Giáo án lớp 4 tuần 8 môn Tập làm văn - Tiết 15: Luyện tập phát triển câu chuyện (bỏ)

1.Khởi động:

2.Bài cũ :LT phát triển câu chuyện

- GV kiểm tra 2 HS đọc bài viết – phát triển câu chuyện từ đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước.

- GV nhận xét – tuyê dương.

3.Bài mới: LT phát triển câu chuyện

- GV giới thiệu, ghi tựa bài.

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập

Mục tiêu : HS viết được câu mở đầu cho các đoạn văn 1;3;4. Biết sắp xếp chuyện theo trình tự thời gian .

Bài tập 1:

- Yêu cầu HS đọc bài 1.

- Yêu cầu HS dựa vào cốt truyện Vào nghề để viết câu mở đẩu cho các đoạn văn 1; 3; 4.

- Yêu cầu HS làm vở.

- Yêu cầu HS trình bày.

- GV nhận xét, chốt ý.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 8 môn Tập làm văn - Tiết 15: Luyện tập phát triển câu chuyện (bỏ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN TIẾT 15 : LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN (BỎ) I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức :Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện : - HS biết sắp xếp các đoạn văn kể chuyện theo trình tự thời gian. 2 . Kỹ năng : - HS viết được câu mở đoạn cho các đoạn văn 1; 3; 4 3 .Thái độ : - Giáo dục HS ham thích học môn tiếng Việt . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK, SGV.. HS : Vở TLV . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 2 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ :LT phát triển câu chuyện GV kiểm tra 2 HS đọc bài viết – phát triển câu chuyện từ đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước. GV nhận xét – tuyê dương. 3.Bài mới: LT phát triển câu chuyện - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS viết được câu mở đầu cho các đoạn văn 1;3;4. Biết sắp xếp chuyện theo trình tự thời gian . Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc bài 1. Yêu cầu HS dựa vào cốt truyện Vào nghề để viết câu mở đẩu cho các đoạn văn 1; 3; 4. Yêu cầu HS làm vở. Yêu cầu HS trình bày. GV nhận xét, chốt ý. Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2, - Các đoạn văn được sắp xếp theo trình tự nào? - Các câu mở đầu đoạn văn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự ấy? - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết kể chuyện theo trình tự thời gian . Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc bài 3. GV nhấn mạnh yêu cầu của bài : + Các em có thể chọn kể một câu chuyện đã học qua các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt (ví dụ: Ông Mạnh thắng Thần Gió, Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin, ) + Khi kể cần chú ý làm rõ trình tự tiếp nối nhau các sự việc. - GV nhận xét, tuyên dương. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét hái độ học tập của HS. Yêu cầu HS ôn ghi nhớ. Chuẩn bị bài: Luyện tập phát triển câu chuyện. - Hát . HS đọc bài viết. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu của bài 1. HS đọc lại truyện Vào nghề. HS suy nghĩ, làm bài cá nhân. HS trình bày. Lớp nhận xét. Cả lớp nhận xét. 1 HS đọc bài 2. Các đoạn văn được sắp xếp theo trình tự thời gian, HS trả lời –Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động cá nhân HS đọc yêu cầu của bài 3. Một số HS nói tên truyện mình sẽ kể. HS suy nghĩ, làm bài cá nhân, viết nhanh ra nháp trình tự của các sự việc. HS trình bày . Cả lớp nhận xét . Kiểm tra Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Động não Thực hành Trực quan Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Động não Thực hành Thi đua Rút kinh nghiệm : MĨ THUẬT TIẾT 8 : TẬP NẶN TẠO DÁNG :NẶN CON VẬT QUEN THUỘC GV bộ môn Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 THỂ DỤC BÀI 16 :ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” GV bộ môn KHOA HỌC TIẾT 16 : ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH GV bộ môn TẬP LÀM VĂN TIẾT 16 : LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức : - Tiếp tục củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian. 2 . Kỹ năng : - Nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS ham thích học môn tiếng Việt . II .CHUẨN BỊ: GV : Phiếu ghi ví dụ về cách chuyển một lời thoại trong văn bản kịch thành lời ke å. - 1 tờ phiếu khổ to ghi bảng so sánh lời mở đầu đoạn 1, 2 của câu chuyện Ở vương quốc tương lai theo cách kể 1 (kể theo trình tự thời gian) ; lời mở đầu đoạn 1, 2 theo cách kể 2 (kể theo trình tự không gian) . HS : SGK , Vở TLV . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: LT phát triển câu chuyện Yêu cầu 1 HS kể lại câu chuyện đã kể ở lớp hôm trước. Các câu mở đầu đoạn văn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự thời gian? GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: LT phát triển câu chuyện - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4. Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện tập . Mục tiêu : HS nắm được cách phát triển câu chuyện theo thời gian . Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV mời 1 HS giỏi làm mẫu, chuyển thể lời thoại giữa Tin-tin và em bé thứ nhất (2 dòng đầu trong màn kịch Trong công xưởng xanh) từ ngôn ngữ kịch sang lời kể. - Yêu cầu HS tập kể theo hai trình tự (không gian hoặc thời gian). - GV nhận xét – giáo dục BVMT. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của bài. GV nhận xét. Bài tập 3: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập GV dán tờ phiếu ghi bảng so sánh hai cách mở đầu đoạn 1. Em có nhận xét gì về cách kể chuyện ở bài tập 2 so với bài tập 1. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở (hoặc cả hai) đoạn văn hoàn chỉnh . Chuẩn bị: LT phát triển câu chuyện . - Hát . 1 HS kể lại câu chuyện ở lớp . Thể hiện sự tiếp nối về thời gian để nối đoạn văn với các đoạn văn trước đó . - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu bài tập 1. 1 HS giỏi làm mẫu. Từng cặp HS đọc trích đoạn Ở vương quốc tương lai, tập kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian. 2, 3 HS thi kể. HS đọc yêu cầu bài 2. - Từng cặp HS suy nghĩ , tập kể lại câu chuyện theo trình tự không gian. - HS thi kể. - Lớp nhận xét. - HS đọc yêu cầu bài 3. - HS quan sát, thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung. Kiểm tra Trực quan Luyện tập Đóng vai Thi đua KNS Trực quan Động não Thi đua Trực quan Thảo luận Rút kinh nghiệm : TẬP LÀM VĂN TIẾT 15 : LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức :Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện : - HS biết sắp xếp các đoạn văn kể chuyện theo trình tự thời gian.(Giảm tải: không làm bài 1 và 2) 2 . Kỹ năng : - HS biết kể chuyện theo trình tự thời gian. 3 .Thái độ : - Giáo dục HS ham thích học môn tiếng Việt . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK, SGV. HS : Vở TLV . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 2 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ :LT phát triển câu chuyện GV kiểm tra 2 HS đọc bài viết – phát triển câu chuyện từ đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: LT phát triển câu chuyện - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS biết kể chuyện theo trình tự thời gian . Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc bài 3. GV nhấn mạnh yêu cầu của bài : + Các em có thể chọn kể một câu chuyện đã học qua các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt (ví dụ: Ông Mạnh thắng Thần Gió, Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin, ) + Khi kể cần chú ý làm rõ trình tự tiếp nối nhau các sự việc. GV nhận xét. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. Yêu cầu HS ôn ghi nhớ. Chuẩn bị: Luyện tập phát triển câu chuyện. - Hát. HS đọc bài viết. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu của bài 1. Một số HS nói tên truyện mình sẽ kể. HS suy nghĩ, làm bài cá nhân, viết nhanh ra nháp trình tự của các sự việc. HS thi kể chuyện. Cả lớp nhận xét. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Động não Thực hành Thi đua Rút kinh nghiệm : MĨ THUẬT TIẾT 8 : TẬP NẶN TẠO DÁNG :NẶN CON VẬT QUEN THUỘC GV bộ môn TIẾNG VIỆT (ÔN) CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI I . YÊU CẦU: - Giúp HS củng cố quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài. - Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc. - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II. Bài tập tham khảo: Các đối tượng HS : làm bài 1; 2 vở Giúp em học tốt TV/30; 31. HS mức độ A : làm bài 3; 4 vở Giúp em học tốt TV/31. Thống kê : Bài 1 : HS - Tỉ lệ Bài 2 : HS - Tỉ lệ : Bài 3 : HS - Tỉ lệ Bài 4 : HS - Tỉ lệ : Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTAP LAM VAN.doc