Giáo án Lịch sử lớp 9 - Tiết 18 đến tiết 55

I/ Mục tiêu bài học : học xong bài này cần đạt :

1, Kiến thức :

- Giúp HS thấy được cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Bạc Liêu (1954 – 1975) dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, cùng với cả nước nổ ra đúng thời cơ nên cách mạng thắng lợi nhanh chóng.

2, Tư tưởng :

- Qua đó giáo dục cho học sinh niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đi theo con đường vinh quang của Đảng.

3, Kĩ năng :

- Rèn luyện kỉ năng sử dụng lược đồ, sưu tầm tranh ảnh lịch sử chống Mỹ ở địa phương.

- Phân tích, so sánh, nhận định các sự kiện lịch sử,

 

doc88 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 9 - Tiết 18 đến tiết 55, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Trình bày chiến dịch VB- TĐ bằng lược đồ ? - Chúng ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện như thế nào? Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ NỘI DUNG ? Trình bày hoàn cảnh lịch sử chiến dịch Biên Giới-Thu Đông 1950? - GV chốt lại - GV chuyển ý ? Em hãy trình bày về tình hình biên giới phía Bắc? ? Dựa vào lược đồ và dữ liệu trong SGK, em hãy trình bày chiến dịch Biên Giới 1950? - GV chốt lại, chuyển ý. - GV chuyển ý. ? Em hãy cho biết âm mưu của Pháp trong giai đoạn này? - Cách mạng Trung Quốc thắng lợi .có lợi cho ta - Lực lượng kháng chiến của ta lớn mạnh,phát triển ngày càng lệ thuộc vào Mỹ,Mỹ thèm muốn Việt Nam - Mỹ + Pháp thực hiện kế hoạch Rơve cô lập và tấn công Việt Bắc lần 2 - Ta quyết định mở chiến dịch Biên Giới 1950 -HS thảo luận và trình bày nội dung chiến dịch Biên Giới thu đông 1950 - Pháp muốn giành lại thế chủ động. - Mỹ tăng viện trợ,can thiệp sâu Đông Dương -Pháp Thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ tat-xi-nhi I. Chiến dịch Biên Giới-Thu Đông 1950: 1.Hoàn cảnh lịch sử mới - Cách mạng TQ thắng lợi (1/10/1949),tình hình thế giới và Đông Dương có lợi cho cuộc kháng chiến của ta -Pháp liên tiếp bị thất bại trên chiến trường và lệ thuộc Mỹ. Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 2.Quân ta tiến công địch ở Biên Giới phía Bắc - Âm mưu của Pháp: thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm khóa chặt biên giới Việt-Trung, thiết lập hành lang Đông - Tây, chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ hai. - Chủ trương của ta: 6/1950, trung ương đảng và chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên Giới thu đông 1950, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới , mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. - Diễn biến: + 18/9/50: quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, Cao Bằng bị cơ lập, hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 lung lay. +Pháp được lệnh rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4 đồng thời lực lượng chúng ở Thất Khê được đánh lên Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống. + Quân ta mai phục chặn đánh địch trên đường số 4 làm cho hai cánh quân của chúng không gặp nhau được. Đến 22/10/1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4. - Kết quả, ý nghĩa: + Chiến dịch Biên Giới thắng lợi, ta giải phóng tuyến biên giới Việt-Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, thế bao vây cả trong và ngoài căn cứ Việt Bắc của địch bị phá vỡ.kế hoạch Rơ-ve bị phá sản. + Chiến dịch Biên Giới thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới II.Âm mưu đẩy mạnh tổng xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp: - Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. -Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp để đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, từng bước thay chân Pháp. - Pháp thực hiện kế hoạch Đờ lát-đờ tat-xi-nhi(12/1950) gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiến. 4. Củng cố: -Trình bày chiến dịch Biên Giới thu đông1950 bằng lược đồ? - Âm mưu của Pháp - Mỹ trong Đông Dương? 5. Dặn dò: - Về nhà học bài,đọc trước bài mới IV.Rút kinh nghiệm: Tuần 27 Ngày soạn : Tiết 35 Bài 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950- 1953) (tt). I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Sau chiến dịch Biên Giới, cuộc kháng chiến được đẩy mạnh ở tiền tuyến và hậu phương, giành thắng lợi toàn diện về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, tài chính, giáo dục. 2. Tư tưởng : Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết Đông Dương, tin tưởng vào Đảng. 3. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của Pháp- Mỹ, kỹ năng sử dụng bản đồ. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : + Thầy: Lược đồ chiến dịch BG,TB, tranh ảnh có liên quan. + Trò : Học thuộc bài cũ, đọc trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: -Trình bày chiến dịch Biên Giới thu đông1950 bằng lược đồ? - Âm mưu của Pháp - Mỹ trong Đông Dương? 3. Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ NỘI DUNG Hoạt động 3: ? Em hãy thảo luận và trình bày nội dung chính của ĐHĐB toàn quốc lần thứ 2 của Đảng? ? Ý nghĩa của ĐH? - GV chuyển ý. ? Để phát triển hậu phương, ta đã làm gì? ? Về chính trị? ? Về kinh tế? - GT hình 49 SGK ? Về VH, GD? - GV chốt lại. Hoạt động 5: GV hướng dẫn HS dọc thêm phần V. HS chia nhóm thảo luận theo sự hướng dẫn của GV và trình bày như phần nội dung - Đánh dấu mốc trưởng thành của Đảng - Thúc đẩy cách mạng nhanh chóng thắng lợi -Phát triển về mọi mặt +Chính trị: 3/3/51Thành lập mặt trận Liên Việt - 11/3/51 Thành lập liên minh + Kinh tế: phát triển kinh tế cải cách ruộng đất,xây dựng tài chính ngân hàng,thương nghiệp + VHGD:tiếp tục phương châm phục vụ kháng chiến ,phục vụ dân sinh ,phát triển phong trào thi đua yêu nước HS: đọc. III. ĐHĐB toàn quốc lần 2 của Đảng (2/51) - ĐH đại biểu lần thứ II(2/1951)họp tại Chiêm Hóa-Tuyên Quang. - Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của chủ tịch HCM và báo cáo Bàn về CMVN của Tổng bí thư Trường Chinh. + ĐH quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai, đổi tên Đảng thành Đảng lao động Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị do HCM làm chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí Thư. + Nhiệm vụ: đưa cách mạng nhanh chóng thắng lợi - Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt: -Chính trị: thống nhất mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt thành mặt trận Liên Việt(3/1951), Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào được thành lập. -Về kinh tế:đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng nền tài chính, thương nghiệp, giảm tô ở một số xã thuộc vùng tự do, -Văn hóa, giáo dục: tiến hành cải cách giáo dục, số HS phổ thông và đại học tăng nhanh. V.Giữ vững quyền chủ đông trên chiến trường : (Đọc thêm) 4. Củng cố: - Nội dung ĐH 2 - Nêu thành tích kháng chiến từ 1950-1953 5. Dặn dò: - Về nhà học bài,đọc trước bài mới IV.Rút kinh nghiệm: TT ký duyệt: VŨ THỊ ÁNH HỒNG Tuần 28 Ngày soạn: Tiết 36 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953 – 1954 ) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Vế kiến thức :- Nội dung kế hoạch Nava - Chủ trương của ta: Phá tan kế hoạch Nava, giành thắng lợi trong chiến dịch ĐBP - Kết thúc chiến tranh bằng hiệp định Giơnevơ ( 7/ 54) - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 2. Về tư tưởng: - Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng,tự hào dân tộc,đoàn kết tin tưởng vào Đảng 3. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ,phân tích, đánh giá sự kiện II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ + Thầy: Bản đồ chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954,chiến dịch ĐBP + Trò: Học thuộc bài cũ,đọc trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày nội dung ĐH 2. Vào bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ?. Âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch Nava? GV chốt lại GV chuyển ý ? Ta thực hiện phương châm gì ? ? Chủ trương cuộc tiến công 1953 – 1954 Giải thích hình 52 SGK trang 120 ? Nội dung cuộc tiến công Đông Xuân 1953 – 1954 GV dùng bản đồ hướng dẫn HS tìm hiểu : GV chốt lại , chuyển ý. THMT: Vị trí địa lý của ĐBP? ? Pháp xây dựng ĐBP ntn? GV cung cấp thêm kiến thức ? Kế hoạch của ta? GV chốt lại ? Diễn biến của chiến dịch ĐBP? GV dùng bản đồ hướng dẫn HS tìm hiểu . ? Kết quả chiến dịch ĐBP? ? Ý nghĩa của chiến dịch? - 7/5/ 53 Nava làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Kế hoạch Nava nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương,kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng ND: chia làm 2 bước : - Bước 1: Bình Định miền Nam và miền Trung. - Bước 2: tấn công miền Bắc - Tích cực chủ động ,cơ động,linh hoạt,đánh ăn chắc đánh chắc thắng. - Quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả 2 mặt trận chính diện và sau lưng địch - Cá nhân - Nhóm thảo luận - Cá nhân - Cá nhân - Là thung lũng phía Tây vùng rừng núi Tây Bắc , gần biên giới Lào,có vị trí chiến lược quan trọng. - Lực lượng: 16200 quân chia làm 49 cứ điểm , 3 phân khu : Bắc ,Trung tâm và Nam. - Đầu tháng 12/1953,ta quyết định mở chiến dịch ĐBP nhằm tiêu diệt lực lượng địch ,giải phóng Tây Bắc ,tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. - Tấn công chia làm 3 đợt từ 13/ 3 /54 – 7/ 5/ 54. - Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm ĐBP - Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava,kết thúc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương và cổ vũ phong trào cách mạng thế giới I. Kế hoạch Nava của Pháp – Mỹ - Ngày 7/5/1953, tướng Na-va vạch ra kế hoạch quân sự Na-va. - Mục đích : xoay chuyển cục diện chiến tranh, kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. Kế hoạch Nava chia làm 2 bước II.Cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch lịch sử Điện biên phủ. 1. Cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 - Tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta. -Tháng 12-1953 bộ đội ta tiến công và giải phóng tỉnh Lai Châu -Tháng 12-1954, liên quân Lào-Việt tiến công địch ở Trung Lào -1-1954, liên quân Lào-Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì -Tháng 2-1954, quân ta giải phóng thị xã Kon-Tum, uy hiếp Playcu, 2.Chiến dịch lịch sử ĐBP(1954) * Tập đoàn cứ điểm ĐBP + Lực lượng 16200 quân + Chia làm 49 cứ điểm ,3 phân khu : Bắc – Trung tâm và Nam * Kế hoạch của ta: - Đầu 12/1953, ta quyết định mở chiến dịch ĐBP nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. * Diễn biến : - Tấn công chia làm 3 đợt từ 13/3/54- 7/5/54 - Đợt 1, quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. - Đợt 2, quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm. - Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. - Chiều 7-5, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng. * Kết quả: - Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. * Ý nghĩa: - Làm phá sản kế hoạch Nava, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. - Cỗ vũ phong trào cách mạng thế giới 4. CỦNG CỐ: - Kế hoạch Nava? - Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra như thế nào? 5– DẶN DÒ: - Học bài và Soạn III, IV .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Tuần 28 Ngày soạn: Tiết 37 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953 – 1954 ) (TT) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Vế kiến thức - Kết thúc chiến tranh bằng hiệp định Giơnevơ ( 7/ 54) - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 2. Về tư tưởng: - Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng,tự hào dân . tộc,đoàn kết tin tưởng vào Đảng 3. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ + Thầy: Bản đồ chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954,chiến dịch ĐBP + Trò: Học thuộc bài cũ,đọc trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bà cũ: - Trình bày kế hoạch Nava? - Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra như thế nào? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ? Hội nghị Giơnevơ khai mạc thời gian nào, bàn về vấn đề gì? ? Nội dung hội nghị Giơnevơ GV chốt lại ? Ý nghĩa của việc kí kết hiệp định Giơnevơ? GV chốt lại, chuyển ý ?Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp? ? Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ? THMT: Ngoài các nguyên nhân trên, còn yếu tố nào khác gop phần cho chiến dịch giành thắng lợi? - 8/5/54 Hội nghị Giơnevơ được khai mạc bàn về vấn đề hoà bình ở Đông Dương. - HS đứng lên đọc nội dung Hiệp định trong SGK. -Với Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. - Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; MB được hoàn toàn độc lập. - Chấm dứt chiến tranh,lập lại hoà bình ở Đông Dương - Pháp – Mỹ thất bại trong âm mưu quốc tế hoá Đông Dương. - Kết thúc ách thống trị của thực dân Pháp - Miền Bắc tiến lên XHCN - Giáng đòn nặng vào âm mưu xam lược nô dịch của CNĐQ ,làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới -Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắng sáng tạo,... - Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc. - Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu V- Miên- Lào; sự giúp đỡ của TQ LX và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác. III. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương ( 1954) * Nội dung: - Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của VN, Lào và CPC là độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. - Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên tòan Đông Dương. - Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. - VN tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956. * Ý nghĩa: - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. - Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; MB được hoàn toàn độc lập. IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của kháng chiến chống Pháp (45 – 54) 1. Ý nghĩa lịch sử: - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của TDP trên đất nước ta trong gần 1 thế kỉ. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đôạn CM XHCN, tạo điều kiện để giải phóng MN, thống nhất đất nước. - Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của CNĐQ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 2. Nguyên nhân thắng lợi: - Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắng sáng tạo,... - Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc. - Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu V- Miên- Lào; sự giúp đỡ của TQ LX và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác. 4. Củng cố: - ND hiệp định Giơnevơ. - Ý nghĩa lịch sử ,nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 5.Hướng dẫn: - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. IV.Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................... TT ký duyệt: VŨ THỊ ÁNH HỒNG Tuần 29 Ngày soạn: Tiết 38 ÔN TẬP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống kiến thức cơ bản. 2. Về tư tưởng: HS tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của ông cha. 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: + Thầy: Soạn câu hỏi ôn tập. + Trò: Học thuộc bài cũ. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ?Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. GV: nhận xét. ? Trình bày đường lối kháng chiến của Đảng. ?Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945 GV: nhận xét, đánh giá. ? Trình bày nội dung hội nghị Giơnevơ GV chốt lại ? Ý nghĩa của việc kí kết hiệp định Giơnevơ? GV chốt lại. HS trả lời. HS suy nghĩ, trả lời. - HS trao đổi, thảo luận. - Trình bày. - Lắng nghe và ghi vào vở. - HS đứng lên đọc nội dung Hiệp định trong SGK. - Với Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. - Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; MB được hoàn toàn độc lập. Câu 1: Binh lính và nhân dân Nam Kỳ rất bất bình vì Pháp điều binh lính Việt Nam sang biên giới làm bia đỡ đạn chống lại quân Xiêm. Câu 2: Đường lối kháng chiến của Đảng. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Câu 3: *Ý nghĩa lịch sử : -Là sự kiện vĩ đại trong ls dân tộc, phá tan 2 xiềng xích nô lệ Nhật- Pháp, lật đổ ngay vàng pk, lập ra nước VNDCCH, đưa nước ta thành một nước độc lập, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta-kỉ nguyên độc lập tự do. - Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình ở khu vực ĐNA nói riêng, trên tòan thế giới nói chung. * Nguyên nhân thắng lợi: - Truyền thống đấu tranh kiên cường. -Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. - Sự lãnh đạo tài tình của HCM và ĐCS . - Điều kiện quốc tế thận lợi, LX và các nước đồng minh đánh bại phát xít Đức-Nhật Câu 4: * Nội dung: - Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của VN, Lào và CPC là độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. - Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên tòan Đông Dương. - Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. - VN tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956. Câu 5: * Ý nghĩa: - Với Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. - Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; MB được hoàn toàn độc lập. 4.Củng cố: - Chốt lại các kiến thức đã học. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài chuẩn bị làm kiểm tra 1 tiết IV. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tuần 29 Ngày soạn: Tiết 39 KIỂM TRA 45 PHÚT I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học, hệ thống lại kiến thức. 2. Tư tưởng: Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật. 3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích đánh giá. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: + Thầy:Ma trận,đề, biểu điểm, đáp án. + Trò : Ôn lại kiến thức đã học. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Phát đề kiểm tra: 3. Kiểm tra: MA TRẬN Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chủ đề 1: Việt Nam trong những năm 1930-1939. - Nhận biết được ngày thành lập Đảng. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1 Số điểm: 0,5 Sốcâu 1 0,5 điểm 5% Chủ đề 2: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng tám 1945. . - Nhận biết được nơi cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên. - Nhận biết được năm Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. - Hiểu được lí do tại sao khởi nghĩa Nam kì bùng nổ. - Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/1945. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 2 Số điểm 1 Số câu 1 Số điểm 0,5 Số câu 1 Số điểm 2 Số câu 4 3,5 điểm 35% Chủ đề 3: Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến. - Nhận biết được ngày tháng năm kí hiệp định sơ bộ với Pháp. - Nhận biết được ngày tháng năm kí bản tạm ước Việt-Pháp. - Xác định được tác giả của một câu nói liên quan đến nạn đói 1945. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 2 Số điểm 1 Số câu 1 Số điểm 0,5 Số câu3 1,5 điểm 15% Chủ đề 4 Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954. - Nhận biết được đường lối kháng chiến của Đảng -Trình bày được diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dich Biên giới – Thu Đông 1950. - Nêu được ý nghĩa của việc kí hiệp định Giơnevơ. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 0,5 Số câu 2 Số điểm 4 Số câu 3 4,5 điểm 45% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 6 Số điểm 3 30% Số câu 2 Số điểm 1 10% Số câu 3 Số điểm 6 60% Số câu 11 Số điểm 10 100% ĐỀ I. Trắc nghiệm: ( 4đ) Hãy khoanh tròn vào đầu câu đúng. Câu 1. Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vì: A.Binh lính Nam Kỳ ủng hộ binh biến Đô Lương B.Khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại C.Nhật tấn công Lạng Sơn D.Binh lính và nhân dân Nam Kỳ rất bất bình vì Pháp điều binh lính Việt Nam sang biên giới làm bia đỡ đạn chống lại quân Xiêm. Câu 2. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? A. Đại hội Tân Trào B. Khởi nghĩa Nam kỳ. C. Xô Viết Nghệ Tĩnh D. Cách mạng Tháng Tám. Câu 3. Nguyễn Ái Quốc đã về nước năm nào để lãnh đạo trực tiếp cách mạng Việt Nam? A. 1911 B. 1917 C.1941 D.1925 Câu 4. Ta đã kí hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày tháng năm nào? A. 14/09/1946 B. 6/03/1946 C. 3 /06/1946 D. 19/05/1941. Câu 5. “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa, đem gạo đó để cứu dân nghèo” câu nói trên do ai phát biểu? A. Hồ Chí Minh B. Phạm Văn Đồng C. Trường Chinh D. Tôn Đức Thắng Câu 6. Bản tạm ước Việt – Pháp được ký kết ngày tháng năm nào? A. 14/09/1946 B. 6/03/1946 C. 3 /06/1946 D. 19/05/1941 Câu 7. Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. 2/3/1930 B. 3/3/1930 C. 3/2/1930 D. 4/2/1930 Câu 8.Đường lối kháng chiến của Đảng đề ra trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là. A. Toàn dân toàn diện B. Trường kì kháng chiến. C. Tự lực cánh sinh D. Tất cả các câu trên điều đúng. II.Tự luận:(6đ) Câu 1(2đ):Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/1945. Câu 2(3đ):Trình bày diễn biến và kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên Giới - Thu Đông 1950. Câu 3(1đ): Việc kí kết hiệp định Giơnevơ có ý nghĩa gì? ĐÁP ÁN I. Trắc nghiệm:(4đ) Mỗi câu đúng được 0,5đ CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐA D B C B A A C D II.Tự luận: Câu 1: * Ý nghĩa lịch sử : -Là sự kiện vĩ đại trong ls dân tộc, phá tan 2 xiềng xích nô lệ Nhật- Pháp, lật đổ ngay vàng pk, lập ra nước VNDCCH, đưa nước ta thành một nước độc lập, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta-kỉ nguyên độc lập tự do. - Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình ở khu vực ĐNA nói riêng, trên tòan thế giới nói chung. Câu 2: - Diễn biến: + 18/9/50: quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, Cao Bằng bị cơ lập, hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 lung lay. +Pháp được lệnh rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4 đồng thời lực lượng chúng ở Thất Khê được đánh lên Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống. + Quân ta mai phục chặn đánh địch trên đường số 4 làm cho hai cánh quân của chúng không gặp nhau được. Đến 22/10/1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4. - Kết quả, ý nghĩa: + Chiến dịch Biên Giới thắng lợi, ta giải phóng tuyến biên giới Việt-Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, thế bao vây cả trong và ngoài căn cứ Việt Bắc của địch bị phá vỡ.kế hoạch Rơ-ve bị phá sản. + Chiến dịch Biên Giới thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới Câu 3: * Ý nghĩa: - Với Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của TDP và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. - Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; MB được hoàn toàn độc lập. 4.Thu bài: IV. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TT kí duyệt: VŨ THỊ ÁNH HỒNG Tuần 30 Ngày soạn: Tiết 40 Bài 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU : 1. Kiến thức :- Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ. - Nhiệm vụ của 2 miền. - Những thành công đạt được, những khó khăn, yếu kém, sai lầm của MB. 2. Tư tưởng : - Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH, tình cảm Nam-Bắc tin vào Đảng, CM. 3. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá, tình hình đất nước, kỹ năng sử dụng bản đồ. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: + Thầy : Giáo án, SGV, SGK, bản đồ. + Trò : Đọc trước bài ở nhà. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG ? Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ như thế nào? - GV chốt lại. - GV chuyển ý. ? Công cuộc khôi phục kinh tế diễn ra như thế nào? - GV chốt lại. ? Ý nghĩa của cải cách ruộng đất? - Bị chia cắt làm 2 miền. - Pháp rút khỏi MB( 5/55). - Mỹ thay chân Pháp ở MN, lập chính quyền NĐD, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mớ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLich su 9.doc