Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 1 đến tiết 14

I. MỤC TIÊU

 - Ấn định được độ rộng của lề trái, phải, trên, dưới theo ý muốn.

 - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn.

 - Biết cách thụt lề đoạn văn bản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

docx28 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 1 đến tiết 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đúng các câu a, b, c, d, e. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG a) Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau. Thực hiện các Bước 1, Bước 2 theo hướng dẫn. - Giáo viên thưc hiện mẫu để học sinh quan sát. - Theo dõi và hướng dẫn học sinh thực hành. -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm giống như hình bên. b) Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải dựa vào các thao tác em đã thực hiện ở Bước 1, Bước 2. -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác tạo thư mục và tuyên dương học sinh. 3. Củng cố - Dặn dò - Tạo và sắp sếp thư mục và tệp theo yêu cầu bài; - Em hãy đọc phần ghi nhớ; - Xem trước bài tiếp theo. - Hát. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát giáo viên thực hành mẫu. - Từng cá nhân thực hành theo yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả mình làm được cho thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng và nhanh. - Lắng nghe và quan sát. - So sánh kết quả mình đã làm với bạn và sau đó so sánh với hình bên. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng và nhanh. - Lắng nghe. - Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả theo từng nhóm. - Các nhóm nhận xét và báo cáo kết quả cho giáo viên. - Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát. - Thực hành theo các Bước 1 và Bước 2 theo hướng dẫn. Quan sát sự thay đổi của các thư mục SOANTHAO, TRINHCHIEU, VE. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng - Lắng nghe. - Từng cá nhân tiến hành nối các cột lại với nhau. - So sánh kết quả với bạn và báo cáo cho giáo viên biết. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng, mở rộng với thầy/cô giáo. - Thực hành tạo và sắp xếp thư mục. - Đọc phần ghi nhớ. - Chú ý lắng nghe. Tuần: 2 Ngày soạn: 9/9/2018 Tiết: 3 Bài 2: LUYỆN TẬP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xóa thư mục. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Em hãy đọc phần ghi nhớ? 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Để tìm hiểu kĩ hơn về chức năng của các cửa sổ trong máy tính, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp trong bài mới này. b. Bài dạy: Hoạt động 1: Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn. - Hình bên, trong ổ đĩa (D:) có những gì? -> Nhận xét và nêu kết quả đúng. - Thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn bên phải lần lượt theo các dạng khác nhau. - Quan sát học sinh thực hành và kiểm tra kết quả. Hoạt động 2: Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục. a) Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A theo hướng dẫn sau. - Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành. -> Nhận xét tuyên dương học sinh thực hành làm giống hình mẫu. b) Thực hiện sao chép các thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A tương tự như hướng dẫn ở bên. -> Nhận xét và tuyên dương học sinh thực hành theo đúng yêu cầu. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. 4. Củng cố - Dặn dò - Hãy sao chép thư mục này sang thư mục khác. - Xem trước phần còn lại của bài đã học. - Hát. - 2 HS trả lời. - Chú ý lắng nghe. - Quan sát hình. - Trong ổ đĩa (D:) có những thư mục LOP4A, LOP4B và LOP5A. - Lắng nghe. - Thực hiện thay đổi các biểu tượng theo các dạng: cỡ nhỏ, cỡ lớn, cỡ rất lớn, cỡ trung bình, sắp xếp kiểu chi tiết, sắp xếp kiểu danh sách. - Lắng nghe. - Từng cá nhân thực hiện theo đúng các Bước 1 và Bước 2 theo yêu cầu đề ra. -> Báo cáo kết quả mình làm được với giáo viên. - Lắng nghe, hoan hô. - Lắng nghe. - Làm việc cá nhân và thực hành sao chép thư mục theo yêu cầu. -> So sánh kết quả với bạn và báo cáo kết quả mình làm được cho giáo viên. - Lắng nghe, hoan hô. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo - Sao chép thư mục theo yêu cầu. - Chú ý lắng nghe. Tuần: 2 Ngày soạn: 9/9/2018 Tiết: 4 Bài 2: LUYỆN TẬP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xóa thư mục. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Hãy sao chép thư mục này sang thư mục khác? 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần ứng dụng và mở rộng của bài. b. Bài dạy: Hoạt động 1: Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới đây. Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx từ thư mục SoanThao, trong thư mục KHIEM của LOP4A sang thư mục LAN, trong thư mục TO2 của LOP5A theo hướng dẫn. - Bước 1: Trong ngăn phải, nhấn giữ phím Shift đồng thời nháy chọn hai tệp Bai1SoanThao và Bai2SoanThao, nháy chuột phải rồi chọn Copy. - Bước 2: Trong ngăn trái, nháy chuột phải vào thư mục SOANTHAO rồi chọn Paste. - Thao tác mẫu để học sinh nắm bắt và thực hành theo. - Theo dõi và hướng dẫn học sinh thực hành. -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh. Hoạt động 2: Thảo luận với bạn em các thao tác cần làm trước khi quyết định xóa thư mục LOP4A. - Theo dõi quá trình thực hành của học sinh và biện pháp khắc phục khi làm sai. -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác sao chép và dán các tệp/thư mục và tuyên dương học sinh. 4. Củng cố - Dặn dò - Sao chép và dán tệp/thư mục ở mục 1 phần B; - Em hãy đọc phần ghi nhớ; - Xem trước bài tiếp theo. - HS hát. - 1 HS thực hành. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. - Chú ý quan sát giáo viên thực hành mẫu. - Từng cá nhân thực hành từng bước theo yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả mình làm được cho thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng và nhanh. - Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả theo từng nhóm. - Các nhóm nhận xét và báo cáo kết quả cho giáo viên. - Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động ứng dụng, mở rộng với thầy/cô giáo. - Thực hành tạo và sắp xếp thư mục. - Đọc phần ghi nhớ. - Chú ý lắng nghe. Tuần: 3 Ngày soạn: 16/9/2018 Tiết: 5 Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử. - Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư. - Tạo được hộp thư điện tử và biết cách gửi, nhận thư điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Em hãy nháy chuột trên một biểu tượng thư mục để mở và xem nội dung của thư mục đó ở ngăn bên phải? à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới 1. Địa chỉ thư điện tử - GV cho HS quan sát một số tên địa chỉ Email và quan sát SGK trang 18 ?Thư điện tử gồm có mấy phần? đó là những phần nào? - GV chốt lại: Một địa chỉ thư điện tử có cấu trúc: @ + : Là tên dùng để đăng nhập vòa hộp thư, viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt. + Kí tự @ ở giữa tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ. + được qui định sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử. 2. Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí - GV cho HS tập viết tên thư điện tử của mình. - GV hướng dẫn HS tạo thư điện tử Gmail. - GV thao tác và hướng dẫn HS cách tạo hộp thư điện tử Email: B1: Nháy chọn mục Tạo tài khoản. B2: Điền đầy đủ thông tin vào các mục. B3: Nháy chọn mục Bước tiếp theo Và làm theo hướng dẫn. - GV tạo địa chỉ thư điện tử cùng HS. 3. Nhận và gửi thư điện tử a) Nhận và gửi thư điện tử - GV cho HS quan sát SGK kết hợp quan sát trực quan GV thao tác trên máy. ?Để vào được hộp thư B1 ta làm gì? B1: Truy cập váo trang Web Google.com.vn chọn “Đăng nhập” - Cho HS truy cập vào trang Web. B2 ta làm gì? - Cho HS thao tác. B2: - Gõ tên đăng nhập chọn mục tiếp theo. - Gõ mật khẩu → gõ Enter. Xuất hiện cửa sổ: - Nếu muốn đọc thư thì nháy chọn mục “Hộp thư đến” và nháy chọn vào tên thư cần mở. - Cho HS nhập tên đăng nhập và mật khẩu. - Khi không cần sử dụng thư điện tử nữa thì ta phải làm gì? B3: Đăng xuất khỏi hộp thư. Nháy vào tài khoản của tôi chọn mục “Đăng xuất” - Cho HS đăng xuất khỏi hộp thư điện tử. b) Soạn, gửi thư: Cho HS tập soạn thư gửi cho các bạn trong lớp: - Nháy chọn mục “Soạn thư” - Ngõ tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Củng cố - Dặn dò: - Cần nắm vững cách tạo hộp thư điện tử, cách truy câp vào hộp thư. - Nhận xét tiết học. - Về nhà tập truy cập vào thư điện tử và gửi thư cho các bạn trong lớp. - HS hát. - 2HS thực hiện. - HS lắng nghe. 1. Địa chỉ thư điện tử. - HS quan sát. - HS trả lời. Thư điện tử gồm 2 phần đó là tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ. - HS lắng nghe. 2. Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí: - HS tập viết tên thư điện tử của mình. - HS quan sát và làm theo dưới sự hướng dẫn của GV. - HS lắng nghe và quan sát. - HS thực hiện cùng GV. - HS quan sát. - HSTL. - HS truy cập vào trang Web. - HS thao tác. - HS quan sát. - HS nhập tên đăng nhập và mật khẩu. HSTL: Thoát khỏi hộp thư. - HS quan sát. - HS đăng xuất khỏi hộp thư. - HS thao tác. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. Tuần: 3 Ngày soạn: 16/9/2018 Tiết: 6 Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử. - Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư. - Tạo được hộp thư điện tử và biết cách gửi, nhận thư điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên mở hộp thư điện tử của em. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Hướng dẫn HS thực hành theo SGK trang 23. à GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành chưa tốt. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cho HS thao tác trên máy theo nội dung SGK trang 24. 4. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt. - Về nhà tập soạn thư, gửi thư có đính kèm têp tin. - HS hát. - 2HS thao tác. - HS lắng nghe. THỰC HÀNH - HS thực hành theo nội dung SGK. - HS lắng nghe. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - HS thao tác theo SGK trang 24. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. Tuần: 4 Ngày soạn: 23/9/2018 Tiết: 7 Bài 4: THƯ ĐIỆN TỬ (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Biết sử dụng được dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin; - Biết cách xem lại các thư đã gửi, thư nháp và tìm kiếm thư khi cần xem lại nội dung. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu các bước soạn và gửi thư điện tử? à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Với sự ra đời của mạng máy tính, đặc biệt là Internet, thư điện tử đã giúp cho việc trao đổi thông tin được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện việc gửi thư có đính kèm tệp tin. b. Bài dạy: Hoạt động 1: Gửi thư có đính kèm tệp tin - Để thực hiện soạn một bức thư, sau đó đính kèm tệp tin rồi gửi cho bạn, em thực hiện những thao tác nào? -> Nhận xét và thực hiện mẫu lại các bước gửi thư điện tử có đính kèm tệp tin. - Quan sát quá trình thực hành của HS, tư vấn và hỗ trợ để HS hoàn thành bài. -> Nhận xét tuyên dương học sinh. Hoạt động 2: Nhận thư có tệp tin đính kèm - Để tải tệp tin đính kèm, trước hết cần đăng nhập vào hộp thư của em, sau đó thực hiện những bước nào? -> Nhận xét và thực hiện mẫu các thao tác tải tệp tin đính kèm về và lưu trong máy tính. -> Nhận xét tuyên dương học sinh. Hoạt động 3: Xem lại các thư đã gửi, thư nháp a) Xem lại những thư đã gửi - Em là thế nào để xem lại các thư đã gửi? -> Nhận xét và thực hiện mẫu các thao tác xem thư đã gửi. b) Xem và hoàn thiện thư nháp - Thư nháp là gì? - Làm thế nào để hoàn thiện thư nháp? -> Nhận xét và thực hiện mẫu một hoặc hai lần thao tác hoàn thiện thư nháp. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. 4. Củng cố - Dặn dò - Nêu các bước gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin? - Nêu các thao tác hoàn thiện thư nháp? - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt. - Nhắc HS chuẩn bị bài mới. - HS hát. - 2HS trả lời. - Cả lớp nhận xét. - Chú ý lắng nghe. - HS lắng nghe. -> Em thực hiện các bước sau để gửi thư có đính kèm tệp tin: + Bước 1: Nháy chuột hình cái ghim; + Bước 2: Mở thư mục có chứa tệp muốn gửi và nháy vào tệp muốn gửi; + Bước 3: Chọn Open; + Bước 4: Chọn gửi. - HS lắng nghe. -> HS thực hành lại các bước để gửi thư điện tử có đính kèm tệp tin. - Lắng nghe, hoan hô. - Chú ý lắng nghe. -> Để tải tệp tin đính kèm, em thực hiện các bước sau: + Bước 1: Nháy vào thư có tệp tin đính kèm để xem nội dung thư; + Bước 2: Nháy vào nút mũi tên để tải về; + Bước 3: Mở thư mục sẽ lưu tệp tin tải về; + Bước 4: Chọn Save. - HS lắng nghe. - Thực hiện thao tác tải tệp tin đính kèm về máy tính theo các bước và theo hướng dẫn của giáo viên. - Lắng nghe, hoan hô. -> Để xem lại thư đã gửi, em nháy chuột vào thư đã gửi. Các thư đã gửi sẽ hiển thị trong hộp thư. Nháy chọn một thư bất kì để xem nội dung. - Lắng nghe. -> Thư nháp là thư đã soạn nhưng chưa được gửi. -> Nháy chọn một thư nháp để soạn thảo cho hoàn thiện rồi tiếp tucjgwir giống như thao tác soạn và gửi thư mới. - Chú ý quan sát. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo. - HSTL. - HSTL. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. Tuần: 4 Ngày soạn: 23/9/2018 Tiết: 8 Bài 4: THƯ ĐIỆN TỬ (Tiết 4) I. MỤC TIÊU - Biết sử dụng được dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin; - Biết cách xem lại các thư đã gửi, thư nháp và tìm kiếm thư khi cần xem lại nội dung. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử? à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần thực hành và phần ứng dụng, mở rộng của bài. b. Bài dạy: Hoạt động 1: Hoạt động thực hành 1. Điền tên người dung, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau: -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng và làm nhanh. 2. Đánh dấu X vào 5 đặt trước câu trả lời đúng. -> GV nhận xét và tuyên dương. 3. Soạn rồi gửi thư cho bạn của em với nội dung giới thiệu về bản thân (họ và tên, tên trường, tên lớp nơi em đang theo học, sở thích,...). - Quan sát quá trình thực hành của học sinh, tư vấn và hỗ trợ để học sinh hoàn thành bài. -> GV nhận xét và tuyên dương. 4. Đăng nhập vào hộp thư của em để mở đọc thư của bạn gửi cho em. 5. Đăng xuất khỏi hộp thư của em sau khi đọc xong thư của bạn. Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng Đăng nhập vào hộp thư của em, đọc lại thư của bạn vừa gửi rồi gửi thư tra lời cho bạn. => GV nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác soạn và gửi thư và tuyên dương học sinh. 4. Củng cố - Dặn dò - Nêu các bước soạn và gửi thư điện tử. - Em hãy đọc phần ghi nhớ. - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt. - Nhắc HS chuẩn bị bài mới. - HS hát. - 2HS trả lời. - Cả lớp nhận xét. - Chú ý lắng nghe. - Thảo luận nhóm đôi và thực hiện việc điền tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ. -> Từng nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng và nhanh. - Từng cá nhân thực hiện đánh dấu X vào bảng theo yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả mình làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô các bạn làm đúng và nhanh. - Lắng nghe. - Từng cá nhân tiến hành soạn và gửi thư theo yêu cầu bài. -> Báo cáo kết quả mình làm được với thầy/cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô. -> Đăng nhập và mở hộp thư để đọc thư mà các bạn khác đã gửi. -> Đăng xuất khỏi hộp thư. - Thực hành trả lời thư mà bạn đã gửi cho mình. => Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và phần ứng dụng, mở rộng với thầy/cô giáo. - HSTL. - 3HS đọc ghi nhớ. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. Tuần: 5 Ngày soạn: 30/9/2018 Tiết: 9 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH STELLARIUM (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Tìm hiểu về thiên văn học và không gian xung quanh ta. - Quan sát được bầu trời sao dưới dạng ba chiều. - Yêu thích môn học và hiểu rõ hơn về bầu trời, từ đó biết yêu thiên nhiên đất nước, con người. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên mở thư điện tử của em. - Cho HS nhận xét. à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới Hoạt động 1 1. Giới thiệu phần mềm Stellarium là phần mềm cho phép tái hiện lại bầu trời sao dưới dạng ba chiều. ?Để làm việc được với phần mềm đầu tiên ta phải làm gì? ?Nêu cách khởi động phần mềm mà em biết? * Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Stellarium Sẽ mặc định em đang ở nơi nào trên thế giới. - Để chuyển sang tiếng việt: B1: Em di chuyển chuột vào bên trái phần mềm nháy chọn biểu tượng - Ngôn ngữ chương trình - Ngôn ngữ bầu trời Chọn Tiếng Việt B2: Nháy chọn mục Save View - Cho HS khởi động phần mềm. - GV: Để làm việc được với phần mềm thì các em phải hiểu rõ các nút lệnh để điều khiển. 2. Hướng dẫn sử dụng: a) Ý nghĩa của thanh công cụ: * Thanh công cụ bên trái GV giới thiệu các công cụ và cho HS quán sát các công cụ: - Bảng bầu trời và các tùy chọn - Bảng la bàn - Bảng cấu hình - Bảng tìm kiếm - Bảng thời gian - Bảng địa điểm * Thanh công cụ phía dưới màn hình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516 17181920 21 1. Đường nối các chòm sao (phím tắt C) 2. Tên các chòm sao (phím tắt V) 3. Vẽ hình các chòm sao (phím tắt R) 4. Lưới phương vị 5. Lưới xích đạo 6. Mặt đất hay đường chân trời 7. Điểm phương hướng 8. Bầu khí quyển 9. Tinh vân (Các thiên hà) 10. Các hành tinh 11. Chuyển đổi phương vị 12. Đưa vật quan sát vào giữa màn hình (phím cách) 13. Chế độ ban đêm 14. Thu nhỏ màn hình 15. Tìm kiếm mưa sao băng 16. Vệ tinh nhân tạo 17. Tua lại thời gian 18. Dừng thời gian và trở lại thời gian 19. Thiết lập thời gian hiện tại 20. Tua đi thời gian 21. Tắt chương trình b) Cách chọn địa điểm để quan sát: * Nháy chọn bảng địa điểm để xuất hiện cửa sổ địa điểm như hình dưới: - Gõ địa điểm muốn tìm vào khung tìm kiếm và gõ Enter. c) Cách tìm hành tinh hoặc ngôi sao nào đó: Nháy chuột vào bảng tìm kiếm → Gõ tên chòm sao hoặc hành tinh muốn xem và nháy vào biểu tượng: Hành tinh đó sẽ xuất hiện trên màn hình → Quan sát - Cho HS tìm kiếm d) Thoát khỏi phần mềm: ?Nêu cách thoát khỏi phần mềm mà em biết? - GV chốt lại: Nháy vào biểu tượng ở thanh công cụ dưới màn hình. - HS hát. - HS thao tác. - Cả lớp nhận xét. 1. Giới thiệu phần mềm - HS trả lời. Khởi động phần mềm. - Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm. - HS lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn. - HS khởi động phần mềm. 2. Hướng dẫn sử dụng: - HS lắng nghe và quan sát. - HS lắng nghe và quan sát. - HS lắng nghe và quan sát. - HS thao tác tìm kiếm. - HS trả lời. - HS lắng nghe và quan sát Tuần: 5 Ngày soạn: 30/9/2018 Tiết: 10 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH STELLARIUM (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Tìm hiểu về thiên văn học và không gian xung quanh ta. - Quan sát được bầu trời sao dưới dạng ba chiều. - Yêu thích môn học và hiểu rõ hơn về bầu trời, từ đó biết yêu thiên nhiên đất nước, con người. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên khởi động phần mềm Stellarium và chọ chế độ tiếng Việt. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho HS khởi động phần mềm. - Yêu cầu HS chọn chế độ tiếng Việt. - Cho HS tập mở các biểu tượng của thanh công cụ. - Cho HS tìm hành tinh hoặc ngôi sao tùy chọn. - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được. - Cho HS thoát khỏi phần mềm. 4. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt. - Nhắc HS chuẩn bị bài mới. - HS hát. - HS trả lời và thao tác. - HS lắng nghe. - Cả lớp nhận xét. THỰC HÀNH - HS khởi động phần mềm. - HS chọn chế độ tiếng Việt. - HS tập mở các biểu tượng của thanh công cụ và quan sát. - HS tìm hành tinh hoặc ngôi sao tùy chọn. - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS thoát khỏi phần mềm. - HS lắng nghe. Tuần: 6 Ngày soạn: 07/10/2018 Tiết: 11 CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh ảnh vào văn bản. - Biết thêm được thao tác định dạng đoạn văn bản. - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản. - Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản. - Thao tác định dạng được đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy nhắc lại và thực hiện trên máy thao tác chọn phông chữ việt VN-Time, chọn cỡ chữ 20? à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH : 1. Cho biết kiểu gõ tiếng Việt mà em biết? - Để gõ được các kí tự â, ô, ê, đ, ă, ư, ơ em goc thế nào? - Cho biết cách gõ các dấu (Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng? 2. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm (.) (đối tượng nào đó, bảng, hình, tranh/ảnh, căn lề trái, căn giữa, căn lề phải, căn đều hai lề) a) Để chèn .. vào văn bản, trước tiên ta phải chọn thẻ Insert b) Để chèn .. vào văn bản ta chọn c) Để chèn .. vào văn bản ta chọn d) Để chèn .. vào văn bản ta chọn e) Để .. vào văn bản ta chọn 3. a) Để di chuyển một phần văn bản tới vị trí mới ta làm thế nào? b) Muốn sao chép một bức tranh rồi dán vào vị trí khác của văn bản ta làm thế nào? - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được. 4. Củng cố - Dặn dò - Tập soạn thảo văn bản và định dạng căn lề, chèn thêm hình ảnh vào văn bản. - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS thực hành tốt. - HS hát. - HSTL và thực hiện trên máy tính. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. - HS trả lời. - HS trả lời. 2. - HS trả lời. a) Đối tượng nào đó. b) Đối tượng nào đó. c) Hình, tranh/ảnh. d) Bảng. e) Căn đều hai lề. 3. a) Để di chuyển một phần văn bản tới vị trí mới ta. B1) Chọn phần văn bản → chọn lệnh Cut. B2) Nháy chuột vào vị trí cần di chuyển đến → chọn lệnh Paste b) Muốn sao chép một bức tranh rồi dán vào vị trí khác của văn bản ta B1) Nháy chọn bức tranh → Copy B2) Nháy chuột vào vị trí cần sao chép đến → chọn lệnh Paste - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. Tuần: 6 Ngày soạn: 07/10/2018 Tiết: 12 CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh ảnh vào văn bản. - Biết thêm được thao tác định dạng đoạn văn bản. - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản. - Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản. - Thao tác định dạng được đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS lên chèn một hình ảnh ở ổ đĩa D thư mục lớp 5 vào văn bản. à GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Cho HS nhắc lại cách căn lề, chọn phông chữ việt, chọn cỡ chữ. - Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 38. - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG: - Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 39. - GV thao tác sao chép định dạng. ?Nêu cách sao chép định dạng? - GV chốt lại. * Chú ý: Sao chép định dạng B1: Chọn thẻ Home B2: Nháy chuột vào vị trí đã được định dạng → chọn lệnh Format Painter B3: Bôi đen phần văn bản cần định dạng - Học xong bài này các em cần ghi nhớ điều gì? * GV chốt lại: Em cần ghi nhớ: + Dòng đầu mỗi đoạn cần lùi vào (sử dụng phím Tab) + Sử dụng công cụ Format Painter để sao chép định dạng văn bản. - GV cho HS báo cáo kết quả đã làm được. 4. Củng cố - Dặn dò - Tập soạn thảo văn bản và định dạng căn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD1_12437168.docx
Tài liệu liên quan