Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 111: Trả bài kiểm tra học kì II

Cách trình bày sạch sẽ rõ ràng

-Nắm đựoc kiến thức cơ bản

Gv nhắc nhở:

-Nhng vẫn còn 1 số tồn tại về kiến thức nh ở loại toán trắc nghiệm chọn không đúng yêu cầu của bài 1 số hs cha nắm đợc nội dung cơ bản của kiến thức đã học

-Loại toán t luận : hs chưa nắm đợc 3 bớc thực hiện phép tính

Hoạt động 2:Trả bài chữa bài kiểm tra

Gv trả bài kiểm tra cho hs

Gv đa ra từng câu hỏi cho hs tra lời

Gv phân tích cụ thể và đ ra đáp án

Gv :Nêu ra những nỗi sai phổ biến và nhắc nhở hs ý thức ,thái độ trong khi làm bài

Gv:Nêu yêu cầu về nhà

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 111: Trả bài kiểm tra học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 37 Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: Lớp dạy: Tieỏt 111:Trả bài KIEÅM TRA học kì II (Phần hình học) I/ Muùc tieõu -Về kiến thức: học sinh nhận biết đợc ưu và nhợc điểm của mình về các dạng bài trong học kì vừa qua -Về kĩ năng:Rèn cho hs kĩ năng trình bày -Về thái độ :Rèn cho hs thái độ nghiêm túc - Định hướng phỏt triển năng lực cho học sinh: + Năng lực giải quyết vấn đề. + Năng lực suy luọ̃n. + Năng lực tính toán. + Năng lực tự học. II/ Phửụng tieọn daùy hoùc GV: -Lên danh sách hs đợc tuyên dơng -Chuẩn bị đáp án chuẩn HS: Noọi dung học kì I III/ Tieỏn trỡnh daùy hoùc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Gv nhận xét đánh giá tình hình học tập của lớp thông qua bài kiểm tra Gv thông báo kết quả kiểm tra của lớp 6A Số bài đạt điểm TB trở lên trong đó : Loại giỏi: bài % Loại khá: bài % Loại Tb: bài % Số bài đạt điểm dưới TB trong đó : Loại yếu : bài % Loại kém: bài % 6C Số bài đạt điểm TB trở lên trong đó : Loại giỏi: bài % Loại khá: bài % Loại Tb: bài % Số bài đạt điểm dưới TB trong đó : Loại yếu : bài % Loại kém: bài % Gv tuyên dương : -Nhìn chung hs đã nắm đợc các dang bài và cách trình bày cho mỗi dạng bài -Cách trình bày sạch sẽ rõ ràng -Nắm đựoc kiến thức cơ bản Gv nhắc nhở: -Nhng vẫn còn 1 số tồn tại về kiến thức nh ở loại toán trắc nghiệm chọn không đúng yêu cầu của bài 1 số hs cha nắm đợc nội dung cơ bản của kiến thức đã học -Loại toán t luận : hs chưa nắm đợc 3 bớc thực hiện phép tính Hoạt động 2:Trả bài chữa bài kiểm tra Gv trả bài kiểm tra cho hs Gv đa ra từng câu hỏi cho hs tra lời Gv phân tích cụ thể và đ ra đáp án Gv :Nêu ra những nỗi sai phổ biến và nhắc nhở hs ý thức ,thái độ trong khi làm bài Gv:Nêu yêu cầu về nhà Hs lắng nghe Hs nhận bài kiểm tra Hs đa ra ý kiến Hs chữa những câu làm sai Hs nghe và ghi nd vè nhà IV.Lu ý của giáo viên khi sử dụng giáo án -Gv lu ý trả bài cho hs xem trứơc rồi chữa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHH6_T37.doc
Tài liệu liên quan