Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 67: Mở rộng vốn từ: lạc quan – yêu đời

Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1 và 2

Mục tiêu: HS tiếp tục mở rộng hệ thống hoá vốn từ về tinh tinh thần lạc quan, yêu đời và biết đặt câu với các từ đó.

Bài tập 1:

- Yêu cầu HS đọc nội dung bài 1/155.

- GV hướng dẫn HS cách thử để biết 1 từ phức đã cho chỉ hoạt động, cảm giác hay tính tình.

+ Từ chỉ họat động trả lời câu hỏi Làm gì ?

+ Từ chỉ cảm giác trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào ?

+ Từ chỉ tính tình trả lời câu hỏi Là người thế nào ?

+ Từ vừa chỉ cảm giác, vừa chỉ tính tình trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào? Là người thế nào ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 67: Mở rộng vốn từ: lạc quan – yêu đời, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 67: MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI I. MỤC ĐICH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - HS biết thêm một số từ phức chứa tiếng vui và phân loại chúng theo 4 nhóm. 2. Kỹ năng: - Biết đặt câu với từ ngữ nói về chủ điểm lạc quan, yêu đời. 3. Thái độ: - Giáo dục HS ham thích học tiếng Việt. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK - Bảng phụ kẻ bảng phân loại (Bài tập 1). HS: SGK, VBT. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 16 phút 9 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Thêm TNchỉ mục đích cho câu. - Yêu cầu 2 HS đặt 2 câu có dùng trạng ngữ chỉ mục đích. - Đặt 2 câu hỏi cho phần trạng ngữ chỉ mục đích. - Gọi 3 HS đọc nội dung ghi nhớ. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :MRVT : Lạc quan – Yêu đời - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài 1 và 2 Mục tiêu: HS tiếp tục mở rộng hệ thống hoá vốn từ về tinh tinh thần lạc quan, yêu đời và biết đặt câu với các từ đó. Bài tập 1: - Yêu cầu HS đọc nội dung bài 1/155. - GV hướng dẫn HS cách thử để biết 1 từ phức đã cho chỉ hoạt động, cảm giác hay tính tình. + Từ chỉ họat động trả lời câu hỏi Làm gì ? + Từ chỉ cảm giác trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào ? + Từ chỉ tính tình trả lời câu hỏi Là người thế nào ? + Từ vừa chỉ cảm giác, vừa chỉ tính tình trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào? Là người thế nào ? - GV phát phiếu cho từng HS làm việc theo cặp. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Bài 2 : - GV yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt ý đúng. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài 3 Mục tiêu : Giúp HS tìmđược các từ miêu tả tiếng cười (tả âm thanh). Bài tập 3 : - GV yêu cầu HS đọc bài 3. - Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi. à Lưu ý : Chỉ tìm các từ miêu tả âm thanh tiếng cười. - GV nhận xét – Chốt ý đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại các từ đã làm ở bài tập 1 và 3. - Giáo dục bảo vệ môi trường. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại bài. - Chuẩn bị : Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu. - Hát . - 2 HS thực hiện theo yêu cầu GV. - 2 HS đặt câu hỏi tìm trạng ngữ. - 3 HS đọc ghi nhớ. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động nhóm - Lớp - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. - Cả lớp đọc thầm. - HS lắng nghe. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS xếp các từ đã cho vào bảng phân loại. - 4 HS làm bảng phụ, mỗi em viết 1 cột. - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS tự làm bài vào vở. - HS tiếp nối nhau đọc câu mình đặt với các từ vừa tìm ở bài tập 1. - Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm – Lớp - 1 HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi. - HS trao đổi với bạn để tìm được nhiều từ miêu tả tiếng cười. - HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến , mỗi em nêu 1 từ , đồng thời đặt câu với từ đó. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 4 HS nêu các từ ở bài tập 1 và 3. Kiểm tra Trực quan Giảng giải Thực hành Trình bày Trực quan Luyện tập Trình bày Trực quan Thảo luận Trình bày Củng cố KNS/LH Rút kinh nghiệm : THỂ DỤC TIẾT 67 : NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG” GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 34 : LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (t.t) GV bộ môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 34 - TIET 67 - MRVT LAC QUAN.doc