Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Tiết 40: Góc nội tiếp

1/ Định nghĩa:

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và

hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Tiết 40: Góc nội tiếp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DỰ THIGiáo viên thực hiệnNGUYỄN THỊ MỸ DUNGNhắc lại định nghĩa góc ở tâm?Góc ở tâm có đỉnh trùng với tâm đường tròn.Hai cạnh của góc ở tâm cắt đường tròn.KIỂM TRA BÀI CŨ?GÓC NỘI TIẾPTiết 40Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn vàhai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.GSP1/ Định nghĩa:CABOABOCGÓC NỘI TIẾPTiết 40OABCABOCABOCGÓC NỘI TIẾPTiết 40 V× sao c¸c gãc ë h×nh 14 vµ h×nh 15 kh«ng ph¶i lµ gãc néi tiÕp ?h×nh 14 a) h×nh 15 b) §Ønh cña gãc kh«ng n»m trªn ®­êng trßn.Hai c¹nh cña gãc kh«ng chøa hai d©y cung cña ®­êng trßn.?1ABOCSđ BAC vàSđ BC?2kj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010O42.50kj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010O850ABOCDSđ BAC vàSđ BC?2114 02280kj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010Okj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010Okj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010OSđ BAC vàSđ BC ?2OABC290580kj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010Okj''''''''''''01020304050607080901001101201301401501601701800180170160150140130120110100908070605040302010OTrong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc. Tâm đường tròn nằm bên trong góc. Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc.Chứng minh* Ta phân biệt ba trường hợpGÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa: 2/ Định lí:Ta có:=>BAC=12BOCNhưng góc ở tâm BOCchắn cung nhỏ BC. Vậy BAC=12Sđ BCOABCÁp dung định lí về góc ngoài của tam giác:BAC = ABOBOC=BAC+ABOTrường hợp 1Tâm O nằm trên một cạnh của góc BAC CABODĐiểm D nằm trên cung BC, ta có các hệ thức sđBD + sđDC = sđBCBAD + DAC = BACCăn cứ hệ thức trên và trường hợp 1 ta được:BAD = sđBD12+12DAC = sđDC BAC = sđBC12Trường hợp 2Tâm O nằm bên trong góc BAC ABOCDBài tập về nhàTrường hợp 3Tâm O nằm bên ngoài góc BAC HỆ QUẢ1GÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa:3/ Hệ quả:2/ Định lí:Trong một đường tròn:a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.HỆ QUẢ2GÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa:3/ Hệ quả:2/ Định lí:Trong một đường tròn:b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.HỆ QUẢ3GÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa:3/ Hệ quả:2/ Định lí:Trong một đường tròn:c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng ) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.900HỆ QUẢ4GÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa:3/ Hệ quả:2/ Định lí:Trong một đường tròn:d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.GÓC NỘI TIẾPTiết 401/ Định nghĩa:3/ Hệ quả:2/ Định lí:* Củng cố dặn dò:Củng cố, dặn dòMột huấn luyện viên tập cho các cầu thủ của mình sút phạt cầu môn.Bài tập áp dụng 1 PAQ=PBQ=PCQ9123456781091234567810Bài tập áp dụng 2 Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke ta phải làm như thế nào?OHệ quả 4- Học thuộc định nghĩa, định lí và các hệ quả.- Biết cách chứng minh định lí- Làm bài tập 15, 16 SGK trang 75- Chuẩn bị bài Luyện tập.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀCHAØO TAÏM BIEÄTCHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGoc noi tiep_12319527.ppt
Tài liệu liên quan