Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 28

 

N2: Luyện từ và câu

Tiết 28

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI

1. Mở rộng vốn từ về cây cối(tên,một số đặc điểm của chúng).

2. Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

GV:GTB-HD bài tập 1.

HS:thảo luận nhóm.

HS:báo cáo KQ thảo luận

GV:NX-HD bài 2.

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 28 Thứ hai ngày 02 tháng 4 năm 2018 Tiết1.Chào cờ Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 1 TỪNG TIẾNG RỜI Tiết 82 Kho báu Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài, phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và hiểu nội dung của bài. HĐ1 V1.Tỏch lời núi thành từng tiếng rời. 1. Đọc. 2.Thay mỗi tiếng bằng một vật thật HS:ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS:nối tiếp đọc câu HĐ2 3.Thay mỗi tiếng bằng một hỡnh. 4. Tổng kết. GV:NX-HD đọc đoạn HS:đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. HS:đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS: đọc toàn bài Tiết 3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 2 TỪNG TIẾNG RỜI Tiết 83 Kho báo Mục tiêu Như tiết 1 HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. HS:đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS:đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-KL HS: nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HS:đọc CH và TL HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:NX chốt nội dung bài HS:luyện đọc lại GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS:ghi đầu bài Tiết 4 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 109 Giải toán có lời văn Tiết 136 KT giữa kỳ II Mục tiêu - Củng cố về giải toán có lời văn.Rèn kỹ năng trình bày bài giải và giải. KT theo đề và đáp án của nhà trường HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD thực hành GV:GTB-HD kiểm tra HS: đọc đề và làm bài HĐ2 HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:NX- HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 HĐ4 GV: chữa bài3-HDbài4 HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố HS: thu bài KT GV:NX - củng cố bài Tiết 5 Giỏo dục lối sụng Thứ ba ngày 03 tháng 4 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Kể chuyện Tên bài Tiết 3 TIẾNG KHÁC NHAU Tiết 28 KHO BÁU Mục tiêu - HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện bằng lời của mình. Nghe và nhận xét lời kể của bạn. HĐ1 V1. Tỡm tiếng khỏc nhau. 1.Tỡm tiếng giống nhau. 2. Tỡm tiếng khỏc nhau. KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 3.Luyện tập. HS:QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV: KT-NX HD thi kể HS:thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS:Kể toàn truyện GV:NX-củng cố bài HS:nêu ý nghĩa chuyện Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 4 TIẾNG KHÁC NHAU Tiết 137 đơn vị-chục-trăm-nghìn Mục tiêu Giúp học sinh biết : - Ôn lại về mối quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm -Nắm được đơn vị nghìn, mối quan hệ giữa trăm và nghìn -Biết cách đọc và viết các số tròn trăm. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD bài 1 HS: làm bảng nhóm HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:NX-HD bài 2 HS:làm bảng lớp. HĐ4 GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:chữa bài-HD bài 3 HS:làm bài 3. GV:chữa bài 3-củng cố bài. Tiết3 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 110 Luyện tập Tiết 55 Kho báu Mục tiêu Củng cố về giải toán có lời văn - Nghe viết chính xác bài chính tả Kho báu - Làm đúng các bài tập CT. HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HS:tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX-HD bài 3 HS: làm bài 3 HS:viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV:theo dõi uốn nắn HS:soát lỗi GV:chấm chữa bài HS:làm bài tập CT GV:chữa bài-NX giờ học. Tiết 4 Thể dục BÀI 55: TRề CHƠI “ TUNG VềNG VÀO ĐÍCH” I. MỤC TIấU: - Tiếp tục làm quen với trũ chơi “ Tung vũng vào đớch” Yờu cầu: Biết cỏch chơi và tham gia vào trũ chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, phương tiện chơi trũ chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hụng, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trờn sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn và hớt thở sõu 2. Cơ bản: * ễn 5 động tỏc tay, chõn, lườn, bụng và nhảy của bài thể dục phỏt triển chung. - Trũ chơi. “ Tung vũng vào đớch” 3. Kết thỳc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt. - Cỳi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn 8 động tỏc thể dục đó học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xột. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nờu tờn trũ chơi nhắc lại cỏch chơi, sau đú cho học sinh chơi GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ tư ngày 04 tháng 4 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài Tiết 111 Luyện tập Tiết 138 So sánh các số tròn trăm Mục tiêu Tiếp tục củng cố về giải toán có lời văn,đặt tình và so sánh các số trong PV 100. - Giúp học sinh + Biết so sánh các số tròn trăm + Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biết điền các số tròn trăm vào các vạch tia số. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài 1 KT bài cũ. GV:GTB-HD tìm hioêủ bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 HS:làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 GV:NX - HD bài tập 1 HĐ3 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài -HD bài 4 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài2 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 3 HS:làm bài 3. HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. GV:chữa bài 4- củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài Tiết 5 TIẾNG KHÁC NHAU TỪNG PHẦN Tiết 84 Cây dừa Mục tiêu - Đọc được toàn bài thơ. - Biết đọc thơ với giọng tả nhẹ nhàng, hồn nhiên có giọng điệu - Hiểu một số khó trong bài. Hiểu nội dung bài. 3.Học thuộc lòng bài HĐ1 V1. Tỏch tiếng ra từng phần. 1.Phõn giải tiếng. GV:GTB-HD đọc HS: đọc câu nhóm đôi. HĐ2 2. Vận dụng. 3.Tổng kết. HS:đọc câu trước lớp GV:NX-Hd đọc đoạn HS:đọc trong nhóm HS:đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS:đọc câu hỏi và TL HS:TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. HS: luỵên đọc lại. GV:NX đánh giá-củng cố. HS:ghi bài Tiết3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Luyện từ và câu Tên bài Tiết 6 TIẾNG KHÁC NHAU TỪNG PHẦN Tiết 28 Từ ngữ về cây cối Mục tiêu 1. Mở rộng vốn từ về cây cối(tên,một số đặc điểm của chúng). 2. Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy. HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. GV:GTB-HD bài tập 1. HS:thảo luận nhóm. HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS:báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. HS:làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài 3. HĐ4 GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. HS:làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. Tiết 4 Môn N1: Thủ công N2:Tự nhiên xã hội. Tên bài Tiết 28 Cắt, dán hình tam giác Tiết 28 Một số loài vật sống trên cạn Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được hai cách kẻ, cắt hình tam giác 2. Kỹ năng: HS biết kẻ, cắt và dán hình tam giác theo hai cách - Sau bài học, học sinh biết: Nói tên và nêu ích lợi của 1 số loài vật sống trên cạn - Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét miêu tả HĐ1 - Có mấy cách cắt hình tam giác? - Nhắc lại từng cách HS : HS quan sát tranh Con gì ? Chúng sống ở đâu ? Kể tên con vật sống trong lòng đất ? - Con nào ăn cỏ ? - Con nào ăn thịt ? HĐ2 - Nhắc học sinh lật mặt trái của tờ giấy màu để thực hành GV: Gọi các nhóm báo cáo Kết kuận SGK HĐ3 - GV theo dõi, giúp đỡ những em còn lúng túng HS: Các nhóm đếm tranh ảnh đã được sưu tầm để cùng quan sát. GV: Gọi Các nhóm trưng bày sản phẩm của mình. HĐ4 - Nhận xét tình hình học tập - Hướng dẫn chuẩn bị bài sau Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập viết Tên bài Tiết 7 TIẾNG THANH NGANG Tiết 28 Chữ hoa Y Mục tiêu - Giúp HS nắm được cấu tạo của chữ hoa Y và quy trình viết chữ hoa Y. - Viết từ và câu ứng dụng theo cỡ chữ vừa và nhỏ. HĐ1 V1. Phõn giải tiếng thanh ngang. 1.Phõn tớch. KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa HĐ2 2. Luyện tập về cỏc thành phần của tiếng thanh ngang. 3.Tổng kết. HS: viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS:viết bảng con. HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-HD thực hành. HS:TH viết bài. HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 8 TIẾNG THANH NGANG Tiết 139 Các số tròn chục từ 110 - 200 Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng - Biết các số tròn chục từ 110 đến 200 gồm các trăm, các chục, đơn vị - Đọc và viết thành thạo các số trong chục từ 110 đến 200 - So sánh được các số tròn chục. Nắm được thứ tự các số tròn chục đã học HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. 2.Viết từ ứng dụng. GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu nội dung bài HĐ2 3. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD bài 1. HS: làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị.Viết từ khú. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. GV:chữa bài 5-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 3 Môn N1: Tự nhiên xã hội N2: Thủ công Tên bài Tiết 28 Con muỗi Tiết 28 Làm đồng hồ đeo tay (t2) Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được một số bộ phận bên ngoài con muỗi, tác hại của muỗi, nơi sống của muỗi, cách diệt. 2. Kỹ năng: HS biết quan sát, phân biệt, nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi 3. Thái độ: Có ý thức tham gia diệt muỗi và thực các biện pháp phòng tránh muỗi đốt - HS biết làm đồng hồ đeo tay bằng giấy - Làm được đồng hồ đeo tay - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm LĐ của mình HĐ1 Quan sát con muỗi - HS biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi dựa trên việc quan sát con muỗi. GV: Gọi HS nêu lại các bước làm đồng hồ HĐ2 - Biết các bộ phận bên ngoài của con muỗi. HS: Làm mẫu. HĐ3 Thảo luận MT: HS biết được nơi sống của muỗi, biết cách diệt trừ và phòng chống muỗi đốt. GV: HDHS thực hành? HS: Thực hành thực hành làm đồng hồ để bàn HĐ4 Tổng kết, dặn dò - Muỗi gồm những bộ phận nào? - Nêu tác hại của muỗi Gv: Nhận xét – Tuyên dương bài làm đẹp. Cho HS trưng bày sản phẩm Tiết 4 Âm nhạc Tiết 28: Học hát: chú ếch con I. Mục tiêu: Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca (lời 1) Qua bài hát HS biết tên một số loài chim, cá, noi gương học tập chăm chỉ của chú ếch con. Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca II. giáo viên chuẩn bị - Chép lời ca bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: a. Kiểm tra bài cũ: HĐ1 : Dạy bài hát :Chim chích bông - GV hát mẫu - Đọc đồng thanh lời ca - Dạy từng câu gắn (lời 1) - Hát kết hợp với vỗ tay HĐ2: Tập gõ tiết tấu lời ca Kìa chú là chú ếch con co - So sánh tiết tấu của 2 câu hát (cách gõ giống nhau hay khác nhau) Câu 1: Kìa chú mắt tròn Câu 2: Chú ngồi vườn xoan - So sánh cách gõ tiết tấu của 2 câu hát Câu 3: Bao nhiêu Câu 4 : Tung tăng (không giống nhau) - So sánh tiết tấu 2 câu hát Câu 1: Kia chú Câu 3: Bao nhiêu (không giống nhau) - Tập hát nối tiếp - Chia 4 nhóm và phân công thực hiện Chia nhóm (4) N1: Kia chú - GV điều khiển N2: Chú ngồi N3: Bao nhiêu N4: Tung tăng - Hát kết hợp với đệm nhạc Thanh phách, song loan C. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học Tiết 5 Thể dục BÀI 56: TRề CHƠI “TUNG VềNG VÀO ĐÍCH” VÀ “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU” I. MỤC TIấU: - ễn trũ chơi “ Tung vũng vào đớch” Yờu cầu: Biết cỏch chơi và tham gia vào trũ chơi chủ động, đạt thành tớch cao. - ễn trũ chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yờu cầu: HS biết cỏch chơi và tham gia vào trũ chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sõn trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cũi, phương tiện cho chơi trũ chơi . III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP. Nội dung Phương phỏp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ hoc. * Giậm chõn tại chỗ đếm to theo nhịp. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hụng, bả vai. - ễn 4 động tỏc tay, chõn, toàn thõn và nhảy của bài thể dục phỏt triển chung . - Trũ chơi: “ Làm theo hiệu lệnh” 2. Cơ bản: - Trũ chơi. “ Tung vũng vào đớch” - Trũ chơi. “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 3. Kết thỳc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hỏt - Nhảy thả lỏng, cỳi lắc người thả lỏng. - GV cựng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xột kết quả giờ học. - ễn 8 động tỏc thể dục đó học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV nờu tờn trũ chơi, nhắc lại cỏch chơi sau đú cho HS chơi GV nhận xột, GV nhận xột. - GV nhận xột kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sỏu ngày 06 tháng 4 năm 2018 Tiết 1 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài Tiết 112 Luyện tập chung Tiết 56 NV:cây dừa Mục tiêu Tiếp tục củng cố các số trong phạm vi 100,giải toán. - Nghe-viết chính xác bài chính tả Cây dừa. - Làm đúng các bài tập chính tả. HĐ1 GV:NX-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV: NX-HD bài 1 HS:làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS:viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS:viết bài. HĐ3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS:làm bảng con. GV:theo dõi uốn nắn. HS:soát lỗi chính tả. HĐ4 GV: chữa bài3 - HD bài 4. HS:làm vào VBT. GV:chữa bài và củng cố. GV:chấm chữa bài. HS:làm bài tập CT. GV:chữa bài-củng cố bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập làm văn Tên bài Tiết 9 PHỤ ÂM Tiết 28 Đáp lời chia vui Tả ngắn về cây cối Mục tiêu 1, Rèn kĩ năng nói - Biết đáp lại lời chia vui - Đọc đoạn văn tả quả măng cụt, Biết trả lời câu hỏi về hương vị mùi vị và ruột quả 2, Rèn kĩ năng viết: Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp chính tả . HĐ1 V1. Phõn giải cấu trỳc ngữ õm tiếng /ba/ 1. Đọc mụ hỡnh tiếng /ba/. KT bài cũ GV:GTB-HD bài tập 1 HS:đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 2. Vận dụng. 3.Tổng kết. GV:HD thảo luận. HS:TL cặp HĐ3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-chốt nd.HD bài 2. HS: TL nhóm. HĐ4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đỏp. GV hỏi - HS trả lời. GV:NX chốt nội dung bài. HS:ghi đầu bài. Tiết3 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài Tiết 10 PHỤ ÂM Tiết 140 Các số từ 101 đến 110 Mục tiêu Giúp HS rèn kĩ năng - Đọc viết thành thạo các số từ 101 đến 110 - So sánh được các số từ 101 đến 110. Nắm được thứ các số từ 101 đến 110 HĐ1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS: tìm hiểu bài HĐ2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV: NX HD thực hành HS:làm bảng nhóm. GV: NX đánh giá - HD bài 2. HS:làm VBT HĐ3 V4. Viết chớnh tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV đọc lại - HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xột. GV:chữa bài -HD bài 3 HS:làm bài 3. GV:chữa bài-củng cố bài. Tiết 4 Trải nghiệm sỏng tạo Tiết 5 Sinh hoạt lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 28.docl1-2-3cn.doc