Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Trường tiểu học Trần Thới 1

I. Mục tiêu:

- Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

Yêu cầu: Thực hiện đúng động tác.

- Học động tác: Chân.

Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác

- Trò chơi “ Dẫn bóng bằng tay”

 Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

II. Địa điểm và ph¬ương tiện:

 - Địa điểm: sân trư¬ờng dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phư¬ơng tiện: 1 còi, 2- 4 bóng chơi trò chơi

III. Nội dung và phư¬ơng pháp lên lớp.

 

doc38 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Trường tiểu học Trần Thới 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh” - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân trường. - Đi thành vòng tròn vừa đi vừa hít thở sâu. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Dàn hàng, dồn hàng. - Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Lăn bóng bằng tay.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học 6.8’ 1.2’ 100.200m 1’ 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Cho học sinh chơi trò chơi - GV điều khiển Cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 7 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI 13 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” TCT: 13 I. Mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: Tập hợp hàng nhanh trật tự, đi đều vong phải, trái,đúng kỹ thuậu không xô lệch hàng, thực hiện động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi “ Trao tín gậy” Yêu cầu: Nhanh nhẹn bình tĩnh, trao tín gậy cho bạn. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 tín gậy. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai *Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. Chơi trò chơi . “ Chim bay, cò bay”. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái - đứng lại, đổi chân khi đi dều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Trao tín gậy.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2x8 N 100.150m 1.2’ 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV nhắc lại cách tập sau đó điều khiển cho cả lớp ôn một lần và chia tổ cho HS tập GV nhận xét - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI 14 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” TCT: 14 I. Mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: Tập hợp hàng nhanh và thao tác thành thạo các kỹ thuật động tác của đội hình đội ngũ. Trò chơi “ Trao tín gậy” Yêu cầu: Hào hứng nhiệt tình, chơi đúng luật. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 tín gậy III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai *Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Gọi 2 học sinh lên kiểm tra động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Trao tín gậy.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV chia tổ cho HS tập kết hợp GV nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 8 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI 15 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TCT: 15 I. Mục tiêu: - Ôn tập: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều (thẳng hướng vòng phải, vòng trái), đứng lại. Yêu cầu: HS thực hiện cơ bản đúng động tác theo khẩu lệnh . II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện, *Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Ôn động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay phải, quay trái, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2.Cơ bản: a.Ôn đội hình đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi dều sai nhịp. b. Chơi trò chơi: “Kết bạn.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn đội hình đội ngũ vừa học. 6.8’ 2.3L 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ 4.5 L - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV chia tổ cho HS tập kết hợp GV nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà. BÀI 16 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG BẰNG TAY” TCT: 16 I. Mục tiêu: - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác. - Trò chơi “ Dẫn bóng bằng tay” Yêu cầu: Chơi nhiệt tình và chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 bóng chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Gọi 2 học sinh lên kiểm tra động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2.Cơ bản: a.Học bài thể dục phát triển chung. * Động tác vươn thở. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Chân trái bước lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải kiễng gót, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau, căng ngực ngẩng đầu và hít vào. - N2: Hai tay đưa vòng qua trước, xuống dưới và bát chéo vao nhau phía trước bụng ( tay phải ở ngoài) hóp bụng cúi đầu, thở ra. - N3: Về tư thế nhịp 1. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Động tác tay. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. - N2: Hai tay đưa lên cao và vỗ vào nhau, ngẩng đầu. - N3: Hai tay đưa về ngang ngực, đồng thời gập cẳng tay, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Ghép 2 động tác vừa học b. Chơi trò chơi: “Lăn bóng bằng tay.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 2 động tác thể dục vừa học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 4.5 L 2x8N 1x8N 1x8N 2x8N 2.3 L 2x8N 4.5 L 2x8N 1x8N 1x8N 2x8N 2.3 L 2x8N 2x8 N 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV tập mẫu động tác 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS - GV tập mẫu động tác 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS - GV hô cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU TUẦN 9 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI 17: ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG BẰNG TAY” TCT: 17 I. Mục tiêu: - Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện đúng động tác. - Học động tác: Chân. Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác Trò chơi “ Dẫn bóng bằng tay” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 bóng chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Gọi 2 học sinh lên kiểm tra động tác vươn thở và tay. 2.Cơ bản: a.Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn hai động tác vươn thở và tay. * Học độngtác chân. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Nâng đùi trái lên cao( vuông góc với thân người), đồng thời hai tay đưa sang ngang rồi gập khuỷu tay, các ngón tay đặt trên hõm vai. - N2: Đưa chân trái ra sau, kiễng gót chân, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, ngực căng. - N3: Đá chân trái ra trước đồng thời hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Ghép 3 động tác đã học b. Chơi trò chơi: “Lăn bóng bằng tay.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 3 động tác thể dục vừa học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 2x8 N 1x8N 1x8N 2x8N 2.3 L 2x8N 2x8 N 6.8’ 3.5’ 4.5 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Gọi hai em lên kiểm tra - GV tập mẫu động tác 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS - Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện * * * * * * * * * * * * * * GV - GV hô cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI 18 TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” TCT: 18 I. Mục tiêu: - Học trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn”. Yêu cầu: Nắm được cách chơi - Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục Yêu cầu : Thực hiện đúng được 3 đông tác II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 bóng chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”. 2.Cơ bản: a. Học trò chơi. “Ai nhanh và khéo „ b. Ôn 3 động tác. - Vươn thở, tay, chân 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 3 động tác thể dục 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 6.8’ 2-3l 2x8N 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV hướng dẫn cho học sinh cách chơi sau đó cho HS chơi thử . - cho HS chơi chính thức. - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét. - Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 10 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI 19 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH - TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO” TCT: 19 I. Mục tiêu: - Học động tác: vặn mình. Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác Trò chơi “ Ai nhanh và khéo” Yêu cầu: Chơi đúng luật và tự giác tích cực. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, 2- 4 bóng chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”. - Kiểm tra bài cũ: Thực hiện động tác vươn thở,tay,chân của bà thể dục phát triển chung. 2.Cơ bản: a.Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn 3 động tác: Vươn thở và tay, chân. * Học động tác vặn mình. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, căng ngực, bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. - N2: Quay thân người 90 độ sang trái, hai chân dữ nguyên, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. - N3: Về TT nhịp1. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Ghép 4 động tác đã học b. Chơi trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 4 động tác thể dục đã học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 4.5 L 2x8N 1x8N 1x8N 2x8N 2.3 L 2x8N 6.8’ 3.5’ 4.5 L - CS tập chung lớp điểm số báo cáo,chào GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Gọi hai em lên kiểm tra - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét cho điểm - GV hô cho HS tập - CS hô và tập cùng lớp. - GV chỉ tranh HS quan sát - GV tập mẫu động tác 1 lần - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS -Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV giao bài tập về nhà. BÀI 20 TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” TCT: 20 I. Mục tiêu: - Chơi trò chơi “ Chạy nhanh theo số”. Yêu cầu: Nắm được cách chơi - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 2.Cơ bản: a. Ôn 4 động tác. - Vươn thở, tay, chân và vặn mình. b. Chơi trò chơi. “ Chạy nhanh theo số” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 4 động tác thể dục vừa học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 4.5 L 2x8N 6.8’ 3.5’ CS tập chung lớp điểm số báo cáo,chào GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét. - Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * * * * GV - cho từng nhóm trình diễn - gọi HS nhận xét - GV nhận xét đánh giá chung. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi HS nào không chơi đúng luật Phải nhảy lò cò . - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà TUẦN 11 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI :21 ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” TCT: 21 I. Mục tiêu: - Học động tác: Toàn thân. Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác Trò chơi “ Chạy nhanh theo số” Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”. 2.Cơ bản: a.Học bài thể dục phát triển chung. * Ôn 4 động tác vươn thở và tay, chân, vặn mình. * Học động tác Toàn thân. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Bước chân trái sang ngang 1 bước rộng hơn vai, bàn tay tay phải chạm mũi bàn chân trái, thẳng chân, tay trái dơ thẳng lên cao, mặt hướng sang trái. - Nâng thân thành đứng thẳng, hai tay chống hông( ngón cái ở phía sau), căng ngực, mắt nhìn về trước. - N3: Gập thân, căng ngực, ngẩng đầu. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Ghép 5 động tác đã học b. Chơi trò chơi: “Chạy nhanh theo số.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác thể dục đã học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 2.3 L 2x8 N 1x8N 1x8N 2.3 L 2x8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Gọi hai em lên kiểm tra - GV điều khiển cho cả lớp ôn 4 động tác đã học. - GV tập mẫu động tác - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hô cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI :22 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH, TOÀN THÂN TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” TCT: 22 I. Mục tiêu: - Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Tập đúng và liên hoàn các động tác - Ôn trò chơi “ Chạy nhanh theo số”. Yêu cầu: Tham gia chơi tương đối chủ động và nhiệt tình. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy”. 2.Cơ bản: b. Ôn 5 động tác. - Vươn thở, tay, chân và vặn mình, toàn thân. a. Chơi trò chơi. “ Chạy nhanh theo số” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác thể dục vừa học. 6.8’ 100.150m 1.2’ 18.22’ 4.5 L 2x8N 2x8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét. - Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * * * * - GV gọi từng tổ lên tập cho HS nhận xét - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. TUẦN 12 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI :23 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH, TOÀN THÂN TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” TCT: 23 I. Mục tiêu: - Ôn động tác: động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác Trò chơi “ Ai nhanh và khéo” Yêu cầu: Chủ động trong khi chơi thể hiện tính đồng đội cao. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giậm chân tai chỗ vỗ tay và hát. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”. 2.Cơ bản: a. Chơi trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn.” b.Ôn 5 động tác: - Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. * Thi đua giữa các tổ 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 4 động tác thể dục đã học. 6.8’ 2x8 N 1.2’ 18.22’ 6.8’ 4.5 L 2x8N 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Gọi hai em lên kiểm tra - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi cho HS chơi thử,cho học sinh chơI chính thức - GV điều khiển cho HS chơi - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS - Chia lớp thành 2 nhóm tập * * * * * * * * * * * * * - GV gọi từng tổ lên tập kết hợp cho HS nhận xét - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI :24 ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TCT: 24 I. Mục tiêu: - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu: Tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài. - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu: Chơi sôi nổi, phản xạ nhanh II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bàn ghế để kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai 2.Cơ bản: a. Ôn 5 động tác. - Vươn thở, tay, chân và vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. + Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh sẽ thực hiện 5 động tác của bài thể dục đã học. + Phương pháp kiểm tra: GV gọi mỗi đợt 4.5 HS lên kiểm tra 1 lần cả 5 động tác. + Đánh giá: Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng cả 5 động tác. Hoàn thành: Thực hiện cơ bản đúng tối thiểu 3 động tác. Chưa hoàn thành: Thực hiện cơ bản đúng dưới 3 động tác. b. Chơi trò chơi. “ Kết bạn” 3. Kết thúc: - Cho học sinh chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 5 động tác thể dục vừa học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 18.22’ 2.3 L 2x8N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét. - GV nêu nội dung kiểm tra, cách kiểm tra sau đó gọi HS lên kiểm tra và đánh giá - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU TUẦN 13 Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018 BÀI : 25 ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG - TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” TCT: 25 I. Mục tiêu: Trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn” Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, chủ động và đảm bảo an toàn. - Ôn 5 động tác đã học và học động tác. Thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai - Chơi trò chơi. “ Diệt các con vật có hại”. 2.Cơ bản: a. Học bài thể dục phát triển chung * Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, vặn mình, toàn thân. * Học động tác thăng bằng. - TTCB: Đứng cơ bản. - N1: Chân trái duỗi thẳng từ từ đưa ra sau lên cao, đồng thời hai tay sang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mặt hướng ra trước. - N2: Thăng bằng sấp trên chân phải, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. - N3: Về TT nhịp1. - N4: Về TTCB. - N5.8. Như 1.4 đổi chân. * Ghép 6 động tác đã học b. Chơi trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn.” 3. Kết thúc: - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng. - Vỗ tay theo nhịp và hát. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 6 động tác thể dục đã học. 6.8’ 100.150m 2x8 N 1.2’ 18.22’ 12.14’ 2.3 L 2x8 N 4.5 L 2x8N 1x8N 1x8N 2.3 L 2x8N 2x8 N 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - Gọi hai em lên kiểm tra GV điều khiển cho HS tập kết hợp sửa sai. - GV tập mẫu động tác - GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo - GV hô và cùng tập với HS - GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai cho HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GVcho cán sự hô cho lớp tập - GVquan sát sửa sai - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. BÀI :26 ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “ CHẠY NHAN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12416051.doc
Tài liệu liên quan