Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 1 đến tiết 23

I. MỤC TIÊU

 - Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn.

 - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn.

 - Biết cách thụt lề đoạn văn bản.

II. CHUẨN BỊ

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 1 đến tiết 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ện tử Tên người dùng Tên nhà cung cấp dịch vụ tronghieu2006@yahoo.com tronghieu2006 Yahoo.com nguyenvanhung5a@gmail.com nguyenvanhung5a Gmail.com thuyan.141006@yahoo.com.vn thuyan.141006 Yahoo.com.vn phamvanbinh5a@yahoo.com phamvanbinh5a Yahoo.com tran.khiem.31.03.2006@gmail.com tran.khiem.31.03.2006 Gmail.com * Hoạt động 2: Đánh dấu x vào đặt trước câu trả lời đúng. - Gv quan sát, hướng dẫn. X - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại. nvbinh.19.5.2006@gmail.com binhnv*19.5.2006@gmail.com X nvbinh5A@yahoo.com.vn X nvbinh190506@yahoo.com.vn X binhnv.19.5.2006@gmail.com * Hoạt động 3: Soạn rồi gửi thư cho bạn của em với nội dung giới thiệu về bản thân (họ và tên, tên trường, tên lớp nơi em đang theo học, sở thích,) - Gv quan sát, hướng dẫn * Hoạt động 4: Đăng nhập vào hộp thư của em để đọc thư của bạn gửi cho em. * Hoạt động 5: Đăng xuất khỏi hộp thư của em sau khi đọc xong thư của bạn. - Gv quan sát, nhận xét, khen. - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. C. Hoat động ứn dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn 3. Củng cố, dặn dò ? Qua tiết học này các em đã học được những gì ? - Gv nhận xét. - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. - Nhận xét giờ học. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cá nhân - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs lắng nghe, ghi bài. HĐ cá nhân - Hs thực hiện. - Đổi vở chữa bài. - NT báo cáo. HĐ cả lớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Hs thực hiện. - Hs đọc. - Hs thực hiện. - Hs trả lời. - Hs nhận xét. - Lắng nghe. Nhật ký tiết dạy: Tuần 9 Ngày soạn: /11/2017 Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Tiết 6 Bài 4: THƯ ĐIỆN TỬ (tiếp theo) I. MỤC TIÊU - Biết sử dụng được dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin. - Biết cách xem lại các thư đã gửi, thư nháp và tìm kiếm thư khi cần xem lại nội dung. * Hs trên chuẩn: Sử dụng thành thạo thư điện tử. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Gửi thư có đính kèm tệp tin - Gv yêu cầu hs quan sát và thực hiện. - Gv quan sát và hướng dẫn hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. * Hoạt động 2: Nhận thư có tệp tin đính kèm - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. * Hoạt động 3: Xem lại các thư đã gửi, thư nháp - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo. B. Hoạt động thực hành - Yêu cầu hs thực hiện hđ 1, 2, 3 - Gv nghe báo cáo, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò - Yêu cầu hs đọc mục em cần ghi nhớ. C. Hoạt động ứng dụng - Gv hướng dẫn. - Nhận xét tiết học. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ nhóm - Hs quan sát và thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. HĐ nhóm - Hs thực hiện các hđ 1, 2, 3 - NT báo cáo. - Hs đọc. - Hs thực hiện. - Lắng nghe. Nhật ký tiết dạy: Tuần 10 Ngày soạn: /11/2017 Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Tiết 7 Chủ đề 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I. MỤC TIÊU - Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản. - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản hoặc hình/tranh ảnh tới vị trí khác của văn bản. - Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản. - Biết thêm được các thao tác định dạng đoạn văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Bài tập 1 ? Em hãy cho biết có các kiểu gõ tiếng Việt nào hay dùng ? - Gv nhận xét, chốt lại. ? Em hãy nhắc lại một trong hai kiểu gõ đã học ? - Gv nhận xét, chốt lại: a. Các kí tự â; ô; ê; đ; ă; ư; ơ. - Gõ theo kiểu Telex Để có chữ Em gõ â aa ô oo ê ee đ dd ă aw ư uw ơ ow - Gõ theo kiểu Vni Để có chữ Em gõ â a6 ô o6 ê e6 đ d9 ă a8 ư u7 ơ o7 b. Các dấu “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng”. - Gõ theo kiểu Telex Để được Gõ chữ Dấu huyền f Dấu sắc s Dấu nặng j Dấu hỏi r Dấu ngã x - Gõ theo kiểu Vni Để được Gõ chữ Dấu huyền 2 Dấu sắc 1 Dấu nặng 5 Dấu hỏi 3 Dấu ngã 4 * Hoạt động 2: Bài tập 2 - Gv hướng dẫn, yêu cầu hs làm bài tập. - Gv nghe báo cáo, nhận xét chốt: a. đối tượng nào đó. b. hình. c. tranh/ảnh. d. bảng. e. căn đều 2 bên. * Hoạt động 3: Bài tập 3 - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen. * Hoạt động 4: Bài tập 4 - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. - Gv nêu chú ý: Dòng đầu mỗi đoạn của văn bản cần trình bày lùi vào. Để làm được điều này, em cần đưa con trỏ đến đầu dòng đó rồi nhấn phím Tab. 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng - Gv hướng dẫn. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cả lớp - Hs trả lời. - Hs khác nhận xét. - Hs nhắc lại. - Lắng nghe. HĐ cá nhân - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Lắng nghe. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs đọc. - Hs thực hiện. Nhật ký tiết dạy: Tuần 11 Ngày soạn: /11/2017 Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 ) Tiết 8 Bài 2: KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT ĐOẠN VĂN BẢN (tiết 1) I. MỤC TIÊU - Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn. - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn. - Biết cách thụt lề đoạn văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động cơ bản - Yêu cầu hs mở đoạn văn bản đã soạn ở tiết trước và thực hiện quan sát. - Ngoài các nút lệnh mà các em đã biết như: căn lề trái, căn lề phải, căn giữa, căn đều hai bên,Ngoài ra còn có một số nút lệnh mà em chưa biết chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu các nút chức năng này. * Hoạt động 1: Thụt lề đoạn văn bản - Gv hướng dẫn mẫu. - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. - Gọi hs đọc chú ý. - Gv nêu lại chú ý sgk: * Hoạt động 2: Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo. * Hoạt động 3: Định dạng độ rộng lề trái, lề phải của đoạn văn - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. * Hoạt động 4: Định dạng lề trên và lề dưới. - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cả lớp - Hs thực hiện theo yêu cầu. - Hs quan sát. - Lắng nghe. HĐ cả lớp - Hs quan sát, theo dõi. - Hs thực hiện. - Hs báo cáo. - 1-2 hs đọc chú ý sgk. - Lắng nghe. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - 1-2 hs đọc. - Lắng nghe. Nhật ký tiết dạy: Tuần 12 Ngày soạn: /11/2017 Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Tiết 9 Bài 2: KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT ĐOẠN VĂN BẢN (tiết 2) I. MỤC TIÊU - Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn. - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn. - Biết cách thụt lề đoạn văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài B. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Bài tập 1. Nối (theo mẫu) - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại. * Hoạt động 2: Bài tập 2 - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo. * Hoạt động 3: Bài tập 3 - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cá nhân - Hs thực hiện theo yêu cầu. - Lắng nghe. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - Hs báo cáo. - 1-2 hs đọc. - Lắng nghe. - Hs thực hiện. Nhật ký tiết dạy: Tuần 13 Ngày soạn: /12/2017 Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Tiết 10 Bài 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN CHO ĐOẠN VĂN BẢN I. MỤC TIÊU - Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản. - Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Em mở một văn bản đã có sẵn - Gv mở đoạn văn bản có sẵn hướng dẫn mẫu. - Yêu cầu hs thực hiện, gv quan sát hướng dẫn. - Gv nhận xét, khen. * Hoạt động 2: Quan sát các kiểu trình bày văn bản - Yêu cầu hs quan sát, thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nhận xét, khen. B. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Bài tập 1 - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen. * Hoạt động 2: Bài tập 2 - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. * Hoạt động 3: Bài tập 3 - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cả lớp - Hs theo dõi. - Hs thực hiện. - Hs khác nhận xét. - Hs quan sát và thực hiện. - Hs khác theo dõi. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - 1-2 hs đọc. - Lắng nghe. - Hs thực hiện. Tuần 14 Ngày soạn: /12/2017 Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Tiết 11 Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG, TRONG VĂN BẢN I. MỤC TIÊU - Biết cách định dạng văn bản. - Biết cách đánh số trang trong văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Tạo một văn bản - Gv yêu cầu hs tạo 1 đoạn văn bản với tiêu đề - Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen. * Hoạt động 2: Bài tập 2 - Yêu cầu hs quan sát, thực hiện. - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen. * Hoạt động 3: Đánh số trang - Gv hướng dẫn mẫu. - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv quan sát, nhận xét. B. Hoạt động thực hành - Yêu cầu hs thực hiện. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen. 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ nhóm - Hs tạo theo yêu cầu. - NT báo cáo. - Hs quan sát và thực hiện. - Hs khác theo dõi. - NT báo cáo. HĐ cả lớp - Hs quan sát. - Hs thực hiện. HĐ nhóm - Hs thực hiện. - NT báo cáo. - 1-2 hs đọc. - Lắng nghe. - Hs thực hiện. Tuần 15 Ngày soạn: /12/2017 Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Tiết 12 Bài 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. MỤC TIÊU - Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản. - Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, máy tính - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới - Giới thiệu bài, ghi đầu bài A. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Bài TH 1 - Yêu cầu hs thực hiện - Gv quan sát - Gv nghe báo cáo. * Hoạt động 2: Bài TH 2 - Yêu cầu hs thực hiện - Gv nghe báo cáo, nhận xét * Hoạt động 3: Bài TH 3, 4, 5 - Yêu cầu hs thực hiện hđ 3, 4, 5 - Gv nghe báo cáo, nhận xét 3. Củng cố, dặn dò - Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn. - BVN cho lớp khởi động. - Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu. HĐ cá nhân - Hs thực hiện. - NT báo cáo. HĐ nhóm - Hs thực hiện - NT báo cáo - Hs thực hiện - NT báo cáo - 1-2 hs đọc. - Lắng nghe. - Hs thực hiện. Tuần 16 Ngày soạn: /12/2017 Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 ) Tiết 13 ÔN TẬP HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU - Ôn tập lại các kiến, kĩ năng đã học chương trình quản lí tệp và thư mục. Các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị trong mỗi ngăn của cửa sổ. - Ôn lại cách tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục. - Ôn lại các cấu trúc và lợi ích của thư điện tử. - Ôn lại một số kĩ thuật điều chỉnh đoạn văn bản. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, câu hỏi ôn tập - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung các bài đã học - Yêu cầu hs nhắc lại nội dung các bài đã học - Gv nhận xét, nhắc lại * Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập - Gv đưa ra cho hs hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài. 3. Nhận xét, dặn dò - Nêu nội dung bài học. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cả lớp - Hs nhắc lại - Hs khác nhận xét HĐ nhóm - Hs ôn và làm bài theo yêu cầu - NT báo cáo - Hs nêu - Lắng nghe - Hs thực hiện Tuần 18 Ngày soạn: /01/2018 Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Tiết 14 Chủ đề 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I. MỤC TIÊU - Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, câu hỏi ôn tập - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Em trao đổi với bạn rồi trả lời các câu hỏi sau - Gv quan sát, hướng dẫn. - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại. * Hoạt động 2: Tạo bài trình chiếu với chủ đề: “Quê hương em”. - Gv thực hiện mẫu - Gv quan sát, hướng dẫn - Gv nghe báo cáo, nhận xét * Hoạt động 3: BT 3 - Yêu cầu hs giới thiệu bài trình chiếu của nhóm - Gv quan sát, nhận xét. - Gv nêu lưu ý sgk/61 3. Nhận xét, dặn dò - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/61 - Nêu nội dung bài học. - Nhận xét tiết học. B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cặp đôi - Hs thực hiện - NT báo cáo HĐ nhóm - Hs quan sát - Hs thực hiện - NT báo cáo HĐ cả lớp - Hs thực hiện - Các nhóm quan sát, nhận xét chéo. - Vài hs đọc - Hs nêu - Lắng nghe - Hs thực hiện Tuần 19 Ngày soạn: /01/2018 Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Tiết 15 Chủ đề 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU Bài 2: MỞ RỘNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG I. MỤC TIÊU - Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu. - Rèn luyện cách sử dụng hiệu ứng trên trang trình chiếu. II. CHUẨN BỊ - GV: SGK, câu hỏi ôn tập - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: - Gv thực hiện mẫu - Gọi hs thực hiện - Gv quan sát, nhận xét. B. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1,2: Bài tập 1, 2 - Gv quan sát, hướng dẫn - Gv nghe báo cáo, nhận xét. 3. Nhận xét, dặn dò - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/65 - Nêu nội dung bài học. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng - Gv hướng dẫn - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cả lớp - Hs quan sát - Hs thực hiện HĐ nhóm - Hs thực hiện - NT báo cáo - Vài hs đọc - Hs nêu - Lắng nghe - Hs thực hiện Tuần 20 Ngày soạn: /01/2018 Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 ) Tiết 16 BÀI 3: CHÈN ÂM THANH VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU I. MỤC TIÊU - Chèn được đoạn âm thanh vào bài trình chiếu. - Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản tạo và cách chèn đoạn âm thanh vào bài trình chiếu. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Yêu cầu hs mở bài trình chiếu “Quê hương em”, lựa chọn bài hát phù hợp - Gv hướng dẫn cách thực hiện. + Nháy Insert. + Chọn Sound. (Audio) + Chọn Sound from File. (Audio from file....) + Cách thiết lập nội dung âm thanh: Automatically: phát tự động On Click: nháy chuột thì bài hát mới phát. - Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và chèn một đoạn âm thanh vào bài. - Nhận xét. * Hoạt động 2: Kiểm tra kết quả của việc chèn âm thanh: + Nháy vào biểu tượng + Chọn + Chọn * Thực hành: Sau khi giáo viên hướng dẫn cách thực hiện xong, lần lượt cho học sinh thực hành B. Hoạt động thực hành - Yêu cầu Hs thực hành trên máy - Hướng dẫn hs bổ sung trang trình chiếu mới với tiêu đề “bài hát em thích” - Chèn lời bài hát và âm thanh bài hát “em yêu trường em” - Trả lời các thắc mắc của HS và xử lí sự cố (nếu có). C. Hoạt động ứng dụng mở rộng: Hướng dẫn HS kích vào nút lệnh tìm hiểu và giải thích chức năng mà các em tìm hiểu được 3. Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung chính. - Chuẩn bị bài mới - Nhận xét tiết học - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cả lớp - Hs quan sát - Hs thực hiện - Lắng nghe. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. HĐ cả lớp - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Thực hành trên máy - HS làm theo yêu cầu của GV. - Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy. - Thực hành và trả lời kết quả tìm hiểu được - Hs tóm tắt - Lắng nghe Tuần 21 Ngày soạn: /01/2018 Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Tiết 17 BÀI 3: CHÈN ĐOẠN VIDEO VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU I. MỤC TIÊU: - Chèn được đoạn video vào bài trình chiếu. - Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản tạo và cách chèn đoạn video vào bài trình chiếu. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: - Gv hướng dẫn cách thực hiện. + Nháy Insert. + Chọn Movie. (Video) + Chọn Movie from File. (Video on My PC) - Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và chèn một đoạn video vào bài. - Nhận xét. * Hoạt động 2: - GV hướng dẫn HS soạn một bài trình chiếu về tỉnh/ thành phố mà em yêu thích gồm 5 trang. - Nội dung: + Trang 1: Tiêu đề tỉnh/ thành phố. Họ tên người soạn. + Trang 2: Đặc điểm địa lý, khí hậu. + Trang 3: Đặc điểm kinh tế, xã hội. + Trang 4: Giới thiệu địa danh du lịch, văn hóa nổi bật. + trang 5: Kết luận và cảm ơn. - Chèn thêm âm thanh, hình ảnh, video liên quan đến bài trình chiếu. - Chạy thử. * Thực hành: Sau khi giáo viên hướng dẫn cách thực hiện xong, lần lượt cho học sinh thực hành. - GV chọn một vài bài tiêu biểu cho cả lớp quan sát. - Nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/70 - Tóm tắt lại nội dung chính. Chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cả lớp - Lắng nghe. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Vài hs đọc - Hs thực hiện Tuần 22 Ngày soạn: /02/2018 Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Tiết 18 BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG CHO BÀI TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu. - Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu. - Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang... II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Tạo mẫu (Slide Master) là gì? - Gv giới thiệu Trang mẫu (Slide Master): Là công cụ hữu hiệu giúp các em chỉ cần thiết kế một lần cho tất cả các trang trình chiếu. * Hoạt động 2: Tạo trang mẫu - Gv hướng dẫn cách thực hiện tạo trang mẫu. + Nháy View. + Chọn Slide Master. * Hoạt động 3: Điều chỉnh thông số trong trang mẫu: - Gv hướng dẫn + Tiêu đề trang trình chiếu + Nội dung trang trình chiếu. + Thông tin cuối trang. - Kết thúc nhấn - Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và tiến hành điều chỉnh thông số trong bài. - Nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. HĐ cả lớp - Lắng nghe. - Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Hs thực hành trên máy. - Lắng nghe. Tuần 23 Ngày soạn: /02/2018 Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /02/2018(lớp 5 ) Tiết 19 BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG CHO BÀI TRÌNH CHIẾU (tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu. - Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu. - Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang... II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. B. Hoạt độngthực hành * Hoạt động 1: - Gv giới thiệu thông số định dạng chung. - Gv hướng dẫn cách thực hiện chèn số trang. + Nháy Insert. + Chọn Slide Number. * Chú ý: Các đặc tính của trang trình chiếu đều có tác dụng, trừ số trang. * Hoạt động 2: - Tiến hành thực hiện Hoạt động 2 - trang 73 (SGK ). - Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện một bài trình chiếu và tiến hành điều chỉnh thông số trong bài. - Nhận xét. * Hoạt động 3: - Trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu từ mẫu sẵn có. + Chọn File. + Chọn New. + Chọn một mẫu rồi nhấn Creater. - HS thực hành và trao đổi kết quả với nhau. - Nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/74 - Tóm tắt lại nội dung chính. - Chuẩn bị bài mới. - Nhận xét tiết học. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Gv hướng dẫn - BVN cho lớp khởi động. - Hs thực hiện. - Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. HĐ nhóm - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Hs đọc ghi nhớ sgk - Lắng nghe. - Hs thực hiện Tuần 24 Ngày soạn: /02/2018 Ngày giảng: /03/2018(lớp 5 ) Ngày giảng: /03/2018(lớp 5 ) Tiết 20 BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU - Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em. - Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản thực hành trên các trang trình chiếu. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động 2. Bài mới GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên. A. Hoạt độngthực hành * Hoạt động 1: - Gv hướng dẫn học sinh xây dựng bài trình chiếu về chủ đề: “ Quê hương Việt Nam”. + Chọn hình ảnh phù hợp với nội dung. + Xác định số trang sẽ thực hiện. + Trình tự nội dung từng trang. + Cách trang trí cho từng trang.... * Hoạt động 2: - Thực hành xây dựng bài trình chiếu: a) Giới thiệu về đất nước. - Sử dụng hình ảnh quê hương đất nước cho trang này. b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội. - Tiêu đề: Thủ đô Hà Nội. - Nội dung: Sơ lược về Tháp Rùa, quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên.. - Hình ảnh minh họa.. - Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa. c) Giới thiệu thành phố Huế. - Tiêu đề: Thành phố Huế. - Nội dung: Sơ lược về chùa Thiên Mụ, khu Đại Nội, cầu Tràng Tiền. - Hình ảnh minh họa.. - Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa. d) Giới thiệu biển đảo - Tiêu đề: Biển đảo nước ta. - Nội dung: tên các đảo, quần đảo chính. - Hình ảnh minh họa.. - Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa. -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD2 Bai 3 Chon kieu trinh bay co san cho doan van ban_12322285.doc
Tài liệu liên quan