Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 29

Lịch sử

Hoàn thành thống nhất đất nước

1.KT- Biết tháng 4- 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976.

- Tháng 4-1976 cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Cuối tháng 6, đàu tháng 7- 1976 Quốc hội đã họp và quyết định: Tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô .

2.KN - Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng, chính xác

3.TĐ-Yêu thích môn học

 1.GV- Bảng phụ; PBT

2.HS- SGK.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 29, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài. Mục tiêu:Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài báo ngắn có các chữ số Cách tiến hành: GV- Đại diện HS nêu ý kiến, nhận xét. - Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con. HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- Đọc cho HS viết chính tả. - Đọc cho HS soát lỗi, chấm chữa bài HS- HĐ nhóm: Làm BT vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Củng cố ND bài Đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc(T2) 1. KT- Có hiểu biết ban đầu và đơn giản về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta đối với tổ chức này. 2.KN - Kể một số việc làm của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam 3. TĐ- Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại nước ta. *THMT: Liên hệ 1. GV- Bảng nhóm ; PBT 2. HS- SGK. HĐ1: Chơi trò chơi Phóng viên (bài tập 2) Mục tiêu: Có hiểu biết ban đầu và đơn giản về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta đối với tổ chức này. Cách tiến hành HS- Đóng vai làm phóng viên để đặt câu hỏi cho các bạn trong nhóm trả lời(câu hỏi PBT) ơ GV- Mời đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: câu hỏi PBT GV- Mời đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giao việc cho HS HĐ2: Trưng bày Mục tiêu: Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại nước ta. Cách tiến hành HS- HĐ nhóm: trưng bày tranh, ảnh, bài báo, về Liên Hợp Quốc đã sưu tầm được theo tổ. GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở __________________________________________ Tiết 3 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó I, Mục tiêu 1.KT-Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 2. KN- Rèn KN giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn giải bài toán 1 - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm giải bài toán 2 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT1,2 Mục tiêu: Vận dụng để làm BT Cách tiến hành: HS- Làm BT1 vào bảng nhóm *HSKK: HĐ cùng cả nhóm ơ GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - HD làm BT 2 vào vở - Củng cố ND bài Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại 1. KT- Viết tiếp được lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch theo gợi ý của SGK và hướng dẫn của GV 2. KN- Trình bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến câu chuyện - Thể hiện sự tự tin(đối thoại tự nhiên, hoạt bát, đúng mục đích đúng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp) - KN hợp tác(hợp tác để hoàn chỉnhmàn kịch) - Tư duy sáng tạo *GDKNS:Thể hiện sự tự tin, KN hợp tác có hiệu quả, tư duy sáng tạo. 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Viết tiếp được lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch theo gợi ý của SGK và hướng dẫn của GV Cách tiến hành HS- Cả lớp đọc thầm hai phần của truyện Một vụ đắm tàu đã chỉ định trong SGK GV- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập 2. Cả lớp đọc thầm. - HD viết tiếp các lời đối thoại trong mà kịch đúng ND văn bản - Giao việc cho HS HS- Viết bài vào bảng nhóm HĐ2: BT3 Mục tiêu: Trình bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến câu chuyện Cách tiến hành GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Tổ chức cho HS đọc phân vai hoặc diễn thử màn kịch -Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn - Củng cố ND bài. HS- Ghi bài vào vở _______________________________ Tiết 4 Tập đọc Trăng ơi từ đâu đến I, Mục tiêu 1: KT- Hiểu ND: Tình cảm yêu mến, gắn bó của nhà thơ với trăng và thiên nhiên đất nước( trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 3,4 khổ thơ trong bài) 2. KN- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ 3: TĐ- HS yêu thích môn TĐ. II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu ghi các bài tập đọc đã học. 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Cách tiến hành HS- Đọc bài tiếp sức theo đoạn trước lớp GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS- Đọc tiếp nối toàn bài - Ghi bài vào vở GV- Tổ chức cho HS luyện đọc - Củng cố ND bài. Kể chuyện Lớp trưởng lớp tôi 1. KT- Kể được từng đoan câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời kể một nhân vật 2. KN- Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Tự nhận thức - Giao tiếp: ứng xử phù hợp - Tư duy sáng tạo - Lắng nghe, phản hồi tích cực 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Kể được từng đoan câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời kể một nhân vật Cách tiến hành: GV- Kể lần 1 và giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện ; giải nghĩa một số từ khó: hớt hải, xốc vác, củ mỉ củ mì. -Kể lần 2, Kết hợp chỉ tranh minh hoạ. HS- kể chuyện trong nhóm ơ GV- Tổ chức cho HS thi kể từng trước lớp. HĐ2 :Thảo luận nhóm Mục tiêu: Trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Cách tiến hành: HS - Thảo luận và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. GV- Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở ____________________ Tiết 5 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng I, Mục tiêu 1. KT - Dựa vào lời kể của GVvà tranh minh họa(SGK) kể lại từng đoạn và kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng rõ ràng đủ ý(BT1) 2. KN- Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện(BT2) 3. TĐ- HS yêu thích học môn Kể chuyện *THMT: Toàn bài. II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu ghi các bài tập đọc đã học. 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu: Dựa vào lời kể của GVvà tranh minh họa(SGK) kể lại từng đoạn câu chuyện Cách tiến hành: HS - Đọc gợi ý(SGK) sắp xếp đúng thứ tự tranh minh họa cho trước GV- Kiểm tra kết quả, nhận xét - Hướng dẫn HS kể chuyện HĐ2: HĐ nhóm Mục tiêu kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 BT2 Mục tiêu: Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung *TH: Cần yêu quý các loài vật quanh ta, không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài -Củng cố ND bài HS- Ghi tên bài Toán Ôn tập về số thậpphân 1. KT- Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân. 2. KN- Rèn KN đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1 : BT1,2 Mục tiêu Biết cách đọc, viết số thập phân Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT2; trình bày bài vào bảng nhóm HĐ2 : BT4,5 Mục tiêu Biết so sánh các số thập phân. Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Làm BT4 vào vở BT - Giao việc cho HS HS- Làm BT 5 vào vở GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài __________________________ Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2012 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh(năm 1789) I, Mục tiêu 1. KT- Sau bài học: HS nêu được công lao của Quang Trung- Nguyễn Huệ: đánh bại quân xâm lược Thanh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. 2. KN- Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh. 3- HS yêu thích học môn Lịch sử II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: nguyên nhân quân Thanh xâm lược nước ta. Cách tiến hành HS : Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV: Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu Diễn biến trận Quang Trunh đại phá quân Thanh. Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV: Đại diện HS trình bày KQ, nhận xét - Cho HS dựa vào lược đồ tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh. Nhận xét, bổ sung HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Tài nghệ của vua Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh. Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV: Đại diện HS báo cáo Kq, nêu nhận xét. - Củng cố ND bài HS:Ghi bài vào vở Chính tả (Nhớ - viết) Dất nước 1. KT- Nhớ- viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước - Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài tập 2,3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó 2. KN- Rèn KN viết đúng chính tả, đẹp 3. TĐ- HS yêu thích môn Chính tả 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: ơ GV- Đọc mẫu đọan viết - Giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài Mục tiêu: Nhớ- viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước Cách tiến hành: GV- HD viết từ khó vào bảng con - Hướng dẫn viết bài HS- Viết bài theo trí nhớ GV- đọc cho HS soát lỗi chính tả - Chấm, chữa bài - Giao việc cho Hs HĐ3: Bài tập Mục tiêu: Làm đúng BT2,3 (SGK) Cách tiến hành: HS- Làm BT chính tả(Tự đổi vở KTKQ) GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - Củng cố ND bài ______________________ ơ Tiết 2 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Du lịch- Thám hiểm I, Mục tiêu 1. KT- Hiểu các từ du lịch, thám hiểm (BT1,2);bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ(BT3) 2.KN -Biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong (BT4) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu ghi các bài tập đọc đã học. 2. HS- SGK ơ III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1,2 Mục tiêu Hiểu các từ du lịch, thám hiểm Cách tiến hành: HS :Làm việc theo nhóm BT1 GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq. - Nhận xét, chốt lại bài đúng. - HS nêu miệng BT2 - Giao việc cho HS HĐ2 BT3 Mục tiêu bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ Cách tiến hành: HS - Thảo luận nhóm.BT3 GV - Đại diện HS báo cáo trước lớp - Giao việc cho HS. HĐ3 BT4 MMục tiêu: Biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong Cách tiến hành: HS- Làm BT4 vào vở GV- Chấm chữa bài, nhận xét chung - Cho HS nêu miệng nối tiếp BT5 - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Tập đọc Con gái 1. KT - Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ, khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn( Trả lời được câu hỏi SGK) 2. KN- Đọc diễn cảm bài văn - KN tự nhận thức( nhận thức về sự bình đẳng nam nữ) - Giao tiếp, ứng xử phù hợp giới tính - Ra quyết định 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ *GDKNS: KN tự nhận thức, giao tiếp, ra quyết định. 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành GV- Đọc diễn cảm toàn bài - Giao việc cho HS HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm GV- Chỉ định HS luyện đọc trước lớp - Nhận xét, giao việc cho HS HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành HS- Thảo luận câu hỏi SGK GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK -Cùng lớp nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn Cách tiến hành HS- Luyên đọc tiếp nối theo đoạn GV- Chốt lại bài học. - Củng cố ND bài _________________________ Tiết 3 Toán Luyện tập I, Mục tiêu 1.KT-Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 2. KN- Rèn KN giải toán có lời văn 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. ơ III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1,2 Mục tiêu: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Cách tiến hành: GV: Nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn giải bài toán - Giao việc cho HS HS: HĐ nhóm: Làm BT2 bảng nhóm - 1HS lên bảng *HSKK: HĐ cùng cả lớp GV: Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2: BT3,4 Mục tiêu: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Cách tiến hành: HS: Làm BT3,4 vào vở BT -2HS lên bảng(1HS - BT3; 1HS - BT4) *HSKK: HĐ cùng cả lớp GV: Cùng lớp nhận xét đánh giá - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Lịch sử Hoàn thành thống nhất đất nước 1.KT- Biết tháng 4- 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976. - Tháng 4-1976 cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Cuối tháng 6, đàu tháng 7- 1976 Quốc hội đã họp và quyết định: Tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô. 2.KN - Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng, chính xác 3.TĐ-Yêu thích môn học 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Biết tháng 4- 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976. Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Làm việc cả lớp Mục tiêu: : Tháng 4-1976 cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HS -Tìm hiểu ND trong SGK và thảo luận câu hỏi (PBT) GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài _______________________ Tiết 4 Kĩ thuật Lắp cái xe nôi(T1) I, Mục tiêu 1. KT- Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái đu 2. KN- Lắp được cái đu theo mẫu 3. TĐ- Yêu thích học môn kĩ thuật ơ II, chuẩn bị 1. GV- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 2. HS- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái xe nôi Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (PBT) GV: Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung. Giao việc cho HS HĐ2:. HĐ nhóm Mục tiêu: Biết lắp cái xe nôi theo mẫu Cách tiến hành HS: Quan sát mẫu+ Thảo luận nhóm (PBT) GV :Theo dõi, giúp đỡ HS - HD lắp cái đu HĐ3:. Thực hành Mục tiêu: Lắp được cái xe nôi theo mẫu Cách tiến hành HS: HĐ nhóm: Lắp theo HD của GV GV- Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau. Củng cố ND bài Toán Ôn tập về số thậpphân(Tiếp theo) 1. KT- Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm. - Viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân. 2. KN- Rèn KN viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1 : BT1,2 Mục tiêu : Viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Tổ chức cho HS nêu miệng nối tiếp BT1 - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT2; trình bày bài vào bảng nhóm HĐ2 : BT 3,4 Mục tiêu Viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân. Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Làm BT4 vào vở BT - Giao việc cho HS HS- Làm BT 5 vào vở GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở H _____________________________________ Tiết 5 Âm nhạc Ôn tập đọc nhạc. Nghe nhạc I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát lại những bài hát đã học 2. KN- Tập biểu diễn 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 2. Phát triển bài - GV giới thiệu nội dung bài - HS chú ý * Hoạt động 1: Ôn bài hát *Mục tiêu: Biết hát đúng giai điệu và lời ca. *Cách tiến hành - Hướng dẫn HS ôn toàn bộ bài hát - HS ôn bài hát (cả lớp - GV lăng nghe, kết hợp sửa sai - HS hát theo nhóm trước lớp * Hoạt động 2: *Mục tiêu Biết hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV hướng dẫn : hát kết hợp vận động phụ họa - HS hát kết hợp hát kết hợp vận động phụ họa - GV cho hs ôn lại các bài hát có kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - HS ôn bài hát. 3. Kết luận - Cán sự bắt nhịp cả lớp hát lại 1 bài. Cả lớp hát - HS về nhà ôn lại bài hát. _________________________ [ Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2012 Tiết 1 Thể dục Môn thể thao tự chọn.Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức" I. Mục tiêu: 1. KT-Thực hiện đươc động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. -Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định hoặc di chuyển. 2. KN -Biết cách đứng ném bóng vao rổ bằng hai tay (có thể tung bóng bằn hai tay). - Biết cách và tham gia trò chơi" Nhảy ô tiếp sức" 3. TĐ- Có ý thức khi tham gia luyện tập II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: ND luyện tập *MT: Tiếp tục ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc ném bóng 150g trúng đích và một số động tác bổ trợ. *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3: Trò chơi ''Hoàng Yến, Hoàng Anh'' *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức I, Mục tiêu 1.KT- Biết tóm tắt một tin đã cho bằng 1,2 câu và đặt tên cho bản tin đã tóm tắt (BT1,2) 2. KN- Bước đầu biết tự tìm tin trên báo thiếu nhi và tóm tắt tin bằng một vài câu(BT3) - Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn - Đảm nhận trách nhiệm 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV. * GDKNS :tìm và sử lí thông tin, phân tích đối chiếu. Ra quyết định, đảm nhiệm trách nhiệm. II, chuẩn bị ơ 1.GV- Phiếu ghi các bài tập đọc đã học. 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: BT1 Mục tiêu- Biết tóm tắt một tin đã cho Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Thảo luận nhóm (PBT) HĐ2: BT2 Mục tiêu Biết đặt tên cho bản tin đã tóm tắt Cách tiến hành GV- Đại diện HS báo cáo KQ, nhận xét Cho HS nêu miệng nối tiếp BT2 - Giao việc cho HS HĐ3: BT3 Mục tiêu:Bước đầu biết tự tìm tin trên báo thiếu nhi và tóm tắt tin bằng một vài câu Cách tiến hành HS- Thực hành làm BT vào vở nháp GV- Tổ chức cho HS nêu miệng BT3 - Giao việc cho HS HS- Chữa bài vào vở GV- Nhận xét chung - Củng cố ND bài. Địa lí Châu Đại Dương và châu Nam Cực 1. KT- Xác định được vị trí, giới hạn và một số đặc diểm nổi bật của Châu Đại Dương và Châu Nam cực. - Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của Châu Đại Dương và Châu Nam Cực. 2. KN - Sử dụng quả địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ Châu Đại Dương và Châu Nam Cực 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. 1. GV-Bản đồ TG.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Châu Đại Dương Mục tiêu: Xác định được vị trí, giới hạn và một số đặc diểm nổi bật của Châu Đại Dương Cách tiến hành: HS- Dựa vào bản đồ, lược đồ và kênh chữ trong SGK, thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: . Châu Nam Cực Mục tiêu: Xác định được vị trí, giới hạn và một số đặc diểm nổi bật của Châu Nam Cực Cách tiến hành: HS- Dựa vào lược đồ và ND trong SGK + thảo luận câu hỏi PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Sử dụng quả địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ Châu Đại Dương và Châu Nam Cực Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: Sử dụng quả địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ Châu Đại Dương và Châu Nam Cực GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở _____________________________________________ ơ Tiết 4 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị I, Mục tiêu ơ 1. KT- Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND ghi nhớ) 2.KN -Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị (BT1,2, mụcIII); phân biệt lời yêu cầu đề nghị lịch sự và lời yêu cầu đề nghị không lịch sự(BT3); bước đầu biết đặt câu cầu khiến phù hợp với tình huống(BT4) - Giao tiếp: ứng xử, thể hiện sự cảm thông - Thương lượng, đặt mục tiêu 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C. *GDKNS:Giao tiếp, thương lượng, đặt mục tiêu II, chuẩn bị [ ơ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2 HĐ2: Bài tập 1,2 Mục tiêu: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Cho HS nêu miệng BT2 Giao việc cho HS HĐ3: BT3: Mục tiêu: phân biệt lời yêu cầu đề nghị lịch sự ( không lịch sự ) HS thảo luận (BT3) GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp Giao việc cho HS HĐ4: BT4 Mục tiêu: bước đầu biết đặt câu cầu khiến phù hợp với tình huống HS - Làm BT4 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu(T2) 1. KT - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu 2. KN- Biết cách lắp và lắp đươc xe cần cẩu theo mẫu. Xe tương đối chắc chắc, có thể chuyển động được. 3. TĐ - HS yêu thích môn KT 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Quan sát mẫu +Thảo luận câu hỏi PBT GV- Nêu quy trình lắp đồng thời giới thiệu từng bộ phận theo quy trình lắp - Giao việc cho HS HĐ 2:. Quy trình thực hiện. Mục tiêu: Biết cách lắp và lắp đươc xe cần cẩu theo mẫu. Cách tiến hành HS- Quan sát mẫu +Thảo luận câu hỏi PBT GV- Thực hiện và HD học sinh lắp xe cần cẩu - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: thực hiện lắp xe cần cẩu GV - Tổ chức cho HS trưng bày và nhận xét, đánh giá sản phẩm -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Thành phố Huế I, Mục tiêu [ 1. KT- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Huế 2. KN- Chỉ được thành phố Huế trên bản đồ(lược đồ) 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. II, chuẩn bị 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN. SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( Bằng lời ) 2. Phát triển bài HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Thành phố Huế- Kinh đô nước ta thời Nguyễn Cách tiến hành: HS: Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS: Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Thiên nhiên và công trình kiến trúc của Huế Cách tiến hành: HS: Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV:Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Cho HS chỉ ra T.P Huế trên lược đồ(bản đồ). Nhận xét. Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển: nhắc lại ND bài; ghi bài vào vở Toán Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 1. KT- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng 2. KN- Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1 : BT1,2 Mục tiêu : Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lương. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao viêc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm BT2; trình bày bài vào bảng nhóm HĐ2 : BT 3 Mục tiêu Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Cách tiến hành: GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HS- Làm BT 3 vào vở GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài ________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 29.doc
Tài liệu liên quan