Giáo án Khoa học 4 - Tuần 33 - Tiết 65 + 66

KHOA HỌC

TIẾT 66 : CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS nắm về chuỗi thức ăn có trong tự nhiên .

 2 . Kỹ năng :

 - Vẽ và trình bày được sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ .

 - Nêu được một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên .

 - Nêu được định nghĩa về chuỗi thức ăn .

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS ham thích tìm hiểu khoa học .

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN bình luận, khái quát, tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên rất đa dạng.

2. KN phân tích, phán đoán và hoàn thành 1 sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

3. KN đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiên định thực hiện kế hoạch cho bản thân để ngăn chặn các hành vi phá vỡ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 4 - Tuần 33 - Tiết 65 + 66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC TIẾT 65 : QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS hiểu về mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên . 2 . Kỹ năng : - Kể ra được mối quan hệ giữa yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên . - Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài vật trong thiên nhiên . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 1. KN khái quát, tổng hợp : HS biết tổng hợp thông tin về sự tráo đổi chất ở thực vật. 2.KN phân tích, so sánh phán đoán : HS biết phân tích, so sánh, phán đoán về thức ăn của các SV trong tự nhiên. 3. KN giao tiếp và hợp tác: HS có ý thức khi làm việc hợp tác với các thành viên trong nhóm. III . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK - Hình trang 130 , 131 SGK – giấy A 2 . HS : SGK , bút vẽ . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Trao đổi chất ở động vật - Thế nào là sự trao đổi chất ở động vật ? - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật . - GV nhận xét – Chấm điểm . 3.Bài mới :Qyan hệ thức ăn trong TN - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển cáchoạt động Hoạt động 1 : Trình bày mối quan hệ của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên . Mục tiêu : Giúp HS xác định mối quan hệ giữa yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên thông qua quá trình trao đổi chất của thực vật . - GV cho HS xem tranh SGK / 130 . à GV gợi ý : Để thể hiện mối quan hệ về thức ăn , người ta sử dụng các mũi tên . - Yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK để + Kể tên những gì được vẽ trong hình ? + Nói về ý nghĩa của chiều các mũi tên có trong sơ đồ ? + Thức ăn cuả cây ngô là gì ? + Từ những thức ăn đó , cây ngô có thể chế tạo những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây ? à Kết luận. Hoạt động 2 : Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật . Mục tiêu : Giúp HS vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia . - GV tổ chức trò chơi , hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật thông qua một số câu hỏi : + Thức ăn của châu chấu là gì ? + Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ gì ? + Thức ăn của ếch là gì ? + Giữa châu chấu và ếch có quan hệ gì - Chia nhóm , phát giấy và bút vẽ . à Kết luận : Cây ngô à Châu chấu à Ếch ( chúng đều là các sinh vật ) Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu mối quan hệ thức ăn của cây ngô – châu châu – ếch . - Em hãy nêu mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật ? - Giáo dục bảo vệ môi trường. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Chuỗi thức ăn trong TN. - Hát - 2 HS trả lời. - HS vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát tranh vẽ . - HS lắng nghe GV hướng dẫn gợi ý. - HS quan sát và trả lời . - Mặt trời , cây ngô , khí các –bô-níc , nước , chất khoáng . + Mũi tên xuất phát từ khí các-bô-níc và chỉ vào lá của cây ngô cho biết khí các-bô-níc được cây ngô hấp thụ qua lá . + Mũi tên xuất phát từ nước , các chất khoáng ..cây ngô hấp thụ qua rễ . + Thức ăn của cây ngô là khí các-bô-níc , nước , các chất khoáng , ánh sáng + Từ những thức ăn đó , cây ngô có thể chế tạo ra chất bột đường , chất đạm để nuôi cây . Hoạt động nhóm - HS chơi thử . - HS chơi theo nhóm để nhiều em được tập đặt câu hỏi . - Lá ngô . - Cây ngô là thức ăn của châu chấu - Châu chấu . - Châu chấu là thức ăn của ếch . - Các nhóm vẽ sơ đồ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia bằng chữ . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm . - Các nhóm treo sản phẩm , cử đại diện trình bày trước lớp . Hoạt động lớp - Cây ngô – ếch – châu chấu đều là sinh vật .Đây chính là mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên . - Trong tự nhiên , sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia . Kiểm tra Trực quan Giảng giải Trực quan Hỏi – đáp Trò chơi Hỏi – đáp Thực hành Củng cố MT/LH Rút kinh nghiệm : KHOA HỌC TIẾT 66 : CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS nắm về chuỗi thức ăn có trong tự nhiên . 2 . Kỹ năng : - Vẽ và trình bày được sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ . - Nêu được một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên . - Nêu được định nghĩa về chuỗi thức ăn . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS ham thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 1. KN bình luận, khái quát, tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên rất đa dạng. 2. KN phân tích, phán đoán và hoàn thành 1 sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 3. KN đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiên định thực hiện kế hoạch cho bản thân để ngăn chặn các hành vi phá vỡ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên. III . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK – Hình trang 132 , 133 SGK . HS : SGK – Giấy A2 , bút vẽ . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Quan hệ thức ăn trong TN - Em hãy nêu mối quan hệ thức ăn của cây ngô – châu châu – ếch . - Em hãy nêu mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật ? - GV nhận xét – Chấm điểm . 3.Bài mới :Chuỗi thức ăn trong TN - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật với yếu tố vô sinh Mục tiêu : Giúp HS vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ . - GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình 1 SGK thông qua các câu hỏi : + Thức ăn của bò là gì ? + Giữa cỏ và bò có quan hệ gì ? + Phân bò được phân hủy trở thành chất gì cung cấp cho cỏ ? + Giưã phân bò và cỏ có quan hệ gì? - GV chia nhóm , phát giấy , bút vẽ. - GV nhận xét – Tuyên dương . à Kết luận. Hoạt động 2 : Hình thành khái niệm chuỗi thức ăn . Mục tiêu : Giúp HS nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên ; nêu được định nghĩa về chuỗi thức ăn . - GV kiểm tra , giúp đỡ các nhóm . - Kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ? - Sơ đồ trang 133 / SGK thể hiện gì? à GV giải thích . - Chuỗi thức ăn là gì ? à Kết luận : Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Chuỗi thức ăn là gì ? - Trong tự nhiên , có mấy loại chuỗi thức ăn ? - Giáo dục bảo vệ môi trường. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Ôn tập : Thực vật và động vật . - Hát - 4 HS trả lời. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - nhóm - HS quan sát , nhận xét và trả lời . - Cỏ . - Cỏ là thức ăn của bò . - Chất khoáng . - Phân bò là thức ăn của cỏ . - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ bằng chữ . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm . - Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp . Hoạt động nhóm – Lớp - Các nhóm quan sát sơ đồ chuỗi thức ăn ở hình 2 / SGK - Hình vẽ : cỏ , thỏ , cáo , sự phân huỷ của xác chết động vật nhờ vi khuẩn . - Sơ đồ trên thể hiện mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên .. - Các nhóm treo sản phẩm ở bảng , cử đại diện trình bày trước lớp . Hoạt động lớp - Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn . - Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn . Kiểm tra Trực quan Hỏi – đáp Thực hành Trình bày Trực quan Hỏi – đáp Trình bày Củng cố MT /LH Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA HOC.doc
Tài liệu liên quan