Giáo án Lớp 2 Tuần 21 - Trường TH Giai Xuân

TIẾNG VIỆT:

 BÀI 21C: EM THÍCH NHẤT LOÀI CHIM NÀO? (Tiết 1)

1. Dự kiến trước khi dạy:

a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu

b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học

A-HĐCB:

*Bài 1: Cho HSHDDN4 thảo luận và nêu tên ,kể về loài chim em biết

*Bài 2:-Cho HSG đọc bài “Vè chim”

 -GVHD đọc

*Bài 4: Cho HS đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ đến hết bài

*Bài 3: -Cho HS đọc từ và lời giải nghĩa

 -Cho HS chọn từ để nói thành câu.

*Bài 5: Cho HS kể nhanh tên các loài chim có trong bài

2. Rút kinh nghiệm sau khi dạy:

 

doc14 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 21 - Trường TH Giai Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 21 Từ ngày 28/1/2019 đến ngày 1/2/2019 Thø Buæi TiÕt Líp M«n Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc 2 _ 28/01 Sáng 1 Chào Cờ 2 T.Việt Bài 21A:Chim sơn ca và ( T1) Tranh ở TL 3 Toán Bảng nhân 5(T1) TLHDHT 4 T.Việt Bài 21A:Chim sơn ca và ( T2) TLHDHTV 3 _ 29 Sáng 1 2C L.Toán Luyện tập chung 2 L.TV Luyện đọc:Bím tóc đuôi sam 3 2A T.Việt Bài 21A:Chim sơn ca và ( T3) TLHDHTV 4 Toán Bảng nhân 5(T2) TLHDHT Chiều 1 T.Việt Bài 21B:Em biết những loài (T1) TLHDHTV 2 L.Toán Luyện tập chung 3 LTV Luyện tập chung 4 4 _ 30 Sáng 1 T.Việt Bài 21B:Em biết những loài (T2) TLHDHTV 2 Toán Đường gấp khúc-Độ dài (T1 TLHDHT 3 T.Việt Bài 21B:Em biết những loài (T3) TLHDHTV 4 LTV Luyện tập chung SHCM 5 _ 31 Sáng Chiều 1 T.Việt Bài 21C: Em thích nhất loài (T1) TLHDHTV 2 Toán Đường gấp khúc-Độ dài (T2) TLHDHT 3 T.Việt Bài 21C: Em thích nhất loài (T2) TLHDHTV 4 6 _ 01/02 Sáng 1 T.Việt Bài 21C: Em thích nhất loài (T3) TLHDHTV 2 Toán Em đã học được những gì? Bảng con 3 LTV Luyện tập chung 4 L.Toán Luyện tập chung Chiều 1 L.Toán Luyện tập chung 2 HDTH Hướng dẫn HS hoàn thành các BT 3 SHL Nhận xét đánh giá Tuần 21 4 Hiệu Trưởng: Tổ Phó : GV: Cao Đăng Minh Nguyễn Thị Châu Hiệp Lê Thị Bạch Tuyết TUẦN 21 Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG(Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bông cúc trắng b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học A-HĐCB: *Bài 1: Cho HS quan sát nhanh bức tranh ,trả lời 2 câu hỏi ở SGK *GV chốt ND tranh:Bức tranh vẽ chim sơn ca và bông cúc trắng.Chim đang rất vui vẻ bên cúc trắng *Bài 2:-Cho HSG đọc bài -GVHD giọng đọc *Bài 4: Cho HS đọc từ và câu khó *Bài 3:-Cho HSHĐ cặp đôi đọc từ và lời giải nghĩa -Cho HS chọn từ để nói thành câu 2.Củng cố.Dặn dò: GV nhận xét tiết TOÁN : BẢNG NHÂN 5 (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị : Bộ đồ dùng toán b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học A-HĐCB: *Bài 1: Cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”:Ôn lại bảng nhân 2,3,4. *Bài 2: -GV hình thành bảng nhân 5 như SHD -Cho HS đọc thuộc bảng nhân 5(cá nhân,tổ,lớp) *Bài 3: Cho HS chơi trò chơi đếm thêm 5 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS đọc thuộc bảng nhân 5.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TIẾNG VIỆT: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG(Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bông cúc trắng b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 5:-Cho HSHDDN4 đọc mỗi em 1 đoạn trong nhóm,trước lớp -Nhận xét,bình chọn bạn đọc hay -GV nhận xét,tuyên dương B-HĐTH: *Bài 1: Cho HSHDDN2 đọc câu hỏi và trả lời *Bài 6-HĐCB: GV hỏi: ?Ai đã làm chim sơn ca chết *GV chốt ND : Bài đọc huyên chúng ta phải biết yêu quý các con vật,hoa,.... 2.Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà Thứ ba ngày 29 tháng 01 năm 2019 LỚP 2C + 2A:LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT: CHÍNH TẢ CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU: Rèn kĩ năng viết chính tả. - Nghe - viết đúng, không mắc lỗi đoạn: Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại bay về bầu trời xanh thẳm. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: Hoạt động dạy Hoạt động học v Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết. - GV đọc đoạn viết chính tả. - Luyện viết từ khó vào bảng con. - GV theo dõi, uốn nắn. - Chấm, sửa bài. - GV nhận xét. - GV đọc bài chính tả. v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1, 2. - Yêu cầu các đội trình bày KQ. - Nhận xét và tuyên dương. vCủng cố – Dặn dò: - GV nhận xét bài viết của HS. . - Nhắc nhở HS viết đúng chính tả - GV nhận xét tiết học. - 2 HS đọc lại. - HS tự đọc lại bài chính tả. - Viết những tiếng khó vào BC. - Nhóm đôi đổi bảng kiểm tra. - Nhận xét. - HS viết bài - Nhóm đôi đổi vở kiểm tra. - Đọc yêu cầu bài. - HS làm bài cá nhân. - 1 số em đọc KQ, lớp nhận xét. LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Củng cố cho HS các dạng toán đã học qua thực hành II.Hoạt động trên lớp: Bµi 1: §iÒn dÊu >, <, = vµo chç chÊm. ( 4 ®iÓm ) 4 x 4 9 x 5 5 x 6 7 x 3 5 x 8 8 x 5 7 x 2 6 x 3 2 x 6 8 x 4 7 x 4 4 x 7 6 x 4 4 x 9 5 x 8 5 x 4 -HS làm bảng con,nêu cách so sánh Bµi 2: T×m x? ( 4 ®iÓm ) x + 29 = 5 x 9 38 + x = 5 x 8 x - 8 = 4 x 8 72 - x = 5 x 7 -HS làm bảng con,nêu các thành phần Bµi 3: Mét h×nh vu«ng cã mét c¹nh dµi 8cm. Hái bèn c¹nh h×nh vu«ng ®ã dµi bao nhiªu cm ? -HS nêu cách làm Bµi 4: ViÕt tiÕp vµo d·y sè a, 27, 24, 21, ., ., ., .., .., 3. b, 36, 32, ., ., ., ., 12 -HS nêu quy luật dãy số Bµi 5: a, Nhµ b¹n Hµ nu«i 5 con chã. B, T×m hai sè cã tÝch lµ 36 vµ hiªu lµ 5 Hái cã tÊt c¶ cã bao niªu c¸i ch©n? -HS nhận diện,giải bài toán vào vở III.Củng cố.Dặn dò: GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TIẾNG VIỆT: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG(T3) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bông cúc trắng b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 2-HĐTH: Cho HSHĐ cặp đôi,đọc lại lời các nhân vật *Bài 3:Cho HS đóng vai cặp đôi nói lời đáp và cảm ơn *GV chốt: Cần nói và đáp lời cảm ơn trong trường hợp được giúp đỡ một việc nào đó. *Bài 5: Cho HSHĐ cặp đôi thay nhau đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu? *GV chốt: Dùng cụm từ ở đâu để hỏi về địa điểm *Bài 6: Cho HS viết một câu hỏi và một câu trả lời ở bài 5 vào vở 2.Củng cố.Dặn dò: GV nhận xét tiết TOÁN : BẢNG NHÂN 5 (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS: b. Hoạt động dạy học: Thực hiện theo hướng dẫn học B-HĐTH: *Bài 1:Cho HS làm vở,nối tiếp nêu kết quả *Bài 2:Cho HS làm bảng con,nêu cách thực hiện *GV chốt: Nếu biểu thức có x,- ta thực hiện nhân trước,trừ sau *Bài 3: Cho HS nhận diện,giải bài toán vào vở *Bài 4: Cho HSHDDN4,nối tiếp đọc kết quả 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS đọc thuộc bảng nhân 5.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TIẾNG VIỆT: BÀI 21B: EM BIẾT NHỮNG LOÀI CHIM NÀO (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bảng nhóm b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học A-HĐCB: *Bài 1: Cho HSHDDN4 ,chơi xếp đúng tranh *Bài 2: Cho HS HĐN 4 kể trong nhóm *Bài 3: Cho đại diện các nhóm thi kể trước lớp -Bình chọn bạn kể hay -GV nhận xét,tuyên dương 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nêu lại ND câu chuyện.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. Thứ tư ngày 30 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT : BÀI 21B: EM BIẾT NHỮNG LOÀI CHIM NÀO (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bảng nhóm b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 4-HĐCB: GVHD viết chữ hoa R,Ríu -Cho HS viết bảng con *Bài 5: -Cho HS viết vở ô li - GV chấm nhanh một số bài,nhận xét B-HĐTH: *Bài 1: Cho HSHĐ cặp đôi,một bạn điền từ và đọc câu đố-một bạn giải câu đố *Bài 2: Cho HS viết các chữ vừa điền vào vở *Lưu ý từ hay đọc,viết sai của địa phương 2. Củng cố.Dặn dò: GV nhận xét tiết. TOÁN: BÀI 59: ĐƯỜNG GẤP KHÚC- ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị : b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 28- 30 A-HĐCB: *Bài 1: Cho HS chơi trò chơi như SGK *Bài 2: GV hình thành kiến thức về độ dài đường gấp khúc như SGKHD *GV chốt: Muốn tính độ dài đường gấp khúc,ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau *Bài 3: Cho HSHĐ cặp đôi nêu tên các đoạn thẳng của các đường gấp khúc 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TIẾNG VIỆT : BÀI 21B: EM BIẾT NHỮNG LOÀI CHIM NÀO (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy a. Chuẩn bị: Bảng nhóm b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 3-HĐTH: Cho HSHDDN4,xếp tên các loài chim vào từng nhóm thích hợp *GV chốt: Mỗi loài chim đều có đặc điểm riêng để phân biệt,gồm cách gọi tên theo hình dáng,theo tiếng kêu hay cách kiếm ăn *Bài 4,5: -GV đọc chính tả-HS chép bài -Cho HS đổi vở chữa bài -GV chấm nhanh một số bài,nhận xét cách viết 2.Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức hôm nay học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP LÀM VĂN TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM I. MỤC TIÊU: 1.Rèn kĩ năng nghe và nói: - Biết đáp lại các lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp đơn giản. - Nghe và nhận xét được ý kiến của các bạn trong lớp. 2.Rèn kĩ năng viết: - Sắp xếp được các câu đã cho thành một đoạn văn. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Hướng dẫn HS sắp xếp được các câu đã cho thành một đoạn văn. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Treo bảng phụ. - Đoạn văn tả về loài chim gì? - Yêu cầu HS tự làm và đọc phần bài làm của mình. - Nhận xét, cho điểm HS. 2/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ: (3’) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS ghi nhớ thực hành đáp lại lời xin lỗi của người khác trong cuộc sống hằng ngày và chuẩn bị bài sau. - Đọc yêu cầu của bài. - HS đọc thầm trên bảng phụ. - Chim gáy. - HS làm bài cá nhân. - HS đọc lài làm của mình, lớp nhận xét. - 3 đến 5 HS đọc phần bài làm. - Sắp xếp theo thứ tự: b-d-a-c: Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. Thứ năm ngày 31 tháng 01 năm 2019 TIẾNG VIỆT: BÀI 21C: EM THÍCH NHẤT LOÀI CHIM NÀO? (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học A-HĐCB: *Bài 1: Cho HSHDDN4 thảo luận và nêu tên ,kể về loài chim em biết *Bài 2:-Cho HSG đọc bài “Vè chim” -GVHD đọc *Bài 4: Cho HS đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ đến hết bài *Bài 3: -Cho HS đọc từ và lời giải nghĩa -Cho HS chọn từ để nói thành câu. *Bài 5: Cho HS kể nhanh tên các loài chim có trong bài 2. Rút kinh nghiệm sau khi dạy: TOÁN: BÀI 59: ĐƯỜNG GẤP KHÚC- ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị : b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 29- 30 B-HĐTH: *Bài 1:Cho HS làm vở ô li,đọc kết quả ?Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào? *Bài 2: Các bước tương tự như bài 1 *Bài 3: Cho HS đặt tên đường gấp khúc,tính độ dài đường gấp khúc 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại quy tắc tính độ dài đường gấp khsc.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TIẾNG VIỆT: BÀI 21C: EM THÍCH NHẤT LOÀI CHIM NÀO? (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 6: Gv hỏi 2 câu hỏi ở SGK-HS nối tiếp trả lời Hiểu nội dung bài: Đặc điểm, tính nết của một số loài chim giống như con người. *Bài 7: Cho HS đọc thuộc lòng bài(cá nhân,tổ,lớp) B-HĐTH: *Bài 1: Cho HSHĐ cặp đôi tìm từ ngữ *Bài 2: Cho HS viết 3 từ ngữ vừa tìm được vào vở *Bài 3: Cho HS đọc bài văn “Chim chích bông” *Bài 4: Cho HSHĐN4,tìm từ ngữ tả hình dáng và hoạt động của chú chích bông,đọc kết quả trước lớp 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức.Gv nhận xét tiết,dặn về nhà Thứ sáu ngày 1 tháng 02 năm 2019 TIẾNG VIỆT: BÀI 21C: EM THÍCH NHẤT LOÀI CHIM NÀO? (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học *Bài 5: Cho HSHĐ cặp đôi kể về loài chim mà mình thịc *Bài 6: Cho HS viết bài vào vở *Bài 7: Cho HS đọc bài làm trước lớp 2.Củng cố.dặn dò: Cho HS nhắc lại ND .GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 60: EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 31- 32 *Bài 1: Cho HS nối tiếp nêu kết quả *Bài 2: Cho HS làm HDH,nối tiếp đọc kết quả *Bài 3: Cho HS làm vở ô li,nêu kết quả *Bài 4: Cho HS nhận diện,giải bài toán ?Muốn tính độ dài đường gấp khúc,ta làm như thế nào? *Bài 5: Giúp HS nhận diện,giải bài toán ?Bài toán thuộc bảng nhân mấy? 2.Củng cố.dặn dò: Cho HS nhắc lại ND.Gv nhận xét tiết,dặn về nhà LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đặt và trả lời câu hỏi; các kiểu câu; các loại dấu câu đã học. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. Bài 1. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống , . , ? : Bác Tám xoa đầu Tí, nói : - Tí học khá lắm Bác thưởng cho cháu hộp bánh Quay sang Bờm bác hỏi - Còn Bờm, cháu học hành thế nào - Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ. Đáp án: Bác Tám xoa đầu Tí, nói : - Tí học khá lắm Bác thưởng cho cháu hộp bánh Quay sang Bờm bác hỏi - Còn Bờm, cháu học hành thế nào - Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ. Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: a) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con gì? A. Cheo cheo B. Loài thú C. Sống trong rừng b) Bộ phận in đậm trong câu “Tai cheo cheo không thính.”, trả lời cho câu hỏi nào? A. làm gì? B. là gì? C. thế nào? c) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ nhút nhát là từ chỉ gì? A. hoạt động B. đặc điểm C. sự vật Đáp án: Chọn A Chọn C Chọn B Bài 3. Em hãy đặt câu hỏi và trả lời với câu hỏi: a) Khi nào ? b) Bao giờ ? c) Lúc nào ? d) Tháng mấy ? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Gợi ý: Ví dụ : Với câu hỏi Khi nào? Đặt và trả lời câu hỏi như sau : - Khi nào em sẽ đi biển ? - Em sẽ đi biển vào mùa hè. (Hoặc) Vào mùa hè em sẽ đi biển. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I - Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải toán - Nhận biết đặc điểm của một dãy số để tìm số còn thiếu của dãy số đó. II - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học Bài 1: Nhẩm và nêu đúng kết quả tính nhẩm Bài 3: Giải bài toán liên quan đến phép nhân 5 Bài 4: - Tổ chức HS thi giải đúng, nhanh (Lấy 10 em đầu) Bài 5: Biết đếm thêm 5 và điền đúng các số vào chỗ chấm. ­ Dãy số được viết như thế nào ? - Nêu yêu cầu bài tập 5 X 5 = 6 X 5 = 3 X 5 = 4 X 5 = 5 X9 = 5 X 2 = - Nêu yêu cầu bài tập - Lớp làm vào vở - Nhận xét, đối chiếu - 2 HS đọc đề toán – Mỗi ngày: 5 giờ – 5 ngày: ? giờ - Giải bài tập ở bảng - vở - Nhận xét, đối chiếu bài làm - 2 HS đọc đề toán – 1 can: 5 lít dầu – 10 can: ? lít dầu - Giải bài tập. Đúng, nhanh - Nêu yêu cầu bài tập Củng cố, dặn dò: - Thi đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5. - Nhận xét chung tiết học - BTVN: HS tiÕp tôc «n mét sè trß ch¬i ë nhµ. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: I. MỤC TIÊU: Học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng các bài tập . II. NỘI DUNG: - Học sinh nêu các bài tập mà mình chưa hoàn thành - Học sinh hoàn thành các bài tập - GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh - Học sinh nêu những điều mà mình chưa hiểu- GV giải quyết thắc mắc GDTT : SINH HOẠT LỚP TUẦN 21 I. Mục tiêu: - HS thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần qua, nắm vững kế hoạch, biện pháp thực hiện trong tuần tới. - Giáo dục HS có tinh thần vươn lên trong học tập. Biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. II. Nội dung sinh hoạt 1. CTHĐTQ đánh giá hoạt động trong tuần qua: - Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. - Về học tập: Đi học chuyên cần. Trả phép đúng lịch. Học bài, làm bài đầy đủ. Tích cực phát biểu xây dựng bài. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm cao. - Về lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Vệ sinh trực nhật trong ngoài lớp hàng ngày sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chăm bón bồn hoa xanh tốt. - Về hoạt động Đội, Sao: Tham gia đầy đủ các giờ HĐTT, thể dục nhịp điệu, tập Eropic, chơi trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, sinh hoạt Sao, tập luyện nghiêm túc. Chấp hành tốt mọi nội quy cũng như mọi quy định. 2. Giáo viên triển khai kế hoạch - Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đoàn kết, thân ái với bạn bè, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác. - Học tập: Duy trì tốt việc đi học chuyên cần. Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, tìm hiểu bài mới trước khi đến lớp. Tích cực học bài. Giữ gìn sách vở, luyện chữ viết. Các bạn HSKG tham gia giúp đỡ các bạn HS trung bình, yếu hoàn thành bài tập. - Lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày tốt. - Hoạt động Đội, Sao: Thực hiện tốt các phong trào do Đội đề ra. Mặc đồng phục đúng quy định. Tích cực tham gia các trò chơi dân gian. Nạp kế hoạch nhỏ. 3. Tổng kết: GV tổng kết, nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 21 Lop 2_12523117.doc
Tài liệu liên quan