Giáo án Hình học 7 tiết 16: Kiểm tra 1 tiết Chương I

4. Bảng mô tả tiêu chí lựa chọn câu hỏi, Bài tập.

Câu 1.

 Nhận biết góc đối đỉnh ( Vẽ hai đường thẳng cắt nhau, tìm các cặp góc đối đỉnh)

Câu 2. Cho hình vẽ và một số yếu tố cho trước

 a) Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc dựa vào mối quan hệ song song,nhận biết được hai đường thẳng song song

b) Vận dụng góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song vào các bài toán tính toán số đo các góc nếu cho biết một góc (Tính 3 góc trong 7 góc còn lại).

Câu 3. Cho hình vẽ và một số yếu tố cho trước

 + Nhận biết được hai góc so le trong bằng nhau bằng cách kẻ thêm đường phụ.

 + Chứng minh được hai đường thẳng song song dựa vào tính chất hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 tiết 16: Kiểm tra 1 tiết Chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 16 Ngày soạn: 09/10/2015 Ngày giảng: 7B: 16/10/2015 7A: 16/10/2015 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,khái niệm góc vuông, góc nhọn ,góc tù. - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc. - Biết tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song. 2/ Kỹ năng: - Biết sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: Góc so le trong, góc đồng vị,góc trong cùng phía, ngoài cùng phía. - Biết dùng e6ke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó . 3/ Thái độ: - Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài II/ Chuẩn bị: - GV: Đề KT - HS : Bút mực,giấy nháp III. Phương pháp dạy học: - Tự luận III/ Tiến trình tiết dạy: 1. ổn định tổ chức: 7a.........................................7b...................................................... 2. Ma trận nhận thức đề kiểm tra một tiết: TT Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Số tiết Tầm quan trọng Trọng số Tổng điểm Điểm 10 19 §1. Hai góc đối đỉnh. 2 15 1,5 23 1.1 20 §2. Hai đường thẳng vuông góc. 2 15 2 30 1.5 21 §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. §4. Hai đường thẳng song song. 3 23 2 46 2.3 22 §5. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song. 2 15 1.5 23 1.1 23 §6. Từ vuông góc đến song song. 4 32 2,5 80 4 Kiểm tra 45’ (Chương I). 13 100 202 10 3. Ma trận đề kiểm tra một tiết (3) Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm 1 2 3 4 §1. Hai góc đối đỉnh. Câu 1 1 1 §2. Hai đường thẳng vuông góc. Câu 2a 1.5 1,5 §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. §4. Hai đường thẳng song song. Câu 2b 2,5 2.5 §5. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song. Câu 3a 1 1 §6. Từ vuông góc đến song song. Câu 2a 2,5 Câu 3b 1,5 4 Cộng Số câu Số điểm 2 1 3 7,5 1 1,5 10 + Số lượng câu hỏi tự luận là 6 + Số câu hỏi mức nhận biết là 2 + Số câu hỏi mức thông hiểu là 3 + Số câu hỏi mức vận dụng là 1 4. Bảng mô tả tiêu chí lựa chọn câu hỏi, Bài tập. Câu 1. Nhận biết góc đối đỉnh ( Vẽ hai đường thẳng cắt nhau, tìm các cặp góc đối đỉnh) Câu 2. Cho hình vẽ và một số yếu tố cho trước a) Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc dựa vào mối quan hệ song song,nhận biết được hai đường thẳng song song b) Vận dụng góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song vào các bài toán tính toán số đo các góc nếu cho biết một góc (Tính 3 góc trong 7 góc còn lại). Câu 3. Cho hình vẽ và một số yếu tố cho trước + Nhận biết được hai góc so le trong bằng nhau bằng cách kẻ thêm đường phụ. + Chứng minh được hai đường thẳng song song dựa vào tính chất hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau. 5. Đề bài: Câu 1 (1 điểm): Cho 2 đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy vẽ hình và tìm các góc đối đỉnh với nhau? Câu 2 (6,5 điểm): Trong hình bên, biết a ^ c, góc a) Chứng minh: a // b , c ^ b 1 b) Tính số đo của góc Câu 3. Cho hình vẽ. Biết a//b. Kẻ đường thẳng c đi qua O và song song với đường thẳng a. a) Tìm các góc so le trong bằng nhau ( có thể kí hiệu các góc cho dễ nhận biết) b) Chứng minh : b//c b a O A B 6. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Câu 1: (1 điểm) O y’ y x’ x - Ta có các cặp góc đối đỉnh và bằng nhau là: (1 điểm) Câu 2: (6,5 điểm) a) – Ta có ( là 2 góc đồng vị) Theo định nghĩa về 2 đường thẳng song song nên: a // b. 1,5 điểm - Ta có: 2,5 điểm b) ( Vì là 2 góc đối đỉnh) (0,5điểm) ( Vì là 2 góc đối đỉnh) (0,5điểm) Ta có là 2 góc kề bù nên: (1,5điểm) Câu 3: (2,5 điểm) a) Có các góc so le trong là: (1 điểm) b) (1,5 điểm) 7 Hướng dẫn về nhà: - Yêu cầu học sinh xem lại toàn bộ các kiến thức của chương I - Xem Trước bài Tổng các góc của 1 tam giác 8. Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiem tra chuong 1 hinh hoc 7 do the tung.doc