Giáo án môn Toán học lớp 1 - Tuần 30

I. MỤC TIÊU

- Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm các số trong phạm vi 100 ( không nhớ)

- Lµm c¸c bµi t©p.: bµi 1, bµi 2, bµi 3 , bµi 5.KKHS làm thêm bài 4

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

A. Bài cũ(4p)

- Cho HS làm bảng con Đặt tính rồi tính

 56 - 2 48 - 20 63 - 30

- GV lưu ý cách đặt tính, chú ý HSCHT.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài(1p)

 GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học.

3. H­íng dÉn thùc hµnh(28p)

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán học lớp 1 - Tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (trừ không nhớ) I. MỤC TIÊU - Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số (không nhớ) dạng 65 - 30, 36 - 4. - Biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số. - Bài tập cần làm 1,2,bài 3,( cột 1,3) khuyến khích học sinh làm phần còn lại bài 3 II. ĐỒ DÙNG. Hộp đồ dùng Toán III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. A. Bài cũ(4p) - Cho HS làm bảng con Đặt tính rồi tính 56 - 32 48 - 25 63 - 31 - GV lưu ý cách đặt tính, chú ý HSCHT. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. 2. a. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ (không nhớ) dạng 65 – 30(13p) + Bước 1: GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính - Hướng dẫn HS lấy 65 que tính (gồm 6 bó chục que tính và 5 que tính rời) - Tách ra 3 bó chục que tính và 0 que tính rời - GV : Còn lại bao nhiêu que tính? (Số que tính còn lại là 3 bó và 5 que tính rời ) + Bước 2 : Hướng dẫn kĩ thuật làm tính trừ dạng 65 - 30 - H­íng dÉn HS ®Æt tÝnh theo cét däc : - Tính (từ phải sang trái) 65 - 30 LÊy 5 trừ 0 b»ng 5, viÕt 5. 35 6 trừ 3 b»ng 3, viÕt 3 . VËy 65 trừ 30 b»ng 35. - GV nhÊn m¹nh c¸ch trừ sau ®ã cho HS nh¾c l¹i cách trừ. b. Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ (không nhớ) dạng 36 – 4 GV hướng dẫn và cho HS làm tính trừ vào bảng con 36 – 4 - Khi đặt tính : 4 phải thẳng cột với 6 ở cột đơn vị 3. H­íng dÉn thùc hµnh(15p) + Bài 1: Tính - Cho HS làm vào bảng con . 1 em chữa bài trên bảng - GV lưy ý các số viết phải thẳng cột 82 68 48 69 98 - - - - - 50 40 20 50 30 - Tương tự HS làm các bài còn lại vào vở. - Gọi HS lên chữa bài . Các HS khác nhận xét + Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s - Cho HS tự làm bài sau đó nêu kết quả Yêu cầu HS giải thích vì sao viết s vào ô trống (do đặt tính sai hoăc do làm tính sai) + Bài 3: Tính nhẩm( Trò chơi truyền điện) Cách chơi tương tự các tiết trước - HS Chơi trò chơi. GV theo dõi, giúp đỡ HSCHT. - Khuyến khích học sinh làm phần còn lại của bài 3 4 . Nhận xét –dặn dò(2p) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS học bài ở nhà. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm các số trong phạm vi 100 ( không nhớ) - Lµm c¸c bµi t©p.: bµi 1, bµi 2, bµi 3 , bµi 5.KKHS làm thêm bài 4 II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. A. Bài cũ(4p) - Cho HS làm bảng con Đặt tính rồi tính 56 - 2 48 - 20 63 - 30 - GV lưu ý cách đặt tính, chú ý HSCHT. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài(1p) GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. 3. H­íng dÉn thùc hµnh(28p) + Bài 1: Đặt tính rồi tính - Cho HS làm vào vở sau đó chữa bài - GV lưy ý các số viết phải thẳng cột 45 57 72 70 66 - - - - - 23 31 60 40 25 + Bài 2: Tính nhẩm Cho HS tính nhẩm theo nhóm đôi sau đó nêu kết quả GV theo dõi, giúp đỡ HSNK. +Bài 3: Điền dấu hoặc = vào ô trống GV hướng dẫn HS thực hiện phép tính ở vế trái, sau đó ở vế phải rồi điền dấu thích hợp vào ô trống - HS làm sau đó đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau + Bài 4: (HSNK) - HS đọc bài toán -Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải bài toán Bài gải Lớp 1B có số bạn nam là: 35 – 20 = 15(bạn) Đáp số : 15 bạn. + Bài 5: Nối( Tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn) - GV phát phiếu học tập cho 3 đội chơi và hướng dẫn cách chơi, luật chơi Cho HS thi đua nối nhanh với kết quả đúng, sau đó nêu kết quả. 4 . Nhận xét –dặn dò(2p) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS học bài ở nhà. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Toán CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ I. MỤC TIÊU - Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần; biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày. Lµm c¸c bµi tËp : bµi 1, bµi 2, bµi 3. II. ĐỒ DÙNG. - Một quyển lịch bóc hàng ngày và một bảng thời khóa biểu của lớp. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC . A. Bài cũ(4p) - Cho HS làm bảng con Đặt tính rồi tính 47 - 7 88 - 20 93 - 3 - GV lưu ý cách đặt tính, chú ý HSCHT. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài(1p) GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu các ngày trong tuần lễ(13p) a. Giới thiệu với HS quyển lịch bóc hàng ngày - Gv giới thiệu tờ lịch bóc hàng ngày và nói rõ : Tên, thứ, ngày, tháng in trên tờ lịch. Chẳng hạn: Hôm nay là thứ 4 ngày 8 tháng 4 Cho HS nhắc lại b. GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK giới thiệu tên các ngày: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba,.thứ bảy. Đó là các ngày trong 1 tuần. Vậy 1 tuần có 7 ngày đó là : Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư,..thứ bảy. - Gọi HS nhắc lại : Một tuần lễ có 7 ngày, đó là các ngày .. c. GV chỉ vào tờ lịch và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy? Ngày mấy?” HS : VD: Hôm nay là thứ 4 ngày 8 tháng 4 năm 2015 - Cho HS khác nhắc lại. 4 .Thực hành(15p) +Bài 1: Trả lời câu hỏi: HS nêu yêu cầu, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi theo nhóm đôi HS các nhóm nêu kết quả. GV đưa lịch lên để cả lớp đối chiếu kết quả. Gv lưu ‏ý ý Ngày kia tức là ngày mốt ta thường gọi. +Bài 2 : HS nêu yêu cầu : Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết vào chỗ chấm. GV treo lịch lên bảng - HS làm bài cá nhân sau đó nêu kết quả: Hôm nay là thứ 4 ngày 8 tháng 4 b. Ngày mai là thứ 5 ngày 9 tháng 4 +Bài 3 : Đọc thời khoá biểu lớp em( theo nhóm đôi) Đại diện nhóm đọc thời khoá biểu của lớp. 4 . Nhận xét –dặn dò(2p) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS học bài ở nhà. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018 Toán CỘNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 I. MỤC TIÊU: - Biết cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; cộng, trừ nhẩm; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa cộng và phép trừ; giải được bài toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học. Lµm c¸c bµi tËp : bµi 1 ( cét 2 bá ), bµi 2 ( cét 2 bá), bµi 3, bµi 4. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. Bài cũ(4p) - Cho HS làm bảng con Đặt tính rồi tính 56 + 20 4 + 22 33 - 30 - GV lưu ý cách đặt tính, chú ý HS CHT. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài(1p) GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. 3. H­íng dÉn thùc hµnh(28p) + Bài 1: Tính nhẩm Cho HS tính nhẩm theo nhóm đôi sau đó nêu kết quả GV lưu ý mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. + Bài 2: Đặt tính rồi tính - Cho HS làm vào vở - GV lưu ý các số viết phải thẳng cột 36 48 48 + - - 12 36 12 GV theo dõi, giúp đỡ HSCHT. +Bài 3: - HS đọc bài toán -Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải bài toán - Gọi HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán .HS làm bài vào vở Bài gải Cả hai bạn có tất cả là: 35 + 43 = 78 (que tính) Đáp số : 78 que tính. + Bài 4: Tương tự bài 3 - HS đọc bài toán nêu tóm tắt rồi giải bài toán Bài gải Lan có số bông hoa là: 68 – 34 = 34 (bông hoa) Đáp số : 34 bông hoa - HS làm xong các bài tập đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 4 . Nhận xét –dặn dò(2p) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS học bài ở nhà. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 Ho¹t ®éng tËp thÓ Sinh ho¹t líp I. Môc tiªu - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tËp,ý thøc lao ®éng vÖ sinh, gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Ñp. - T¹o kÜ n¨ng ho¹t ®éng tËp thÓ, ý thøc tù qu¶n. II. C¸c ho¹t ®éng trªn líp: H§1: §¸nh gi¸ t×nh h×nh cña líp trong tuÇn qua. + VÒ mÆt häc tËp: Nªu nh÷ng mÆt tèt ®· ®¹t ®­îc vµ mÆt cßn h¹n chÕ. +VÒ nÒ nÕp thÓ dôc, sinh ho¹t Sao: Nªu nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc vµ nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc, cÇn tiÕn hµnh vµo thêi gian tiÕp theo. + VÒ vÖ sinh, trùc nhËt: Tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n ®iÓn h×nh, xuÊt s¾c trong phong trµo vÖ sinh, trùc nhËt. + VÒ phong trµo “Gi÷ vë s¹ch-viÕt ch÷ ®Ñp”. §¸nh gi¸ chung. H§2: KÕ ho¹ch tuÇn tíi. + Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh thêi kho¸ biÓu tuÇn 31. + Duy tr× nÒ nÕp sinh ho¹t Sao vµ sinh ho¹t 15 phót ®Çu giê. + T¨ng c­êng c«ng t¸c vÖ sinh, trùc nhËt. + Thùc hiÖn tèt viÖc gi÷ g×n s¸ch vë, viÕt ch÷ ®Ñp. +Tæng kÕt tiÕt häc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuyen tap Trang 160_12331228.doc
Tài liệu liên quan