Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 25 đến tuần 28

1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng

1.1. Kiến thức: Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó

1.2. Kỹ năng: Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác

 1.3. Thái độ: Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nha bạn bè hoặc người quen.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

- C nhn:

- Nhĩm học tập.

3. Tổ chức dạy học trn lớp

3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi đến nhà người khác”

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 25 đến tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ II @& ĐẠO ĐỨC TIẾT 25: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 1. Mục tiêu dạy học. Sau tiết học, học sinh cĩ khả năng 1.1. Kiến thức Củng cố lại những kiến thức, hành vi đã học ở học kì II 1.2. Kĩ năng: Cĩ thái độ đúng mực với các hành vi đã được học. 1.3. Thái độ - Đồng tình, noi gương đối với những hành vi, việc làm đúng. Phản đối, phê bình đối với những hành vi, việc làm sai 2.Nhiệm vụ học tập thực hiện các mục tiêu: 2.1: Cá nhân: -Xem lại các bài đã học( từ bài 8 đến bài 11). 3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: -Tổ chức ơn tập theo hình thức hái hoa dân chủ -HS nhận xét Gv Theo dõi, hướng dẫn bổ sung +Em sẽ nĩi, làm gì trong trường hợp sau: Trong giờ ra chơi em nhặt được chiếc vịng rất đẹp của ai đĩ đánh rơi. Em biết Hoa nhặt được thộp bút màu ở sân trường mà khơng trả lại. Em muốn bạn cho đi chung áo mưa Em quên bút ở nhà và muốn mượn bút của lan. Cĩ người gọi điện đến nhà muốn gặp bố nhưng bố em lại khơng cĩ nhà. Em định gọi cho Mai nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. + Trả lời: Khi nhặt được của rơi em sẽ làm gì? Nĩi lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là thể hiện điều gì? Tìm những câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự lịch sự khi nĩi chuyện với mọi người xung quanh Em nĩi lời xin lỗi khi bấm nhầm số máy của nhà người lạ thể hiện điều gì? 4.Kiểm tra, đánh giá: -GV nhận xét, tuyên dương những HS đã cĩ câu trả lời, việc làm đúng . 5.Định hướng học tập tiếp theo: 5.1: Củng cố: Nhắc lại các bài học đã học ở giữa học kì II 5.2: Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau: Chuẩn bị bài: Lịch sự khi đến nhà người khác ĐẠO ĐỨC BÀI 12 : LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 1) 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó 1.2. Kỹ năng: Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác 1.3. Thái độ: Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nha øbạn bè hoặc người quen. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: - Nhĩm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi đến nhà người khác” 3.2. Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Thảo luận, phân tích Mục Tiêu : HS biết được thế nào là lịch sự khi đến nhà người khác.. -GV kể chuyện két hợp tranh minh hoạ. -Gv nêu câu hỏi theo nội dung của câu chuyện. -Kết luận : Cần phải cư xử lịch sự khi đến nhà người khác, *Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm. Mục tiêu : Hs biết được một số cách cư xử khi đến chơi nhà người khác. -GV chia nhóm thảo luận theo nôi dung ghi ở phiếu bài tập. -Gv kết luận về cách cư xử khi đến nhà người khác. *Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến có liên quan đến cách cư xử khi đến nhà người khác. -GV nêu lần lượt các ý kiến. Kết luận : ý kiến a, d là đúng; Ý kiến b,c là sai vì đến nhà ai cũng cần phải cư xử lịch sự.. -Hs theo dõi. -Hs phát biểu cá nhân. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs tự liên hệ. -Hs bày tỏ thái độ bằng nhiều cách. Nêu lý do về cách đánh giá của mình. 4.Kiểm tra, đánh giá - Biết được một số yêu cầu tối thiểu lịch sự khi đến nhà người khác - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi đến nhà người khác. + GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhĩm khác 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Vì sao cần phải lịch sự khi đến nhà người khác ? 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài : Lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 2) ĐẠO ĐỨC BÀI 12 : LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2) 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó 1.2. Kỹ năng: Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác 1.3. Thái độ: Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nha øbạn bè hoặc người quen. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: - Nhĩm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Lịch sự khi đến nhà người khác” 3.2. Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph * Hoạt động 1: Đóng vai Mục Tiêu : Hs biết cách cư xử lịch sự khi đến nhà người khác. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ theo từng tình huống. -GV kết luận về cách cư xử cần thiết trong mỗi tình huống : *Hoạt động 2 : Trò chơi “Đố vui”. Mục tiêu : Giúp hs củng cố lại cách cư xử khi đến nhà người khác -Gv phổ biễn luật chơi và chia nhóm thực hành chơi. -Gv nhận xét đánh giá -Kết luận chung : Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống, -Hs thực hành đóng vai theo nhóm. -Các nhóm lên đóng vai. -Hs tiến hành chơi. 4.Kiểm tra, đánh giá - Biết được một số yêu cầu tối thiểu lịch sự khi đến nhà người khác - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi đến nhà người khác. + GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhĩm khác 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: Vì sao cần phải lịch sự khi đến nhà người khác ? 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1) ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. 1.2. Kỹ năng: Biết làm những việc cần thiết để giúp đỡ người khuyết tật tuỳ theo sức của mình 1.3. Thái độ: Giáo dục : HS không phân biệt đối xử với người khuyết tật. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu Nhĩm học tập: Thảo luân nhĩm đơi trả lời câu hỏi BT 2. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Giúp đỡ người khuyết tật” 3.2. Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Phân tích tranh Mục Tiêu : Giúp hs nhận biết được một hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật. -GV cho cả lớp quan sát tranh và thảo luận việc làm của bạn nhỏ. -Kết luận : Chúng ta cần phải giúp đỡ các bạn khuyết tật, *Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm đôi. Mục tiêu : Giúp hs hiểu được sự cần thiết và một số việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật. -GV nêu yêu cầu về các việc có thể giúp đỡ người khuyết tật -Gv kết luận : Tuỳ theo khả năng, điều kiện thực tế, *Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến Mục tiêu : Giúp hs có thái độ đúng đối với việc giúp đỡ người khuyết tật.. -GV nêu lần lượt các ý kiến. Yêu cầu hs bày tỏ thái độ đồng tình hoặc không đồng tình Kết luận : ý kiến a,c, d là đúng; Ý kiến b là chưa hoàn toàn đúng vì mọi người khuyết tật đều cần được giúp đỡ. -Hs theo dõi, thảo luận theo cặp. -Đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm nhận xét bổ sung. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs thảo luận, bày tỏ ý kiến 4.Kiểm tra, đánh giá - Biết được một hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật. - HS hiểu được sự cần thiết và một số việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật. - Có thái độ đúng đối với việc giúp đỡ người khuyết tật.. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhĩm khác 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ: 5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 2)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 25-28 t3.docx
Tài liệu liên quan