Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 3, 4

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

+ Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu trượng trong môi ngăn của cửa sổ.

+ Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

- GV nhận xét tiết học.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- GV: SGK, giáo án.

- HS: vở ghi.

 

docx6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 3, 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2 Ngày soạn: 08/09/2018 Ngày dạy: 10/09/2018 Tiết 3 Chủ đề 1:LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH. Bài 2: LUYỆN TẬP. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu trượng trong môi ngăn của cửa sổ. + Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. - GV nhận xét tiết học. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: SGK, giáo án. - HS: vở ghi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Em hãy tạo thư mục tên em trong ổ đĩa (D) rồi tiến hành sao chép thư mục đó bỏ vào thư mục LOP 5B. - Em hãy thực hiện đổi tên thư mục LOP 5B thành thư mục LOP 5A và xóa tên thư mục tên của bạn. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 20’ Hoạt động 1: Hoạt động thực hành Bài tập 1: Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mối ngăn. a. Khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải hiện thị giống như hình trang 14 SGK rồi trả lời câu hỏi: - Trong ổ đĩa (D:) có những gì? .. - GV cho hs thảo luận nhóm đôi, gọi bất kì hs trả lời. - GV nhận xét, tuyên dương. b. Thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn phải lần lượt theo các dạng sau: - Các biểu tượng cỡ nhỏ; - Các biểu tượng cỡ lớn; - Các biểu tượng cỡ rất lớn. - Cscs biểu tượng cỡ trung bình; - Các biểu tượng sắp xếp kiểu chi tiết; - Các biểu tượng sắp xếp kiểu danh sách; - GV hướng dẫn và cho HS thực hiện trên máy tính cá nhân. - Nháy chuột vào mũi tên bên phải của ngăn, một danh sách xuất hiện. - Tiến hành chọn các biểu tượng theo bài - GV nhận xét, tuyên dương. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS thảo luận, trình bày, nhận xét - HS đọc yêu cầu câu hỏi. - 1 số HS thực hiện trên máy, quan sát sự thay đổi của cách hiển thị của các biểu tượng khi thay đổi cách sắp xếp. - HS quan sát, ghi nhớ sự thay đổi của thư mục khi chọn các biểu tượng. - HS thực hiện, nhận xét. 10’ Hoạt động 2: Sao chép và dán thư mục (Copy - Paste) - Giáo viên hướng dẫn các thao tác sao chép và gọi vài HS lên thực hiện trên máy tính GV. a) Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sao chép thư mục theo hướng dẫn: - Quan sát học sinh thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát, nhận xét, ghi nhớ. - Học sinh thực hiện. 4. Củng cố dặn dò: - Dặn học sinh về nhà thực hành cách tạo mới, sao chép, dán, đổi tên và xóa thư mục để chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - GV nhận xét tiết học, tuyên dương. TUẦN 2 Ngày soạn: 10/09/2018 Ngày dạy: 12/09/2018 Tiết 4 Chủ đề 1:LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH. Bài 2: LUYỆN TẬP (tt). I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu trượng trong môi ngăn của cửa sổ. + Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. - GV nhận xét tiết học. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: SGK, giáo án. - HS: vở ghi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Em hãy thực hiện sao chép thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A. - Em hãu thực hiện sao chép thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong LOP5A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 20’ Hoạt động 1: Hoạt động thực hành 2. Phối hợp 2 ngăn của cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục. a. Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A theo hướng dẫn sau. - GV giải đáp thắc mắc, quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài,động viên các nhóm hoàn thành tốt. b. Thực hiện sao chép thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mục LOP5A tương tự như hướng dẫn ở trên. - GV giải đáp thắc mắc, quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài,động viên các nhóm hoàn thành tốt. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS quan sát hướng dẫn của giáo viên. - HS thực hiện trên máy tính của GV. - HS thực hành theo nhóm. - HS thực hành theo nhóm. 10’ Hoạt động 2: Ứng dụng, mở rộng 1. Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới. Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao và Bai2SoanThao từ thư mục SoanThao: Bước 1: Trong ngăn phải, giữ phím Shift đồng thời nháy chọn 2 tệp Bai1SoanThao và Bai2SoanThao, nhảy chuột phải và chọn Copy. Bước 2: Trong ngăn trái, nháy chuột phải thư mục SoanThao rồi Paste - GV giải đáp thắc mắc, quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài,động viên các nhóm hoàn thành tốt. - GV nhận xét, tuyên dương. - HS đọc yêu cầu bài tập. - Quan sát hướng dẫn của GV, ghi nhớ. - 1 vài HS lên thực hiện trên máy tính của GV, học sinh dưới lớp quan sát, nhận xét. - HS thực hành theo nhóm. 4. Củng cố dặn dò: - GV cùng HS hệ thống lại kiến thức bài học cách tạo mới, sao chép, dán, đổi tên và xóa thư mục - GV nhận xét tiết học, tuyên dương.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD1 Bai 2 Luyen tap_12453989.docx