Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 9 đến tuần 21

I. Mục tiêu :

 -Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

 -Bước đầu làm quen với kí hiệu chữ (ở đây chữ biểu thị cho một số hạng chưa biết).

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Giấy khổ to kẻ như SGK

 HS : Bảng con.

III. Các hoạt động dạy- học:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Gv nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh.

 3. Bài mới :

 a) Giới thiệu bài mới: “Tìm một số hạng trong một tổng”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx40 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 9 đến tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phút) -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con lại BT 3. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính dạng có nhớ. Bài tâïp 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm. Bài tập 4: Gv ghi tóm tắt lên bảng. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK. -Nhận xét chốt ý : Túi gạo nặng 3 kg. 4./ Củng cố : -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 3,4. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs quan sát, tìm kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện phát biểu HS Lắng nghe Thø n¨m ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ I I. MỤC TIÊU : -Kỹ năng thực hiện phép cộng qua 10. -Nhận dạng vẽ hình. -Giải toán có lời văn, liên quan đến đơn vị là kilôgam và lít. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT : 1.Tính 13 36 45 29 37 50 + + + + + + 7 9 18 44 13 39 2.Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là : a) 30 và 25 b) 19 và 24 c) 37 và 36 3.Tháng trước mẹ mua con lợn nặng 29kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 2kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn đó nặng bao nhiêu kilôgam? 4.Nối các điểm để được hai hình chữ nhât : . . . . . . . . 5.Điền chữ số thích hợp vào ô trống : 51 6 6 3 9 + + + 2 7 1 8 31 8 1 9 4 7 4 Củng cố : -Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào ? - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2015 TOÁN TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG I. MỤC TIÊU : -Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. -Bước đầu làm quen với kí hiệu chữ (ở đây chữ biểu thị cho một số hạng chưa biết). -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Giấy khổ to kẻ như SGK HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gv nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh. 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Tìm một số hạng trong một tổng” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10ph 15ph 4 ph *Hoạt động 1: Làm quen với kí hiệu và cách tìm số hạng. Mục tiêu: Giúp hs tìm được số hạng trong một tổng -Gv đính hình như SGK. Hướng dẫn học sinh tìm số hạng trong một tổng. -Gv rút ra câu ghi nhớ, ghi bảng. “Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia” *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập dạng tìm số hạng trong một tổng. Bài tập 1 : Tìm x (theo mẫu). -Gv gợi ý bài mẫu : x +3 = 9 x = 9-3 x = 6 Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. Bài tập 3 : Y/C đọc đề -Gv gợi ý, tóm tắt. -Chữa bài. 4./ Củng cố : -Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào ? - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs theo dõi. -Hs đọc thuộc lòng bảng ghi nhớ. -Hs đọc yêu cầu. -4 hs lên bảng làm -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. TUẦN 10 Thø hai ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Củng cố cách tìm số hạng trong một tổng. -Ôn lại phép trừ đã học, giải bài toán. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Giấy khổ to làm bài tập 1. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs nhắc lại cách tìm một số hạng chưa biết. -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con : 4 + x = 14 ; 3 + x = 10 -Nhận xét . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính có nhớ, dạng tìm x. Bài tâïp 1 : Tìm x. Bài tập 2 : Tính nhẫm. Bài tập 3 : Tính. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm. Bài tập 4: Gv ghi tóm tắt lên bảng. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK. -Nhận xét chốt ý : x = 0. 4./ Củng cố -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 4. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs nối tiếp nêu kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện phát biểu Thø ba ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN SỐ TRÒN CHỤC – TRỪ ĐI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU : -Biết thực hiện phép trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số, vận dụng giải toán có lời văn. -Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Que tính. Bảng gài HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : x + 8 = 10 ; x + 7 = 10 ; 30 + x = 8 ; -Nhận xét . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Số tròn chục – Trừ đi một số” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Thực hiện được phép trừ Mục tiêu: Giúp hs thực hiện được phép trừ dạng số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hợc hai chữ số. -Gv dùng que tính hướng dẫn học sinh tìm kết quả 2 phép tính. 40 40 - - 8 18 32 22 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập có dạng số tròn chục trừ đi một số, tìm x, giả bài toán.. Bài tập 1 : Tính Bài tập 2 : Tìm x. Bài tập 3 : Y/C đọc đề -Gv gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. 4./ Củng cố -Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 60 50 80 30 - - - - 9 5 17 11 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs theo dõi. Thực hành theo gợi ý tìm kết quả. . -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở -Hs đọc đề. -Làm vào vở. TOÁN 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 I. MỤC TIÊU : -Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 – 5.Học thuộc lòng bảng trừ.Vận dụng bảng trừ đã học để làm tính. -Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng gài, que tính. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm , lớp làm bảng con : x + 9 = 30 ; 5 + x = 30 ;x + 19 = 60 -Nhận xét. 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “11 trừ đi một số 11 - 5” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 11-5 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 11- 5. Lập và HTL bảng trư,ø 11 trừ đi một số . -Gv ghi phép trừ 11 - 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập bảng trừ 11 trừ đi một số. -Yêu cầu học sinh HTL bảng trừ. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 11 -5. Giải bài toán, đặt tính rồi tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ. Bài tập 1 : Tính nhẩm. Bài tập 2 : Tính Bài tập 3 : cho hs đọc yêu cầu. -Gv hướng dẫn Bài tập 4 : Y/C học sinh đọc đề. -Gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. 4./ Củng cố -Cho hs làm lại bảng con bài tập 3. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Hs đọc thuộc lòng cá nhân + đồng thanh bảng trừ. -Hs nối tiếp nhau nêu kết quả. -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs thi nhau điền. Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN 31 - 5 I. MỤC TIÊU : -Biết cách thực hiện phép trừ dạng 31 – 5 khi làm tính và giải toán. -Làm quen với đoạn thẳng cắt giao nhau. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Thước kẻ, que tính. Phiếu bài tập HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs đọc thuộc lòng lại bảng trừ, 11 trừ đi một số 11 - 5. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “31 - 5” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 31-5 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 31-5 (dạng tính dọc, ngang) -Gv ghi phép 31-5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả . 31 - 5 26 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 31-5.Tìm được hiệu khi biết được số bị trừ và số trừ. Giải bài toán , tìm điểm giao nhau. Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Cho hs đọc đề. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng. C B O A D -Nhận xét chốt ý : Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điêûm O. 4./ Củng cố : -Cho làm lại bài tập 2. Lớp làm bảng con. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -2 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -Nhiều hs phát biểu. Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN 51- 15 I. MỤC TIÊU : -Biết cách thực hiện phép trừ dạng 51 – 15 dạng có nhớ. -Củng cố và tìm thành phần chưa biết của phép cộng. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Thước kẻ, que tính. Giấy khổ to làm bài tập 2. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng làm lại bài tập 4 SGK/tr 49. -Nhận xét . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “51 - 15” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 51-15 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 51 -15 (dạng tính dọc, ngang) -Gv ghi phép 51- 15 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả . 51 - 15 36 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 51 - 15. tìm hiệu, số hạng chưa biết. Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Tìm x -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng. . . . . . . -Nhận xét tuyên dương. 4./ Củng cố : -Cho làm bảng con : 81 – 44 ; 51 -25 ; 91 – 9 ; - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -3 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng vẽ. TUẦN 11 Thø hai ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Giúp hs thuộc lòng và nêu nhanh công thức của bảng trừ có nhớ (11 trừ đi một số) -Củng cố về tìm số hạng chưa biết, bảng cộng có nhớ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. Giấy khổ to ghi BT 5 HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng, lớp làm bảng con : x + 16 = 41 ; x + 31 = 81 ; 19 + x = 61 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính có nhớ , tìm số hạng chưa biết. Bài tâïp 1 : Tính nhẩm. Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu. Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, điền dấu. Bài tập 4: Cho hs đọc đề. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Đính bài tâïp lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. 4./ Củng cố : -Cho 2 hs lên bảng làm sữa bài tập 4. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs nối tiếp nêu kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con . -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs đọc đề. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Các nhóm thi điền. Thø ba ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12 - 8 I. MỤC TIÊU : -Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 – 8. Học thuộc lòng bảng trừ. -Vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng gài, que tính. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 41 – 25 ;51 – 35 ; 81 – 48 ; -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “12 trừ đi một số 12 - 8” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 12-8 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 12-8. Lập và HTL bảng trừ 12 trừ đi một số với một số . -Gv ghi phép trừ 12-8 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập bảng trừ 12 trừ đi một số. -Yêu cầu học sinh HTL bảng trừ. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 12-8. Giải bài toán dạng tìm hiệu, tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ. Bài tập 1 : Tính nhẩm. Bài tập 2 : Tính Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu Bài tập 4 : Y/C học sinh đọc đề. -Gợi ý tóm tắt. -Gv nhận xét. 4./ Củng cố -Cho hs đọc thuộc lòng lại bảng trừ 12 trừ đi một số. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Hs đọc thuộc lòng cá nhân +đồng thanh bảng trừ. -Hs nối tiếp nhau nêu kết quả. -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. TOÁN 32 - 8 I. MỤC TIÊU : -Biết cách thực hiện phép trừ dạng 32 – 8 có nhớ. -Củng cố về tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Que tính. Bảng gài. Giấy khổ to ghi bài tập 2. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs đọc thuộc lòng lại bảng trừ, 12 trừ đi một số. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “32 - 8” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 32-8 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 32-8 -Gv ghi phép trừ 32-8 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả . *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 32 - 8. Tìm hiệu khi biết số bị trừu và số trừ, tìm số hạng chưa biết. Giải bài toán Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Gv vẽ sơ đồ tóm tắt lên bảng -Gợi ý. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : Tìm x. -Nhận xét. 4./ Củng cố : -Cho làm bảng con : 72 – 7 ; 42 – 6 ; 62 – 8 ; - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -3 nhóm thi đua làm. -Hs nhìn vào tóm tắt đọc đề. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN 52 - 28 I. MỤC TIÊU : -Biết cách thực hiện phép trừ mà số bị trừ là số có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị là 2, số trừ là số có hai chữ số. -Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính nhẫm, viết, giải bài toán. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Que tính. Bảng gài. Giáy khổ to ghi BT 2. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : x + 7 = 42 ; 5 + x = 62 ; -Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “52 - 28” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 52-28 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 52-28 (dạng tính dọc, ngang) -Gv ghi phép trừ 52 - 28 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả . 52 _ 28 24 *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 52-28. Giải bài toán, tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ. Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Cho hs đọc đề -Gv gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. 4./ Củng cố : -Cho lớp làm bảng con : 62 32 42 52 _ _  _ _ 19 16 18 14 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -3 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. -Làm vào vở. Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Giúp hs thuộc lòng và nêu nhanh công thức của bảng trừ có nhớ (11 trừ đi một số) -Củng cố về tìm số hạng chưa biết, bảng cộng có nhớ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng đặt tính rồi tính, lớp làm bảng con : 72 và 27 ; 82 và 38 ; -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs tìm kết quả của phép tính dạng có nhớ. Tìm số hạng chưa biết. Bài tâïp 1 : Tính nhẫm. Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu. Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.. Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán theo tóm tắt, làm toán dạng trắc nghiệm. Bài tập 4: Cho hs đọc yêu cầu. -Gợi ý, tóm tắt. -Chấm chữa bài. Bài tập 5 : Y/C hs quan sát SGK. -Nhận xét chốt ý : Câu D đúng. 4./ Củng cố : -Cho 3 hs lên bảng làm sữa bài tập 3: x + 18 = 52 ; x + 24 = 62 ; 27 + x = 82 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs nối tiếp nêu kết quả. -Hs đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện phát biểu TUẦN 12 Thø hai ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN TÌM SỐ BỊ TRỪ I. MỤC TIÊU : -Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ. -Củng cố về vẽ đoạn thẳng và tìm điểm cắt nhau củ hai đoạn thẳng đó. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Ô vuông. Phiếu ghi BT2 HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 62 – 27 ; 72 – 15 ; 25 + 27 ; 53 + 19 ; -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Tìm số bị trừ” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph 4 ph *Hoạt động 1: Tìm số bị trừ Mục tiêu: Giúp hs biết cách tìm số bị trừ chưa biết. -Gv đính ô vuông như SGK lên bảng, hướng dẫn học sinh tìm số bị trừ . -Gv rút ra ghi nhớ : “Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ” *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính dạng tìm số bị trừ chưa biết, điền số, vẽ đoạn thẳng. Bài tập 1 : Tính x. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Số ? Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng. C . . B A. .D -Nhận xét tuyên dương. 4./ Củng cố -Cho làm bảng con : x – 8 = 24 ; x – 7 = 11 ; x – 10 = 25 ; - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Hs theo dõi tìm số bị trừ. -Nêu lại cách tính -Hs đọc thuộc lòng ghi nhớ. -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Hs đọc yêu cầu. -2 nhóm thi đua làm. -Hs đọc đề. - 3 hs lên bảng làm. -Hs quan sát đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng vẽ. Thø ba ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2016 TOÁN 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 - 5 I. MỤC TIÊU : -Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 13 - 5. Học thuộc lòng bảng trừ. -Vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng gài, que tính. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Muốn tìm số bị trừ ta phải làm gì ? -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “13 trừ đi một số 13 - 5” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 13-5 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ 13-5. Lập và HTL bảng trừ, 13 trừ đi một số. -Gv ghi phép trừ 13 - 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập bảng trừ 13 trừ đi một số. -Yêu cầu học sinh HTL bảng trừ. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 13 - 5. Giải bài toán dạng tìm hiệu, tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ. Bài tập 1 : Tính nhẩm. Bài tập 2 : Tính Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu Bài tập 4 : Y/C học sinh đọc đề. -Gợi ý tóm tắt. -Chấm chữa bài. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Hs đọc thuộc lòng cá nhân +đồng thanh bảng trừ. -Hs nối tiếp nhau nêu kết quả. -Đọc yêu cầu. -Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào vở -Hs đọc đề. -Làm vào vở. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs đọc lại bảng trừ. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. TOÁN 33 - 5 I. MỤC TIÊU : -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. -Củng cố cách tìm số hạng trong phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Que tính. Bảng gài . Phiếu ghi BT2. HS : Bảng con. Que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs đọc thuộc lòng lại bảng trừ, 13 trừ đi một số. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “33 - 5” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 33-5 Mục tiêu: Hs thực hiện được phép trừ dạng 33-5 -Gv ghi phép trừ 33-5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả . *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 33-5. Tìm số hạng, số bị trừ, vẽ đoan thẳng. Bài tập 1 : Tính. Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. Bài tập 3 : Tìm x -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng. -Nhận xét tuyên dương. -Hs dùng que tính thực hành theo. -Nêu lại cách tính -Đọc yêu ca

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 9-12 t11.docx