Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 21 đến tuần 24

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

1.1. Kiến thức: HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.

1.2. Kĩ năng: Phn tích, so snh nghề nghiệp của người dn ở thnh thị v nơng thơn.

1.3. Thái độ: HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

- C nhn: Kể tn một số nghề nghiệp.

- Nhĩm học tập: Thảo luận nói được những hoạt động sinh sống của người dn ở địa phương mình.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: “Cuộc sống xung quanh”

 

docx9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 21 đến tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tù nhiªn vµ x· héi BÀI 21 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. 1.2. Kĩ năng: - Tìm kiếm và xử lí thơng tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương. 1.3. Thái độ: - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: - Nhĩm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Cuộc sống xung quanh” 3.2. Các hoạt động dạy : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : làm việc SGK. Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị -Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh. -Nhận xét *Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. -Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương. -Gv hướng dẫn. *Hoạt động 3 : Vẽ tranh Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương.. -Gv gợi ý đề tài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm. -Hs thực hành vẽ. -Hs trình bày trước lớp. 4.Kiểm tra, đánh giá. Đánh giá thơng qua kết quả của các hoạt động học tập của học sinh. Đánh giá thơng qua kết quả của các BT 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ : - Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê. 5.2Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Cá nhân: Quan sát hình sgk Bài “Cuộc sống chung quanh ” tù nhiªn vµ x· héi BÀI 22 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH (TT) 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. 1.2. Kĩ năng: Phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nơng thơn. 1.3. Thái độ: HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Kể tên một số nghề nghiệp. - Nhĩm học tập: Thảo luận nĩi được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “Cuộc sống xung quanh” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : làm việc SGK. Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị -Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh. -Nhận xét *Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. -Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương. -Gv hướng dẫn. *Hoạt động 3 : Vẽ tranh Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương.. -Gv gợi ý đề tài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm. -Hs thực hành vẽ. -Hs trình bày trước lớp. 4.Kiểm tra, đánh giá - HS nêu được một số nghề nghiệp ở thành thị và nơng thơn. - Biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ : - Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau Xem bài: Ơn tập xã hội. tù nhiªn vµ x· héi BÀI 23 : ÔN TẬP Xà HỘI 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: Kể tên các bài đã học về chủ đề xã hội. 1.2. Kỹ năng: -Kể với bạn về gia đình, trường học, yêu quý gia đình trường học. 1.3. Thái độ: -Có ý thức giữ gìn trường học, gia đình luôn sạch đẹp. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: - Nhĩm học tập. 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Ơn tập : Xã hội” 3.2. Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 : Cả lớp Mục tiêu: Hs trả lời các câu hỏi trong trò chơi. -GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Hái hoa dân chủ”. -Gv nêu câu hỏi gợi ý. Gọi hs lần lượt lên hái hoa và trả lời câu hỏi. -Nhận xét. *Hoạt động 2 : Trưng bày tranh ảnh sưu tầm. Mục tiêu : Hs biết sắp xếp các tranh đúng theo từng đề tài. -GV phát giấy khổ to cho các nhóm. -Y/C hs dán tranh theo đề tai : gia đình, trường học, phương tiện giao thông, -Gv nhận xét tuyên dương. -Hs lên bốc câu hỏi và trả lời. -Thảo luận nhóm. -Đại diện trình bày. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) Đánh giá thơng qua kết quả của các hoạt động học tập của HS Đánh giá thơng qua kết quả các BT 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố: -Cho hs nói tên một số phương tiện giao thông đường thuỷ, và nghề nghiệp ở thành thị ? 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau Cá nhân: Xem bài 24: Cây sống ở đâu. Nhĩm: Sưu tầm thêm một số loài cây để tiết sau tìm hiểu. tù nhiªn vµ x· héi BÀI 24 : CÂY SỐNG Ở ĐÂU ? 1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng 1.1. Kiến thức: - HS biết cây sống ở khắp nơi trên cạn, dưới nước. 1.2. Kỹ năng: - HS biết thích sưu tầm cây cối 1.3. Thái độ: - HS biết bảo vệ cây cối. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: Sưu tần cây cối. - Nhĩm học tập: Thảo luận: cây cối có thể sống được ở khắp nơi : trên cạn, dươí nước 3. Tổ chức dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “Cây sống ở đâu ?” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Hoạt động 1 : Làm việc SGK. Mục tiêu: Hs nhận ra cây cối có thể sống được ở khắp nơi : trên cạn, dươí nước -Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh. -Gv nêu câu hỏi : Cây có thể sống ở đâu ? *Nhận xét kết luận : Cây có thể sống được khắp nơi : trên cạn, dưới nước. *Hoạt động 2 : Triển lãm Mục tiêu : Hs củng cố lại những kiến thức đã học về nơi sống của cây. -Gv yêu cầu hs nói tên và nơi sống của các loài cây đã sưu tầm. -Gv hướng dẫn hs trưng bày sản phẩm đã sưu tầm. Kết luận : Học sinh biết cây có thể sống ở khắp nơi : trên cạn, dưới nước, có một số loài cây vừa sống được duới nước, vừa sống được trên cạn -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Hs nêu nối tiếp -Thảo luận theo nhóm -Đại diện một số nhóm trình bày nội dung đã thảo luân. -Các nhóm trưng bày và xem sản phẩm của nhóm bạn. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) Đánh giá thơng qua kết quả của các hoạt động học tập của HS Đánh giá thơng qua kết quả các BT 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn, một số loại cây sống dưới nước 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau Cá nhân: Xem bài 25: Một số lồi cây sống trên cạn Nhĩm: Sưu tầm thêm một số loài cây sống trên cạn để tiết sau tìm hiểu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 21-24 t2.docx