Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 21

Lịch sử

Nước nhà bị chia cắt

1.KT- Biết đôi nét về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ -ne- vơ năm 1945.

- Miền Bắc được giải phòng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Mĩ- Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta

 2.KN Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ.

3.TĐ-Yêu thích môn học

 1.GV- Bảng phụ; PBT

2.HS- SGK.

 

doc25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x GV HĐ3:Trò chơi "Bóng chuyền sáu" ơ *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Chính tả (Nhớ viết) Chuyện cổ tích về loài người. ơ I, Mục tiêu 1. KT- Nhớ- viết đúng vài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ - Làm đúng bài tập BT3(kết hợp đọc bài ăn sau khi đã hoàn chỉnh). 2. KN- Rèn KN viết đúng chính tả, đẹp 3.TĐ- HS yêu thích học môn Chính tả *HSKK: Tập chép một đoạn trong bài II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn viết; giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Nhớ- viết đúng vài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ Cách tiến hành: GV- Đại diện HS nêu ý kiến, nhận xét. - Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con HS- Viết bài theo trí nhớ GV- Đọc cho HS soát lỗi chính tả - Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả HS- Làm BT chính tả vào vở GV- Chữa bài, cho HS đọc nối tiếp trước lớp - Củng cố ND bài Đạo đức ủy ban nhân dân xã(phường) em(T1) 1. KT- Bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã( phường) đối với cộng đồng 2.KN- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã(phường) đới với trẻ em trên địa phương. 3. TĐ- Tham gia học tập sổi nôi GV- Bảng nhóm ; PBT HS- SGK. HĐ1: Tìm hiểu truyện Đến UBND phường. Mục tiêu: Bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã( phường) đối với cộng đồng Cách tiến hành HS- Nhóm trưởng đọc truyện Đến UBND phường GV- Hd trả lời câu hỏi tìm hiểu truyện - Giao việc cho HS HĐ 2: BT1 Mục tiêu: Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã(phường) đới với trẻ em trên địa phương. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ơ Tiết 3 Toán Luyện tập. I, Mục tiêu 1. KT- Rút gọn được phân số. - Nhận biết tính chất cơ bản của phân số. 2. KN - Rèn KN rút gọn phân số. 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK Theo dõi và làm theo bạn II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu: Rút gọn phân số. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Cho HS nêu miệng nối tiếp BT1 - Giao việc cho HS. HS- HĐ nhóm: lấy một số VD. GV- Nhận xét kết quả, nêu nhận xét -Giao việc cho HS. HĐ2: BT2,3 Mục tiêu: Tìm phân số bằng phân số đã cho Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: làm BT2 vào bảng nhóm GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Hướng dẫn HS làm bài tập 3 HS- Làm BT3 vào vở; 1HS lên bảng *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá -Củng cố ND bài Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1. KT- Kể được một câu chuyện về việc làm cuả những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử- văn hoá, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, một việc làm thể hiện lòng biét ơn các thương binh liệt sĩ 2. KN- Rèn KN kể chuyện cho HS 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Tìm hiểu ND câu chuyện cần kể Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm: theo gợi ý SGK *HSKK: Theo dõi bạn kể chuyện GV -Cho 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý trong SGK. Cả lớp theo dõi SGK. - yêu cầu đọc kĩ gợi ý cho đề các em đã chọn HS- lập dàn ý câu truyện định kể. GV- kiểm tra và khen ngợi những HS có dàn ý tốt.Mời một số HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể - Giao việc cho HS HĐ2 :Kể chuyện Mục tiêu: Kể được một câu chuyện về việc làm cuả những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển: tập kể chuyện trong nhóm GV- Tổ chức cho HS kể chuyện -Củng cố ND bài HS- ghi bài vào vở _______________________________ Tiết 4 Tập đọc Bè xuôi sông La. I, Mục tiêu : KT- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam( trả lời được các câu hỏi trong SGK); thuộc một đoạn trong bài 2. KN- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Cách tiến hành GV-Giới thiệu bài - HD đọc bài HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc toàn bài ttrước lớp GV- Nhận xét, củng cố ND bài LTvà C Mở rộng vốn từ: Công dân 1. KT- Làm được BT1,2 2.KN- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C *HSKK: Làm BT theo HD của GV 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Hiểu nghĩa của từ công dân Cách tiến hành: HS - Làm việc theo nhóm (PBT) GV- Đại diện HS trình bày trước lớp, nhận xét - Giao việc cho HS. HS - Làm việc theo nhóm BT2 (PBT) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét Giao việc cho HS. HĐ3: BT3 Mục tiêu Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân Cách tiến hành HS - Làm bài vào vở BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ____________________ Tiết 5 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. I, Mục tiêu 1. KT - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia) nói về một người có sức khỏe đặc biệt 2. KN – Biết xắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và trao đổi với ban về ý nghĩa câu chuyện. - KN giao tiếp; thể hiện sự tự tin - Ra quyết định; tư duy sáng tạo 3. TĐ- HS yêu thích học môn Kể chuyện. * GDKNS:KN giao tiếp thể hiện sự tự tin.Ra quyết định, tư duy sáng tạo. II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Tìm hiểu yêu cầu của bài Cách tiến hành: GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. -Kể chuyện kết hợp minh hoạ bằng tranh. HS - Đọc gợi ý(SGK) Tập nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ. * GDKNS: KN giao tiếp. HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu: HS kể kể lại từng đoạn của câu chuyện rõ ràng, đủ ý Cách tiến hành: GV- Hướng dẫn HS kể chuyện HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. * GDKNS:KN giao tiếp thể hiện sự tự tin. Tư duy sáng tạo. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu: biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện. Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài Toán Luyện tập về tính diện tích(Tiếp) 1. KT- Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học 2. KN - Rèn KN tính toán thành thạo, chính xác 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKK: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Kiến thức Mục tiêu: Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT) GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - HD cách tính diện tích của hình vẽ (SGK) - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: Thảo luận VD2 ghi kết quả vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết qủa từng nhóm, nhận xét Giao việc cho HS HĐ2: Luyện tập Mục tiêu: Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học Cách tiến hành: HS- Làm BT1 vào vở - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Thứ tư ngày 1 tháng 02 năm 2012 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Lịch sử Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước. I, Mục tiêu 1. KT- Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức quản lí đất nước tương đối chặt chẽ: soạn bộ luật Hồng Đức, 2. KN- vẽ bản đồ đất nước. 3.TĐ- HS yêu thích học môn Lịch sử II, chuẩn bị . GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức quản lí đất nước tương đối chặt chẽ Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: ND bộ luật Hồng Đức Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: ý nghĩa việc quản lí đât nước của nhà Hậu Lê Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV- Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tập làm văn Lập trương trình hoạt động 1. KT- Lập một chương trình hoạt động tập thể 5 hoạt động gợi ý trong SGK( hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương) 2. KN- Lập một chương trình hoạt động tập thể 5 hoạt động - Hợp tác (ý thức tập thể, làm việc nhóm, hoàn thành chương trình hoạt động) - Thể hiện sự tự tin - Đảm nhận trách nhiệm 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu Tìm hiểu yêu cầu của đề bài Cách tiến hành GV- Gợi ý để HS lựa chọn đề bài. - Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh - Giao việc cho HS HĐ2: HĐ cá nhân Mục tiêu: Lập một chương trình hoạt động tập thể 5 hoạt động gợi ý trong SGK Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Củng cố ND bài. HS- Hoàn thiện bài viết GV- Thu bài, nhận xét chung _________________________ Tiết 2 Luyện từ và câu Câu kể Ai thế nào? I, Mục tiêu 1. KT - Nhận biết được câu kể Ai thế nào (ND ghi nhớ), xác định bộ phậnCN-VN trong câu kể vừa tìm(BT1, mục III) 2.KN- Bước đầu viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào(BT2) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C *HSKK : Làm BT theo HD của GV II, chuẩn bị ơ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nhận biết câu kể Ai thế nào Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2: HĐ2 BT1, mục III Mục tiêu: Xác định được bộ phận CN-VN trong câu kể vừa tìm Cách tiến hành: HS- làm bài tập 1 vào bảng nhóm GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào Cách tiến hành: HS - Làm BT2 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Tập đọc Tiếng rao đêm 1. KT- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh. (Trả lời được câu hỏi 1,2 và 3.) 2. KN- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành GV- Đọc mẫu, giải nghĩa từ, hướng dẫn đọc từ khó, chia đoạn, HD đọc đoạn. HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trước lớp HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc tiếp nối toàn bài GV- Tổ chức cho HS đọc bài - Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển:Luyện đọc tiếp nối toàn bài _________________________ Tiết 3 Toán Quy đồng mẫu số các phân số I, Mục tiêu 1. KT- Bước đầu biết cách quy đồng mẫu số hai phâp số trong trường hợp đơn giản. 2. KN- Rèn KN quy đồng mẫu số. 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Bước đầu biết cách quy đồng mẫu số hai phâp số Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Hướng dẫn HS quy đồng mẫu số *HSKK - Theo dõi và làm theo HS- HĐ nhóm: lấy một số VD. GV- Nhận xét kết quả, rút ra quy tắc - Giao việc hco HS HĐ2: BT1 Mục tiêu: Quy đồng mẫu số các phân số Cách tiến hành: HS - lên bảng nối tiếp (BT1) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét, sửa sai -Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: Quy đồng mẫu số các phân số Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở BT -1HS lên bảng ơ GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá -Củng cố ND bài Lịch sử Nước nhà bị chia cắt 1.KT- Biết đôi nét về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ -ne- vơ năm 1945. - Miền Bắc được giải phòng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Mĩ- Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta 2.KN Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. 3.TĐ-Yêu thích môn học 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Biết đôi nét về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ -ne- vơ năm 1945. Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. Cách tiến hành HS - HĐ nhóm: Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ___________________________ Tiết 4 Kĩ thuật Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa I, Mục tiêu 1. KT- Biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa 2. KN- Biết liên hệ thực tiễn về điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau, hoa 3. TĐ- HS có ý thức lao động tự phục vụ II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa Cách tiến hành HS- Quan sát tranh+ trả lời câu hỏi (SGK) GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung HS- Thảo luận nhóm: Nêu các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung HĐ2:. Thảo luận nhóm Mục tiêu: Liên hệ thực tiễn về điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau, hoa Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm: liên hệ thực tiễn về điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau, hoa GV - Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Củng cố ND bài Toán Luyện tập chung 1. KT- Biết tìm một số yếu tố chưa biết của hình đã học 2. KN - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKK: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: Tìm một số yếu tố chưa biết của hình đã học Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc choHS HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Giao việc cho HS HĐ2: BT3 Mục tiêu: Vận dụng giải các bài toán Cách tiến hành: HS- Làm BT3 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở _____________________________________ Tiết 5 Âm nhạc Học hát bài " Tre ngà bên lăngBác" I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2. KN- Biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 1. HĐ1 * Mục tiêu: Dạy bài hát *Cách tiến hành - GV chép lời bài hát lên bảng. - GV dạy từng câu ngắn. - GV hướng dẫn HS hát cả bài -Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động theo nhịp 2. HĐ2 * Mục *Mục tiêu: HS hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách 3: Kết luận: - Kể tên các bài hát nước ngoài mà em biết. - Học thuộc lời bài hát. - HS đọc lời bài hát. - HS học từng câu hát theo hướng dẫn của GV. - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. _________________________ Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2012 Tiết 1 Thể dục Nhảy dây- phối hợp mang vác. Trò chơi trồng nụ trồng hoa I. Mục tiêu: 11. KT - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Tập bật cao, tập phối hợp mang -vác - Chơi trò chơi "Trồng nụ trồng hoa" 2. KN- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng - Biết cách và tham gia trò chơi 3. Thaựi ủoọ: hào hứng, nhiệt tình trong luợeõn taọp, trong khi chơi. II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay *MT: Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Tập bật cao, tập phối hợp mang -vác *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3:Trò chơi "Trồng nụ trồng hoa" ơ *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Trả bài văn miêu tả đồ vật. I, Mục tiêu 1.KT- Biết rút kinh nghiệm về bài TLV miêu tả đồ vật(đúng ý, bố cục rõ ràng, dùng từ, đặt câu) 2. KN- Tự sửa các lỗi đã mắc trong bài viết theo hướng dẫn của GV. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV. II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu- Biết rút kinh nghiệm về bài TLV miêu tả đồ vật Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Đọc đề bài trên bảng và bài viết của mình GV- Nhận xét, nêu ưu điểm,nhược điểm chung - Hướng dẫn chữa lỗi(một số lỗi cơ bản) HĐ2: HĐ cá nhân Mục tiêu: Tự sửa các lỗi đã mắc trong bài Cách tiến hành HS- Chữa lỗi(PBT) GV- Theo dõi, giúp đỡ HS , yêu cầu HS trình bày trước lớp - Nhận xét, bổ sung HS- Chữa lỗi vào vở Địa lí Các nước láng giềng của Việt Nam 1. KT- Biết sơ lược đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu- chia và Lào -Biết Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới, nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại 2. KN- Dựa vào lược đồ (bản đồ), nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nước này. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Cam-pu-chia và Lào Mục tiêu: Biết sơ lược đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu- chia và Lào Cách tiến hành: HS- Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Trung Quốc Mục tiêu: Biết Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới Cách tiến hành: HS- Nghiên cứu SGK+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận Mục tiêu: Dựa vào lược đồ (bản đồ), nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nước này Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: : Dựa vào lược đồ (bản đồ), đọc tên thủ đô của 3 nước này GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài ________________________ Tiết 4 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? I, Mục tiêu 1. KT- Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết VN trong câu kể Ai thế nào?(ND ghi nhớ) 2.KN- Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai thế nào? theo yêu cầu cho trước 3.TĐ- HS yêu thích môn học LT&C II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; Tranh SGK 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nắm được kiến thức cơ bản việc nhận biết VN trong câu Ai thế nào? Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2: HĐ1: Bài tập Mục Mục tiêu: Tạo được câu kể Ai thế nào HS- làm bài tập 1 vào bảng nhóm ơ GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: Đặt 3 câu kể Ai thế nào HS - Làm BT2 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Kĩ thuật Luộc rau 1. KT - Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau 2. KN- Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình 3. TĐ - Rèn luyện tính cẩn thận. 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi PBT GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét ; giao việc cho HS HS- Thảo luận câu hỏi PBT GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét ; giao việc cho HS HĐ 2:. Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình Cách tiến hành HS- HĐ nhóm: Thảo luận câu hỏi PBT GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằngNam Bộ. I, Mục tiêu - Nêu được một số HĐXS chủ yếu của người dân đồng bằng Nam Bộ. - HS yêu thích học môn Địa lí. II, chuẩn bị 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Vựa lúa, vựa trái cây lớn của đát nước Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cảu cả nước Cách tiến hành: HS- Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS- Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV-Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Toán Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 1. KT- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 2. KN - Nhân biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKK: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Kiến thức Mục tiêu: Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương Cách tiến hành: [ HS- quan sát hình vẽ+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Giao việc cho HS HS- quan sát hình vẽ+ thảo luận câu hỏi PBT GV- Đại diện nhóm báo cáo - Nhận xét, bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2 : BT1,3 Mục tiêu: Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương Cách tiến hành: ơ HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT3 vào vở BT -1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết quả-Củng cố ND bài ______________________ Tiết 5 Toán Quy đồng mẫu số hai phân số (Tiếp) I, Mục tiêu 1. KT- Biết quy đồng mẫu số hai phân số 2.KN - Rèn KN quy đồng mẫu số 2phân số 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKK: Thực hiện phép tính đơn giản. II, chuẩn bị 1: GV- SGK+ Bảng nhóm 2: HS-SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ chung cả lớp Mục tiêu: Bước đầu biết cách quy đồng mẫu số hai phâp số Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Hướng dẫn HS quy đồng mẫu số HS- HĐ nhóm: lấy một số VD. GV- Nhận xét kết quả, rút ra quy tắc - Giao việc hco HS HĐ2: BT1 Mục tiêu: Quy đồng mẫu số các phân số Cách tiến hành: HS - lên bảng nối tiếp (BT1) GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét, sửa sai -Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: Quy đồng mẫu số các phân số Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở BT -1HS lên bảng GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá -Củng cố ND bài Luyện từ và câu Nối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 21.doc