Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Trường tiểu học Trần Thới 1

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

Yêu cầu: Tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay sau đúng hướng đúng yếu lĩnh động tác, đi đều vòng phải, vòng trái đều đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi “Kết bạn”

 Yêu cầu: Tập chung chú ý phản xạ nhanh, quan sát nhanh chơi đúng luật, thành thạo, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phương tiện: 1 còi

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc38 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Trường tiểu học Trần Thới 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc - Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân trường. - Đi thành vòng tròn vừa đi vừa hít thở sâu Chơi trò chơi .“ Thi xếp hàng”. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Ném trúng đích.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2.8N 100.200m 1’ 18.22 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ Cho học sinh chơi trò chơi - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * CS * CS * * * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 7 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 13 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” TCT: 13 I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: Tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay sau đúng hướng đúng yếu lĩnh động tác, đi đều vòng phải, vòng trái đều đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu: Tập chung chú ý phản xạ nhanh, quan sát nhanh chơi đúng luật, thành thạo, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát *Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1.2 Chơi trò chơi . “ Tìm ngừơi chỉ huy”. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Tập hộ hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - quay sau. - đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Kết bạn.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 1.2L 1.2’ 18.22 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV nhắc lại cách tập sau đó Cho HS tập GV nhận xét - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học BÀI 14 QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP- TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH.” TCT: 14 I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay sau, đi đều vòng phải , vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và chuyển hướng không sô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chơi trò chơi “Ném trúng đích”. Yêu cầu: Tập chung chú ý, bình tĩnh, khéo léo ném chính xác vào đích. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Quay đằng sau - Đi đều vòng phải vòng trái. - Đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Ném trúng đích.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 6.8’ 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 8 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 15 QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP- TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH.” TCT: 15 I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay sau, đi đều vòng phải , vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và chuyển hướng không sô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chơi trò chơi “Ném trúng đích”. Yêu cầu: Tập chung chú ý, bình tĩnh, khéo léo ném chính xác vào đích. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - Đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Quay đằng sau - Đi đều vòng phải vòng trái. - đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Ném trúng đích.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI 16 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY- TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI.” TCT: 16 I. Mục tiêu: - Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu: Tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiẹn: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - Đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung. * Động tác vươn thở. - TTCB: đứng cơ bản. - N1:Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai đồng thời hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng, hít vào bằng mũi. - N2: Từ từ hạ hai tay xuống và thở ra băng mồm. - N3:Hai tay đưa từ dưới ra ngang lên cao ‘ chếch chữ V’ lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa, mắt nhìn theo tay và từ từ hít sâu vào băng mũi. - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. đổi chân * Động tác tay: - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Khụy gối, lưng thẳng, đồng thời hai tay đưa sang ngang rồi gập khuỷu tay, các ngón tay đặt trên hõm vai - N2: Đứng thẳng, đồng thời hai tay dang ngang bàn tay ngửa. - N3: Khuỵu gối, lưng thẳng, đồng thời hai tay đưa ra trước vỗ vào nhau ‘ tay ngang ngực’ - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8. như 1.4. đổi chân. * Ghép hai động vươn thở và tay b. Chơi trò chơi. “ Nhanh lên bạn ơi”. 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn động tac vươn thở và tay. 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 4.5L 1.8N 1.8N 2.8N 2.3L 2.8N 1.8N 1.8N 2.8N 2.3L 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh K - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU TUẦN 9 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 17 ĐỘNG TÁC CHÂN- TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI.” TCT: 17 I. Mục tiêu: - Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện tương đối chính xác động tác. - Học động tác chân Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu: Tham gia trò chơi nhiệt tình chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiẹn: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - Đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn hai động tác: Vươn thở và tay * Động tác chân. TTCB: đứng cơ bản. - N1: đá chân trái ra trước lên cao đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp. - N2: hạ chân trái về trước đồng thời khuỵu gối, chân phải thẳng kiêng gót hai tay đưa ra trước bàn tay sấp. - N3: Về tư thế nhịp 1 - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. đổi chân * Ghép hai động vươn thở , tay và chân b. Chơi trò chơi. “ Nhanh lên bạn ơi”. 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn động tác vươn thở và tay. 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 4.5 L 2x8N 1x8N 1x8N 2x8N 2.3L 2x8N 6.8’ 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV hô cho HS tập - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * GV * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giò học - GV giao bài tập về nhà. BÀI 18 ĐỘNG TÁC LƯNG BỤNG - TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI.” TCT: 18 I. Mục tiêu: - Ôn động tác vươn thở và tay chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác. - Học động tác: Lưng bụng Yêu cầu: thực hiện cơ bản đúng động tác - Chơi trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình, chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học. - Chạy sung quanh sân tập khi về đứng thành vòng tròn - Đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn hai động tác: vươn thở ,tay và chân. * Động tác:Lưng bụng. - TTCB: đứng cơ bản. - N1: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, đồng thời gập thân, hai tay dơ ngang, bàn tay sấp, ưỡn căng ngực, mặt hướng trước - N2: hai tay với xuống mũi bàn chân đồng vỗ tay và cúi đầu. - N3: Về tư thế nhịp 1 - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. đổi chân * Ghép hai động vươn thở, tay, chân, lưng bụng b. Chơi trò chơi. “Con cóc là cậu ông trời”. 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. 6.8’ 1-2’ 18.22’ 12.14’ 2.8N 4.5 L 1.8N 1.8N 2.8N 2.3L 2.8N 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV hô cho HS tập - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hô cho HS tập - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về TUẦN 10 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI 19 ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP- TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI.” TCT: 19 I. Mục tiêu: - Trò chơi “con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu: HS biết cach chơi và tham gia vào trò nhiệt tình, chủ động. - Ôn 4 động tác thể dục vươn thở tay, chân, lưng bụng. Yêu cầu: HS nhắc lại được tên, thứ tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Học động tác: Phối hợp. Yêu cầu: thực hiện cơ bản đúng động tác - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu: Thuộc động tác biết nhận ra chỗ sai của động tác khi tập luyện. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học. - Cho HS chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. Kiểm tra bài cũ: động tác thể dục 2.Cơ bản: a. Trò chơi vận động: “ Con cóc là cậu ông trời”. b. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn động tác: vươn thở ,tay, chân, lưng bụng. * Động tác phối hợp: - TTCB: đứng cơ bản. - N1: đưa chân trái sang ngang, mũi bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp. - N2: hạ chân trái chạm đất rộng hơn vai khuỵu gối, đông thời hai tay chông hông “4 ngón tay phía trước ngón cái phía sau” trọng tâm dồn lên chân trái. - N3: Quay thân trên sang bên trái trong tâm dồn vào chân trái. - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. đổi chân * Ghép 5 động vươn thở , tay ,chân, lưng bụng, phối hợp. 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn động tác vươn thở, tay, Chân, Lưng bụng, Toàn thân . 6.8’ 1.2’ 2.8N 1,2’ 18.22’ 6.8’ 12.14’ 2.8N 4.5 L 1x8N 2x8N 2.3L 2.8N 3.5’ 4.5L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ -GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV hô cho HS tập - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * GV * - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI 20 TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TCT: 20 I. Mục tiêu: - Ôn 5 động tác:Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân. Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác và biết phối hợp giữa các động tác - Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp”. Yêu cầu: HS tham gia trò chơi nhiệt tình chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 2.Cơ bản: a.Ôn bài thể dục phát triển chung Động tác: Vươn thở, chân, tay, lưng- bụng, phối hợp. b. Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác của bài thể dục 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 4.5L 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * GV * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 11 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI: 21 TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” - ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TCT: 21 I. Mục tiêu: - Ôn 5 động tác:Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân. Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác và biết phối hợp giữa các động tác - Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp”. Yêu cầu: HS tham gia trò chơi nhiệt tình chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiẹn: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 2.Cơ bản: a.Ôn bài thể dục phát triển chung Động tác: Vươn thở, chân, tay, lưng- bụng, phối hợp. b. Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác của bài thể dục 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22’ 12.14’ 4.5L 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó - chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * * * * * * * * * * * GV * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI : 22 TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TCT: 22 I. Mục tiêu: - Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân. Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác và biết phối hợp giữa các động tác - Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp”. Yêu cầu: HS tham gia trò chơi nhiệt tình chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiẹn: 1 còi, kẻ sân chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 2.Cơ bản: a.Ôn bài thể dục phát triển chung Động tác: Vươn thở, chân, tay, lưng- bụng, toàn thân. b. Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác của bài thể dục 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22’ 12.14’ 4.5L 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó - chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * * * * * * * * * * * GV * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 12 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI : 23 ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT.” TCT: 23 I. Mục tiêu: - Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng động tác. - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu: Nắm được luật chơi, tự giác tích cực chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn 5động tác: vươn thở , tay ,chân, lưng- bụng, phối hợp, * Động tác thăng bằng. - TTCB: đứng cơ bản. - N1. Đưa chân trái ra sau ‘mũi chân không chạm đất’. đồng thời hai tay đưa ra trước lên cao chếch chữ V lòng bàn tay hướng vào nhau. - N2: Gập thân về trước, chân trái đưa ra sau, lên cao, hai tay dang ngang bàn tay sấp, đầu ngửa thành tư thế thăng bàng sấp trên chân phải’ chim nhạn. - N3: Về tư thế nhịp 1 - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. đổi chân * Ghép 6 động vươn thở , tay , chân,lưng – bụng, phối hợp, thăng bằng. b. Chơi trò chơi. “Mèo đuổ chuột”. 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn động tac vươn thở và tay. 6.8’ 2.8N 1,2’ 18.22 12.14’ 2.8N 4.5L 1.8N 1.8N 2.8N 2.3L 2.8N 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV hô cho HS tập - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hô cho HS tập - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI :24 ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT.” TCT: 24 I. Mục tiêu: -Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu: HS tham gia chơi đúng. - Ôn 6 động tác thể dục vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân, thăng bằng. Yêu cầu: HS nhắc lại được tên, thứ tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Học động tác: Nhảy. Yêu cầu: Nhớ tên và thực hiện đúng động tá II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học. - Cho HS chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. Kiểm tra bài cũ: động tác thể dục 2.Cơ bản: b. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn động tác: vươn thở ,tay, chân, lưng bụng, toàn thân. * Động tác nhảy: - TTCB: đứng cơ bản. - N1: Bật nhảy đồng thời tách chân, khi dơi xuống hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước và chếch thấp vỗ hai bàn tay vào nhau. - N2: Bật nhảy về tư thế chuẩn bị - N3: Như nhip1 nhưng hai tay vỗ vào nhau trên cao ngửa đầu - N4: Về tư thế chuẩn bị. - N5.8: như 1.4. * Ghép 7 động vươn thở , tay ,chân, lưng bụng, toàn thân, nhảy. c. Trò chơi “ Mèo đuổi chuột” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Cho HS hát một bài - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn động tac vươn thở và tay. 6.8’ 1.2’ 2.8N 1,2’ 2.8N 18.22’ 12.14’ 2.8N 1.8N 1.8N 2.8N 2.3L 2.8N 2.8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV hô cho HS tập - GV tập mẫu một lần cho HS quan sát - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS quan sát và tập theo - GV hô và cùng tập với HS kết hợp GV sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp GV sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hô cho HS tập - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giơ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 13 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017 BÀI :25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA - TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ.” TCT: 25 I. Mục tiêu: - Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu: HS thực hiện động tác theo đúng thứ tự, chính xác và tương đối đẹp. - Học động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng động tác. - Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu: Nắm được luật chơi, tự giác tích cực chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học - đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập sau đó đi thương và hít thở sâu. 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn 7 động tác: vươn thở , tay ,chân, lưng- bụng, toàn thân, nhảy. * Động tác: Điều hòa. -TTCB: đứng cơ bản. - N1. Đưa chân trái sang bên thả lỏng chân và bàn chân đồng thời đưa hai tay dang ngang, bàn tay sấp thả l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12416050.doc
Tài liệu liên quan