Giáo án lớp 1, tuần 28 - Môn Toán + Tiếng Việt - Trường TH Phạm Hồng Thái

1.Ổn định:

2.HD HS làm vở bài tập Toán :

*Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam?

GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở .

+Lưu ý cụm từ “đã ăn ”

Thu chấm một số bài-Nhận xét- tuyên dương

*Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà.Hỏi mẹ còn mấy con gà?

GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở .

+Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ”

Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương

Giải lao

*Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống

Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng

GV HD và cho 4 tổ thi điền tiếp sức ở bảng phụ

Nhận xét - tuyên dương.

3.Củng cố - dặn dò:

Nhận xét tiết học

Xem trước bài Luyện tập.

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1, tuần 28 - Môn Toán + Tiếng Việt - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2014 Tiếng việt: (Tăng cường): Ngôi nhà I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần iêu, yêu. - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần iêu, yêu. * HSKT đọc được các từ: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc II.Chuẩn bị -Bảng con, SGK . II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Luyện tập: a/Luyện đọc: Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK kết hợp trả lời câu hỏi GV chú ý khuyến khích HS yếu đọc và trả lời câu hỏi *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét và tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần iêu, yêu . Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần iêu, yêu. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay thì tổ đó thắng. Nhận xét và tuyên dương *Thi nói câu tiếp sức: 4 tổ chơi tiếp sức, tổ nào nói được câu đúng, hay thì tổ đó thắng. Nhận xét và tuyên dương. Chọn một vài HS lên bảng viết Nhận xét và tuyên dương. 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài: Quà của bố. Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh HS K, G đọc diễn cảm Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần iêu Tổ 3& 4: vần yêu HS đọc các nhân HS tham gia chơi Lớp viết vở HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014 Tiếng việt:(Tăng cường) Quà của bố - Vì bây giờ mẹ mới về I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần oan, oat, uc, ưc. - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần oan, oat, uc, ưc. * HSKT đọc được một số từ ngữ II.Chuẩn bị: - Bảng con, SGK II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định: 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên 2 bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK kết hợp trả lời câu hỏi. GV chú ý khuyến khích HS yếu đọc và trả lời câu hỏi *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần oan, oat, ưc, ưt Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần oan, oat; ưc - ưt GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau, tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay thì tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Thi nói câu tiếp sức có vần oan, oat; ưc - ưt. 4 tổ chơi tiếp sức, tổ nào nói được câu đúng, hay thì tổ đó thắng. Nhận xét - tuyên dương. Chọn một vài HS lên bảng viết Nhận xét và tuyên dương HS yếu. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. Về đọc và trả lời lại câu hỏi SGK. Xem trước bài: Đầm sen. Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh HS K, G đọc diễn cảm Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần oan, oat Tổ 3& 4: vần ưc, ưt HS đọc các nhân HS tham gia chơi Lớp viết vở HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010 Tuần 28 Toán(Tăng cường) : Giải toán có lời văn I.Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn. II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: GV nêu đề bài Nêu nội dung và yêu cầu giờ học 2.HD HS làm vở bài tập Toán : *Bài 1: An có 7 viên bi, An cho Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn lại mấy viên bi? Tóm tắt Có : ..... viên bi Cho đi : ..... viên bi Còn lại : ..... viên bi ? GV HD HS tự giải vào vở bài tập. +Lưu ý cụm từ “Cho đi ” Thu chấm một số bài -Nhận xét, sửa sai và tuyên dương *Bài 2: Mẹ nuôi 10 con lợn, mẹ đã bán 2 con lợn.Hỏi mẹ còn mấy con lợn ? Tiến hành các bước tương tự như trên. +Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Đàn gà có 16 con, 6 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ? Lưu ý cụm từ “Đã vào chuồng và Chưa vào chuồng” Thu chấm một số bạn-Nhận xét - Sửa sai. *Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn Giải bài toán theo tóm tắt ở vở BT Cho HS thi làm toán chạy Nhận xét - tuyên duơng sau khi chấm 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. 3HS nêu lại đề bài HS lắng nghe 2 HS đọc đề toán, lớp đọc thầm 1HS lên bảng điền tóm tắt - Lớp điền số vào vở BT 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng điền tóm tắt Đọc lại tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng điền tóm tắt Đọc lại tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc tóm tắt HS thi giải toán cá nhân. Nhận xét và sửa bài Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tuần 28 Toán(Tăng cường) : Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp HS rèn luện kĩ năng: -Giải bài toán có lời văn ở dạng bớt đi. -Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.HD HS làm vở bài tập Toán : *Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “đã ăn ” Thu chấm một số bài-Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà.Hỏi mẹ còn mấy con gà? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng 15 - 2 + 5 19 - 7 - 2 13 + 6 - 5 10 + 8 - 7 GV HD và cho 4 tổ thi điền tiếp sức ở bảng phụ Nhận xét - tuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. 2 HS đọc đề toán, lớp đọc thầm 1HS lên bảng viết tóm tắt,lớp làm vào vở 1 HS lên giải - lớp làm vở 2 HS đọc đề toán,lớp đọc thầm 1HS lên bảng viết tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở. 4 tổ tham gia chơi điền số tiếp sức mỗi tổ 8 HS Nhận xét Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010 Tuần 28 Đạo đức(Tăng cường): CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : - Cách chào hỏi và tạm biệt - Có ý thức trong việc chào hỏi và tạm biệt II.ĐỒ DÙNG: - GV: Hệ thống câu hỏi - HS: Bảng con, vở bài tập đạo đức III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Hoạt động 1: HĐ cả lớp * Câu hỏi: - Khi nào là chào hỏi? - Khi nào là nói lời tạm biệt II. HĐ 2: Trò chơi: “vòng tròn chào hỏi” - Cách tiến hành:Học sinh đứng thành 2 vòng tròn đồng tâm có số người bằng nhau, quên mặt vào nhau làm thành từng đôi một. Người điều khiển trò chơi đứng ở tâm đường tròn và nêu các tình huống để học sinh đóng vai chào hỏi: - Hai người bạn gặp nhau - Học sinh gặp thầy giáo, cô giáo ở ngoài đường - Em đến nhà bạn chơi gặp bố mẹ bạn - Hai người bạn gặp nhau ở nhà hát khi giờ biểu diễn đã bắt đầu (Chơi trong thời gian 10 phút để tất cả HS biết nói lời chào và tạm biệt đúng lúc) * Giáo viên kết luận: - Cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay. - Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau *Đọc câu tục ngữ:“Lời chào cao hơn mâm cỗ” III. HĐ3: Tập hát bài Tiếng chào theo em -GV hát mẫu cả bài -GV hát mẫu và tập cho HS từng câu -Cho HS hát nối cả bài nhiều lần cho thuộc III. Nhận xét tiết học: - Tuyên dương những em tích cực tham gia trò chơi sôi nổi và chào hỏi đúng qui định -1 số HS trả lời -Chào hỏi khi gặp gỡ -Tạm biệt khi chia tay -HS lắng nghe hướng dẫn của giáo viên -Tất cả HS tham gia trò chơi -HS đọc cá nhân, đồng thanh -HS lắng nghe -HS lắng nghe và hát theo -HS hát nối cả bài Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 TN- XH(Tăng cường): CON MUỖI I.MỤC TIÊU: Giúp HS : - Củng cố kiến thức bài “ Con muỗi ” - Nêu được tác hại của con muỗi - Biết cách diệt trừ muỗi - Có ý thức tham gia diệt muỗi II.ĐỒ DÙNG: - GV: Sách giáo khoa - HS: vở bài tập TN-XH III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Hoạt động 1: * Hoạt động lớp - Nêu đặc điểm bên ngoài của muỗi 2. Hoạt động 2: - Thảo luận nhóm * Cách tiến hành: - Chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm như sau: Nhóm 1 và nhóm 2: - Muỗi sống ở đâu? - Vào lúc nào em thường hay nghe thấy tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt nhất? Nhóm 3 nhóm 4: - Bị muỗi đốt có hại gì? - Kể tên 1 số bệnh do muỗi truyền mà emn biết? Nhóm 5 nhóm 6: - Nêu cách diệt muỗi? - Em cần làm gì? để không bị muỗi đốt? 3. Hoạt động 3: * Trò chơi: “Muỗi bay muỗi bay” - Cách chơi: cho cả lớp đứng lên, giáo viên hô: “muỗi bay” - Học sinh hô “vo ve vo ve” - Giáo viên hô “muỗi đậu vào má em. Đập cho nó một cái” (nhẹ thôi) - Học sinh thực hiện theo lời của giáo viên - Cứ tương tự như vậy, giáo viên cho HS chơi vài lần và lưu ý thay đổi vị trí của con muỗi để trò chơi được vui vẻ 4.Tổng kết nhận xét tiết học - Nhiều HS trả lời ( HS khác nhận xét bổ sung) - Các nhóm thảo luận và đại diện lên bảng hỏi và trả lời (nhóm khác theo dõi bổ sung) - Cả lớp thực hiện trò chơi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong 28 ( Toan - tieng viet ).doc
Tài liệu liên quan