Giáo án Lớp 4 Tuần 35 - Buổi 2

Toán (TC):

Tiết 76: EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 35( Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Đọc viết số tự nhiên, thực hiện được các phép tính vận dụng tìm thành phần chưa chưa biết của phép tính.

- Giải được bài toán về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 35 - Buổi 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 35: Ngày soạn: 13/5/2018 Ngày giảng: Thứ ba ngày 15/5/2018 BUỔI 2: Địa lí: Tiết 35: KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC ( Nhà trường ra đề) ________________________________ Mĩ thuật: ( Cô Ngân soạn giảng) __________________________________ Hoạt động Kĩ thuật: ( Cô Trang soạn giảng) _________________________________________________________________ Ngày soạn: 15/5/2018 Ngày giảng: Thứ năm ngày 17/5/2018 BUỔI 2: Hoạt động giáo dục NGLL: ( Cô Trang soạn giảng) ________________________________ Tiếng Việt (TC): Tiết 77: EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 35 ( Tiết 2) I. Mục tiêu - Hệ thống lại các từ ngữ ở những tiết mở rộng vốn từ theo từng chủ điểm đã học. - LT tìm các kiểu câu đã học trong văn bản cho trước. VIết được câu có đủ trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ .. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học: A. Ổn định tổ chức: * Khởi động: Tổ chức cho HS khởi động. - GV đánh giá chung. B. Kiểm tra bài cũ. + Nêu các câu kể đã học? Cho ví dụ. - GV đánh giá. C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 2. Ôn luyện. Bài 2(VBT- 103) Tìm trong bài Lời hứa và viết vào ô trống theo yêu cầu trong bảng. - Tổ chức cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày và bổ sung cho nhau. - GV nhận xét, chữa bài. Bài 3 (VBT- 104) Viết các câu theo yêu cầu. - Tổ chức cho HS làm bài vào VBT. - Cho HS trình bày KQ - GV nhận xét, đánh giá. .Bài 4 (VBT- 98) - HDHS thực hành cá nhân. - Tổ chức cho HS làm bài và trình bày kết quả. - GV nhận xét, đánh giá. D.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Thực hành đặt câu và xác định các thành phần đã học có trong câu. - HS khởi động dưới sự điều khiển của quản trò. - HS trình bày. - HS nhận xét. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài vào VBT. - HS lần lượt nêu câu của mình vừa làm. - HS nhận xét, bổ sung cho bạn. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài cá nhân. (*) HSHTT viết được 2 câu - HS trình bày KQ. HS nhận xét, bổ sung. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài và trình bày KQ. (*) HSHTT viết được 2 câu. _________________________________ Toán (TC): Tiết 76: EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 35( Tiết 1) I. Mục tiêu: - Đọc viết số tự nhiên, thực hiện được các phép tính vận dụng tìm thành phần chưa chưa biết của phép tính. - Giải được bài toán về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: A. Ổn định: - Tổ chức cho 2 HS cùng bàn thực hiện khởi động theo SGKtr 91. B. Kiểm tra: - Cách Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó? C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Ôn luyện: Bài 1(VBT –92) - HD làm bài. - Yêu cầu thực hiện. -Theo dõi giúp đỡ. - GV nhận xét- sửa sai. Bài 2(VBT-92) - HD HS làm bài cá nhân và trao đổi kết quả theo nhóm 2. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 3(VBT-93) - HD HS làm bài cá nhân và trao đổi kết quả theo nhóm 2. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 7(VBT –95) - HD làm bài. Muốn tìm số hạng ( hoặc số bị trừ; hoặc thừa số) chưa biết ta làm thế nào? - Theo dõi giúp đỡ - GV nhận xét- sửa sai. Bài 7b**(VBT –98) - HD làm bài. - GV nhận xét- sửa sai D. Củng cố dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài. - GV nhận xét giờ học. - HS thực hiện phần khởi động. - HS phát biểu. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài cá nhân. Tổng 84 224 387 Tỉ số của hai số Số lớn 21 96 172 Số bé 63 128 215 - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài theo cặp đổi vở, chữa bài cho nhau : Bài giải Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 ( phần) Số thứ nhất là: 42 : 3 5= 70 Số thứ hai là: 70 – 42 = 28 Đáp số: Số thứ nhất: 70 Số thứ hai: 28 - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài theo cặp đổi vở chữa bài cho nhau. - Một số HS đọc số trước lớp. - HS nêu yêu - HS làm bài cá nhân x + 7 216 = 42 783 x = 42 783 – 7216 x = 35 567 x – 37 346 = 28 572 x = 28 572 + 37 346 x = 65 981 x 15 = 32 595 x = 32 595 : 15 x = 2 173 - HS nêu yêu - HSHTT làm bài cá nhân Hiệu số phần bàng nhau: 4 – 1 = 3(phần) Tuổi con là: 36 : 3 1 = 12(tuổi) Tuổi con hiện nay là: 10 – 2 = 10(tuổi) Tuổi bố hiện nay là; 36 + 10 = 46 (tuổi) __________________________________________________________________ Ngày soạn: 16/5 /2018 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 18/5/2018 BUỔI 2: Tiếng Việt (TC): Tiết 78: EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 35 ( Tiết 3) I. Mục tiêu - Viết được đoạn văn tả hoạt động ( hoặc tính tình) của con vật mà em thích. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học: A. Ổn định tổ chức: * Khởi động: Tổ chức cho HS khởi động. - GV đánh giá chung. B. Kiểm tra bài cũ. + Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả con vật? - GV nhận xét, củng cố. C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 2. Ôn luyện. - Tổ chức cho HS nói về những hoạt động mà mình đã quan sát được từ con vật yêu thích. - GV nhận xét, chỉnh sửa cho Bài 6(VBT- 106 Viết được đoạn văn tả hoạt động ( hoặc tính tình) của con vật mà em thích - HDHS phân tích yêu cầu của bài. - Tổ chức cho HS thực hành . (*) HSHTT biết sử dụng nhiều hình ảnh nhân hóa, so sánh trong đoạn viết. - GV đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn cho HS. D.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Thực hành đọc đoạn văn cho người thân nghe và xem bố mẹ nhận xét thế nào. - HS khởi động dưới sự điều khiển của quản trò. - Vài HS thực hiện. - HS nhận xét. - HS chia sẻ trước lớp. - HS nhận xét, bổ sung cho bạn. - HS nêu yêu cầu. - HS dựa vào điều quan sát từ con vật để viết. - HS lần lượt đọc bài của mình. - HS nhận xét, bổ sung. - HS ghi nhớ. _________________________________ Toán (TC): Tiết 78: EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 35( Tiết 3) I. Mục tiêu: - So sánh được hai phân số; thực hiện được các phép tính với phân số. Tìm thành phần chưa biết của phép tính. - Chuyển đổi được số đo khối lượng, diện tích, thời gian. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: A. Ổn định: B. Kiểm tra: - Cách cộng, trừ nhân chia phân số? C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Ôn luyện: Bài 2(VBT-96) - HD HS làm bài cá nhân và trao đổi kết quả theo nhóm 2. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 3(VBT –97) - HD làm bài. - Bài toán thuộc dạng bài toán nào? - Theo dõi giúp đỡ. - GV nhận xét- sửa sai. Bài 4(VBT –97) - HD làm bài. - Theo dõi giúp đỡ. - GV nhận xét- sửa sai. Bài 5(VBT –97) - HD làm bài. - GV nhận xét- sửa sai Bài 6**(VBT –97) - HDHS HTT làm thêm nếu còn thời gian - Nhận xét. D. Củng cố dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài ; - GV nhận xét giờ học. - HS thực hiện khởi động. - HS phát biểu. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài theo cặp đổi vở chữa bài cho nhau. a) ; b) - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài cá nhân. a) tạ = 60 kg b) 3dm27cm2 = 307 cm2 c) giờ = 42 phút - HS nêu yêu - HS làm bài cá nhân a) ; b) c) ; d) >6 - HS nêu yêu - HS làm bài cá nhân - HS HTT làm bài. Khoanh vào C. 75 ________________________________ Hoạt động tập thể: ( Tổ chức HS tự sinh hoạt và vui chơi)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 35-B2(4B).doc