêu cầu quan sát quả địa cầu trao đổi để nêu ra các bộ phận của quả địa cầu ? - Yêu cầu HS chỉ và nêu các bộ phận đó. - Chỉ cho HS vị trí của nước Việt Nam trên quả địa cầu. - Kết luận: sách giáo viên * HĐ 2 : - Yêu cầu các nhóm quan sát hình 2 trong SGK thảo luận theo các câu hỏi gợi ý : + Hãy chỉ trên hình cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu ? + Quan sát quả địa cầu đặt trên mặt bàn em có nhận xét gì trục của nó so với mặt bàn ? - Lắng nghe và n.xét đánh giá rút ra kết luận. * HĐ 3: Trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm. - Treo hai hình phóng to hình 2 SGK lên bảng - Chia lóp thành nhiều nhóm. - Gọi hai nhóm lên xếp thành hai hàng dọc. - Phát mỗi nhóm 5 tấm bìa. - Phổ biến luật chơi và yêu cầu hai nhóm thực hiện trò chơi. - Quan sát nhận xét đánh giá kết quả các nhóm. C. Củng cố - dặn dò: - Cho HS nhắc lại bài học. - Xem trước bài mới. - Trả lời về nội dung bài học trong bài: “Mặt trời ” đã học tiết trước. - Lớp mở SGK quan sát hình 1 và nêu. + Trái đất có dạng hình tròn, hình cầu, giống hình quả bóng, vv - Gồm có giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ. - Quan sát để nhận biết vị trí nước ta trên quả địa cầu. - Hai em nhắc lại Quả trất có dạng hình cầu và rất lớn. - Các nhóm tiến hành quan sát hình 2 SGK. - Lần lượt chỉ cho các bạn trong nhóm xem cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu. - Trục của trái địa cầu hơi nghiêng so với mặt bàn. - Cử đại diện của nhóm lên báo cáo trước lớp - Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng thảo luận để hoàn thành bài tập. - Các đại diện mỗi nhóm lên thi với nhau trước lớp trước lớp ( gắn tấm bìa của mình lên hình vẽ trên bảng ). - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn nhóm chiến thắng. - Hai em nêu lại nội dung bài học . LuyÖn to¸n: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 I. Mục tiêu - Biết cộng các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng) - Giải bài toán có lời văn bằng 2 phép tính - Giải bài toán về tính diện tích hình chữ nhật. * HSK- G lµm thªm c¸c BT trong luyÖn gi¶i to¸n . Lªn líp: - HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n - HS lÇn l­ît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt – söa ch÷a. - GV chèt kiÕn thøc ®óng * HSKG: §Ò 2 tuÇn 30 * DÆn dß. N.xÐt tiÕt häc DÆn vÒ xem l¹i c¸c BT ®· lµm. **************************************** TỰ NHIÊN - Xà HỘI: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT I. Mục tiêu: - Biết Trái Đất quay quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt Trời - Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái đất quanh mình nó và quanh Mặt trời. - Biết cả 2 chuyển động của Trái đất theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. II. Chuẩn bị: - Các hình trong sách giáo khoa trang 114, 115, quả Địa cầu III. Lên lớp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Bài cũ:- Em hãy nêu các bộ phận trên quả địa cầu ? - GV nhận xét 2. Bài mới: Giới thiệu bài . Hoạt động 1 :Quan sát và thảo luận nhóm Bước 1 :GV chia nhóm -Các nhóm QS hình 1 và trả lời : +Trái Đất quay quanh mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ ? Bước 2: HS lên bảng quay quả Địa cầu đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó GV kết luận :Từ lâu các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Trái Đất không đứng yên .... chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống Hoạt động 2 : Quan sát tranh theo cặp Bước 1: HS quan sát hình 3 và chỉ cho nhau xem Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời Bước 2 :Làm việc trước lớp Kết Luận : Hoạt động 3 :Chơi trò chơi Trái Đất quay Bước 1: Chia nhóm ( nhóm theo tổ ) Bước 2: Hướng dẫn cách chơi : Các bạn trong lớp QS NX Bước 3 : Đại điện các nhóm lên biểu diễn 3. Củng cố - Dặn dò: -Dặn dò về nhà ôn bài và chuẩn bị bài để tiết sau. -GV nhận xét tiết học. - HS thực hiện y/c của GV -HS nhắc lại tựa bài. -HS quan sát theo nhóm -Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt quan sát – trả lời –Nếu nhìn từ cực bắc xuống Trái Đất quay theo chiều ngược kim đồng hồ . - Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung 3HS nhắc lại. -HS thực hiện theo nhóm đôi. -HS trình bày -Các nhóm Tổ chức chơi -Đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác bổ sung -Nhận xét chọn đội thắng cuộc -HS chú ý - Hs lắng nghe LuyÖn to¸n: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 I. Mục tiêu - Biết trừ các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng) * HSK- G lµm thªm c¸c BT trong 500 000 bài toán chọn lọc lớp 3 II. HĐ DẠY –HỌC: - HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n - HS lÇn lît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt – söa ch÷a. - GV chèt kiÕn thøc ®óng * HSKG: Làm BT trong 500 bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 30 Lop 3_12327913.doc
Tài liệu liên quan