Giáo án Toán 4 tuần 18

TOÁN

TIẾT 88 : LUYỆN TẬP

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 .

 2 . Kỹ năng :

 - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS tính chính xác , nhanh nhẹn .

II .CHUẨN BỊ :

· GV : SGK , bảng phụ .

· HS : SGK , VBT .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 86 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9. 2 . Kỹ năng : - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản. 3 . Thái độ : - Giúp HS yêu thích môn học. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ. HS : Vở bài tập , SGK. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập - Yêu cầu HS ghi 2 VD số chia hết cho 2 và chia hết cho 5. - Yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :Dấu hiệu chia hết cho 9 - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3 thông qua các VD và tự nhận xét. - GV cho mỗi HS tự tìm ra một vài số chia hết cho 9 và không chia hết cho 9. - Tổ chức thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 9. - GV cho HS quan sát và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 9. - Cho HS nhận xét gộp lại về dấu hiệu chia hết cho 9. - HS quan sát cột phải để nhận xét về các số không chia hết cho 9. - GV cho HS lặp lại. - GV chốt ý. - Yêu cầu nêu một số ví dụ? Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : Rèn kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 9. Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc đề bài 1. - Yêu cầu HS nêu cách làm ; GV cùng làm một vài bài với HS . - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV nhận xét kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay không cần có điều kiện gì ? - Em hãy nêu ví dụ một số chia hết cho 9 ; số không chia hết cho 9 ? 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tinh thần , thái độ học tập của HS . - Chuẩn bị : Dấu hiệu chia hết cho 3 . - Hát - HS làm bảng con. - 4 HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - cá nhân - HS thực hiện theo yêu cầu. - HS tìm và ghi ra nháp. - HS lên bảng ghi vào hai cột. - HS thảo luận và dự đoán dấu hiệu chia hết cho 9. + Các số có tổng số các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9. + Các số có tổng số các chữ số không chia hết cho 9 thì số đó không chia hết cho 9. - HS nhắc lại. - HS nêu. Hoạt động lớp - cá nhân - 1 HS đọc đề bài 1. - HS làm vào vở rồi trình bày, lớp nhận xét , sửa bài. - 1 HS đọc đề bài 2. - HS làm tương tự bài 1. Hoạt động lớp - Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay không ta cần tính tổng các chữ số của số đó ; nếu tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9 . - Ví dụ : 9 018 ; 43 192 ; + 7014 ; 456 ; Kiểm tra Thực hành K.phủ bàn Trình bày Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 87 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3. 2 . Kỹ năng : - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ. HS : Vở bài tập , SGK. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Dấu hiệu chia hết cho 9 . - Yêu cầu HS nêu 2 ví dụ : chia hết cho 9 và không chia hết cho 9. - GV nhận xét – tuyên dương. 3.Bài mới : Dấu hiệu chia hết cho 3 - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3. Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3 thông qua các VD và tự nhận xét. - GV cho mỗi HS tự tìm ra một vài số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3. - Tổ chức thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3. - GV chia bảng thành hai cột : cột bên trái ghi số chia hết cho 3, cột bên phải ghi số không chia hết cho 3. Gọi HS lên bảng viết vào 2 cột . - GV cho HS quan sát và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 3. - Cho HS nhận xét gộp lại về dấu hiệu chia hết cho 3 (không chia hết cho 3). - GV cho HS lặp lại. à GV chốt ý. - Yêu cầu nêu một số ví dụ. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : Thực hành rèn kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 3. Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc đề bài 1. - - Yêu cầu HS nêu cách làm ; GV cùng làm một vài bài với HS. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . Bài 2 : - Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài 2. - Đề bài yêu cầu ta làm gì ? - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. - GV nhận xét kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu ví dụ số chia hết cho 3 và giải thích ? - Nêu dấu hiệu chia hết cho 3. - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tinh thần , thái độ học tập của HS . - Chuẩn bị : Luyện tập . - Hát. - HS làm nháp , HS nêu ví dụ và giải thích. - HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - cá nhân - HS thực hiện theo yêu cầu . - HS tìm và ghi vào bảng nhóm. - HS lên bảng ghi vào hai cột . - HS thảo luận và dự đoán dấu hiệu chia hết cho 3. + Các số có tổng số các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. + Các số có tổng số các chữ số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 3. - HS nhắc lại. - HS nêu. Hoạt động lớp – nhóm - 1 HS đọc bài 1. - HS làm vào vở , sau đó sửa miệng. - 1 HS đọc bài 1 / 97. - Tìm số không chia hết cho 3. - HS làm vào vở – 1 HS làm bảng phụ. Hoạt động lớp - HS nêu ví dụ. Kiểm tra Thực hành K.phủ bàn Thực hành Thảo luận Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 88 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 . 2 . Kỹ năng : - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính chính xác , nhanh nhẹn . II .CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 20phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Dấu hiệu chia hết cho 3 - GV yêu cầu HS nêu số chia hết cho 3 và giải thích. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Luyện tập - Gvgiới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Ôn kiến thức cũ Mục tiêu: HS củng cố các quy tắc về dấu hiệu nhận biết một số chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9. - GV yêu cầu HS lần lượt nêu lên các ví dụ về các số chia hết cho 2 ; 3; 5 ; 9. - Gọi HS giải thích. - GV nhận xét. Hoạt động 2 : Luyện tập Mục tiêu : Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng nhanh các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 để làm bài tập. Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc đề bài 1. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài 2 : - GV yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS sửa bài miệng. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Yêu cầu HS suy nghĩ và điền số thích hợp. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu dâu hiệu chia hết cho 2 - Dấu hiệu chia hết cho 5 ? - Dấu hiệu chia hết cho 9 ? - Dấu hiệu chia hết cho 3 ? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Luyện tập chung . - Hát - HS làm bảng con. - HS giải thích. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - cá nhân. - HS nêu và giải thích. - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - cá nhân - 1 HS đọc bài . - HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng phụ. - HS sửa bài , thống nhất kết quả đúng. - 1 HS đọc yêu cầu bài 2 / 98. - HS tự làm bài vào vở. - Lớp nhận xét , bổ sung. - 1 HS đọc bài 3. - HS suy nghĩ và làm vở, 1 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS lần lượt nêu các dấu hiệu chia hết đã học. . Kiểm tra Trực quan Thực hành Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 89 : LUYỆN TẬP CHUNG I .MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 . 2. Kĩ năng : Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 trong một số tình huống đơn giản. 3 . Thái độ: - Hứng thú trong học tập và thực hành toán. II . CHUẨN BỊ : GV : Bảng phu ï, SGK . HS : Phiếu học tập , SGK , VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập - GV gọi nêu lại các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 - Cho ví dụ ? - Yêu cầu HS làm bảng con. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Luyện tập – Thực hành Mục tiêu : Vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 để viết số chia hết cho 2 ; 3 5 ; 9 và giải toán. Bài tập 1 : - GV gọi đọc yêu cầu của bài 1. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2 - GV yêu cầu nêu cách làm. - Yêu cầu HS làm vở. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu các dấu hiệu chia hết và không chia hết cho 2 ; 5 9 và 3. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Kiểm tra định kì CHKI . - Hát - 4 HS nêu các dấu hiệu chia hết . - HS làm bảng con và nêu. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động cá nhân- nhóm- lớp - 1 HS đọc đề bài 1. - Lớp làm vào vở rồi sửa bài. - Lớp nhận xét. 1 HS đọc yêu cầu của đề bài 2. HS nêu cách làm. HS làm vở- 3 HS làm bảng phu.ï Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 4 HS lần lượt nêu các dấu hiệu theo yêu cầu của GV. Kiểm tra Trực quan Luyện tập Trực quan Đàm thoại Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc