Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 30

Tiết 4 Kĩ thuật

Lắp cái xe nôi(T2)

I, Mục tiêu

1. KT- Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái xe nôi

2. KN- Lắp được cái xe nôi theo mẫu. Xe chuyển động được

3. TĐ- Yêu thích học môn kĩ thuật

II, chuẩn bị

1. GV- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

 2. HS- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

III, các hoạt động dạy học

1. Giới thiệu bài:

* ổn định:

* Bài cũ:

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 30, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả II, chuẩn bị ơ 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn viết; giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài. Mục tiêu: Nhớ- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích Cách tiến hành: GV- Đại diện HS nêu ý kiến, nhận xét. - Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con. HS- Viết bài theo trí nhớ GV- Đọc cho HS soát lỗi chính tả. - Chấm chữa bài, HD làm bài tập HS- HĐ nhóm: Làm BT vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Củng cố ND bài Đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T1) 1. KT- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. -Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2.KN- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. - KN tìm kiếm và xử lí thông tin về tình hình tài nguyên nước ta - KN tư duy phê phán(biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hoại tài nguyên thiên nhiên) - KN ra quyết định(biết ra quyết định đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên) KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng của mình về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 3. TĐ- Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. *THMT: Có trách nhiệm tham gia giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1. GV- Bảng nhóm ; PBT 2. HS- SGK. HĐ1: Tìm hiểu thông tin Mục tiêu: Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Cách tiến hành HS- Thảo luận theo hướng dẫn của GV. ơ GV- Mời đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS HĐ 2: BT1 Mục tiêu: Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm theo phiếu BT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở __________________________________________ Tiết 3 Toán Tỉ lệ bản đồ I, Mục tiêu 1.KT-Bước đầu nhận biết được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì. 2. KN- Nhìn và đọc được tỉ lệ bản đồ 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Bước đầu nhận biết được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học. - Giới thiệu tỉ lệ bản đồ . - Giao việc cho HS HS- Quan sát các bản đồ, đọc các tỉ lệ bản đồ . GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT1,2,3 Mục tiêu: ý nghĩa tỉ lệ bản đồ là gì. Cách tiến hành: HS- Thảo luận BT1 theo nhóm *HSKK: HĐ cùng cả nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT2 vào vở -1HS lên bảng GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Cho HS làm BT3 vào bảng nhóm - Củng cố ND bài Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 1. KT- Lập dàn ý , hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọcvề một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. 2. KN- Nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật được kể 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện * HSKT: Theo dõi và bạn kể chuyện GV- Bảng nhóm; PBT Một số truyện, sách, báo liên quan. 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Lập dàn ý , hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọcvề một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm: theo gợi ý SGK *HSKK: Theo dõi bạn kể chuyện GV- Cho HS phân tích đề - gạch chân những từ ngữ quan trọng trong đề bài đã viết trên bảng -Cho 2 HS nối tiếp nhau đọc gợi ý 1, 2 trong SGK. Cả lớp theo dõi SGK. HS- nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể , kể chuyện theo cặp GV- Tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm HS - thi kể từng đoạn chuyện theo tranh trước lớp. HĐ2 :Thảo luận nhóm Mục tiêu: Nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật được kể Cách tiến hành: GV- Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện và nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật được kể -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở _______________________________ Tiết 4 Tập đọc Dòng sông mặc áo I, Mục tiêu 1: KT- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương( trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc khoảng 8 dòng thơ) 2. KN- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, tình cảm 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ. II, chuẩn bị ơ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, tình cảm Cách tiến hành GV-Giới thiệu bài - HD đọc bài HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS- Đọc tiếp nối toàn bài - Ghi bài vào vở GV- Tổ chức cho HS luyện đọc - Củng cố ND bài. LTvà C MRVT: Nam và nữ 1. KT- Biết một số phẩm chất quan trọng nhất của nam và của nữ. (BT1,2) 2.KN- Biết và hiểu được nghĩa của một số câu tục ngữ.(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: BT1,2 Mục tiêu : một số phẩm chất quan trọng nhất của nam và của nữ Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 (PBT)ghi KQ ra bảng nhóm GV -Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, bổ sung. Giao việc cho HS HS - Thảo luận nhóm: BT2- SGK GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp -Nhận xét, bổ sung, - Giao việc cho HS HĐ2 BT3 Mục tiêu- Biết và hiểu được nghĩa của một số câu tục ngữ Cách tiến hành HS- Làm BT 3 vào VBT GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét,bổ sung -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ____________________ Tiết 5 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc I, Mục tiêu 1. KT - Dựa vào gợi ý SGK chọ và kể lai câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về du lịch, thám hiểm 2. KN- Hiểu ND câu chuyện, biết trao đổi về ND câu chuyện. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Kể chuyện II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK [ III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Tìm hiểu yêu cầu của đề Cách tiến hành: GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài. HS - Đọc các gợi ý sgk GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét - Hướng dẫn HS kể chuyện HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu Thực hành kể chuyện: Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu:Trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài Toán Ôn tập về đo thể tích 1. KT- Biết quan hệ giữa mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. 2. KN- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.Chuyển đổi số đo thể tích. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: quan hệ giữa mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. Cách tiến hành: HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ1: BT2, 3 Mục tiêu Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.Chuyển đổi số đo thể tích. Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở BT 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT3 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở __________________________ ơ Thứ tư ngày 06 tháng 04 năm 2011 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Lịch sử Những chính sách về kinh tế, văn hóa của vua Quang Trung I, Mục tiêu - Sau bài học: HS nêu được công lao của Quang Trung- Nguyễn Huệ trong việc xây dựng đất nước - HS yêu thích học môn Lịch sử II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Quang Trung xây dựng đất nước Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS : Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV: Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu Quang Trung - ông vua luôn chú trọng bảo tồn văn hoá dân tộc Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV: Đại diện HS báo cáo Kq, nêu nhận xét. - Củng cố ND bài HS:Ghi bài vào vở Tập làm văn Ôn tập về tả con vật 1. KT- Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật(BT1) 2. KN- Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Hiểu cấu tạo, cách quan sát hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm (PBT) GV- Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Giao việc cho HS HS- Cả lớp đọc thầm lại bài, suy nghĩ làm bài theo nhóm, ghi kết quả thảo luận ra bảng nhóm GV- Mời những HS làm bài trên phiếu dán bài trên bảng lớp, trình bày. -Cả lớp nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải. - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích. Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Cho HS nối tiếp đọc đoạn văn -Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá. - Củng cố ND bài. ______________________ Tiết 2 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Du lịch- Thám hiểm I, Mục tiêu 1. KT- Hiểu các từ du lịch, thám hiểm (BT1,2);bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ(BT3) 2.KN -Biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong (BT4) 3.TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, II- chuẩn bị 1. 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. [ơ III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Hiểu các từ du lịch, thám hiểm Cách tiến hành: HS :Làm việc theo nhóm BT1 GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, chốt lại bài đúng. - HS nêu miệng BT2 - Giao việc cho HS HĐ2 BT3 Mục tiêu bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ Cách tiến hành: HS - Thảo luận nhóm.BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS. HĐ3 BT4 MMục tiêu: Biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong Cách tiến hành: HS- Làm BT4 vào vở GV- Chấm chữa bài, nhận xét chung - Cho HS nêu miệng nối tiếp BT5 - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Tập đọc Tà áo dài Việt Nam 1. KT Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam .(Trả lời được câu hỏi 1,2, 3 ) 2. KN- Đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ *HSKT: Tập ghép vần và đọc 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm GV- Chỉ định HS luyện đọc trước lớp - Nhận xét, giao việc cho HS HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi SGK GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành HS- Luyên đọc tiếp nối theo đoạn GV- Chốt lại bài học. - Củng cố ND bài _________________________ Tiết 3 Toán ứng dụng của tỉ lệ bản đồ I, Mục tiêu 1.KT-Bước đầu biết được ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 2. KN- Vận dụng tỉ lệ bản đồ để làm BT 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị ơ 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Bước đầu biết được ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn giải bài toán1(SGK) - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: giải bài toán 2(bảng nhóm) GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT1 Mục tiêu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Cách tiến hành: HS- Thảo luận BT1 theo nhóm(trình bày bảng nhóm) *HSKK: HĐ cùng cả nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét Giao việc cho HS HĐ3: BT2,3 Mục tiêu: Giải toán có lời văn Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở -1HS lên bảng GV- Cùng lớp nhận xét đánh giá - Cho HS làm BT3 vào bảng nhóm - Củng cố ND bài Lịch sử Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình 1.KT- Biết nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian hổ, hi sinh của bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô -Biết Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: Cung cấp điện, ngăn lũ. 2.KN Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng 3.TĐ-Yêu thích môn học *HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Biết nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian hổ, hi sinh của bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: Cung cấp điện, ngăn lũ. Cách tiến hành HS -Tìm hiểu ND trong SGK và thảo luận câu hỏi (PBT) GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở _______________________ Tiết 4 Kĩ thuật Lắp cái xe nôi(T2) I, Mục tiêu 1. KT- Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái xe nôi 2. KN- Lắp được cái xe nôi theo mẫu. Xe chuyển động được 3. TĐ- Yêu thích học môn kĩ thuật II, chuẩn bị 1. GV- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 2. HS- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái xe nôi Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (PBT) GV: Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2:. HĐ nhóm Mục tiêu: Biết lắp cái xe nôi theo mẫu Cách tiến hành HS: Quan sát mẫu+ Thảo luận nhóm (PBT) GV :Theo dõi, giúp đỡ HS - HD lắp cái xe nôi HĐ3:. Thực hành Mục tiêu: Lắp được cái xe nôi theo mẫu Cách tiến hành HS: HĐ nhóm: Lắp theo HD của GV GV- Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Củng cố ND bài HS- Thu dọn đồ dùng - Ghi bài vào vở Toán Ôn tập về đo diện tích và thể tích 1. KT- Biết so sánh các số đo diện tích, so sánh các số đo thể tích. 2. KN- Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: so sánh các số đo diện tích, số đo thể tích Cách tiến hành: ơ GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ1: BT2, 3 Mục tiêu Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT3 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Củng cố ND bài _____________________________________ ơ Tiết 5 Âm nhạc Học hát bài " Dàn đồng ca mùa hạ" I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát theo giai điệu và lời ca 2. KN- Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 2. Phát triển bài - GV giới thiệu nội dung bài - HS chú ý * Hoạt động 1: Học bài hát *Mục tiêu: Biết hát đúng giai điệu và lời ca. *Cách tiến hành - Tổ chức cho HS học hát từng câu - HS học bài hát (cả lớp - GV lăng nghe, kết hợp sửa sai - HS hát theo nhóm trước lớp * Hoạt động 2: *Mục tiêu Biết hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV hướng dẫn : hát kết hợp vận động phụ họa - HS hát kết hợp hát kết hợp vận động phụ họa - GV cho hs ôn lại các bài hát có kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - HS ôn bài hát. 3. Kết luận - Cán sự bắt nhịp cả lớp hát lại 1 bài. Cả lớp hát - HS về nhà ôn lại bài hát. _________________________ [ Thứ năm ngày 07 tháng 04 năm 2011 Tiết 1 Thể dục Môn thể thao tự chọn- Trò chơi "Trao tín gậy" I. Mục tiêu: 1. KT -Thực hiện đươc động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. -Biết cách đứng ném bóng vao rổ bằng hai tay trước ngực và rổ bằng một tay trên vai (chủ yếu thực hiện đúng tư thế đứng chuẩn bị ném). 2. KN -Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi "Trao tín gậy" 3. TĐ- Có ý thức khi tham gia luyện tập II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: ND luyện tập *MT: Thực hiện đươc động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. -Biết cách đứng ném bóng vao rổ bằng hai tay trước ngực và rổ bằng một tay trên vai *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3: Trò chơi "Trao tín gậy" *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật I, Mục tiêu 1.KT- Nêu được nhận xét về cách quan sát và miêu tả con vật qua bài văn Đàn ngan mới nở (BT1,2) 2. KN- Bước đầu biết quan sát một con vật để chọn lọc các chi tiết nổi bật để miêu tả con vật đó(BT3,4) 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV. II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Nêu nhận xét về cách quan ... con vật qua bài văn Đàn ngan mới nở Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm (PBT) GV- Đại diện HS báo cáo KQ, nhận xét Cho HS nêu miệng nối tiếp BT2 - Giao việc cho HS HĐ3: BT3,4 Mục tiêu:Biết quan sát một con vật, chọn lọc chi tiết nổi bật để miêu tả con vật Cách tiến hành HS- Thực hành làm BT3 vào vở nháp GV- Tổ chức cho HS nêu miệng - HD học sinh làm BT4 - Giao việc cho HS HS- Chữa bài vào vở GV- Nhận xét chung - Củng cố ND bài. HS- Ghi bài vào vở Địa lí Các đại dương trên thế giới 1. KT- Ghi nhớ tên 4 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất. - Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu. 2. KN - Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí *HSKT: HĐ hòa nhập cùng cả lớp 1. GV-Bản đồ TG.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Vị trí của các đại dương Mục tiêu Ghi nhớ tên 4 đại dương lớn. Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Quan sát hình 1, 2 trong SGK+ Thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; - Mời đại diện một số nhóm trình bày, đồng thời chỉ vị trí các đại dương trên bản đồ - Giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: - Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương. Cách tiến hành: HS- Dựa vào bảng số liệu SGK+Thảo luận nhóm (phiếu BT) GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: chỉ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Thế giới vị trí từng đại dương và mô tả theo thứ tự: vị trí địa lí, diện tích. GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài _____________________________________________ Tiết 3 Luyện từ và câu Câu cảm I, Mục tiêu 1. KT- Nắm được tác dụng của câu cảm (ND ghi nhớ) 2.KN -Biết chuyển câu kể đã cho thành câu cảm (BT1 mụcIII); bước đầu đặt được câu cảm theo tình huống cho trướcBT2); nêu được cảm xúc được bộc lộ qua câu cảm(BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, chuẩn bị [ơ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nắm được tác dụng của câu cảm Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2 HĐ2: Bài tập 1 Mục tiêu: Biết chuyển câu kể đã cho thành câu cảm Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS HĐ3: Bài tập 2 Mục tiêu: bước đầu đặt được câu cảm theo tình huống cho trước Cách tiến hành: HS thảo luận (BT2) GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp Giao việc cho HS HĐ3: BT3: Mục tiêu: nêu được cảm xúc được bộc lộ qua câu cảm Cách tiến hành: HS - Làm BT3 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng(T1) 1. KT - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng 2. KN- Biết cách lắp và lắp đươc máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay trực thăng tương đối chắc chắn 3. TĐ - HS yêu thích môn KT 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng Cách tiến hành GV- HD HS Tìm số lượng, chi tiết và dụng cụ cho đủ theo bảng HD SGK - Giao việc cho HS HĐ 2:. Quy trình thực hiện. Mục tiêu: Biết cách lắp và lắp đươc máy bay trực thăng theo mẫu. Cách tiến hành HS- HĐ nhóm: Tìm số lượng, chi tiết và dụng cụ cho đủ theo bảng HD SGK GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Giao việc cho HS HS- Quan sát mẫu +Thảo luận câu hỏi PBT GV- Nêu quy trình lắp đồng thời giới thiệu từng bộ phận theo quy trình lắp - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: nhắc lại quy trình thực hiện lắp xe chở hàng GV - Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét. -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Thành phố Đà Nẵng I, Mục tiêu 1. KT- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Nẵng 2. KN- Chỉ được thành phố Đà Nẵng trên bản đồ(lược đồ) 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. II, chuẩn bị 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN. SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Đà Nẵng thành phố cảng Cách tiến hành: HS: Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS: Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: .Đà Nẵng Thành phố công nghiệp Cách tiến hành: HS: Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV:Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Cho HS chỉ ra T.P Đà Nẵng trên lược đồ(bản đồ). Nhận xét. Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển: nhắc lại ND bài; ghi bài vào vở Toán Ôn tập về đo thời gian 1. KT- Biết quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân. 2. KN- Chuyển số đo thời gian. Xem đồng hồ. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán *HSKT: Làm BT theo HD của GV 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: BT1 Mục tiêu: Biết quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Lên bảng nối tiếp BT1 GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ1: BT2 Mục tiêu Chuyển số đo thời gian Cách tiến hành: HS- Làm BT2 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Giao việc cho HS HĐ1: BT3 Mục tiêu Xem đồng hồ. Cách tiến hành HS- Làm BT3 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết qủa, nhận xét - Củng cố ND bài ______________________ Tiết 5 Toán ứng dụng của tỉ lệ bản đồ(tiếp) I, Mục tiêu 1.KT-Biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 2. KN- Vận dụng tỉ lệ bản đồ để làm BT 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu:Biết một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn giải bài toán1(SGK) - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: giải bài toán 2(bảng nhóm) GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 30.doc