Giáo án Mầm non

Họat động học có chủ đích

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Môn: Âm nhạc

Đề tài:Đề tài:Dạy hát( TT) Bộ quột nhà .

Nghe hát (KH): Chỉ có một trên đời

 Trò chơi : Ai nhanh nhất

a: Kiến thức :

 - Trẻ nhớ tờn bài hỏt “ Bộ quột nhà ”của tỏc giả Hà Đức Hậu. Hiểu nội dung bài hát, bạn nhỏ giỳp bà quột dọn nhà cửa sỏch sẽ .

- Trẻ hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát

Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô bài hỏt “Chỉ có một trên đời” của tác giả Trương Quang Lục .

 - Trẻ hứngthú chơi trò chơi “ Ai nhanh nhất ”

b: Kỷ năng:

- Luyện kỷ năng hát to, rỏ ràng và đúng giai điệu cho trẻ .

- Luyện kỷ năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ khi nghe hát và thể hiện cảm xúc theo giai điệu bài hát “ Chỉ có một trên đời ” .

 

doc74 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mầm non, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ờu quý và giữ gỡn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp. 2:Chuẩn bị - Tranh ảnh cỏc kiểu nhà - Bảng từ, Lụ tụ cho trẻ về cỏc kiểu nhà - Đàn ghi õm bài hỏt: “Nhà của tụi, Cả nhà thương nhau, Tổ ấm gia đỡnh 3:Cách tiến hành Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Ổn định – Giới thiệu bài. - Cho trẻ hỏt bài : “Nhà của tụi” + Cỏc con vừa hỏt bài hỏt núi về gỡ? + Nhà để làm gỡ? + Cỏc con cú yờu ngụi nhà của mỡnh khụng? Hụm nay chỳng ta cựng nhau khỏm phỏ về nhà ở nhộ. 2. Hoạt động 2: Khỏm phỏ về cỏc kiểu nhà ở. - Cho trẻ kể về ngụi nhà của mỡnh + Nhà bạn A(B) là nhà gỡ? ở đõu? + Nhà con cú mấy phũng? Là những phũng nào? + Ai đó xõy nhà cho con vậy Nhà ở là nơi cả gia đỡnh sinh sống, cú nhiều kiểu nhà khỏc nhau, địa chỉ khỏc nhau, được làm bằng nguyờn vật liệu khỏc nhau, do cỏc chỳ thợ xõy, thợ mộc, thợ sơn bỏ cụng sức ra làm. Để cú ngụi nhà đẹp phải nhờ kiến trỳc sư thiết kế, cỏc con cú muốn trở thành kiến trỳc sư tài ba khụng? Chỳng mỡnh cựng làm kiến trỳc sư tài ba nhộ. Trũ chơi: “Kiến trỳc sư tài ba” Chia lớp thành 3 đội chơi, bật qua 3 vũng, lờn tỡm miếng ghộp để ghộp cỏc kiểu nhà. Đội nào nhanh, đỳng là thắng cuộc. Thời gian chơi là một bản nhạc. Trẻ chơi: Cụ bao quỏt trẻ chơi. Nhận xột kết quả chơi. Cho trẻ quan sát nhà 1 tầng Kiểu nhà gỡ đõy? Ai cú nhận xột gỡ về ngụi nhà này? Mỏi nhà được lợp bằng gỡ? Ngụi nhà được làm từ nguyờn vật liệu gỡ? Ai đó xõy nờn ngụi nhà này? Khi xõy nhà những người thợ làm những cụng việc gỡ? Nhà 1 tầng hay cũn gọi là nhà cấp 4 nú cũng thuộc kiểu nhà trệt được xõy từ gạch, xi măng, cỏt, đỏ,... và được lợp mỏi ngúi trụng rất đẹpvỡ vậy để ngụi nhà luụn sạch chỳng ta phải làm gỡ? Treo tranh nhà tranh. - Kiểu nhà gỡ đõy? - Cấu tạo của nhà như thế nào? - Mỏi nhà được lợp bằng gỡ? - Ngụi nhà được làm bằng vật liệu gỡ? - Muốn xõy được ngụi nhà người thợ phải làm những cụng việc gỡ? Khi xõy nhà tranh nú khụng giống như xõy kiểu nhà ngúi, khụng đào múng nhà và khi xõy khụng dựng bai mà chỉ dựng tay để trỏt bức vỏch, nguyờn vật liệu làm nờn nhà cũng rõt đơn giản lấy từ thiờn nhiờn như rơm rạ, bựn đất, tre nứa là chủ yếu. + Để nhà sạch sẽ cỏc con phải làm gỡ? Nhà tranh thuộc kiểu nhà trệt thường cú ở nụng thụn ngày xưa, nay cũng cú nhà ở bằng nhà tranh nhưng rất ớt. Nú đơn giản mộc mạc nhưng rất mỏt mẻ phự hợp với cuộc sống ở nụng thụn. So sỏnh: Nhà 1 tầng – Nhà tranh. - Nhà một tầng và nhà tranh cú điểm nào giống (khỏc) nhau? - Giống: Đều là nhà để ở, kiểu nhà trệt. - Khỏc: Nhà tranh được lợp bằng tranh và được làm từ nguyờn vật liệu rơm, rạ, bựm đất, tre nứa. Nhà ngúi được lợp bằng ngúi và làm từ xi măng, sắt thộp, gạch, cỏt, đỏ... Ai cũng cú một ngụi nhà để ở cỏc con cú yờu ngụi nhà của mỡnh khụng? +:Treo tranh nhà 2 tầng. - Ngụi nhà cú mấy tầng? - Nhà được xõy bằng vật liệu gỡ? - Ai đó xõy nhà cho gia đỡnh con vậy? Nhà 2 tầng được xõy từ cỏt...Do cỏc Chỳ thợ xõy, xõy ngụi nhà đấy. So sỏnh: nhà 1 tầng và nhà 2 tầng 3. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố. Trũ chơi: “Tỡm nhà” - Cho trẻ chơi 1-2 lần. Kết thỳc: Cho trẻ hỏt bài: “Tổ ấm gia đỡnh” - Trẻ hỏt - Trẻ trả lời - Nhà cho gia đỡnh ở - Trẻ chỳ ý lăng nghe - Trẻ trả lời - 1-2 trẻ kể. - Trẻ trả lời - Trẻ chỳ ý lắng nghe - Trẻ chơi. - Trẻ trả lời - Trẻ nờu nhận xột - Trẻ trả lời theo hiểu biết. - Nhà tranh - Trẻ nờu nhận xột - Bằng ngúi - Xi măng, sắt, cỏt, gạch... - Trẻ chỳ ý lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ nờu nhận xột - Trẻ đọc thơ “Em yờu nhà em” - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ so sỏnh - Trẻ chơi 2-3 lần - Trẻ hỏt bài “Tổ ấm gia đỡnh” và ra ngoài. Hoạt động ngoài trời - Hoạt động có chủ đích : Làm 1 số kiểu nhà từ nguyên vật liệu sẳn có. -Trò chơi vận động : về đúng nhà - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ Hoạt động góc Góc học tập - Sách : xem tranh ảnh ,làm sỏch tranh. Hoạt động chiều 1: Tập luyện hỏt 1 số bài hỏt trong chủ đề như bài: Giú từ tay mẹ, mẹ của em... 2:Hoạt động tự do cá nhân . 3: Vệ sinh – Nờu gương – Trả trẻ . Đỏnh giỏ cuối ngày ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013* - Đón trẻ -Trò chuyện- Chơi tự do . - Thể dục sáng - Điểm danh. Họat động học có chủ đích Lĩnh vực phát triển ngụn ngữ Môn: Văn học Đề tài : Truyện “ Ba cụ gỏi ” . Mục đớch yờu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tờn truyện “ Ba cụ gỏi” hiểu nội dung truyện tỡnh thương của mẹ dành cho cỏc con và tỡnh thương cỏc con dành cho mẹ. 2. Kỹ năng: - Luyện kỹ năng trả lời trọn cõu, diễn đạt mạch lạc. - Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thõn và bạn bố 3. Thỏi độ: - Trẻ biết yờu thương mẹ và người thõn trong gia đỡnh. II. Chuẩn bị: - Đàn ghi bài hỏt "Bàn tay mẹ”,“ Cả nhà thương nhau”. - Soạn slieds trờn mỏy tớnh nội dng cõu truyện. - Rối tay. III. Tiến hành: Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Ổn định - Giới thiệu bài - Cho trẻ hỏt bài: “Cả nhà thương nhau” - Trũ truyện với trẻ về nội dung bài hỏt. + Bố mẹ con làm gỡ? + Cỏc con cú yờu bố mẹ khụng? Yờu bố mẹ cỏc con làm gỡ để giỳp đỡ bố mẹ? Trong gia đinh nọ cú bà cụ con gỏi, bà mẹ rất yờu thương cỏc con. Cả ba cụ gỏi cú yờu thương mẹ khụng. Muốn biết được điều đú thỡ cỏc con nghe cụ kể cõu chuyện “Ba cụ gỏi”. Hoạt động 2: Kể diễn cảm - Cụ kể cho trẻ nghe 2 lần (lần 2 kết hỡnh ảnh trờn mỏy tớnh) Hoạt động 3: Trớch dẫn – Đàm thoại. + Cụ vừa kể cõu truyện gỡ? + Trong cõu chuyện cú những nhõn vật nào? + Bà mẹ sinh được mấy cụ con gỏi? + Bà đối với cỏc con như thế nào? Trich: “Từ đầu đếnSúc con đưa thư” + Nghe tin mẹ ốm chị Cả cú về thăm mẹ ngay khụng? Tại sao? Trich: “Súc đưa thư cho chị cả và bảobũ ra khỏi nhà” + Điều gi xẩy ra với cụ chị cả? vỡ sao? + Cũn cụ hai cú về thăm mẹ khi nghe tin mẹ bị bệnh khụng? Vỡ sao? + Cụ hai biến thành con gỡ? tại sao? Trich “Chị Hai ơi mẹ chị..Con nhện suốt đời chăng tơ” + Nghe tin mẹ ốm cụ ỳt đó làm gỡ? + Tất tả là như thế nào? + Con cú nhận xột gỡ về ba cụ gỏi này khụng? + Nếu là con, con sẽ làm gỡ khi nghe tin mẹ ốm? + Con sẽ làm gỡ để giỳp đỡ mẹ? Giỏo dục trẻ biết yờu thương giỳp đỡ ụng, bà, bố, mẹ khi bị ốm đau. * Tổ chức trũ chơi: “Đoỏn xem ai vừa núi” Cho trẻ bắt chước giọng của nhõn vật và hỏi trẻ xem ai vừa núi. Hoạt động 4: Cụ biểu diễn rối - Cụ kể bằng rối tay 1 lần. * Kết thỳc: cho trẻ hỏt bài “ Bàn tay mẹ” - Trẻ hỏt 1 lần. - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ nghe cụ kể truyện - 1-2 trẻ trả lời.( Ba cụ gỏi) - Mẹ, cụ Cả, cụ Hai, cụ ỳt, súc. - 3 cụ gỏi. - Chăm cho cỏc con từng li, từng tớ. - Khụng, vỡ cũn phải cọ chậu - Cụ cả biến thành con rựa - Khụng,vỡ cũn phải xe xong chỉ rồi mới đi thăm mẹ - Biến thành con nhện - Rất lo - Về thăm mẹ ngay. - Đi rất nhanh - Trẻ nhận xột - 2 trẻ khà trả lời. -Trẻ chơi trũ chơi Trẻ chỳ ý lắng nghe. Trẻ hỏt bài hỏt. Hoạt động ngoài trời - Hoạt động có chủ đích : Vẽ cỏc kiểu nhà. - Trò chơi vận động : Về đúng nhà - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ Hoạt động góc Góc nghệ thuật : Làm mụ hỡnh cỏc kiểu nhà từ nguyên vật liệu sưu tầm Hoạt động chiều Lĩnh vực phát triển nhận thức Mụn :Toỏn Đề tài: Số 6 (Tiết 1 1:Mục đích yêu cầu : a:- Kiến thức: Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng và nhận biết chữ số 6. b:- Kỹ năng: Luyện kỹ năng đếm đỳng đối tượng 6 tạo nhúm cú lượng 6 và so sánh nhận xét c: Thỏi độ : Tinh thần kỹ luật trong giờ học, yêu thương người thân trong gia đình 2. Chuẩn bị: - Mô hình gia đình có 5 con gà, vịt, 4 con trâu - 6 quả, 6 cái đĩa, chữ số 1 -6 - Các ngôi nhà có gia đình 4 người, gia đình 5 người, gia đình 6 người - Đàn ghi âm bài hát "Cả nhà thương nhau" "Rềnh rềnh ràng ràng" 3. Cách tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 5. - Cho trẻ hát bài "Cả nhà thương nhau" + Bài hát nói về ai? +Trong gia đình mọi người phải như thế nào với nhau? - Cô giới thiệu tranh 1 số gia đình và cùng trẻ trò chuyện về các gia đình. - Gia đình bác Hoa là gia đình như thế nào? Gọi là gia đình gì? vì sao? - Tương tự hỏi trẻ về gia đình khác. - Gia đình bác toàn có 1 người mới đi xa về. - Vậy gia đình bác Toàn giờ có mấy người? 2. Hoạt động 2: Tạo nhóm có 6 đối tượng, đếm đến 6, nhận biết chữ số 6 - Bác Sơn hái tặng cho chúng ta 1 số quả do bác ấy trồng được. - Cho trẻ xếp đĩa ra để đựng quả. - Các con lấy ra 5 quả bỏ vào đĩa và mỗi 1 quả chỉ bỏ vào 1 cái đĩa - Cho trẻ nhận xét 2 nhóm và đếm + Có cách nào để 2 nhóm bằng nhau? Cô muốn các đĩa nào cũng có quả thì làm như thế nào? + 5 quả cam thêm 1 quả nữa là mấy? + Hai nhóm này như thế nào với nhau? - Cho trẻ đếm 2 nhóm 1- 6 - Trẻ tìm số 6 và gắn - Cho trẻ quan sát và phát âm số 6 - Cô mang 2 quả cam để đi biếu ông bà nội + 6 quả cam bớt 2 quả còn mấy? - Cô bớt dần cho đến hết + Hát tặng gia đình bác sơn bài hát "Rềnh rềnh ràng ràng" - Mỗi người 2 chân 3 người có mấy chân? (tay) 3. Hoạt động 3: Luyện tập * Trò chơi: Tạo nhóm gia đình có số lượng 6 Trẻ hát bài " Tổ ấm gia đình" và khi có hiệu lệnh tìm nhóm 6 người, trẻ phải tìm được mỗi nhóm có 6 người theo cô yêu cầu. * Trò chơi " Đi tỡm người tài " * Kết thúc: Trẻ hát "Tổ ấm gia đình" - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Yêu thương nhau - Trẻ xem tranh đếm số người trong các gia đình . - Gia đình đông con - Trẻ đếm gắn số tương ứng - 1 Trẻ lên thêm. - Trẻ cầm rổ đi về chỗ ngồi - Trẻ xếp đĩa ra - Trẻ xếp quả tương ứng 1 -1 - Trẻ nêu nhận xét quả ít hơn, đĩa nhiều hơn - Trẻ nêu 2 cách: Thêm 1, bớt 1 - Thêm 1 quả nữa - 5 thêm 1 là 6 - Bằng nhau - Trẻ đếm - 1 trẻ lên tìm gắn số 6. - Trẻ phát âm số 6 - Trẻ bớt 2 quả cam - 6 bớt 2 còn 4 - 3 trẻ lên hát - 6 chân, 6 tay - Trẻ chơi - Trẻ chơi 2 -3 lần - Trẻ hát. 2: Tập cho trẻ đúng kịch “ Ba cụ gỏi” 3: Vệ sinh – Nờu gương – Trả trẻ . Đỏnh giỏ cuối ngày ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2013 - Đón trẻ -Trò chuyện- Chơi tự do . - Thể dục sáng - Điểm danh. Họat động học có chủ đích Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Môn: Tạo hỡnh Đề tài: Vẽ người thõn trong gia đỡnh 1:Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức: Trẻ biết kết hợp cỏc nột để vẽ về người thõn trong gia đỡnh cú đặc điểm riờng như: Kớnh, rõu, nột mặt, mắt, nếp nhăn, quần, ỏo... và cỏc bộ phận trờn cơ thể người. 2. Kỹ năng: Luyện kỹ năng vẽ nột cong, thẳng, xiờn, ngang...cho trẻ Luyện kỷ năng tụ màu và bố cục tranh hợp lý. 3.Thỏi độ: Trẻ tham gia vào hoạt động tớch cực. Trẻ biết yờu quý ụng, bà, bố, mẹ, anh, chị và những người thõn xung quanh trẻ. II - CHUẨN BỊ: - Tranh mẫu về gia đỡnh - Vở tạo hỡnh, bỳt màu - Đàn ghi õm bài hỏt "Cả nhà thương nhau" III - CÁCH TIẾN HÀNH: Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: ổn định - giới thiệu - Cho trẻ hỏt bài "Cả nhà thương nhau" + Bài hỏt núi về điều gỡ? + Mọi người trong gia đỡnh như thế nào với nhau? - Gia đỡnh con cú những ai? Những người thõn trong gia đỡnh rất gần gũi và quan tõm chăm súc lẫn nhau. Để thể hiện tỡnh cảm của mỡnh với những người thõn yờu cỏc con hóy vẽ bức tranh thật đẹp để tặng mọi người nhộ. * Hoạt động 2. Quan sỏt đàm thoại - Cụ đưa tranh mẫu cho trẻ quan sỏt và nhận xột. (Cụ gợi ý để trẻ miờu tả trong tranh) như đặc điểm quần ỏo, đầu túc... - Cụ tổng hợp ý kiến. Tất cả đều là những người thõn yờu chỳng ta phải làm gỡ để người thõn xung quanh mỡnh được vui vẻ. * Hoạt động 3: Trẻ nờu ý định. + Con thớch vẽ gia đỡnh mỡnh như thế nào?. Vẽ những ai?, Vỡ sao? Bằng bàn tay khộo lộo và úc sỏng tạo cụ chỳc cho tất cả cỏc con vẽ những người thõn của mỡnh thật đẹp nhộ. *Hoạt động 4: Trẻ thực hiện - Hỏi trẻ : + Muốn vẽ đẹp cỏc con phải ngồi như thế nào? - Cụ mở nhạc cho trẻ vẽ - Gợi ý trẻ lỳng tỳng - Gợi ý trẻ vẽ sỏng tạo trong cỏch sắp xếp, bố cục bức tranh và vẽ thờm chi tiết phụ. * Hoạt động 5: Nhận xột sản phẩm - Hỏi trẻ thớch tranh nào? vỡ sao? - Cho trẻ nhận xột về tranh bạn (mỡnh) - Cụ nhận xột chung * Giỏo dục trẻ:Yờu quý giỳp đỡ những cụng việc vừa sức đối với những người thõn trong gia đỡnh. * Kết thỳc: Cụ cho trẻ hỏt bài ‘Tổ ấm gia đỡnh”. - Trẻ hỏt 1 lần - Trẻ trả lời - Yờu thương nhau - Trẻ kể - Trẻ quan sỏt và trả lời. Về đặc điểm hỡnh dỏng, nột mặt, trang phục, màu sắc, bố cục tranh. - 4-5 trẻ nờu ý định. - Ngồi ngay ngắn khụng tỳ nhực vào bàn, khụng cỳi sỏt bàn và cầm bỳt bằng tay phải... - Trẻ trưng bày sản phẩm của mỡnh lờn giỏ. - Trẻ nhận xột. - Trẻ hỏt. Hoạt động ngoài trời - Hoạt động có chủ đích : xếp cỏc kiểu nhà. - Trò chơi vận động : Chạy đổi hướng - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ Hoạt động góc Chơi theo kế hoạch Hoạt động chiều 1: Làm quen bài mới “Bộ quột nhà” - Giới thiệu bài hỏt, tỏc giả. - Hỏt cho trẻ nghe bài hỏt - Cho trẻ hỏt bài hỏt nhiều lần. - Hỏi cảm nhận của trẻ.on thấy bài hỏt như thế nào? Vỡ sao? 2:Hoạt động tự do cá nhân 3:Vệ sinh- Nờu gương – Trả trẻ. Đỏnh giỏ cuối ngày .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2013 - Đón trẻ -Trò chuyện- Chơi tự do . - Thể dục sáng - Điểm danh. Họat động học có chủ đích Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Môn: Âm nhạc Đề tài:Đề tài:Dạy hỏt( TT) Bộ quột nhà . Nghe hát (KH): Chỉ có một trên đời Trò chơi : Ai nhanh nhất a: Kiến thức : - Trẻ nhớ tờn bài hỏt “ Bộ quột nhà ”của tỏc giả Hà Đức Hậu. Hiểu nội dung bài hát, bạn nhỏ giỳp bà quột dọn nhà cửa sỏch sẽ . - Trẻ hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô bài hỏt “Chỉ có một trên đời” của tác giả Trương Quang Lục . - Trẻ hứngthú chơi trò chơi “ Ai nhanh nhất ” b: Kỷ năng: - Luyện kỷ năng hát to, rỏ ràng và đỳng giai điệu cho trẻ . - Luyện kỷ năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ khi nghe hát và thể hiện cảm xúc theo giai điệu bài hát “ Chỉ có một trên đời ” . c: Thái độ : - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động . - Giỏo dục trẻ vệ sinh ngụi nhà sạch sẽ - Giỏo dục trẻ yờu thương kớnh trọng, biết ơn mẹ . 2: Chuẩn bị : Cho cô - Soạn slide trên vi tính . - Đàn ghi bài hát“ Bộ quyột nhà” “Chỉ cú một trờn đời ” Cho trẻ Tâm thế trẻ thoải mái . Mũ múa . Dụng cụ âm nhạc . 3: Cách tiến hành . Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: ổn định tổ chức . Cụ ra cõu đố: Cỏi gỡ được tết bằng rơm Bộ dựng quột bếp, quột sõn, quột nhà? Cụ cho trẻ xem hỡnh ảnh một em bộ đang quột nhà và trũ chuyện: + Em bộ đang làm gỡ? + Bộ dựng cỏi gỡ để quột nhà? Em bộ thật ngoan dự bộ nhưng đó biết làm được việc tốt để giỳp đỡ người lớn nờn nhạc sỹ Hà Đức Hậu đó sỏng tỏc bài hỏt “ bộ quột nhà” để tặng bộ đấy. Hoạt động 2: Dạy hát “ Bộ quột nhà ” (TT) -Hỏt cho trẻ nghe 1-2 lần . Hỏi trẻ tờn bài hỏt ? Tỏc giả ? Giảng nội dung bài hỏt . - Bắt nhịp cho trẻ hỏt 2-3 lần theo hỡnh thức to nhỏ,hỏt nối tiếp (Chỳ ý sữa sai cho trẻ) Tổ nam hát - tổ gái xướng âm và ngược lại . Nhóm nhạc gia đình . Ban nhạc anh em Giàn hợp xướng . Hoạt động 3: Nghe hát :“ Chỉ có một trên đời” ( NDKH) Cho trẻ xem hình ảnh bầu trời đầy sao ,cánh đồng lúa , mẹ bế bé trên máy tính . Cô giới thiệu bài hát, Tỏc giả? Cô hát lần 1 Lần 2 làm điệu bộ kết hợp đàn . Hỏi trẻ tên bài hát ? tác giả ? Hát lần 3 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô . Hoạt động 4: Trò chơi“ Ai nhanh nhất ” . Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi , luật chơi . Cô tổ chức cho trẻ chơi . * Kết thúc : Hát bài hát “ Ngụi nhà mới ” Trẻ trả lời . Trẻ trả lời Trẻ nghe cụ hỏt . Trẻ trả lời . - Trẻ hỏt 2 tổ hát . Nhóm hát Dàn hợp xướng . Trẻ xem và trả lời . Trẻ nghe cô hát . Trẻ trả lời . Trẻ hưởng ứng cùng cô . Trẻ chơi trò chơi 2-3 lần . Trẻ hát bài hát“ Bộ quột nhà” Hoạt động ngoài trời Tổ chức cho trẻ chơi và thi đấu với cỏc tổ một số trũ chơi vận động Hoạt động góc Chơi theo kế hoạch Hoạt động chiều 1:Lao động . a Yêu cầu ; Trẻ tham gia lao động tích cực nhiêt tình . -Trẻ nhặt rác ở sân trường bỏ đúng nơi quy định . -Lau chùi đồ dùng đồ chơi sắp xếp lại đồ dùng ,đồ chơi ở các góc sạch sẽ gọn gàng,đúng nơi quy định b : Chuẩn bị . sọt rác ,nước,khăn ẩm . c : Tiến hành . - Cho trẻ đọc bài thơ “bé tập làm vệ sinh” - Giới thiệu buổi lao động cuối tuần . - Chia trẻ thành từng nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể từng nhóm - Cô và trẻ cùng tham gia lao động - Động viên khuyến khích trẻ . - Cuối buổi lao động cô nhận xét từng nhóm . - Lao động xong cho trẻ vệ sinh cá nhân . Vui văn nghệ cuối tuần - Tổ chức cho trẻ múa hát ,đọc thơ về chủ đề “gia đình ” - Bằng các hình thức tập thể ,tổ ,nhóm ,cá nhân. Động viên khuyến khích trẻ biểu diển . - Cô xen kẻ 1 số bài hát cho trẻ nghe . *Nêu gương- Trả trẻ . Dặn dò trẻ Đánh giá cuối ngày ................................. ................................................................................................................................... Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐèNH Bẫ ( Tuần 10) ( :Thực hiện từ 4/11 đến 8/11) Thứ /ngày Hoạt động Thứ 2/ 44 Thứ 3/5 Thứ 4/6 Thứ 5/7 Thứ 6/8 Đón trẻ -Trò chuyện - cho trẻ chơi tự do. -Thể dục buổi sáng tập kết hợp bài “cả nhà thương nhau”. - Điểm danh: Họat động học có chủ đích Pt thể chất Thể dục Bật sâu 40-45cm - Trò chơi : Ai nộm xa nhất. Pt nhận thức Kpkh Phân loại đồ dùng trong gia đình . Pt thẩm mỹ Tạo hình Vẽ ấm trà . Pt ngôn ngữ Văn học Thơ “ Giữa vũng giú thơm Pt thẩm mỹ Âm nhạc 1:+ Mỳa minh họa (NDTT): Múa cho mẹ xem + Nghe hát (KH):Mẹ yờu con + Trò chơi :Ai nhanh nhất Hoạt động ngoài trời -Hoạt động ( quan sát ) có chủ đích: quan sát đồ dùng phòng bếp , , vẽ , làm 1 số đồ dùng -Trò chơi vận động: về đúng nhà ,Tung cao hơn nữa, Ai nộm xa nhất, rồng rắn - Chơi tự do: Họat động góc * Góc phân vai: Gia đỡnh, Bán hàng,bác sĩ, . *Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé - Lắp ghộp đồ dựng trong gia đỡnh. * Góc nghệ thuật: vẽ ,nặn, xé dán làm đồ dùng trong gia đình gia đình , từ nguyên vật liệu sẳn có ,hát múa về gia đình . * Góc học tập:xem sách tranh ,phân loại đồ dùng theo phòng gắn số lượng ,bụ inh , chơi với máy học số ... , * góc thiên nhiên : chăm sóc cây ,chơi với cát nước. Họat động chiều 1: Hướng dẩn trò chơi mới . 2: Hoạt động tự do cá nhân . Toỏn : Số 6 ( Tiết 2 2:Hoạt động tự do cá nhân 1: Hướng dẩn trẻ thực hiện trong cuốn bộ làm quen với chữ csố 2:Dạy bài “chải răng khi nào ” Làm quen chữ cỏi e ờ 2:Làm quen bài mới .bài hát “ Múa cho mẹ xem ” - Lao động - Vui văn nghệ . - Nêu gương NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐèNH Bẫ ( Thời gian: 1 tuần, từ ngày 4/11- 8/11 ) Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: -Trẻ biết một số đồ dựng trong gia đỡnh như đồ dựng để nấu,ăn, mặc, đi lại.... - Biết được cụng dụng và chất liệu của một số đồ dựng. - Biết phõn nhúm, phõn loại một số đồ dựng và cụng dụng . - Biết cỏch sử dụng giữ gỡn đồ dựng, gọn gàng, sạch sẽ. - Nhảy xuống từ độ cao 40 cm - Loại được mụ̣t đụ́i tượng khụng cùng nhóm với các đụ́i tượng còn lại; - Nhận biết mối quan hệ trong phạm vi 6 - Nhận biết ,phỏt õm đỳng chữ cỏi e ờ - Biết đọc thơ mỳa hỏt , vẽ nặn, làm một số đồ dựng trong gia đỡnh . 2. Kỹ năng: - Luyện kỹ năng quan sát, so sỏnh, phõn loại đồ dựng trong gia đỡnh. - Luyện kỷ năng thờm bớt 6 đối tượng - Luyện kỹ năng phỏt õm chữ cỏi e,ờ. - Trẻ biết sử dụng kỹ năng vẽ, nặn, cắt dỏn về đồ dựng trong gia đỡnh - Thể hiện sự thớch thỳ với sỏch - Luyện kỷ năng trả lời câu hỏi rỏ ràng mạch lạc, đọc thơ diễn cảm cho trẻ. -Luyện kỷ năng hỏt, mỳa, vẽ, nặn về đồ dựng trong gia đỡnh. - Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi 3. Thái độ : - Trẻ biết cỏch sử dụng và giữ gỡn đồ dựng cẩn thận, sạch sẽ. - Trẻ biết cỏch sử dụng đồ dựng an toàn Kế hoạch hoạt động góc (tuần 3+ 4 ) Nội dung Yêu cầu Chuẩn bị 1:Góc phân vai. - Cửa hàng bán đồ dùng gia đình. - Cửa hàng ăn uống - Bác sĩ 2)Góc xây dựng -Lắp ghép . Xây dựng ngôi nhà gia đình ở - Lắp ghộp đồ dựng trong gia đỡnh. 3:Góc học tập -Sách -Xem tranh ảnh về gia đình . -Kể chuyện theo tranh có nội dung về gia đình. - Chơi với trò chơi ngôi nhà toán học . - Phân loại đồ dùng theo cụng dụng, chất liệu . Tìm chữ cái e ê còn thiếu trong từ . -Bụinh, đụminụ... 4:Góc nghệ thuật Vẽ , nặn , làm đồ dùng trong gia đình từ nguyên vật liệu sưu tầm . - Hát múa về gia đình . 5:Góc thiên nhiên - Chơi với cát ,nước - Chăm súc cõy - Trẻ biết được cô bán hàng phải tôn trọng và niềm nở với khách hàng. -Trẻ biết thể hiện vai chơi bác sĩ khám và chữa bệnh cho bênh nhân .  - Trẻ biết liên kết các nhóm chơi khác để hộ trợ cho nhóm chơi của mình. - Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu như hộp sữa ,gạch, cay xanh, cõy hoa ,võ nghêu,để xây dựng nên ngôi nhà của gia đình -Trẻ xây biết bố cục công trình hợp lý, cân đối ,sáng tạo -Trẻ biết cách giở sách xem - Biết kể chuyện theo nội dung tranh về gia đình . - Thể hiện sự thớch thỳ với sỏch - Trẻ biết chơi với trò chơi ngôi nhà toán học . -Biết tìm các đồ dùng trong gia đình phân loại cụng dụng, chất liệu. Trẻ biết tìm chữ cái e ê để gắn vào từ còn thiếu để được từ trọn vẹn . - Biết cỏch chơi trũ chơi bụinh, đụminụ .-Trẻ biết sử dụng các kỷ năng tạo hình để tạo nên các sản phẩm . - Biết thể hiện tình cảm khi hát múa . -Trẻ biết cách chơi với cát ,nước . - Biết chăm súc nhổ cỏ, tưới nước....cho cõy -Bộ đồ chơi bán háng đồ dùng trong gia đình như bàn ghế ,tủ ,ti vi . -Bộ đồ chơi nấu ăn, Như nồi ,bát ,đĩa ,.. - Bộ đồ chơi bác sĩ . Áo blu, thuốc, kim tiờm, ống nghe... - Gạch, sỏi,võ nghêu hộp sữa ,cây xanh, cây hoa,cây rau . - Trang ảnh về gia đình . - NgôI nhà toán học có quần áo , các chữ số -lô tô đồ dùng trong gia đình,chữ số . -Tranh gắn từ còn thiếu bé đu ,bé ăn lê, mẹ bế bé - Bộ đồ chơi bụinh, đụminụ chữ cỏi và chữ số. Hộp sữa, hộp thuốc , hộp sữa chua , hộp kem ly - Đất nặn, mũ múa ,dụng cụ âm nhạc . Cát ,nước ,dụng cụ chơi * Trò chuyện về chủ đề nhánh Hàng ngày gia đình con thường dùng những đồ dùng gì ? Đồ dùng để ăn gồm những đồ dùng gì ? Đồ dùng để uống gồm những đồ dùng gì ? Đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày ? Đồ dùng để ở phòng khách ,phòng ngủ ,phòng bếp ? Con làm gỡ để giữ gin đồ dựng trong gia đỡnh mỡnh . - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng cẩn thận . *Thể dục sáng. Tập kết hợp bài “Cả nhà thương nhau ” a :Yêu cầu . -Trẻ tập đúng đều nhịp nhàng các động tác theo lời bài hát. -Rèn luyện thói quyên tập thể dục buổi sáng cho trẻ . -Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ để bước vào ngày mới . b :Chuẩn bị . -Sân bải sạch sẽ ,thoáng mát. -Đàn ghi bài hát . c :Thái độ : Siêng năng luyện tập thể dục thể thao cho cơ thể khoẻ mạnh . d :Tiến hành : * khởi động : Cho trẻ đi chạy vòng tròn kết hợp các kiểu đi . *Trọng động .Tập kết hợp lời bài hát ” “ Cả nhà thương nhau ” Đt1: Hụ hấp Đt2: Ba thương con giống ba . Đt 3: Cả nhà ta là cười . Đt4 : Ba thương con giống ba Đt 5 : Cả nhà ta là cười C: Hồi tĩnh : làm chim bay nhẹ nhàng vào lớp - Trẻ vào lớp - Trẻ khởi động theo hiệu lệnh - Làm động tỏc thổi nơ - Hai tay đưa ra phớa trước sang ngang - Nhỳn xuống đầu gối hơi khụy - Hai bàn tay chạm vai, nghiờng người sang bờn trỏi, bờn phải - Bật tiến tại chỗ. -Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp. Kế hoạch hoạt động từng ngày Thứ 2 ngày 4 tháng 11 năm 2012 - Đón trẻ :- Cụ đún trẻ õn cần từ phụ huynh - Nhắc trẻ cất đồ dựng cỏ nhõn đỳng nơi quy định. - Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép . - Trao đổi với phụ huynh 1 số vấn đề cần thiết . - chơi tự do - Thể dục sáng : - Điểm danh Họat động học có chủ đích lĩnh vực phát triển thể chất Mụn :Thể dục Đề tài: Bật sõu 40-45cm Trũ chơi: Ai nộm xa nhất 1: Mục đích yêu cầu: a: Kiến thức: - Trẻ biết t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12414053.doc