Giáo án Chính tả 2 tuần 6 - Trường tiểu học Tứ Liên

 MÔN Tiếng Việt - Chính tả

Tiét 12: Ngôi trường mới

Ngày dạy : Thứ sáu, / 10 / 2017

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài "Ngôi trường mới"

- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có vần, âm, thanh dễ lần: ai / ay; s / x hoặc thanh hỏi / thanh ngã

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phân biệt các vần, thanh dễ lẫn.

- Viết đúng tốc độ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ đẹp.

- GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tác

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 tuần 6 - Trường tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 6 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN Tiếng Việt - Chính tả Tiờ́t 11: Mõ̉u giṍy vụn Ngày dạy : Thứ ba , / 10 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chép lại đúng một trích đoạn của chuyện: "Mẩu giấy vụn" (từ Bỗng một em gái...vào sọt rác) - Viết đúng và nhớ cách viết 1 số tiếng có vần, âm đầu hoặc thanh dễ lẫn: ai / ay ; s / x ; thanh hỏi / thanh ngã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phõn biệt cỏc vần, thanh dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. * GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II. Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2, 3a. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp,hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 7p 15p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn HS tập chép * Hướng dẫn HS chuẩn bị. - Nhận xét: - Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS chép bài vào vở. * Chấm, chữa bài. c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả * BT2: ai/ ay? * BT3a: sa/xa? Sá/ xá? 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét bài viết trước - Yêu cầu hs sửa lỗi:ngẫm ngĩ; chong. - GV nhận xét. - Nêu mục đích,yêu cầu - GV đọc bài chép. ?Câu đầu tiên trong bài chính tả có mấy dấu phẩy? ?Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả? - Yêu cầu hs viết: mẩu giấy; sọt rác; xong xuôi - Nhận xét, uốn nắn. - Theo dõi, uốn nắn. - Đọc cho hs soát bài - GV chấm lỗi 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm vào S. - Yêu cầu hs phân biệt lại 2 vần. - GV nhận xét + chốt bài làm đúng. - Tiến hành tương tự. - Lưu ý: không có qui tắc nhất định -> cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học - Khen ngợi những HS chép bài chính tả sạch, đẹp. - 2 HS viết bảng + lớp viết nháp. - Nhận xét - 2 HS đọc lại - TL - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con – Nhận xét. - HS chép bài vào vở - HS nghe và soát lỗi - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở - 1 HS đọc yêu cầu. - 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm vào SGK - 1,2 hs phân tích. - Nhận xét - 1,2 hs đọc lại các từ. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 6 G v : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN Tiếng Việt - Chính tả Tiét 12: Ngụi trường mới Ngày dạy : Thứ sáu, / 10 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài "Ngôi trường mới" - Làm đúng các BT phân biệt tiếng có vần, âm, thanh dễ lần: ai / ay; s / x hoặc thanh hỏi / thanh ngã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phõn biệt cỏc vần, thanh dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II. Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 7p 15p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn HS nghe viết: * Hướng dẫn HS chuẩn bị - Hướng dẫn HS nắm nội dung + nhận xét: - Viết chữ khó *Viết bài: * Chấm, chữa bài c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: Thi tìm nhanh các tiếng có vần ai / ay * BT3a: Thi tìm nhanh các tiếng bắt đầu bằng x/s. 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét bài viết trước - Yêu cầu hs viết: máy cày; trảy hội - Nhận xét, đánh giá. Nêu mục đích,yêu cầu - GV đọc bài chép. ? Dưới mái trường mới bạn HS cảm thấy có những gì mới? ? Có những dấu câu nào được dùng trong bài chính tả? - Yêu cầu hs viết: mái trường; trang nghiêm; rung động - Nhận xét, uốn nắn. - Đọc từng cụm từ. - Đọc cho hs soát bài. - GV chấm lỗi 5, 7 bài. Nhận xét - Tổ chức cho hs thi tìm từ theo N4 (3p) ; 2 nhóm nhanh nhất gắn bảng + trbày. - GV nhận xét, đánh giá. - Tiến hành tương tự - Nhận xét tiết học - Khen ngợi những HS chép bài chính tả sạch, đẹp. - 2 hs lên bảng + lớp viết nháp – Nhận xét. - 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con - 2 hs lên bảng. - HS viết bài vào vở - HS nghe và soát lỗi - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở (Đổi vở soát bài) - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc N4. - Đại diện 2 nhóm trbày. - Cả lớp chữa bài. Nhận xét; bổ sung. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 6 CT MAU GIAY VUN.doc