Giáo án lớp 1, tuần 27 - Môn Toán + Tiếng Việt (tăng cường)

I.Mục tiêu: GiúpHS:

 -Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ăm, ăp.

 -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ăm, ăp.

II.Chuẩn bị:

 -Bảng phụ,bảng gài.

II.Các hoạt động dạy học

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 27 - Môn Toán + Tiếng Việt (tăng cường), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 Toán(Tăng cường) : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Đọc, viết được các số có hai chữ số . -Biết so sánh, cấu tạo,.. các số có hai chữ số. II.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm vở bài tập *Bài 1: Viết số năm mươi: .... tám mươi chín : ..... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Viết theo mẫu Số liền sau của 89 là: .. Số liền sau của 97 là: ..... ........ Thu một số bài chấm -Nhận xét Giải lao *Bài 3:Điền dấu , = Trò chơi: Ai nhanh nhất a/60 ..... 50 b/ 56 ..... 62 c/ 66 ..... 55 ......... Nhận xét - tuyên dương *Bài 4: Viết(theo mẫu) Số 45 gồm.4 chục và .5..đơn vị: ta viết: 45=40+5 Số 67. Số 89. Số 75 Thu chấm một số bài-Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Về xem lại các bài tập, đọc, viết và so sánh,.. các số có hai chữ số. Xem trước bài Luyện tập Nêu yêu cầu 1HS làm bài ở bảng -lớp làm vở Nêu yêu cầu 2 HS làm bài ở bảng -lớp làm vở 3 đội - mỗi đội 5 HS chơi tiếp sức Lớp cổ vũ 2 HS làm bảng - lớp làm vở Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 Tiếng việt:(Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: Hoa ngọc lan I.Mục tiêu: GiúpHS: -Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ăm, ăp. -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ăm, ăp. II.Chuẩn bị: -Bảng phụ,bảng gài. II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần ăm, ăp. Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần ăm, ăp. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay chọn mang lên - tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Sau đó GV chỉ lộn xộn yêu cầu HS đọc. *Thi tìm câu có vần ăm, ăp. 2 đội chơi tiếp sức- mỗi đội 3 em lên bảng viết câu có vần ăm, ăp. Đội nào viết được nhiều, đẹp, hay - đội đó thắng cuộc Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài Ai dậy sớm. Hát 3 HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần ăm Tổ 3& 4: vần ăp HS đọc đồng thanh. HS tham gia chơi Nhận xét HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 Tiếng việt:(Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: Ai dậy sớm I.Mục tiêu: GiúpHS: -Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần ươn, ương -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần ươn, ương II.Chuẩn bị: -Bảng con,bảng gài. II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần ươn, ương, ông.ang. Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần ươn, ương GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay chọn mang lên - tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Sau đó GV chỉ lộn xộn yêu cầu HS đọc. *Thi tìm câu có vần ươn, ương 2 đội chơi tiếp sức- mỗi đội 3 em lên bảng viết câu có vần ươn, ương. Đội nào viết được nhiều, đẹp, hay-đội đó thắng cuộc Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài: Mưu chú sẻ. Hát 3 HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần ươn. Tổ 3& 4: vần ương. HS đọc đồng thanh. HS tham gia chơi Nhận xét HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 Toán(TC) : Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Đọc, viết được các số có hai chữ số từ 10 đến 99. -Biết so sánh, cấu tạo,.. các số có hai chữ số. II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm vở bài tập *Bài 1: Viết số ba mươi: .... tám mươi mốt : ..... Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Viết theo mẫu Số liền sau của 23 là: ..24 Số liền sau của 84 là: ..... ........ Thu một số bài chấm - Nhận xét Giải lao *Bài 3:Điền dấu , = Trò chơi: Ai nhanh nhất a/34 ..... 50 b/ 56 ..... 65 c/ 44 ..... 55 ......... Nhận xét - tuyên dương *Bài 4: Viết(theo mẫu) Số 85 gồm.8.chục và .5..đơn vị: ta viết: 85=80+5 Số ....gồm ... chục và .... đơn vị. Số .... gồm ... chục và .... đơn vị. Số .... gồm ... chục và .... đơn vị. Số .... gồm ... chục và .... đơn vị. Thu chấm một số bài-Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Về xem lại các bài tập, đọc, viết và so sánh,.. các số có hai chữ số. Xem trước bài Bảng các số từ 1 đến 100. Nêu yêu cầu 1HS làm bài ở bảng - lớp làm vở Nêu yêu cầu 2 HS làm bài ở bảng -lớp làm vở 3 đội - mỗi đội 5 HS chơi tiếp sức Lớp cổ vũ 2 HS làm bảng - lớp làm vở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong TV 27.doc
Tài liệu liên quan