Giáo án Hóa 11 - Axit, bazơ và muối

I/ Mục TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức: - HS biết: Định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo A-rê-ni-ut.

2. Kĩ năng: - Viết phương trình điện li của một số axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối.

II/ Chuẩn bị.

GV: Thí nghiệm chứng minh Zn(OH)2 có tính chất lưỡng tính.

III/Phương pháp. Đặt vấn đề, đàm thoại, phát vấn.

IV/ Các bước thực hiện.

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Bài tập 4, 5, 6, 7 SGK trang 7.

- Bài tập 1/ NC:

Dung dịch glixerol trong nước không dẫn điện, dung dịch natri hiđroxit trong nước

dẫn diện tốt. Điều này được giải thích:

a) Glixerol là chất hữu cơ, còn natri hiddroxxit là chất vô cơ.

b) Trong dung dịch, natri hiddroxit bị phân li thành ion, còn glixerol không bị phân li.

c) Phân tử glixerol chứa liên kết cộng hoá trị, còn natri hiđroxit là hợp chất ion.

d) Glixerol là chất lỏng, natri hiđroxit là chất rắn.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

3/ Học bài mới:

 

 

docx4 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 6125 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 11 - Axit, bazơ và muối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Axit, bazơ và muối.docx
Tài liệu liên quan