Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Bài 19 đến bài 36

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :

 -Ôn đi đều vòng phải,vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu biết và thực hiện

 động tác tương đối chính xác.

 -Trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham

 gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động .

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường; Còi .

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Bài 19 đến bài 36, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hơn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nha luyện tâp 4 động tác thể dục đã học 6phút 25phút 5phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 11 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 20 Trò chơi : Chạy nhanh theo số I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn 4 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. -Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS nắm được cách chơi II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác GV tổ chức HS luyện tập Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b.Trò chơi: Chạy nhanh theo số Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 4 động tác thể dục đã học 6phút 25phút 15 phút 10 phút 4 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 11 năm 2016 Bài : 21 Động tác toàn thân Trò chơi : Chạy nhanh theo số I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Học động tác toàn thân.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác . -Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Trò chơiĐứng ngồi theo lệnh Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác GV tổ chức HS luyện tập Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b.Học động tác toàn thân Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Luyện tập 5 động tác thể dục đã học Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét c.Trò chơi: Chạy nhanh theo số Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học 6phút 25phút 7 p 10 p 8 p 4 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng năm 2016 Bài : 22 Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân Trò chơi : Chạy nhanh theo số I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn các động tác:Vươn thở,tay,chân,vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác. -Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7 Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Trò chơi: Chạy nhanh theo số Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét b.Ôn 5 động tác TD đã học Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Lần1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập Nhận xét *Các tổ luyện tập 5 động tác TD Giáo viên theo dõi góp ý *Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác TD Nhận xét Tuyên dương III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học 6phút 25p 7 p 18 p 1-2lần 4 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày Tháng 11năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 23 * Động tác vươn thở,tay,chân,vặn minh, toàn thân *Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn minh, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật,thể hiện được tính liên hoàn của bài. -Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Giậm chân.giậm Đứng lại..đứng Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7 Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét b.Ôn 5 động tác thể dục đã học Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Các tổ luyện tập 5 động tác thể dục Giáo viên quan sát góp ý Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác thể dục Nhận xét Tuyên dương III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học 6phút 25p 7 p 18 p 4 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 11 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 24 *Ôn tập 5 động tác của bài TD phát triển chung I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. -Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô. -Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu chơi sôi nổi,phản xạ nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Ôn 5 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình, và toàn thân Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b.Kiểm tra 5 động tác TD Mỗi lần kiểm tra 4-5 HS Nhận xét Đánh giá b.Trò chơi: Kết bạn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học 6phút 25p 17 p 2-3lần 8 p 4 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 11 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 25 Động tác Thăng bằng Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. -Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô. -Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Khởi động Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7 Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Ôn 5 động tác TD Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Học động tác thăng bằng Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xet *Các tổ luyện tập 6 đông tác TD Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS Nhận xét b.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 6 động tác thể dục đã học 6phút 25p 17 p 2-3lần 8 phút 4 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 11 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 26 Động tác Nhảy Trò chơi : Chạy nhanh theo số I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số.Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình. -Ôn 6 động tác thể dục đã học.Học động tác nhảy.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Đi đều bước Đứng lại.đứng Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi Khởi động Trò chơi : Tìm người chỉ huy Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Trò chơi : Chạy nhanh theo số Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét b.Ôn 6 động tác TD đã học Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Các tổ luyện tập 6 động tác TD Góp ý Nhận xét c.Học động tác nhảy Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 7 động tác thể dục đã học 6phút 25p 17 p 2-3lần 8 phút 4 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 27 Động tác Điều hoà Trò chơi : Thăng bằng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn 7 động tác thể dục đã học.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. -Học động tác điều hoà.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. -Chơi trò chơi Thăng bằng.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Học động tác điều hoà Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Ôn 5 động tác TD đã học:Vặn mình,toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Các tổ thi luyện tập 5 động tác TD Góp ý Nhận xét c.Trò chơi : Thăng bằng Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả dding tập 2 động tác vươn thở và điều hoà HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 25phút 9 p 2-3lần 8 p 8phút 4 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 28 Bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Thăng bằng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác,đúng nhịp hô. -Chơi trò chơi Thăng bằng.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Trò chơi : Kết bạn Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét * Các tổ luyện tập bài thể dục Góp ý Nhận xét * Các tổ trình diễn bài thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Thăng bằng Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 24phút 14 p 1-2lần 1lần/tổ 10 phút 5 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 29 Bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Thỏ nhảy I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và thực hiện động đúng nhịp hô. -Chơi trò chơi Thỏ nhảy.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Mỗi tổ 1 HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục HS tự nhận xét bài tập của mình Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS * Các tổ luyện tập bài thể dục Góp ý Nhận xét * Các tổ trình diễn bài thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Thỏ nhảy Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 24phút 14 phút 1lần 2lần/tổ 1lần/tổ 10 p 5 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 30 Bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Thỏ nhảy I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục -Chơi trò chơi Thỏ nhảy.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Mỗi tổ 1 HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục HS tự nhận xét bài tập của mình Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS * Các tổ luyện tập bài thể dục Góp ý Nhận xét * Các tổ trình diễn bài thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Thỏ nhảy Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 24phút 14 p 1lần 2lần/tổ 1lần/tổ 10 p 5 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 31 Bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Lò cò tiếp sức I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục -Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Mỗi tổ 1 HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục HS tự nhận xét bài tập của mình Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS * Các tổ luyện tập bài thể dục Góp ý Nhận xét * Kiểm tra thử các tổ thực hiện bài thể dục Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Lò cò tiếp sức Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 24phút 14 phút 1lần 2lần/tổ 1lần/tổ 10 p 5 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 32 Bài thể dục phát triển chung I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục -Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Kiểm tra bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực hiện 1x8 nhịp *Phương pháp kiểm tra:Mỗi lần kiểm tra 3-4 HS *Đánh giá:Theo mức độ thực hiện động tác của HS -Hoàn thành tốt:Thực hiện cơ bản đúng cả bài TD -Hoàn thành:Thực hiện được cơ bản đúng tối thiểu 6/8 động tác -Chưa hoàn thành:Thực hiện được cơ bản đúng dưới 5 động tác b.Trò chơi : Nhảy lướt sóng Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Giáo viên nhận xét bài kiểm tra HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6phút 24phút 16 p 8 phút 5 phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 33 Chạy tiếp sức theo vòng tròn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác. -Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi theo đúng quy định . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Giậm chân.giậm Đứng lại.đứng Ôn bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái Đi đều bước Vòng bên phải(trái).bước Đứng lại.đứng Nhận xét b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng:Tập động tác vươn thở và điều hoà của bài thể dục phát triển chung HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6p 24p 16 p 8 p 5 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 12 năm 2016 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 34 Đi đều vòng phải,vòng trái Chạy tiếp sức theo vòng tròn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác. -Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái Đi đều bước Vòng bên phải(trái).bước Đứng lại.đứng Nhận xét *Các tổ thi đua đi đều vòng phải,vòng trái Nhận xét b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi HS vừa đi vừa thả lỏng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học 6p 24p 16 p 8 p 5 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 01 năm 2017 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 35 Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp Chạy tiếp sức theo vòng tròn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Ôn đi đều vòng phải,vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác. -Trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Ôn bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều bước Vòng bên phải(trái).bước Đứng lại.đứng Nhận xét *Các tổ thi đua đi đều vòng phải,vòng trái Nhận xét b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi thườngbước HS vừa đi vừa hát theo nhịp Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tâp 8 động tác TD và đi đều 6p 24p 16 p 8 p 5 p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ngày dạy Tháng 01năm 2017 Môn: Thể dục. Lớp : 5 Bài : 36 Sơ kết học kỳ I I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : -Sơ kết học kỳ I.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức,kỹ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong học kỳ II. -Trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm : Sân trường; Còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Trò chơi :Kết bạn Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN a.Sơ kết học kỳ I: *ĐHĐN :Ôn tập hợp hàng dọc,Hàng ngang, Dóng hang,Điểm số,Dàn hàng,Dồn hàng,Đứng nghiêm,nghỉ,Quay phải,trái,quay sau,Đi đều vòng phải,vòng trái,Đổi chân khi đi đều sai nhip và cách chào,báo cáo,xin phép ra vào lớp. *Bài TD phát triển chung gồm 8 động tác. *Trò chơi:Ôn một s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN THE DUC LOP 5 HOC KY 2_12427905.doc
Tài liệu liên quan