Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 34 - Tiết 173 đến tiết 177

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán có nội dung hình học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 34 - Tiết 173 đến tiết 177, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (173) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập củng cố kiến thức kĩ năng giải một số dạng toán: TÌm 2 số khi biết hiệu và tỉ số; tổng và tỉ số. - Bài toán có liên quan đến eút về đơn vị, bài toán về tỉ số phần trăm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ thống kê các dạng toán đặc biệt đã học ở lớp 5 và cách giải. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. - 1HS nêu tóm tắt. - GV vẽ hình lên bảng. - 1HS lên bảng làm, HS lớp làm vào vở. - GV quan sát. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài - Đổi vở. - Yêu cầu HS nêu lại các bước giải bài toán dạng tìm 2 số khi biết hiệu quả tỉ số. - 2HS nêu. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề bài tập 2. + Bài toán thuộc dạng toán nào? - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - 1HS nêu tóm tắt. - Bài toán này thuộc dạng toán gì? - 1HS lên bảng, lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài, đổi vở. Bài tập 4: - 1HS đọc đề. - 1HS nêu tóm tắt. - GV gợi ý: + Đề toán cho ta biết gì? - HS trả lời. + Đề toán yêu cầu ta tìm gì? + Số HS khá là 120 em ứng với bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường. + Tính số HS toàn trường bằng cấch nào? - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại các dạng toán đã học, chuẩn bị bài luyện tập (174) TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (TT) (174) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. - 1HS nêu tóm tắt. + Bài toán thuộc dạng toán nào? - 3HS lên bảng làm a, b, c, lớp làm vào vở. + Yêu cầu HS nhắc qui tắc tính. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề. - 1HS làm bảng, lớp làm vở. - GV hỏi có cách giải nào khác không? - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề . - 1HS nêu tóm tắt. - GV vẽ sơ đồ lên bảng - 1HS lên bảng giải, lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà xem lại dạng toán này, chuẩn bị luyện tập (175) TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (TT) (175) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán có nội dung hình học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề toán BT1. - 1HS nêu tóm tắt. - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề toán BT2. - 1HS nêu tóm tắt. + Em hãy nêu công thức tính diện tích hình thàng? - 1HS nêu. + Từ công thức tính diện tích em suy ra cách tính chiều cao hình thang? - 1HS lên bảng làm - GV đi quan sát. - HS lớp làm bài vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài. - 1HS nêu tóm tắt. - GV vẽ hình lên bảng. - Lớp làm vở - Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật – nêu cách tính diện tích hình thang. - 1HS làm phần 3a,b. - Bài 3c HS thảo luận nhóm đôi tìm cách tính diện tích hình tam giác EDM. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - 1HS lên bảng giải 3c. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà ôn lại công thức tính diện tích các hình. - Ôn tập về biểu đồ (176). TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ biÓu ®å (176) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, tập phân tích số liệu từ biểu đồ và bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các biểu đồ, bảng số liệu phóng to BT2. - Tranh vẽ biểu đồ ở bài tập 1 SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (4’) + Em hãy nêu tên các dạng biểu đồ đã học? - 3 HS trả lời. + Em hãy nêu tác dụng của biểu đồ? - HS khác nhận xét. + Em hãy nêu cấu tạp của biểu đồ? - GV nhận xét – chốt ý. Hoạt động 2: Thực hành luyện tập (30’) Bài tập 1: - GV gắn tranh vẽ biểu đồ trong bài tập 1. - HS quan sát. - HS trả lời. + Biểu đồ cho ta biết cái gì? + Biểu đồ đó có dạng hình gì? + Hàng ngang của biểu đồ hiển thị gì? + Cột dọc bên trái ghi số biểu thị gì? * GV cho HS thảo luận nhóm đôi. - HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi SGK. - 5HS của 5 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV nhận xét và hỏi + Đây là biểu đồ hình gì? - Yêu cầu 1 HS nêu cách đọc biểu đồ hình cột. - 1HS nêu. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2a. - HS tự làm ý (a) vào SGK. - 1HS lên bảng làm bảng phụ. - HS trình bày bài làm (mô tả bảng: ý nghĩa, cấu tạo gồm ...) - GV nhận xét. - HS nhận xét. - 1HS đọc yêu cầu bài tập 2b. - GV hỏi: + Cột dọc và hang ngang chỉ số? + Hãy quan sát các cột đó có đặc điểm gì? - 1HS làm bảng vẽ vào bảng phụ. - HS vẽ vào SGK. - GV nhận xét kiểm tra kết quả vẽ của một số HS. - HS nhận xét chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc yêu cầu BT3. - HS làm bài chỉ ghi đáp án. - 1HS đọc bài làm, HS khác nhận xét. - GV nhận xét, kiểm tra xác nhận kết quả. + Tại sao lại chọn ý c? - HS trả lời. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - Có mấy loại biểu đồ? - Biểu đồ cho ta biết điều gì? - GV nhận xét tiết học chuẩn bị bài luyện tập chung (177). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung (177) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính cộng trừ, vận dụng để tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán về chuyển động cùng chiều. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - GV đi quan sát - HS làm vở. - GV nhận xét. - 3 HS lên bảng làm bảng phụ, HS chữa bài – Nhận xét. - GV nhắc HS chú ý ở trường hợp bài 1b đổi cả ra số thập phân. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - HS làm vở. - 2HS làm bảng phụ. - GV kiểm tra 1 số HS cách trình bày. - HS chữa bài. - GV nhận xét. Bài tập 3: - 1HS đọc yêu cầu BT3. - 1HS lên tóm tắt. - 1HS làm bảng phụ. - Gv vẽ hình lên bảng. - HS lớp làm vở. - HS chữa bài nhận xét. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4. - GV vẽ hình lên bảng. - HS làm vào vở. - 1HS làm bảng phụ. - GV kiểm tra 1 số HS. - HS chữa bài – Đổi vở. - GV nhận xét. Bài tập 5: (nếu còn thời gian) - GV cho HS làm hoặc làm buổi chiều. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - Gv nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (178).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan tuan 34.doc
Tài liệu liên quan