Giáo án lớp 4 môn Toán 4: Luyện tập

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu 3 HS xung phong lên chữa bài:

a. 3/4 + 2/7 b. 5/16 + 1/8 c. 1/3 + 7/5

- GV nhận xét.

3. Bài mới.

* Hoạt động 1: ( Có thể làm vào bảng nhóm).

Bài 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 + 4/5 = 3/1 + 4/5 = 15/5 + 4/5 = 19/5

Ta có thể viết gọn như sau:

3 + 4/5 = ( 15)/5 + 4/5 = 19/5

- Yêu cầu 1, 2 HS đọc bài.

- GV yêu cầu 3 HS lên bảng chữa bài, còn lại làm vào nháp.

a. 3 + 2/3 b. 3/4 + 5 c. 12/21 + 2

- GV hướng dẫn và nhận xét.

* Hoạt động 2:

Bài 2. Tính chất kết hợp

Viết tiếp vào chỗ chấm:

(3/8 + 2/8 ) + 1/8 = .; 3/8 + (2/8 + 1/8)= ;

 

(3/8 + 2/8 ) + 1/8 = .3/8 + (2/8 + 1/8)

- GV yêu cầu HS làm bài vào nháp.

- GV yêu cầu HS lên bảng điền kết quả.

- GV nhận xét và nêu tính chất:

* Tính chất kết hợp của phép cộng phân số:

- Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

* Hoạt đông 3:

- Yêu cầu 2,3 HS đọc bài 3 (trang 129)

- Yêu cầu HS tóm tắt bài, giải:

 Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/1om. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Tóm tắt:

Chiều dài: 2/3 m.

Chiều rộng: 3/1om.

Tính nửa chu vi hình chữ nhật: .?

- GV nhận xét.

4. Củng cố.

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu 1, 2 HS nêu lại tính chất kết hợp của phép cộng phân số:

 

 

 

 

 

 

5. Dặn dò.

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài “Phép trừ phân số”

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán 4: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 4: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. 1. Khái niệm. - Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. 2. Kỹ năng. - Rèn kỹ năng cộng phân số. - Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số và bước đầu vận dụng. 3. Thái độ. - Yêu thích môn toán về giải các phân số II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: Bảng phụ, SGK, bảng nhóm Học sinh: Nháp, III. Hoạt động dạy - học. Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 3 HS xung phong lên chữa bài: a. 34 + 27 b. 516 + 18 c. 13 + 75 - Hát - 3 HS lên bảng: - GV nhận xét. 3. Bài mới. * Hoạt động 1: ( Có thể làm vào bảng nhóm). Bài 1. Tính (theo mẫu): Mẫu: 3 + 45 = 31 + 45 = 155 + 45 = 195 Ta có thể viết gọn như sau: 3 + 45 = 155 + 45 = 195 - Yêu cầu 1, 2 HS đọc bài. - GV yêu cầu 3 HS lên bảng chữa bài, còn lại làm vào nháp. a. 3 + 23 b. 34 + 5 c. 1221 + 2 - GV hướng dẫn và nhận xét. * Hoạt động 2: Bài 2. Tính chất kết hợp Viết tiếp vào chỗ chấm: (38 + 28 ) + 18 =.; 38 + (28 + 18)=; (38 + 28 ) + 18 =..38 + (28 + 18) - GV yêu cầu HS làm bài vào nháp. - GV yêu cầu HS lên bảng điền kết quả. - GV nhận xét và nêu tính chất: * Tính chất kết hợp của phép cộng phân số: - Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. * Hoạt đông 3: - Yêu cầu 2,3 HS đọc bài 3 (trang 129) - Yêu cầu HS tóm tắt bài, giải: Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 23m, chiều rộng 31om. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó. Tóm tắt: Chiều dài: 23 m. Chiều rộng: 31om. Tính nửa chu vi hình chữ nhật:.? - GV nhận xét. 4. Củng cố. - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu 1, 2 HS nêu lại tính chất kết hợp của phép cộng phân số: 5. Dặn dò. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài “Phép trừ phân số” - HS nhận xét - 1, 2 đọc - 3 HS lên bảng, còn lại làm vào vở. - HS nhận xét. - HS làm vào nháp - 2 HS lên bảng điền kết quả. - HS khác nhận xét, lắng nghe - 2, 3 HS đọc bài bài 3 (trang 129) - HS tóm tắt và giải Giải Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là: 23 + 310 = 2930 (m) Đáp số: 2930 m. - HS nhận xét HS lắng nghe GV nhận xét, - 1,2 HS nêu lại: * Tính chất kết hợp của phép cộng phân số: - Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. - HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Thị Phương Oanh Chân sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2019. Người soạn (Ký ghi rõ họ tên) Hoàng Văn Phương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxLuyen tap Trang 128_12540559.docx