Giáo án English 8 - Trần Thị Xương (Học kỳ 2)

I.Aims and Objectives:

- Helping ss to listen to complete the details about the place direction

- Vocabulary: a temple, an information center, a highway, the direction

Skill: + Target skill: Listening

+ Other skills: Reading, writing, speaking

-Main teaching points: listen to complete the details about the place direction

- By the end of the lesson, students will be able to complete the details about the place direction and develop listening skill.

II. Teaching aids:

- Teacher: Textbook, tape, radio, poster, pictures .

- Ss: Textbook, schoolthings

 

doc61 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án English 8 - Trần Thị Xương (Học kỳ 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Anh 8 kỳ 2.doc