Giáo án Lớp 2 Tuần 19 - Tiểu học Hoàng Hoa Thám

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

-Thuộc bảng nhân 2.

-Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số.

-Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2)

-Biết thừa số, tích.

-Các BT càn làm: BT1, BT2, BT3, BT5 ( cột 2, 3,4 );

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các tấm bìa mỗi tấm có hai chấm tròn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 19 - Tiểu học Hoàng Hoa Thám, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bảng câu b,c. - Cùng HS nhận xét. Ghi điểm Bài 2 - Gọi HS đọc yêu cầu bài -HD mẫu: Các số hạng được lấy mấy lần ( số các số hạng) - Thu bài ,chấm chữa bài - Nhận xét. 4.Củng cố-Dặn dò: - Cho HS chơi TC Nhẩm nhanh, nhẩm đúng một số phép tính như BT2. -Nhận xét tiết học. C.bị bài sau -Tổng của nhiều số. - HS làm bàị - Nhận xét. - HS nhắc lại tựa bài - Tấm bìa có 2 chấm tròn. - Có tất cả 5 tấm bìa - Có tất cả 10 chấm tròn. - Phép tính cộng: 2+2+2+2+2=10 - Theo dõi - Đọc . - Nghe - Đọc yêu cầu - Theo dõi - 4 là một số hạng của tổng,2 là số các số hạng của tổng. - Làm bài ở bảng. Nhận xét. - Đọc yêu cầụ - Theo dõi, trả lời - Làm bài ở vở, a/ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 4 x 5 = 20 b/ 9 + 9 + 9 = 27 9 x 3 = 27 c/ 10 + 10 +10 +10 +10 = 50 10 x 5 = 50 -Theo dõi. Đại diện 3 dãy tham gia chơi - Nhận xét. - Nghe ...................................................................................... KỂ CHUYỆN: CHUYỆN BỐN MÙA I. MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 1 ( BT1); biết kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện (BT2) - HS KG thực hiện được BT3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ của SGK - Trang phục đơn giản cho HS đóng vai III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2.Bài cũ : - Nhận xét tình hình học kể chuyện trong học kì I 3. Bài mới : - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Chuyện bốn mùa * Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Dựa vào tranh kể từng đoạn câu chuyện: -Yc quan sát tranh SGK, đọc lời bắt đầu dưới mỗi tranh. - Cho HS suy nghĩ, kể trong nhóm. - Gọi lần lượt một số HS kể nội dung từng tranh. - Cùng HS NX. - Gọi đại diện kể đoạn 1 câu chuyện trước lớp. - Cùng HS n/x. - Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý khi thấy HS lúng túng * Kể toàn bộ câu chuyện. -BT yêu cầu gì ? -Gợi ý HS kể chuyện theo đoạn. -Cho HS suy nghĩ, kể trong nhóm. -Cho đại diện các nhóm kể trước lớp. - Kể toàn bộ câu chuyện. * Hoạt động 2: HS khá, giỏi dựng lại câu chuyện theo các vai - BT yêu cầu gì ? - Dựng lại chuyện theo vai là kể lại câu chuyện bằng cách để mỗi nhân vật tự nói lời của mình. - HD phân vai, kể trong nhóm. - Từng nhóm HS phân vai thi kể trước lớp. - Cùng HS nhận xét. 4. Củng cố- dặn dò: - Câu chuyện cho ta biết điều gì? - Nhận xét tiết học - Kể lại câu chuyện . Chuẩn bị bài sau - Hát - Nghe - Nhắc lại tựa bài - Quan sát. Đọc - Hoạt động nhóm : Chia nhóm. - 5 em trong nhóm kể :lần lượt từng em kể trước nhóm. Các bạn trong nhóm nghe chỉnh sửa -Đại diện các nhóm lên kể. Mỗi em chỉ kể 1 tranh. -Lớp theo dõi, nhận xét. - 1 HS nêu yêu cầu bài - Kể lại toàn bộ câu chuyện. - Theo dõi - Kể trong nhóm - Hs xung phong kể - Dựng lại câu chuyện - Theo dõi - Phân vai kể trong nhóm - Từng nhóm kể trước lớp. - Cùng HS nhận xét. - Bốn mùa đều có một vẻ đẹp - Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe .............................................................................. MĨ THUẬT ( GV bộ môn dạy) ................................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2015 TOÁN: THỪA SỐ - TÍCH. I. MỤC TIÊU: - Biết thừa số, tích. - Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lạị - Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. - Các BT cần làm: BT1 (b, c), BT2 (b), BT3; II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Họat động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2.Bài cũ : -Cho HS làm một số phép tính BT2. -Cùng HS nhận xét. 3.Bài mới : - Giới thiệu bàị - Tựa bài: Thừa số - Tích * Hoạt động 1: Giới thiệu thừa số- tích. - GV ghi bảng : 2 x 5 = 10. Gọi HS đọc. - HDHS biết tên gọi của từng thành phần trong phép nhân: thừa số x thừa số = tích. -Lưu ý: 2x5=10. 10 là tích, 2x5 cũng gọi là tích, như vậy sẽ có: tích = tích. * Hoạt động 2: Thực hành Bài 1 : - Yêu cầu HS làm bài -HDHS mẫu: mấy đựơc lấy mấy lần? Nên viết thành tích như thế nàỏ - HD viết ngay sau dấu = vì kết quả bằng nhau -Cho HS làm ở bảng. Cùng HS nhận xét. Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu . - HD mẫu: 6 x 2 là 6 được lấy 2 lần, viết 6 + 6 = 12.( lưu ý tính tổng trước). -Vậy 6 x 2 = 12, gọi HS đọc phép tính. -Cho HS làm ở vở. Cùng HS nhận xét. Bài 3 - Gọi HS đọc yêu cầu -HD: thừa số x thừa số = tích. Viết 8 x 2, 8 được lấy mấy lần? Viết nháp, tính kết quả rồi mới viết vào phép nhân. - Cho HS làm bài vào vở. - Cùng HS nhận xét 4.Củng cố- dặn dò: -Gọi HS nêu tên gọi của 1 phép tính do GV nêu -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau - Hát - Phép nhân - Làm ở bảng. - Nhận xét. - Nhắc lại tựa bàị - Đọc: hai nhân năm bằng mườị - Theo dõi, đọc. - Theo dõi - Đọc yêu cầụ - Theo dõi Trả lời - Theo dõi, làm bài a/ 9 + 9 + 9 = 9 x 3 b/2 + 2 + 2+ 2 = 2 x 4 c/ 10 + 10 + 10 = 10 x 3 - Nhận xét. - Đọc yêu cầu - Theo dõi, đọc cả phép tính. - Làm bài ở vở, bảng. a/ 5 x 2 = 5 + 5 = 10 2 x 5 = 2 + 2 +2 +2 + 2 = 10 b/ 3 x 4 = 3 + 3 + 3 +3 = 12 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12 - Nhận xét. - Đọc yêu cầu - Theo dõi Trả lời kết quả. - Làm bài vào vở, 1HS làm ở bàng lớp. a/ 8 x 2 = 16 b/ 4 x 3 = 12 c/ 10 x 2 = 20 d/ 5 x 4 = 20 - Nhận xét. - Nêu: thừa số, thừa số, tích. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài: Bảng nhân 2. .. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀỎ I. MỤC TIÊU: -Biết ghọi tên các tháng trong năm (BT1). Xếp được các ý theo lời bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (BT2) -Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào (BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : - Nhận xét về xác định kiểu câu ở bài thị 2.Bài mới : - Giới thiệu bài - Tựa bài: Từ ngữ về các mùạ Đặt và trả lời câu hỏi Khi nàỏ Bài 1 :Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Bài này y/c chúng ta làm gì ? - Cho Hs trao đổi trong nhóm. Và đại diện nhóm trả lời -Nhận xét và ghi ra theo 4 cột -Cho đại diện nhóm lên ghi các mùa vào các cột tháng trên, và nói trước lớp tên tháng bắt đầu và kết thúc của mỗi mùa trong năm, lần lượt đủ bốn mùạ - Cách chia mùa như trên là chia theo âm lịch, trên thực tế thời tiết mỗi vùng khác nhaụ Miền Nam chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưạ Còn miền bắc đủ bốn mùạ Bài 2 : Yêu cầu gì ? - Cho HS làm vào vở, bảng lớp. Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông b a c e d -Cùng HS nhận xét. Bài 3: Yêu cầu gì ? -HD cho một em nêu câu hỏi , một em trả lời -VD : 1 em nêu . Khi nào HS được nghỉ hè? Em kia trả lời: Đầu tháng 6 HS đươc nghỉ hè. -Các bạn vừa hỏi và nói là nói về gì? - Đó là kiểu câu gì? -Cho HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời + Khi nào HS tựu trường? + Mẹ thường khen em khi nào ? -Cùng HS nhận xét.Chốt nội dung 4.Củng cố- Dặn dò: -Một năm có mấy mùa, đó là các mùa nào -Nhận xét tiết học. - Học bài, làm bài chuẩn bị bài sau -Nghe -HS nhắc tựa bàị - Đọc. - Trả lời - Theo dõi - Thảo luận, trả lời - Đại diện lên bảng ghi, trả lờị - Nhận xét. - Nghe - Đọc y/c. - Làm vào vở, bảng lớp. M.xuân M.hạ M.thu M.đông b a c e d - Nhận xét. Nghe -Đọc yêu cầụ -2 HS thực hành hỏi đáp. - Theo dõi - Nói về thời gian. - Khi nào - Thảo luận, trả lời - Cuối tháng tám Hs tựu trường. - Mẹ thường khen em khi em chăm học. - Trả lời - Theo dõi - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài .. TẬP ĐỌC: THƯ TRUNG THU I. MỤC TIÊU: -Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí. -Hiểu nội dung: Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam ( trả lời được các CH và học thuộc đoạn thơ trong bài). - Giúp HS hiểu được tình cảm âu yếm, yêu thương đặc biệt của Bác Hồ với thiếu nhi và của thiếu nhi với Bác Hồ. Nhớ lời khuyên của Bác, kính yêu Bác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài tập đọc - Ghi sẵn nội dung luyện đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Bài cũ : Chuyện bốn mùa -Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra về đọc và nội dung bàịvà trả lời câu hỏi - GV nhận xét. 3. Bài mới : - Giới thiệu: - Tựa bài: Thư Trung thu * Hoạt động 1: Luyện đọc - GV đọc mẫu lần 1 - HS đọc nối tiếp từng câu, rút từ khó : - HS đọc nối tiếp câu kết hợp giải nghĩa từ - Đọc nối tiếp từng đoạn - Đọc trong nhóm - Các nhóm thi đọc - Nhận xét - Đọc đồng thanh cả lớp * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm cả bài và trả lời câu hỏi + Mỗi tết trung thu, Bác Hồ nhớ tới aỉ +Những câu thơ nào cho thấy Bác Hồ rất yêu thiếu nhỉ + Câu thơ nào của Bác là một câu hỏỉ - Giới thiệu tranh nhi đồng, với Bác Hồ, để HS thấy được tình cảm âu yếm của bác đối với các em nhi đồng. + Bác khuyên các em làm những điều gì ? + Kết thúc lá thư Bác viết lời chào ntn? - Cho HS đọc thuộc lòng lời thơ. -Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng lời thơ. - Nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò : - Qua bài đọc này cho ta biết điều gì ?LHGD. -Dặn dò HS về nhà đọc thuộc lòng bài thơ.Chuẩn bị: Ông Mạnh thắng Thần Gió. Hát - Hs đọc bài - HS nhắc lại tên bài - HS theo dõi bài - Mỗi HS đọc 1 câu - Mỗi HS đọc 1 đoạn - HS đọc theo nhóm (4 đoạn) - 2-3 nhóm đọc - HS đọc đồng thanh. - HS đọc thầm - Nhớ các cháu nhi đồng - Ai yêu các cháu nhi đồng/ bằng Bác Hồ Chi Minh?/ Tính các cháu nhoan ngoãn,/ Mặt các cháu xinh xinh - Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh ? - Quan sát ở SGK. - Thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình, để - Hôn các cháu . Hồ Chí Minh - Học thuộc lòng lời thơ. - Một số HS tham gia thi đọc với nhau. - N/X. - Tình thương yêu của BH đ/v các em - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau .. THỂ DỤC: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY” I. MỤC TIÊU: - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II. CHUẨN BỊ: - Sân trường, vệ sinh sân tập - Còi, tranh ảnh minh họa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ CỦA GIÁO VIÊN ĐL HĐ CỦA HỌC SINH II. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học. 2. Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối, - Quan sát HS tập luyện II. Phần cơ bản 1.Trò chơi “bịt mắt bắt dê” - Phân tích lại cách chơi đồng thời kết hợp thị phạm cho HS nắm được cách chơi - Sau đó cho HS chơi thử. - Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện - Quan sát,nhắc nhở - Nêu hình thức xử phạt đối với các em thua 2. Trò chơi “nhóm ba nhóm bảy” - Phân tích lại và thị phạm cho HS nắm được cách chơi. - Sau đó cho HS chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt 3.Phân hóa đối tượng:Củng cố ,hướng khắc phục học sinh còn yếu. III. Phần kết thúc Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS các động tác thả lỏng toàn thân 2. Nhận xét - Nhận xét buổi học 4. Xuống lớp -GV hô “ giải tán” 8p – 10p 1p – 2p 1 x 8 nhịp 19p – 23p 3 – 5 lần 3 – 5 lần 4p – 6p 1 – 2p 1 – 2p 1 – 2p - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo cho GV nhận lớp. ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ p ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ p ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ - Chạy thành vòng tròn - Nghiêm túc thực hiện ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ p - Tập hợp thành 4 hàng ngang - HS reo “ khỏe” .............................................................................................................................................................................................. Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2015 CHÍNH TẢ (Nghe viết): THƯ TRUNG THU I. MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ. - Làm được bài tập 2, 3a - HS có ý thức rèn chữ giữ vở II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết BT2a, 3a III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 .Bài cũ : Kiểm tra các từ học sinh mắc lỗi ở tiết học trước. Giáo viên đọc . -Nhận xét. 2. Bài mới : - Giới thiệu bàị - Tựa bài: Thư trung thu * Hoạt động 1: HD nghe viết - HDHS chuẩn bị: -Giáo viên đọc lần 1 + Nội dung bài thơ nói điều gì ? + Bài thơ của Bác có những từ xưng hô nào ? + Những từ nào trong bài phải viết hoả Vì sao ? - Gợi ý cho HS nêu từ khó. - Ghi bảng. Hướng dẫn phân tích từ khó. - GV đọc cho HS viết bảng. - Hướng dẫn nghe viết. - GV đọc lần 2 - Đọc cho HS viết vào vở - GV đọc lại cả bài - Y/c mở sách dò lại Chấm vở, nhận xét, sửa sai *Hoạt động 2: HD làm bài tập Bài 2 : Yêu cầu gì ? - GVHD sau đó yc làm vở - Chấm, nhận xét chốt lại ý đúng. Bài 3 : Yêu cầu gì ? - YC thảo luận cặp sau đó trình bày -Nhận xét, chốt từ đúng 3.Củng cố -Dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chính tả đúng chữ đẹp, sạch. - Xem lại bài, cbị bài sau - Chuyện bốn mùa - 2 em lên bảng viết : tựu trường, nảy lộc, - lớp viết bảng con. - HS nhắc lại tựa bài - 2 em đọc lại - Bác Hồ rất yêu thiếu nhi - Bác , các cháu - Các chữ đầu dòng thơ phải viết hoạ Hs nêu - HS nêu từ khó : ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, gìn giữ. - Hs viết bc - Hs viết bài vào vở - Hs soát lỗi - Nêu yêu cầu bài - Theo dõi Làm bài ở vở, 1HS làm ở bảng lớp. 5. cái tủ; 6. khúc gỗ; 7. cửa sổ; 8. con muỗi - Nhận xét. - Đọc yêu cầu bài - Theo dõi, thảo luận, trình bàỵ thi đỗ, đổ rác - giả vờ ( đò ) , giã gạ - Nhận xét bài trên bảng - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài saụ ......................................................................... TOÁN: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: -Thuộc bảng nhân 2. -Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số. -Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2) -Biết thừa số, tích. -Các BT càn làm: BT1, BT2, BT3, BT5 ( cột 2, 3,4 ); II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các tấm bìa mỗi tấm có hai chấm tròn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Họat động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ : -Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 2 - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới : - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Luyện tập Bài 1 : HS đọc yc - HDHS vận dung bảng nhân ghi kết quả vào ô trống, trong dãy phép tính dùng kết quả phép nhân tính tiếp phép tính còn lạị - Cho HS làm ở PBT, bảng lớp. - Cùng HS nhận xét. Bài 2 - Gọi HS đọc yêu cầu . - HD tính ghi kết quả phép nhân và kèm theo đơn vị. - Cho HS làm bài vào vở, bảng lớp. - Cùng HS nhận xét. Bài 3 -Gọi HS đọc bài toán. -HD bài toán cho biết- hỏi gì? Gọi HS đặt đề toán. -Cho HS làm vào vở, bảng lớp. - Cùng HS nhận xét. Bài 5 - Gọi HS đọc yêu cầu - HD mẫu - bài toán cho ta biết gì? Tính gì? Khi tính tích là ta làm phép tính gì? - Cho HS làm bài vào vở, bảng lớp. - Cùng HS nhận xét. 3.Củng cố- Dặn dò - Gọi HS đọc lại bảng nhân 2 - Nhận xét tiết học. -Tuyên dương, nhắc nhở. - Ôn phép cộng trừ có nhớ. Cbị bài sau - Bảng nhân 2 - Một số HS đọc thuộc bảng nhân. - HS nhắc lại tựa bài - Đọc y/c. - Theo dõi - Làm bài, nộp,1HS làm ở bảng. - Nhận xét. - HS đọc. - Theo dõi - Làm bài, nộp,1HS làm ở bảng. 2cm x 5 = 10cm 2dm x8 = 16dm 2kg x 4 = 8kg - HS N/xét. - Đọc yêu cầu - Theo dõi, trả lời - Làm bài Bài giải Số bánh xe của 8 xe đạp: 2 x 8 = 16 ( bánh xe) Đáp số : 16 bánh xẹ - Đọc yêu cầu - Theo dõi - Thực hiện phép tính nhân. - Làm bài vào vở, 1HS làm ở bảng lớp. - Nhận xét - 1-2 HS đọc - Theo dõi - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau .......................................................................... TNXH: ................................................................................................................................................................... SINH HOẠT TẬP THỂ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần. - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. - Biết được phương hướng tuần tới. - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. - Biết được truyền thống nhà trường. - Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường. II. CHUẨN BỊ: - GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần - HS: Tổ trưởng, lớp trưởng chuẩn bị nội dung. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 1. Lớp hát đồng ca 2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần: - 3 Dãy trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên. - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến. - Lớp phó lao động nhận xét hoạt động lao động của lớp. - Lớp phó văn nghệ báo cáo hoạt động văn nghệ của lớp. - Lớp trưởng lên nhận xét chung các tổ và xếp loại tổ. - GV nhận xét chung: + Nề nếp: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. + Học tập: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Lớp múa hát tập thể. .............................................................................................................................................................................................. Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2013 TOÁN: BẢNG NHÂN 2. I. MỤC TIÊU: -Lập được bảng nhân 2. -Nhớ được bảng nhân 2 -Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2) -Biết đếm thêm 2. -Các BT cần làm: BT1, BT2, BT3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các tấm bìa mỗi tấm có hai chấm tròn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Họat động day Hoạt động học 1.Bài cũ : - Gọi HS làm tập 2. - Nhận xét , ghi điểm 2.Dạy bài mới : - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Bảng nhân 2 * Hoạt động 1: HDHS lập bảng nhân 2 - Giới thiệu các tấm bìa có 2 chấm tròn, lấy 1 tấm đính lên bảng. Chấm tròn được lấy 1 lần, ta viết: 2x1=2. - Gọi HS đọc. - 2 được lấy 2 lần, ta có: 2x2, gọi HS chuyển sang phép cộng để tính kết quả. Vậy 2x2=4 -Tương tự : 2 được lấy mấy lần? Rồi viết kết quả để hình thành bảng nhân 2. -Cho HS đọc bảng nhân, đọc thuộc. * Hoạt động 2: Thực hành Bài 1 - Gọi HS đọc yêu cầụ - HD v dụng b/ nhân 2 vừa học để nêu kết quả cho TC Đố bạn. - Cùng HS nhận xét. - Gọi HS đọc lại bảng nhân 2 Bài 2 : - Yêu cầu gì ? -Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Đơn vị của bài toán này là gì? -Cứ một con gà có 2 chân, có 6 con như vậy ta làm phép tính gì? Cho HS làm bài ở bảng, vở. - Cùng HS nhận xét. Bài 3 - Gọi HS đọc yêu cầụ - HD cộng thêm 2 hoặc dựa vào kết quả của bảng nhân 2. - Cho HS làm bài ở vở, bảng. Cùng HS nhận xét đọc lại dãy các số chẵn và cũng là kết quả của bảng nhân 2. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi một số HS đọc thuộc bảng nhân 2 - Tuyên dương, nhắc nhở - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học thuộc bảng nhân 2 và xem trước bài: Luyện tập. - Thừa số - tích - Làm ở bảng. - Nhận xét - HS nhắc lại tựa bài - Quan sát. Theo dõị - 2 x 2= 2+2=4. vậy 2 x 2=4. - Đọc . - Theo dõi,tính, nêu kết quả. - Đọc, học thuộc bảng nhân 2. - HS đọc y/c - Chơi TC đố bạn. - Nhận xét. - 1-2 HS xung phong đọc thuộc. - HS đọc bài toán. - Trả lời - Phép nhân (hoặc phép cộng để tính kết quả). Làm bài ở bảng, vở. Bài giải Số chân của 6 con gà là: 2 x 6 = 12 ( chân) Đáp số: 12 chân - Đọc yêu cầu - Theo dõi - Làm bài ở bảng, vở (8, 10, 12, 14, 16, 18) - Nhận xét. Đọc lại dãy số. - Một vài HS đọc. Nghẹ. - Nghe . - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau ......................................................................... TẬP VIẾT: CHỮ HOA P I. MỤC TIÊU: -Viết đúng chữ hoa P ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Phong ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn ( 3 lần). - Giáo dục hs liên tưởng đến vẻ đẹp thiên nhiên - Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II. CHUẨN BỊ: - Mẫu chữ P hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Họat động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : Kiểm tra vở tập viết của một số học sinh. -Cho học sinh viết chữ Ô, Ơ, Ơn vào bảng con. -Nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài;. - Tựa bài: Chữ hoa P * Hoạt động 1: HD viết chữ hoa - HDHS quan sát, nhận xét - Chữ P hoa cao mấy li ? - Chữ P hoa gồm có những nét cơ bản nào ? - Chữ P cỡ vừa cao 5 li, 2 nét: nét 1 giống nét 1 của chữ B, nét 2 là nét cong trên có hai đầu uốn vào trong không đều nhau * HD viết : GV vừa viết vừa nêu cách viết . + Nét 1: ĐB trên ĐK6, viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ B, DB trên ĐK2 + Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, lia bút lên ĐK5, viết nét cong trên có hai đầu uốn vào trong, DB ở giữa ĐK4 và ĐK5. - HS viết 2 chữ P vào bảng. * Hoạt động 2: HD viêt câu ứng dụng -Viết cụm từ ứng dụng : Phong cảnh hấp dẫn - Cụm từ này ý muốn nói phong cảnh đẹp, làm mọi người muốn đến thăm. - GV: Câu văn gợi cho em nghĩ đến cảnh vật thiên nhiên ntn? Khi đến thăm những cảnh như vậy các em phải ntn? - Cụm từ này gồm có mấy tiếng ? Gồm những tiếng nào - GV viết mẫu Phong - GV quan sát giúp đỡ cho HS * Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vở. -Yêu cầu hs viết bài vào vở Chú ý chỉnh sửa cho các em. - GV chấm, nhận xét 3. Củng cố- Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Khen ngợi những em có tiến bộ. - Dặn dò : Hoàn thành bài viết và cbị bài sau - Nộp vở theo yêu cầụ -2 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con. - HS nhắc lại tựa bài - HS quan sát chữ mẫu - Cao 5 li - Chữ P gồm 2 nét . - 3- 5 em nhắc lại -Viết vào bảng con P. - 2, 3 em đọc câu ứng dụng - Quan sát. - 1 em nêu : 4 tiếng : Phong, cảnh, hấp, dẫn. - Bảng con : Phong . - Hs viết bài - 5-7 bài - HS nghe - VN hoàn thành và chuẩn bị bài saụ ....................................................................... TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU I. MỤC TIÊU: - Biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) - Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại (BT3) - Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học. 1. Bài cũ: 2. Bài mới : - Giới thiệu bàị - Tựa bài: Đáp lời chào Lời tự giới thiệu * Hoạt động 1: Quan sát tranh thể hiện thái độ ngạc nhiên và thích thú Bài 1 : Yêu cầu gì ? - HS cho HS đọc lời chị phụ trách, nói trong nhóm đôi, nói trước lớp. Lưu ý: cần nói lời đối đáp với thái độ lịch sự, lễ độ, vui vẻ. VD: +Chị phụ trách : Chào các em. +Các bạn nhỏ: Chúng em chào chị ạ./Chào chị ạ. +Chị phụ trách : Chị tên là Hương. Chị được cử phụ trách sao của các em. +Các bạn nhỏ : Ôi, thích quá! Chúng em mời chị vào lớp (Thế thì hay quá! Mời chị vào lớp chúng em ạ.) -Nhận xét. Bài 2.: Nêu yêu cầu của bài ? - HD kĩ yêu cầu để HS nắm. - Cho HS tự giới thiệụ Nhận xét. - GD : Nếu có bạn niềm nở mời người lạ vào nhà khi bố mẹ đi vắng, nếu làm như vậy là thiếu thận trọng vì người lạ có thể là người xấu, giả vờ là bạn của bố,lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em để vào nhà lấy trộm tài sản. Nếu có bố mẹ ở nhà thì mời bố mẹ ra gặp người lạ, xem có đúng không. - Nhận xét góp ý, cho điểm. *BT3 Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu gì ? - Cho 1HS nói trước lớp. n/x - Cho HS làm bài vào vở, nộp, 1HS làm ở bảng lớp. -Cùng HS nhận xét. 4.Củng cố- Dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Nói lời đối đáp với thái độ ntn? - Tập viết bài cbị bài sau - HS nhắc lại tựa bài - HS đọc và nêu yêu cầụ - Theo dõi, thảo luận,trả lời - Một số HS nói - Nhận xét. - Đọc yêu cầu - Theo dõi - Một số HS nói trước lớp. - Nhận xét. - Nghe - Đọc yêu cầụ - Nói -Theo dõi - Viết bài. Nộp vở. 1HS lên bảng viết. . Cháu chào cô ạ. . Dạ , đúng ạ! Cháu là Nam đây . Thế ạ ? Cháu mời cô vào nhà ạ - Nhận xét. - Cần nói lời đối đáp với thái độ lịch sự, lễ độ, vui vẻ. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau ÂM NHẠC: HỌC HÁT: BÀI TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu) I. MỤC TIÊU: - Hát đúng giai đi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA Tuan 19.2013-2014 . L2.doc