Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần học 19

I - Mục tiêu:

- Củng cố việc thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 đã học

- Rèn kĩ năng giải bài toán bằng một phép tính cộng, trừ

- Thực hành xem lịch

II - Hoạt động dạy - học

HĐ1: Giới thiệu bài

HĐ2: Luyện tập

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần học 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 Thứ ba, ngày 9 tháng 01 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP I - Mục tiêu - Củng cố việc thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 đã học. - Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng một phép tính trừ, tính cộng II - Hoạt động dạy- học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Thực hành * Bài 1. Đặt tính rồi tính 52 – 28 75 – 39 57 – 9 62 – 34 64 – 27 55 – 27 53 – 27 73 – 28 100 - 25 100 - 6 100 - 47 100 -72 * Bài 2. Tìm x: a) 55 - x = 18 b) 72 - x = 28 c) x - 27 = 39 d) x + 17 = 32 e) 36 + x = 82 g) x - 27 = 73 * Bài 3. Năm nay bà 84 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? * Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 58 kg gạo, buổi chiều bán được 42 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam gạo? HĐ3: Củng cố- dặn dò - Học lại các bảng cộng, trừ đã học - GV nhận xét tiết học - HS làm bảng con - HS làm vào vở - HS giải vào vở - HS giải vào vở Chính tả (nghe viết) LUYỆN VIẾT TỪ NGỮ, CÂU I- Mục tiêu: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một số từ, ngữ, câu. - Biết viết hoa chữ đầu dòng, đầu câu. - Làm được BT tìm tiếng có vần an / ang; uyên/ iên II- Hoạt động dạy học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Hướng dẫn nghe viết: * HD viết chính tả - GV đọc cho HS viết một số từ ngữ - GV nhận xét, sữa sai - GV đọc cho HS viết vào vở - GV đọc bài cho HS viết (đánh vần cho HS yếu viết) - GV chấm chữa bài * Thực hành: Thi tìm nhanh a) Những tiếng có vần an / ang b) Những tiếng có vần uyên / iên - GV nhận xét, chốt ý HĐ3: Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS viết chưa đạt về viết lại bài - HS viết bảng con - HS viết bài vào vở - HS thảo luận nhóm - HS viết ra giấy theo nhóm - Đại diện đọc kết quả Thứ năm, ngày 06 tháng 01 năm 2011 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I - Mục tiêu: - Củng cố việc thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 đã học - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng một phép tính cộng, trừ - Thực hành xem lịch II - Hoạt động dạy - học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Luyện tập *Bài 1.Tính nhẩm: 11 – 4 = 12 – 4 = 14 – 6 = 11 – 9 = 12 – 5 = 14 – 9 = 12 – 7 = 16 – 8= 14 – 8 = 17 – 7 = 13 – 8 = 18 – 9= 12 – 8 = 15 – 9 = 12 – 6 = 11 – 3 = *Bài 2. Đặt tính rồi tính 51 – 35; 73 – 35 ; 52 – 16 29 + 15; 44 + 39; 42 – 7 * Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 43 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 9 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? * Bài 4. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có 38 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh? - GV chấm,chữa bài HĐ3: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Học thuộc các bảng trừ đã học - HS nêu miệng kết quả - HS làm lần lượt vào bảng con - 6 HS lên bảng làm - HS làm vào vở - HS giải vào vở - 1 HS giải bảng lớp Tập đọc ÔN TẬP I - Mục tiêu Giúp HS: - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc đúng, ngắt nghỉ hơi đúng các bài TĐ đã học ở tuần 19 - Trả lời được các câu hỏi của bài. II - Hoạt động dạy - học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Luyện đọc- trả lời câu hỏi: * Chuyện bốn mùa - GV đọc bài - Hướng dẫn luyện đọc câu - Gọi HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi - Cho HS luyện đọc cả bài * Thư Trung thu - Hướng dẫn luyện đọc câu - Gọi HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi - Cho HS đọc cả bài HĐ3: Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS luyện đọc lại bài - HS luyện đọc từng câu nối tiếp nhau - HS đọc đoạn và TLCH về nội dung đọc ( Hỗ trợ HS Yếu đọc) - HSK,G đọc - HS luyện đọc từng câu nối tiếp nhau - HS đọc đoạn và TLCH về nội dung đọc - 1-2 HSK,G ________________________ Luyện từ và câu ÔN TẬP: CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? AI THẾ NÀO? TỪ TRÁI NGHĨA. I - Mục tiêu - Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì? Ai thế nào? - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì? - Biết tìm từ trái nghĩa với những từ cho trước. II - Hoạt động dạy - học HĐ1:Giới thiệu bài HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập * Bài 1. Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? * Bài 2. Chọn và xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu. 1 2 3 anh, em, chị em, xếp, quét dọn, sách vở, quần cậu bé, Lam rửa, giặt áo, nhà cửa, bát Ai làm gì? M: Anh xếp sách vở. * Bài 3. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? * Bài 4. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: ngoan, thấp, ngắn, to, yếu, chậm HĐ3: Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - HS về tìm thêm các từ chỉ tình cảm, và tập đặt câu theo mẫu đã học. - HS nêu miệng cá nhân - HS nêu miệng lần lượt - HS làm nháp và nêu miệng - HS nêu miệng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 8 Nguong cua_12362496.doc
Tài liệu liên quan