Giáo án Chia số đo thời gian cho một số

Ví dụ 2: * GV nêu bài toán SGK

+ Yêu cầu HS nêu phép tính cần thực hiện

+ HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đặt tính và tính.

+ 1 HS lên bảng trình bày và tính từng bước (HS nhận xét từng bước).

+ Yêu cầu HS nêu lại cách làm

* GV: Đây là trường hợp số đo thời gian của đơn vị đầu không chia hết cho số chia. Khi đó ta chuyển sang đơn vị nhỏ hơn rồi tiếp tục chia

 

docx5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3610 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chia số đo thời gian cho một số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán (Tiết 127): CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ A. Mục tiêu: Giúp HS : - Biết cách thực hiện phép chia số đo thời gian với một số . - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. B. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Chia số đo thời gian với một số 2.Giảng bài: Hình thành kĩ năng chia số đo thời gian... a) Ví dụ 1: * GV: nêu bài toán SGK + Muốn biết thời gian trung bình phải đấu 1 ván cờ ta làm phép tính gì? * GV: giới thiệu đây là phép chia số đo thời gian. + Gọi HS lên bảng làm .(Nếu HS không làm được GV mới giảng) - Ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị cho số chia. Sau mỗi kết quả ta viết kèm đơn vị đo ở thương. - Đây là trường hợp các số đo ở từng đơn vị chia hết cho số chia. b) Ví dụ 2: * GV nêu bài toán SGK + Yêu cầu HS nêu phép tính cần thực hiện + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đặt tính và tính. + 1 HS lên bảng trình bày và tính từng bước (HS nhận xét từng bước). + Yêu cầu HS nêu lại cách làm * GV: Đây là trường hợp số đo thời gian của đơn vị đầu không chia hết cho số chia. Khi đó ta chuyển sang đơn vị nhỏ hơn rồi tiếp tục chia. 3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + 4 HS lên bảng làm , HS ở lớp làm vở. + Y/cầu HS nêu cách thực hiện + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Muốn biết làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian cần biết yếu tố nào? + Tính thời gian làm hết 3 dụng cụ bằng cách nào? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS giải thích cách tính. + HS nhận xét * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài . - 42phút 30giây : 3 =? - 1 HS làm bảng, lớp làm nháp - HS nghe, ghi nhớ để thực hiện - 7giờ 40phút : 4 =? - HS làm từng bước và nhận xét - 2 HS - 1 HS - HS làm bài - HS nêu - 1 HS - Thời gian làm hết 3 dụng cụ - Lấy thời điểm làm xong trừ đi thời điểm bắt đầu. - HS làm bài - Phép tính chỉ viết kết quả cuối cùng, viết số đo có kèm đơn vị đo và không để đơn vị trong ngoặc đơn. Toán (Tiết 128): LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS : - Rèn luyện kĩ năng nhân và chia số đo thời gian - Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán thực tiễn đơn giản có liên quan. B. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập 2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + 4 HS làm bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét + Yêu cầu từng HS nêu cách làm. * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + 4 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở * GV gợi ý cho HS TB, yếu: Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi ý (a); (b); (c); (d). + HS nhận xét, chữa bài * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Thảo luận nhóm đôi tìm cách làm + HS trình bày cách làm + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Bài toán yêu cầu gì? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nối tiếp nhau trình bày và giải thích kết quả. + HS nhận xét * GV đánh giá: Muốn so sánh các số đo thời gian, ta phải đưa về cùng đơn vị đo để so sánh chính xác. II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài . - 1 HS - HS làm bài - Từng HS nêu - 1 HS - HS làm bài a) Thực hiện trong ngoặc đơn rồi nhân b) Thực hiện phép nhân trước phép cộng sau… - 1 HS - HS thảo luận - HS nêu - HS làm bài - 1 HS - Điền dấu (so sánh các số đo thời gian) - HS làm bài - HS nêu Toán (Tiết 129): LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS : - Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn đơn giản . B. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 trang 138 C. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung. 2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + 4 HS làm bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét, chữa bài + Hãy so sánh hai dãy tính trong mỗi phần. + Vì sao kết quả khác nhau? + Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong các dãy tính. * GV đánh giá: Khi thực hiện tính giá trị biểu thức phải chú ý quan sát các phép tính và dấu ngoặc để thực hiện. Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. Tóm tắt + Thảo luận nhóm đôi tìm cách làm + HS trình bày cách làm + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. * GV treo bảng phụ + HS đọc thời gian đến và đi của từng chuyến tàu. + HS thảo luận đôi làm 1 trường hợp + HS trình bày và giải thích kết quả cho mỗi trường hợp. + HS nhận xét * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài . - 1 HS - HS làm bài - 1 HS - HS làm bài - Các thành phần giống nhau, phép tính giống nhau, khác nhau ở dấu ngoặc và kết quả khác nhau - Vì thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi dãy là khác nhau - HS nêu - 1 HS - HS thảo luận - HS nêu - HS làm bài - 1 HS - HS quan sát - 2 HS đọc - HS thảo luận - HS trình bày

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxChia số đo thời gian cho một số.docx
Tài liệu liên quan