Giáo án lớp 1, tuần 23 - Môn Toán năm 2012 - Trường TH Trần Quang Diệu

I. Mục tiêu:

- HS thực hiện được phép cộng dạng 14+3.

- Rèn kỹ năng đặt tính và thực hiện phép tính cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.

II. Các hoạt động dạy học:

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 23 - Môn Toán năm 2012 - Trường TH Trần Quang Diệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012 Toán (+): Củng cố: Luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố về các bảng cộng trong phạm vi 3,4,5 và số 0 trong phép cộng. - Củng cố cách so sánh số để điền dấu thích hợp. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Bài tập: Bài 1: Tính 1 + 4 = 2 + 1 = 3 + 2 = 2+ 2 = 0 + 5 = 0 + 3 = -Nhận xét Bài 2: Điền dấu , = 2 + 2 ..... 3 + 0 0 + 4 ..... 3 + 2 5 + 0 ......4 + 1 1 + 3 ..... 3 + 1 Trò chơi: Ai nhanh hơn 0 3 5 0 2 4 + 4 + 2 + 0 + 3 + 0 + 1 -Nhận xét, tuyên dương Giải lao - HS làm bài ở vở bài tập trang 37. -Chấm bài, nhận xét, tuyên dương 4. Dặn dò - Chuẩn bị bài: Luyện tập chung. - Hát - Làm miệng - HS làm bảng bảng con - Nhận xét -2 đội, mỗi đội 3 em tham gia -Lớp cổ vũ -HS làm bài Tuần 20 Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013 Toán (+): Củng cố: Phép cộng dạng 14+3 I. Mục tiêu: - HS thực hiện được phép cộng dạng 14+3. - Rèn kỹ năng đặt tính và thực hiện phép tính cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Làm bài tập HĐ1: y/c hs nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính cộng dang 14+3 HĐ2:Bài 1: Tính 17 + 2 = 15 + 3= 12 +4= 14 + 5 = 18 +1 = 10 + 9 = -Nhận xét Giải lao HĐ3: Bài 2: Tính 11 16 12 10 19 13 + + + + + + 8 3 7 6 0 4 -Nhận xét, tuyên dương HĐ4: Điền dấu >, <, =? 10 + 8 18 18+110+9 17 + 3 19 13+617 12+ 1 10+ 0 18+014+5 -Chấm bài, nhận xét, tuyên dương. 4. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học -Về nhà thực hiện các phép tính. - Bài sau: Luyện tập -Hát -cá nhân nêu -Làm bảng con -Chữa bài -HS làm vở -HSKG Tuần 21 Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (+ ) Rèn đọc: Củng cố: ôp, ơp I. Mục tiêu: Giúp HS - Đọc và viết được tiếng, từ có các vần: ôp, ơp II. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. HĐ1:Luyện đọc: -Các vần, từ: ôp, ơp, bánh xốp, hợp tác, hộp sữa, lớp học, tia chớp, chộp lấy, đớp mồi, hợp đồng. -Câu:Căn phòng chúng em đang ngồi học gọi là lớp học. Mỗi ngày em uống một hộp sữa. Trò chơi: Thi đọc -Phổ biến luật chơi, cách chơi -Cho hs chơi - Nhận xét, tuyên dương. Giải lao HĐ2: Viết bảng con: bánh xốp, hợp đồng -Nhận xét hs viết HĐ3: Trò chơi tiếp sức: Điền vần ôp, ơp -Phổ biến luật chơi, cách chơi -Mỗi tổ cử 4 em lên tham gia chơi -Nhận xét , tuyên dương HĐ4: Nhận xét , dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Về nhà đọc bài. - Hát -HS đọc CN, ĐT -Đọc và phân tích 1 số tiếng mới -HS tham gia thi đọc - HS viết bảng con -HS tham gia chơi Tuần 23 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (+ )rèn đọc: Củng cố: oanh, oach, oat, oăt I. Mục tiêu: Giúp HS - Đọc, viết được tiếng từ có vần oanh, oach, oat, oăt. - Tìm được tiếng, từ có các vần trên. II. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Các hoạt động: -HĐ1: Các vần: oanh, oach, oat, oăt -Các từ: khoanh tay, kế hoạch, chim oanh, loạch xoạch, đoạt giải, nhọn hoắt, hoạt hình, thoăn thoắt, lưu loát, soát vé. -Câu: Chúng em làm kế hoạch nhỏ. Bộ quần áo mới toanh. Lớp em sinh hoạt sao nhi đồng. Đôi tay cô thợ dệt thoăn thoắt. -GV đọc mẫu các câu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích -Trò chơi: Thi đọc Giải lao HĐ2:HS viết vào bảng con: nhọn hoắt,chim oanh HĐ3:Trò chơi:Điền vần oanh, oach, oat, oăt vào chỗ trống d.. trại, l.. quanh, kh bánh, mới t, h hình, đ giải, chỗ ng., nhọn h.. -Phổ biến luật chơi, chia thành 4 đội -Nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Về nhà đọc lại bài -Xem trước bài: Ôn tập - Hát -HS đọc CN, ĐT -Đọc và phân tích -HS đọc cá nhân, đồng thanh -Hs thi đọc -HS viết bảng con - HS tham gia trò chơi Tuần 23 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013 Toán (+) Làm vở bài tập: Củng cố: Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Củng cố về đọc, viết, sắp xếp các số trong phạm vi 20. - Rèn kỹ năng giải toán có lời văn. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Luyện tập -Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày bài giải toán có lời văn. 3.Hướng dẫn HS làm bài ở vở bài tập trang 21 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống Bài 2: Điền số Bài 3: Giải bài toán có lời văn Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu Bài 5: vẽ đoạn thẳng dài 6cm -Hướng dẫn hs cách đặt thước và cách đo -Chấm bài, nhận xét, tuyên dương 4. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học - Bài sau: Luyện tập chung - Hát - Cá nhân. - HS làm bài trên bảng lớp, vở bài tập. Tuần 21 Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2013 Toán (+): Củng cố: Phép trừ dạng 17-7 I. Mục tiêu: - Củng cố về phép trừ trong phạm vi 20. - Rèn kĩ năng tính toán. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Luyện tập: HĐ1: Ôn lại các bảng cộng, trừ đã học HĐ2: Bài 1: Tính 16 - 6 = 12 - 2 = 19 - 9 = 10 - 0 + 2= 11 -1 +1= 14 - 4 +5= -Chữa bài, nhận xét Giải lao -Nhận xét HĐ3: Bài 2: Đặt tính và tính 19 - 9 15-5 18-8 13-3 -Chữa bài, nhận xét HĐ4: Trò chơi: Ai nhanh hơn Đội A Đội B 18 14 12 13 16 19 - 1 - 3 - 0 - 2 - 4 - 5 -Nhận xét, tuyên dương HSKG: 14- 216 -5 15- 4..17- 6 4. Dặn dò -Học thuộc các bảng cộng, trừ đã học. -Nhận xét tiết học. - Hát -Cá nhân, lớp - HS làm bảng con - Nhận xét - HS làm vào vở -Hai đội , mỗi đội 3 em tham gia. -HSKG xung phong làm -HS nghe Tuần 23 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (+ ) rèn viết: Củng cố: oat, oăt I. Mục tiêu: Giúp HS - Đọc và viết được tiếng, từ, câu có vần: oat, oăt - Viết được tiếng, từ có các vần trên. II. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Các hoạt động: HĐ1: rèn đọc: -Các vần: oat, oăt, đoạt giải, chỗ ngoặt, thoăn thoắt, nhọn hoắt, sinh hoạt, toát mồ hôi, khoắt tay, lưu loát, xem phim hoạt hình, sột soạt, soát vé. Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Đôi tay cô thợ dệt thoăn thoắt. -GV đọc mẫu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích Giải lao HĐ2: rèn viết vào vở -oat, oăt, nhọn hoắt, sinh hoạt, đoạt giải, chỗ ngoặt, -Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. HĐ3: Chấm bài, nhận xét, dặn dò: -Nhận xét, tuyên dương những em viết đẹp. -Nhận xét tiết học. - Về nhà luyện đọc, viết tiếng, từ, câu có các vần đã học. - Hát -HS đọc CN, ĐT -Đọc và phân tích tiếng HS đọc cá nhân, đồng thanh -HS nghe viết bài. -HS nhìn chép - HS nghe Tuần 26 Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 Tiếng việt (+ )(VBT tr25) : Củng cố bài: Bàn tay mẹ I. Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố bài: Bàn tay mẹ - Tìm đọc và viết được các tiếng từ có vần an trong bài và an, at ngoài bài. -Chép lại câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ. II. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Luyện đọc: -Luyện đọc câu, đoạn, bài. -GV giúp đỡ rèn đọc cho hs yếu. -Nhận xét, tuển dương. b. Trò chơi: Thi đọc diễn cảm - Nhận xét, tuyên dương. Giải lao c.Làm bài ở vở bài tập tập 2-trang 25 . 1.Viết tiếng trong bài có vần: an, 2.Viết tiếng ngoài bài có vần an, at: 3.Ghi lại câu văn diễn tả tình cảm của bình với đôi bàn tay mẹ. -Chấm bài, nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Về nhà đọc lại bài tập đọc. -Bài sau: Cái Bống - Hát -HS đọc CN, ĐT -Đọc và phân tích 1 số tiếng -HS thi đọc -HS làm bài -bàn -hoa lan, chẻ lạt, tai nạn, khát nước, sàn nhà, bãi cát, -Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Tuần 23 Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (+ )(VBT) : Củng cố: uê, uy I. Mục tiêu: Giúp HS - Đọc và viết được các tiếng, từ có vần uê, uy. - Biết nối cụm từ ở 2 cột thành câu có nghĩa. Quan sát tranh điền vần uê, uy vào chỗ chấm. -Viết: xum xuê, tàu thủy. II. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Luyện đọc: -Các vần: uê, uy, -Các từ: bông huệ, huy hiệu, xum xuê, khuy áo, lũy tre, tàu thủy, nguy hiểm, làm thuê. b. Trò chơi: Ai nhanh hơn -Tìm tiếng từ mới có vần uê, uy - Nhận xét, tuyên dương. Giải lao c.Làm bài ở vở bài tập tập 2-trang 15 . -Nối cụm từ ở 2 cột thành câu: Những bông hoa huệ trắng muốt. Tàu thủy chở khách ra đảo. Lũy tre làng tỏa bóng mát. - Quan sát tranh, điền vần: khuy áo, cây vạn tế, múa chuề. -Viết: xum xuê, tàu thủy. -Chấm bài, nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Bài sau: uơ, uya - Hát -HS đọc CN, ĐT -Đọc và phân tích 1 số tiếng -HS tìm , nêu -HS làm bài Tuần 23 Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 Toán (+ ): Củng cố: Luyện tập chung I. Mục đích yêu cầu: -Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép tính. -Rèn kĩ năng giải toán có lời văn. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Làm bài tập HĐ1:Ôn lại các bảng cộng, trừ và cách đặt tính, cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, các bước giải bài toán có lời văn. HĐ2: Bài 1: Đặt tính và tính 13+2 16-5 11+4 17-6 17+2 18-8 Nhận xét Giải lao HĐ3:Bài 2: Giải bài toán Bài toán: Hà có 7 quyển vở, mẹ mua thêm 2 quyển vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu quyển vở? -Hướng dẫn hs tìm hiểu đề, viết tóm tắt, giải bài toán -Chấm bài, nhận xét. HĐ4: Trò chơi Ai nhanh hơn Tóm tắt: Minh: 13 quả mận Hải: 5 quả mận Có tất cả:quả mận? Nhận xét, tuyên dương 3. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học - Về nhà làm bài ở VBT. - Học thuộc các bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 và cách giải bài toán có lời văn. - HS nêu cá nhân. - HS làm bảng lớp, bảng con - Trình bày kết quả - Nhận xét -HS đọc đề toán -HS thực hiện -1hs lên bảng, dưới lớp làm vào vở -Hai đội, mỗi đội 3 em tham gia Tuần 20 Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013 Tiếng việt (+): Củng cố: Rèn đọc, viết op, ap I.Mục tiêu: Giúp HS -Đọc và viết được tiếng, từ có vần: op, ap -Tìm được tiếng, từ có 2 vần trên. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc -Đọc các vần: op, ap, giấy nháp, xe đạp, chóp núi, tháp chuông, móp méo, áo giáp, bão táp, tóp mỡ, đáp án, dây cáp, họp tổ, tháp nước. -Câu: Mẹ mua cho em chiếc xe đạp màu đỏ. Chúng em đang tham gia họp tổ. Trò chơi: Thi đọc Giải lao b/Luyện viết Viết bảng con: chóp núi, tháp chuông, GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại qui trình viết HD HS viết từng từ -Nhận xét. *Trò chơi: Ai nhanh hơn Yêu cầu HS tìm tiếng, từ có vần op,ap *GV ghi bảng từ hs tìm được, sau đó yêu cầu hs phân tích tiếng, luyện đọc. Nhận xét, tuyên dương. 3.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Xem trước bài: ăp, âp -Hát -Đọc cá nhân, đồng thanh -Phân tích 1 số tiếng mới -HS tham gia -HS viết bảng con -HS thi tìm Tuần 9 Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011 Thủ công (Tăng cường): Luyện tập xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Củng cố lại các bước xé dán hình tán lá cây. - Tiếp tục hoàn thành sản phẩm. II. Các hoạt động: 1. Ổn định: - Kiểm tra đồ dùng học tập 2. Luyện tập a. Gọi HS nhắc lại có bao nhiêu loại tán lá cây b. Qui trình xé dán các hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài. Giải lao c. Thực hành - HS tiếp tục thực hành hoàn thành sản phẩm. - Chú ý nhắc nhở, giúp đỡ HS yếu. - Thu một số vở nhận xét, đánh giá sản phẩm. 3. Củng cố - Tuyên dương một số em xé, dán đẹp, cân đối. - Nhắc nhở HS vệ sinh giấy rác. - Nhận xét tiết học. 4. Dặn dò: Tiết sau mang theo giấy màu, hồ dán học bài: Xé dán hình con gà con đơn giản. Tuần 16 Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012 Hoạt động tập thể: Sinh hoạt sao I. Mục tiêu: Giúp HS - Ôn nội dung sao. - Nắm các chủ điểm các tháng 9, 10, 11, 12. II. Các hoạt động 3.Ôn nội dung sao -Học chủ đề năm học, chủ điểm các tháng 9,10, 11, 12. -Giới thiệu tiểu sử ông Trần Quang Diệu và học thuộc. -Tên sao, ý nghĩa của sao mình mang tên. -Tập trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột 3. Dặn dò: - Thực hiện tốt những điều đã học. Tuần 23 Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Tiếng việt (+) rèn đọc: Củng cố: uê, uy, uơ, uya I.Mục tiêu: Giúp HS -Đọc và viết được tiếng, từ có vần: uê, uy, uơ, uya -Tìm được tiếng, từ có 4 vần trên. II.Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc -Đọc các vần: uê, uy, uơ, uya , cây vạn tuế, thùy mị, huơ vòi, đêm khuya -Câu: Những bông huệ trắng muốt. Lũy tre làng xanh ngắt. Chú voi huơ cái vòi. Giấy pơ-luya rất mỏng. Trò chơi: Thi đọc Giải lao b/Luyện viết Viết bảng con: bông huệ, lũy tre,huơ vòi, đêm khuya GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại qui trình viết HD HS viết từng từ -Nhận xét. *Trò chơi: Điền vần vào chỗ chấm -Phổ biến luật chơi, cách chơi -Nhận xét, tuyên dương. 3.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Xem trước bài: uân, uyên -Hát -Đọc cá nhân, đồng thanh -Phân tích 1 số tiếng mới -HS tham gia -HS viết bảng con -4 tổ, mỗi tổ 4 em Tuần 9 Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên và xã hội (Tăng cường): Hoạt động và nghỉ ngơi. I. Mục tiêu: - HS có thói quen đi đứng và ngồi đúng tư thế. - Biết chơi các trò chơi có lợi cho sức khoẻ. II. Đồ dùng dạy học: banh, dây nhảy, cầu... III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Giới thiệu: 2. Các hoạt động: Hoạt động1: Đóng vai đi, đứng, ngồi học đúng tư thế và không đúng tư thế. Mục tiêu: Có thói quen đi đứng ngồi học đúng tư thế. Bước 1: Đại diện các nhóm lên đóng vai: Tổ 1: Đi đứng đúng tư thế Tổ 2: Ngồi học đúng tư thế Tổ 3: Đi đứng không đúng tư thế Tổ 4: Ngồi học không đúng tư thế Bước 2: Đặt câu hỏi với các vai: - Đi, đứng đúng tư thế em cảm thấy thế nào? - Ngồi học đúng tư thế em cảm thấy thế nào? - Đi, đứng không đúng tư thế em cảm thấy thế nào? -Ngồì học không đúng tư thế em cảm thấy thế nào? Kết luận: khi đi, đứng, ngồi học chúng ta cần phải luôn đúng tư thế. Có như vậy ta tránh được bệnh vẹo cột sống, bệnh cận thị. Đi đứng đúng tư thế làm cho dáng người ta đẹp hơn. Hoạt động 2: Làm bài tập Mục tiêu: Biết chọn lựa trò chơi có lợi cho sức khoẻ. Bước 1: Tô màu vào hình vẽ chỉ trò chơi có lợi cho sức khoẻ. Bước 2: HS lên trình bày lí do vì sao em tô màu những bức tranh đó? Kết luận: Nên chơi những trò chơi nào có lợi cho sức khoẻ. Hoạt động 3: Mục tiêu: Nhận biết việc làm đúng, việc làm sai. Bước 1: Kể việc làm của em đã giữ gìn và bảo vệ cơ thể của mình. Bước 2: Nhận xét việc làm của bạn Kết luận: Nhận xét việc làm nào dúng, việc nào chưa đúng của HS.Nhận xét tuyên dương. Dặn dò: Về thực hành điều vừa học - Thảo luận nhóm 4- phân vai. - Lên đóng vai trước lớp - Thoải mái, tự tin - Dễ chịu, ngồi được lâu - Không tự tin, mau mỏi - Nhanh mỏi, không ngồi lâu - HS nghe - HS tô màu - HS trình bày - HS nghe - HS kể - Nhận xét Tuần 23 Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Toán (+): Củng cố: Bai toan co loi van I. Mục tiêu: - Củng cố nhan biet bai toan co loi van - Rèn kĩ năng giai toan co loi van. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định 2. Làm bài tập -Ôn các bảng cộng, trừ trong phạm vi đã học. Bài 1: Tính 16 17 12 13 18 15 - - - - - - 3 4 6 5 3 5 -Chữa bài Giải lao Bài 2: Tính 13+2-1= 15+3-2= 14-1+3= 17-4+5= 19-5-1= 18-2-2= Bài 4: Điền số 17 + = 16 +3 18 - = 12 + 5 19 -= 17- 4 Nhận xét, tuyên dương *Trò chơi: Ai nhanh hơn -Phổ biến luật chơi, cách chơi 17-1 14-2 15-3 19-4 18-2 -Nhận xét, tuyên dương 4. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học -Về nhà xem lại các bài tập - Chuẩn bị bài sau: Phép trừ dạng 17 - 7 - Hát - Đọc cá nhân,lớp - Viết vào bảng con - Chữa bài - HS làm vở - Nhận xét -HSKG làm bài -Hai đội, mỗi đội 5 em tham gia -Nhận xét TUẦN 21 Thứ sau ngày 18 tháng 1 năm 2013 Toán (+): Cung co: Bai toán có lời văn I.Mục tiêu: Giúp HS -Biết trình bày bài giải (nêu câu lời giải , phép tính để giải bài toán, đáp số). -Tập cho HS tự giải bài toán III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định: 2.Luyện tập: Bài 1: Mẹ có 7 quả trứng, mua thêm 2 quả trứng . Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu quả trứng ? -2 HS đọc đề *Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán : HS trả lời -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Muốn giải bài toán ta làm gì? -Lấy số trứng đã có cộng số trứng mẹ mua thêm. *Ghi tóm tắt Có : 7 quả trứng Thêm : 2 quả trứng Có tất cả : ..... quả trứng ? -HS doc tom tat *Hướng dẫn giải: *Hướng dẫn trình bày giải: -HS theo doi -Viết chữ “Bài giải” lên bảng cach le 5 o vo -Viết câu lời giải cach le 2 o vo -Viết phép tính cach le 3 o vo -Viết đáp số cach le 5 o vo Lưu ý: Ở đáp số tên đơn vị không để trong ngoặc đơn. +Viết “Câu lời giải” -Nhiều HS nêu câu lời giải. -Quan sát,lắng nghe +Viết “Phép tính, tên đơn vị trong dấu ngoặc đơn” -1HS làm bảng - lớp làm vao bang con +Viết“Đáp số” Nhận xét - sửa sai Giải lao *Bài 2: Dưới ao có 4 con vịt, trên bờ có 6 con vịt. Hỏi đàn vịt có tất cả bao nhiêu con ? -2 HS đọc đề bài toán HD HS tự hỏi và tóm tắt bài toán rồi giải. Khuyến khích HS tìm câu lời giải khác nhau. -HS lam bai vao vo Thu chấm một số bài - nhận xét - tuyên dương. *Bài 3: *Trò chơi: Thi giải toán nhanh 2 đội - mỗi đội 3 em thi đua làm trong 5 phút. Tóm tắt Mai : 3 cái kẹo Lan : 4 cái kẹo Cả hai bạn : .... cái kẹo ? Yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc lại đề. -HS doc de toan Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày 1 bài giải -2 HS nhắc lại cách trình bày 1 bài giải Nhận xét,tuyên dương. -HS thi giai bai toan 3.Củng cố dặn dò:Về xem lại bài vừa học. Xem trước bài:Giai toan co loi van

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong 23.doc
Tài liệu liên quan