Giáo án Hướng dẫn học Lớp 2 - Cả năm

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP

A- MỤC TIÊU:- Thực hiện được phép tính trừ trong phạm vi 8,viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

B- ĐỒ DÙNG:- Vở bài tập.

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc92 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hướng dẫn học Lớp 2 - Cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của trò I.Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Ôn tập số 0 trong phép cộng. - GV hỏi: 0 trừ 1 bằng mấy ? 1 trừ 0 bằng mấy ? 0 trừ 2 bằng mấy ? 2 trừ 0 bằng mấy ? ... - GV ghi lại lên bảng. Gọi HS đọc lại pt. 3. Học sinh làm vở bài tập. *Bài 1 : Tính - Bài yêu cầu gì? - Cho HS tự làm bài tập - Nhận xét và sửa sai. *Bài 2: Bài yêu cầu gì? - Cho HS tự làm - Gọi HS đọc kết quả. - GV nhận xét *Bài 3: Điền số - Bài yêu cầu gì? - Cho HS tự làm bài. - Nhận xét cho điểm. * Bài 4: Viết phép tính thích hợp: - GV cho HS xem tranh vẽ nêu đề toán - Gọi HS nêu phép tính - GV nhận xét. 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét chung giờ học. - 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời ® HS khác nhận xét. - HS đọc trên bảng. - Tính - Làm tính và nêu kết quả. - Tính - HS làm bài - HS lần lượt đọc kết quả - HS nêu yêu cầu. -HS làm bài.3 HS chữa bài trên bảng - HS xem tranh vẽ, nêu đề toán - HS làm bài vào vở BT, nêu phép tính: 3 - 3 = 0; 2 -2 = 0 - HS nghe. ============================ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT VẦN ĐÃ HỌC I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần đã học . - Viết được các tiếng, từ, câu. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: - GV ghi bảng: eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu... cái kéo, leo trèo, trái đào, chịu khó, cây nêu, sáo sậu, hiểu bài, yêu cầu... mẹ đi chợ mua mía, dừa, thị, khế ... Gió lùa kẽ lá. Lá khẽ đu đưa... Chú bói cá nghĩ gì thế ? Chú nghĩ ... Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò... - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn viết chính tả - GV yêu cầu HS lấy vở ô ly. - GV đọc bài viết cho HS viết vào vở. - Cho HS soát lỗi chính tả. - GV chấm bài. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - HS lấy vở ô ly - HS nghe GV đọc bài viết vào vở. - HS soát lỗi. - HS nghe và ghi nhớ ============================== Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN ÔN LUYỆN TẬP CHUNG I -MỤC TIÊU: -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vở bài tập toán 1. III -HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Luyện tập: Làm vở BT. BT 1: Tính - Cho HS tự làm bài - Gọi HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét đúng sai. BT 2. Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS đọc kết quả BT 3: Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài trên bảng - GV nhận xét. Bài 4: Điền dấu ><, = - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài trên bảng - GV nhận xét. BT 5: Viết phép tính thích hợp: - Gọi HS nêu đề toán. - Gọi HS nêu phép tính. - GV nhận xét. 2- Củng cố- Dặn dò: - Đọc bảng trừ 5. - GV nhận xét giờ học: Dặn về nhà ôn bài - HS làm BT - HS lên bảng chữa bài. - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT vào vở - 3 HS lên bảng chữa bài - HS làm BT vào vở - 3 HS lên bảng chữa bài - HS tự đọc yêu cầu và làm . - HS nêu phép tính: 3 + 2 = 5 5 - 2 = 3 - 2 HS đọc - HS nghe. ================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: ĂN, ÂN I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần ăn, ân, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ăn, ân. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: ăn, ân - GV ghi bảng: ân, ăn, cái cân, bạn thân, gần gũi, con trăn, khăn rằn,... Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: gần gũi ( 1 dòng) khăn rằn ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Tuần 12 Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 I -MỤC TIÊU: -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6. -Biết làm tính cộng trong phạm vi 6. II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán 1. III -HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Bài mới: - Ôn phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 6: - GV cho HS luyện đọc bảng cộng. - GV nhận xét 2- Luyện tập: Làm vở BT. BT 1: Tính - Cho HS tự làm bài - Gọi HS đọc kết quả - Lưu ý HS: Viết số phải thật thẳng cột. BT 2. Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS đọc kết quả BT 3: Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài BT 4: Viết phép tính thích hợp: - Gọi HS nêu đề toán. - Gọi HS nêu phép tính. - GV nhận xét. 3- Củng cố- Dặn dò: - Đọc bảng cộng 6. - GV nhận xét giờ học: Dặn về nhà ôn bài - HS đọc bảng trừ ( CN - Lớp ) - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT vào vở - HS lên bảng chữa bài. - HS tự đọc yêu cầu và làm . - HS nêu phép tính: 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6 - 2 HS đọc - HS nghe. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: EN, ÊN I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần en, ên, đọc, viết được các tiếng, từ có vần en, ên. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: en, ên - GV ghi bảng: en, ên, lá sen, khen ngợi, con nhện, mũi tên, nền nhà,... Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà sên thì ở ngay trên tàu lá chuối. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: khen ngợi ( 1 dòng) mũi tên ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 I -MỤC TIÊU: -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6. -Biết làm tính cộng trong phạm vi 6. II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán 1. III -HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Bài mới: - Ôn phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 6: - GV cho HS luyện đọc bảng cộng. - GV nhận xét 2- Luyện tập: Làm vở BT. BT 1: Tính - Cho HS tự làm bài - Gọi HS đọc kết quả - Lưu ý HS: Viết số phải thật thẳng cột. BT 2. Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS đọc kết quả BT 3: Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài BT 4: Viết phép tính thích hợp: - Gọi HS nêu đề toán. - Gọi HS nêu phép tính. - GV nhận xét. 3- Củng cố- Dặn dò: - Đọc bảng cộng 6. - GV nhận xét giờ học: Dặn về nhà ôn bài - HS đọc bảng trừ ( CN - Lớp ) - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT vào vở - HS lên bảng chữa bài. - HS tự đọc yêu cầu và làm . - HS nêu phép tính: 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6 - 2 HS đọc - HS nghe. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: IÊN, YÊN I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần iên, yên, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iên, yên. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: iên, yên - GV ghi bảng: iên, yên, đèn điện , cá biển, viên phấn, yên ngựa, con yến,... Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ... - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: viên phấn ( 1 dòng) yên vui ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Tuần 13 Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7 I -MỤC TIÊU: -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ trong phạm vi 7. - Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7. -Biết làm tính trừ trong phạm vi 7. II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán 1. III -HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Bài mới: - Ôn phép trừ bảng trừ trong phạm vi 7: - GV cho HS luyện đọc bảng trừ. - GV nhận xét 2- Luyện tập: Làm vở BT. BT 1: Tính - Cho HS tự làm bài - Gọi HS đọc kết quả - Lưu ý HS: Viết số phải thật thẳng cột. BT 2. Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS đọc kết quả BT 3: Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài Bài 4: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài BT 5: Viết phép tính thích hợp: - Gọi HS nêu đề toán. - Gọi HS nêu phép tính. - GV nhận xét. 3- Củng cố- Dặn dò: - Đọc bảng trừ 7. - GV nhận xét giờ học: Dặn về nhà ôn bài - HS đọc bảng trừ ( CN - Lớp ) - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT vào vở - HS lên bảng chữa bài. - HS làm BT vào vở - HS lên bảng chữa bài. - HS tự đọc yêu cầu và làm . - HS nêu phép tính: 7- 3 = 4 7- 2 = 5 - 2 HS đọc - HS nghe. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: ONG, ÔNG I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần ong, ông, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ong, ông. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: ong, ông - GV ghi bảng: ong, ông, cái võng, vòng tròn, cây thông, công viên,.. Sóng nối sóng. Mãi không thôi. Sóng sóng sóng. Đến chân trời. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: vòng tròn ( 1 dòng) công viên ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8 I -MỤC TIÊU: -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng trong phạm vi 8. - Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8. -Biết làm tính cộng trong phạm vi 8. II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán 1. III -HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Bài mới: - Ôn phép cộng bảng cộng trong phạm vi 8: - GV cho HS luyện đọc bảng cộng. - GV nhận xét 2- Luyện tập: Làm vở BT. BT 1: Tính - Cho HS tự làm bài - Gọi HS đọc kết quả - Lưu ý HS: Viết số phải thật thẳng cột. BT 2. Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS đọc kết quả BT 3: Tính: - Cho HS tự làm. - Gọi HS chữa bài BT 4: Viết phép tính thích hợp: - Gọi HS nêu đề toán. - Gọi HS nêu phép tính. - GV nhận xét. 3- Củng cố- Dặn dò: - Đọc bảng trừ 7. - GV nhận xét giờ học: Dặn về nhà ôn bài - HS đọc bảng trừ ( CN - Lớp ) - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT - HS nêu kết quả. - HS làm BT vào vở - HS lên bảng chữa bài. - HS tự đọc yêu cầu và làm . - HS nêu phép tính: 5 + 3 = 8 7 + 1 = 8 4 + 4 = 8 - 2 HS đọc - HS nghe. ================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: UNG, ƯNG I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần ung, ưng, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ung, ưng. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: ung, ưng - GV ghi bảng: bông súng, trung thu, củ gừng, vui mừng, sừng hươu,... Không sơn mà đỏ. Không gõ mà kêu. Không khều mà rụng. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: trung thu ( 1 dòng) vui mừng ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Tuần 14 Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU:- Thực hiện được phép tính trừ trong phạm vi 8,viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. B- ĐỒ DÙNG:- Vở bài tập. C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I- Dạy - học bài mới: 1- Giới thiệu bài: - GV ghi đầu bài lên bảng. - 2 HS nhắc lại tên bài. 2- Hướng dẫn HS làm các bài tập Bài 1: Tính: - Bài yêu cầu gì ? - 1 HS nêu: Tính . - Cho cả lớp làm bài vào sách sau đó lần lượt đứng lên đọc kết quả . - HS làm bài, nêu kết quả miệng. - GV nhận xét bài làm của HS. Bài 2: Nối theo mẫu - Cho HS nêu yêu cầu của bài tập. - Cho HS tự làm bài. - Gọi HS chữa bài, GV nhận xét - 1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài tập. - HS chữa bài. Bài 3: Tính : - Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì ? - Yêu cầu HS nêu cách làm ? - Cho HS làm rồi lần lượt HS đọc kết quả và nêu cách tính. - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét. Bài 4: Bài yêu cầu gì ? - Cho HS quan sát tranh, đặt đề toán và viết phép tính tương ứng. - Gọi HS nêu bài làm. - GV nhận xét HS làm . 3. Củng cố - dặn dò: - Gọi đọc bảng trừ trong phạm vi 8. - Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau. - Tính nhẩm và ghi kết quả. - HS nêu. - HS đọc bài làm của mình . - Viết phép tính thích hợp - HS nêu đầu bài và làm vào vở. - HS đọc bài làm của mình. -HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 8. - HS nghe. ==================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: UÔNG, ƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần uông, ương, đọc, viết được các tiếng, từ có vần uông, ương. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: uông ương - GV ghi bảng: uông, ương, quả chuông, con đường, rau muống, luống cày, nhà trường, nương dẫy,... Nắng đã lên. Lúa trên nương đã chín. Trai gái bản mường cùng vui vào hội. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: luống cày ( 1 dòng) Nương dẫy ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 A. MỤC TIÊU: - Học sinh thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: - Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Tính . - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau đó lần lượt gọi học sinh theo dãy bàn đứng lên đọc kết quả. - HS làm bài tập vào vở - HS đọc kết quả. Bài 2, 3 ( hướng dẫn tương tự) - GV cho HS nêu yêu cầu của bài tập. - Tính . - Hướng dẫn HS sử dụng các bảng tính đã học để làm bài. - GVnhận xét. - HS làm bài vào vở rồi lên bảng chữa. - HS nhận xét bài làm của bạn. Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho học sinh quan sát tranh . - Viết phép tính thích hợp. - HS quan sát tranh. - Cho HS đặt đề toán và viết phép tính. - HS nêu đề toán và phép tính. - Lưu ý HS có những cách đặt đề toán khác nhau. - Gọi HS nhận xét. - HS nhận xét - sửa sai. II. Củng cố dặn dò: - HS đọc lại bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 9. - Nhận xét chung giờ học . - 2HS đọc bảng trừ trong phạm vi 9. - HS nghe. ================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: INH, ÊNH I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần inh, ênh, đọc, viết được các tiếng, từ có vần inh, ênh. - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: inh, ênh - GV ghi bảng: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh, đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương. Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: thông minh ( 1 dòng) ễnh ương ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Tuần 15 Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 A. MỤC TIÊU: - Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10. - Viết được phép tính hợp với hình vẽ. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở bài tập toán. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Dạy học bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - Cho HS nêu lên yêu cầu của từng phần rồi làm bài vàobảng con. - HS tính. - HS làm bài vào bảng con . - Cho 2 HS lên bảng chữa bài. - HS chữa bài. Bài 2: Số ? - Bài yêu cầu gì? - Điền số thích hợp vào ô trống . - GV làm mẫu cho HS biết cách làm. - HS quan sát. - Cho cả lớp làm bài sau đó gọi HS lên bảng chữa. - HS làm bài và chữa. - HS nhận xét bài làm của bạn. - GV nhận xét và sửa sai. Bài 3 : - Cho HS xem tranh, đặt đề toán . - Cho HS làm bài vào vở BT. - HS xem tranh nêu đề toán. - HS viết phép tính vào vở BT. - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét. - HS chữa bài tập. II. Củng cố Dặn dò: - Cho HS học thuộc bảng cộng vừa học. - 2 HS đọc. - Nhận xét giờ học. Dặn về nhà ôn bài. - HS nghe ghi nhớ. ============================================= HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: ĂM, ÂM I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần ăm, âm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ăm, âm - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: ăm, âm - GV ghi bảng: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm, tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm. Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: tăm tre ( 1 dòng) đường hầm ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 A- MỤC TIÊU: Sau bài học HS có thể: - Làm được tính trừ trong phạm vi 10,viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. B- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Vở bài tập toán. C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I- Dạy - Học bài mới: 1- Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. 2- Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: Tính. - Cho HS nêu yêu cầu của bài tập. - 1 HS nêu: Tính - GV cho HS làm bài . - HS làm vào bài vào vở BT . - Gọi HS chữa bài trên bảng. - GV nhận xét nêu kết quả đúng. - HS chữa bài. - HS nhận xét bài làm của bạn. Bài 2: Điền số - Cho HS nêu yêu cầu. - GV cho HS làm bài. - Gọi HS chữa bài - GV nhận xét - HS nêu: Điền số. - HS làm bài vào vở BT - HS chữa bài. Bài 3: Điền dấu ><,= - Cho HS nêu yêu cầu. - GV cho HS làm bài. - Gọi HS chữa bài - GV nhận xét - HS nêu: Điền dấu . - HS làm bài vào vở BT - 3 HS chữa bài trên bảng. Bài 4: - Cho HS quan sát tranh. - Gọi HS nêu đề toán theo tranh vẽ. - Cho HS làm bài vào vở. - GV nhận xét. - HS quan sát tranh SGK. - 2 HS nêu đề toán, nhận xét. - HS chữa bài trên bảng. II- Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc thuộc bảng trừ trong PV 10. - Nhận xét giờ học. Dặn về nhà ôn bài. - 1 vài em đọc - HS nghe. ==================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC VIẾT: EM, ÊM I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần em, êm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần em, êm - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙNG: - Vở bài tập . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Ôn tập: em, êm - GV ghi bảng: em, êm, con tem, sao đêm, trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại,... Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao - GV nhận xét. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS. b. Bài 2: - Cho HS xem tranh vẽ. - Gọi 3 HS làm bài trên bảng. - GV nhận xét. c. Bài 3: - Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng. - GV quan sát, nhắc HS viết đúng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn: luyện đọc, viết bài - HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp. - 1 HS nêu: nối chữ. - HS nêu miệng kết quả ® nhận xét. - HS xem tranh BT. - 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét. - HS viết bài: que kem ( 1 dòng) mềm mại ( 1 dòng) - HS nghe và ghi nhớ. ============================== Tuần 16 Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 10 A- MỤC TIÊU: - Củng cố bảng cộng ,trừ trong phạm vi 10.Biết vận dụng để làm tính. Biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. -Tiếp tục củng cố về kỹ năng xem tranh vẽ nêu và giải bài toán tương ứng. B- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Vở bài tập toán. C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I- Dạy - học bài mới: 1- Giới thiệu bài : GV viết đầu bài lên bảng. 2. Hướng dẫn làm bài tập. Bài 1 - Gọi HS nêu yêu cầu của bài - HS nêu : Tính - Hướng dẫn HS vận dụng bảng cộng và trừ đã học để làm. - HS làm bài. lần lượt từng em đứng lên đọc kết quả. Phần a HS làm vào vở BT. Phần b. HS làm bảng con. -H:Khi làm tính theo cột dọc ta chú ý điều gì? - HS làm vào vở BT - HS làm bảng con.. - Đặt phép tính sao cho thẳng cột. - Gọi HS nhận xét - HS làm bài ,1số em đọc kết quả. Bài 3: Điền dấu ><,= - Gọi HS nêu yêu cầu. - Cho HS tự làm bài tập. Chữa bài - GV nhận xét - HS nêu: Điền dấu ... - HS làm bài. 3 HS chữa bài trên bảng. Bài 4 Viết phép tính thích hợp. - Hướng dẫn HS xem tranh, đặt đề toán và ghi phép tính thích hợp. - GV cho HS làm bài . - Gọi HS nhận xét - HS quan sát tranh, nêu đề toán. - HS làm bài, 1HS chữa bài. - HS nhận xét bài làm của bạn. - GV nhận xét, nêu kết quả đúng. 3- Củng cố - dặn dò: - Gọi HS đọc lại bảng cộng trừ 10. - Nhận xét giờ học. Dặn HS: Về nhà ôn bài - Một số HS đọc. - HS nghe và ghi nhớ =============================================== HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG VIỆT ÔN: IÊM, YÊM I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm chắc vần iêm, yêm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iêm, yêm - Làm đúng các bài tập trong vở bài tập. II. ĐỒ DÙN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12532935.doc