Giáo án lớp 4 tuần 20 môn Toán - Tiết 96 đến tiết 100

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS nhận ra : Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số : tử số là số bị chia , mẫu số là số chia .

 2 . Kỹ năng :

 - Rèn kĩ năng biết ghi thương các số tự nhiên thành phân số .

 3 . Thái độ :

 - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

· GV: Mô hình hoặc hình vẽ SGK ; bảng phụ .

· HS : S GK , vở Toán .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 20 môn Toán - Tiết 96 đến tiết 100, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 96 : PHÂN SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS bước đầu nhận biết về phân số; biết phân số cĩ tử số và mẫu số . 2 . Kỹ năng : - Rèn HS biết đọc , viết phân số . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: Các mô hình , hình vẽ SGK . HS: Sách GK, bảng con , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động 2.Bài cũ: Luyện tập - GV yêu cầu HS viết công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành . - Yêu cầu HS tính chu vi và diện tích hình bình hành - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Phân số . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu phân số Mục tiêu : Giúp HS nắm được khái niệm về phân số . GV hướng dẫn HS quan sát 1 hình tròn, nêu câu hỏi giúp HS nhận biết : + Hình tròn chia mấy phần bằng nhau . + Mấy phần được đã được tô màu ? à Ta gọi là phân số ; 5 là tử số , 6 là mẫu số . - Tiến hành tương tự với các phân số : rồi cho HS tự nêu nhận xét . - GV chốt ý. Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu: Giúp HS bước đầu nhận biết phân số , tử số và mẫu số . Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1/ 15. - Yêu cầu HS tự làm và giải thích tử số và mẫu số. GV nhận xét kết quả đúng. Bài 2 : - GV yêu cầu HS đọc bài 2/15. - Yêu cầu HS làm vở. GV nhận xét , chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học Em hãy nêu đặc điểm của phân số ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Phân số và phép chia số tự nhiên. Hát HS viết bảng con : + P = (a + b) x 2 + S = a x h - HS làm bảng con. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS quan sát - nêu nhận xét . + Hình tròn đã được chia thành 6 phần bằng nhau . + 5 phần trong số 6 phần đó đã được tô màu Luyện đọc : Năm phần sáu . 5 HS nhắc lại . HS theo dõi và nêu nhận xét . là những phân số Hoạt động lớp 1 HS đọc yêu cầu bài . HS tự làm baì vào vở. 2 HS làm bảng phụ và trình bày. Lớp nhận xét. - HS đọc bài 2. - HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang . Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trực quan Luyện tập Đàm thoại Luyện tập Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2017 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 97 : PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS nhận ra : Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số : tử số là số bị chia , mẫu số là số chia . 2 . Kỹ năng : - Rèn kĩ năng biết ghi thương các số tự nhiên thành phân số . 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: Mô hình hoặc hình vẽ SGK ; bảng phụ . HS : S GK , vở Toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Phân số - GV treo bảng phụ có ghi một số phân số, tổ chức chơi trò chơi đọc và viết các phân số . GV nhận xét - Đánh giá. 3.Bài mới : PS và phép chia số tự nhiên . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Nêu từng vấn đề rồi hướng dẫn HS tự giải quyết vấn đề Mục tiêu : Giúp HS nhận ra thương của phép chia có thể viết thành một phân số - GV giới thiệu bài toán. - Yêu cầu HS ghi phép tính. - Kết quả phép chia này được gọi là gì? GV yêu cầu HS nêu thêm một số ví dụ . GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu : Rèn kĩ năng ghi thương các số tự nhiên thành phân số . Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc bài 1 / 18 . - Yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 / 108 . - Yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhận xét bài làm đúng Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3 / 108. - GV gợi ý để HS trả lời . - GV chấm một số vở – nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên được viết thế nào ? - Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số không ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tết học. - Chuẩn bị : PS và phép chia STN ( tt) . - Hát . - HS tham gia chơi tiếp sức theo dãy . - Lớp nhận xét . - HS ghi lại tựa bài . Hoạt động lớp . HS đọc bài toán và trả lời theo yêu cầu HS viết BC; 1 HS viết bảng lớp HS tự nêu thêm các ví dụ . Lớp nhận xét . Hoạt động lớp 1 HS đọc yêu cầu bài 1 . HS tự làm bài vào vở . 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét. 1 HS đọc yêu cầu bài 2. HS làm bài theo mẫu . 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. 1 HS đọc yêu cầu bài 3. HS làm bài theo mẫu rồi chữabbài. Hoạt động lớp - Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0 ) .và mẫu số là số chia . - Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1 . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Động não Trực quan Thực hành Trực quan Luyện tập Thực hành Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 98 : PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (t.t) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Nhận biết được thong của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số. 2 Kỹ năng : - Bước đầu biết so sánh phân số với 1 . 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Mô hình , hình vẽ SGK . HS : SGK , Vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: PS và phép chia số tự nhiên GV yêu cầu nêu cách một phân số; chia hai số tự nhiên dưới dạng phân số, phân số có mẫu số bằng 1 GV nhận xét - Đánh giá . 3.Bài mới :PS và phép chia phân số (t.t) - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Nêu vấn đề và hướng dẫn HS tự giải quyết vấn đề Mục tiêu: Giúp HS nắm thương của phép chia có thể là một phân số . - GV nêu vấn đề như 2 dòng đầu của phần a bài học . Hướng dẫn để HS tự nêu cách giải quyết vấn đề . - GV nêu vấn đề để HS nhận biết như SGK. Tương tự , giúp HS nêu tiếp . GV yêu cầu HS nêu ví dụ . GV nhận xét – chốt ý. Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu :Giúp HS bước đầu biết so sánh phân số với 1. Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc bài 1 / 110 . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . Bài 3 : Yêu cầu HS đọc bài 3/17 . Yêu cầu HS làm vở. GV chốt kết quả đúng. GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thứcvừa học. - Khi nào thì phân số bé hơn 1 ; bằng 1 ; lớn hơn 1 ? Yêu cầu HS nêu ví dụ cụ thể . Giáo dục tư tưởng . 5. Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Luyện tập . Hát HS nêu ra một số ví dụ . HS viết bảng con . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát và nêu nhận xét theo yêu cầu của GV. - Lớp nhận xét. HS nêu một số ví dụ . Hoạt động lớp 1 HS đọc yêu cầu bài 1 . HS tự làm bảng con. 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . HS đọc bài 3. HS làm vở – 2 HS làm bảng phụ. HS trình bày – Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Phân số có tử số bé hơn mẫu số , phân số đó bé hơn 1 . - Phân số có tử số bằng mẫu số , phân số đó bằng 1 . - Phân số có tử số lớn hơn mẫu số , phân số đó lớn hơn 1 . - 3 HS nêu ví dụ từng trường hợp . - Lớp nhận xét . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2017 TIN HỌC GV bộ môn MỸ THUẬT TIẾT 20 : VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY HỘI QUÊ EM GV bộ môn TOÁN TIẾT 99 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số ; đọc , viết phân số ; quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số . 2 . Kỹ năng : - Rèn kỹ năng đọc, viết phân số. 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: Bảng phụ; Phấn màu . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) GV yêu cầu HS làm bảng con . - Khi nào thì phân số bé hơn 1 ; bằng 1 lớn hơn 1 ? Cho ví dụ cụ thể ? GV nhận xét - Đánh giá . 3.Bài mới :Luyện tập . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm bài tập Mục tiêu :Giúp HS làm được các bài tập, bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy phần độ dài một đoạn thẳng khác . Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc bài 1 / 18 . - Yêu cầu HS đọc từng phân số. - GV nhận xét cách đọc phân số . Bài 2/110 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 . - Yêu cầu HS làm BC. - GV nhận xét . Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3 / 110 . - Yêu cầu HS làm BC. - GV nhận xét – Chấm một số vở Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học GV gắn sơ đồ đoạn thẳng . C P D Yêu cầu các nhóm cử đại diện thi đua đọc , viết và so sánh các phân số tương ứng từng hình . - GV nhận xét – Tuyên dương . 5.Tổng kết - Dặn dò : GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị : Phân số bằng nhau . Hát . 3 HS trả lời . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp . 1 HS đọc yêu cầu bài 1 . Lần lượt HS đọc từng số đo đại lượng Lớp nhận xét . - 1 HS đọc yêu cầu bài 2 / 110 . - HS thực hiện theo yêu cầu. Lớp nhận xét . 1 HS đọc yêu cầu bài 3 . HS làm bảng con . 2 HS làm bảng phụvà trình bày trước lớp . Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Đại diện các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV . - CP = CD ; PD = CD - Lớp nhận xét . Kiểm tra Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 100 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau. 2 . Kỹ năng : - So sánh được 2 phân số với nhau . 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK - Phấn màu . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦAHỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Luyện tập - GV vẽ sơ đồ , yêu cầu HS viết phân số tương ứng . - Nhận xét –Tuyên dương. 3.Bài mới: Phân số bằng nhau . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS hoạt động để nhận biết và tự nêu được tính chất cơ bản của phân số . Mục tiêu :Giúp HS nhận biết tính chất cơ bản của phân số . - GV hướng dẫn HS quan sát 2 băng giấy SGK và nêu câu hỏi giúp HS nhận ra hai băng giấy này bằng nhau (như SGK). - Giới thiệu cho HS biết : Đó là tính chất cơ bản của phân số . GV ghi bảng . Hoạt động 2 : Thực hành Mục tiêu : Giúp HS so sánh được 2 phân số với nhau . Bài 1/ 19 : - Yêu cầu HS đọc bài 1. - Yêu cầu HS làm vở. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu tính chất cơ bản của PS ? - Yêu cầu HS nêu ví dụ cụ thể . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Rút gọn phân số . - Hát - HS làm bảng con . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp . - HS quan sát và nhận xét . - HS thực hiện theo yêu cầu. - 5 HS nêu lại . Hoạt động lớp 1 HS đọc yêu cầu bài 1. HS làm vở. 3 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - 2 HS nêu . - 2 HS nêu ví dụ . Kiểm tra Trực quan Động não Trực quan Luyện tập Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc