Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 42: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

GV: Mắc sẵn một mạch điện yêu cầu HS tìm hiểu cách nối dây

_GV: Cách nối dây của các phần tử trong mạch điện như thế nào?

_HS: Quan sát nghiên cứu trả lời.

_GV: Đóng điện vào mạch cho HS quan sát sự mồi phóng điện của đèn huỳnh quang diễn ra như thế nào?

_HS: Quan sát và ghi vào báo cáo thực hành.

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 42: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 24/01/2018 Lớp: 8A TIẾT 42 THỰC HÀNH: ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: _ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu và tắc te. _Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang. 2)Kỹ năng _Rèn luyện các thao tác thực hành về điện 3)Thái độ _ Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện, sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật. II.Chuẩn bị : _GV: dụng cụ : 1 Cuộn băng dính cách điện, 5 dây điện hai lõi, kìm cắt dây, tuốt dây. 1 đèn ống huỳnh quang 220V loại 0,6m, 1 trấn lưu điện cảm phù hợp với công suất của đèn. _HS: Đọc và xem trước bài.Chuẩn bị báo các thực hành III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức lớp. 2.Kiểm tra bài cũ. -GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3.Bài mới. Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1:Giới thhiệu nội dung và mục tiêu bài thực hành. _GV:Chia lớp thành 4 nhóm HS: Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị dụng cụ thực hành của thành viên trong nhóm. _GV: Kiểm tra các nhóm nhắc lại nội dung an toàn, hướng dẫn nội dung và trình tự thực hành cho mỗi nhóm. Hoạt động 2:Tìm hiểu đèn huỳnh quang. _GV:Yêu cầu học sinh đọc và giải thích ý nghĩa, số liệu kỹ thuật ghi trên ống huỳnh quang. HS: đọc và điền vào mẫu báo cáo TT Số liệu kỹ thuật Ý nghĩa _GV:Hướng dẫn HS quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. _Hs: nghiên cứu và hoàn thành TT Tên gọi Chức năng _GV: Mắc sẵn một mạch điện yêu cầu HS tìm hiểu cách nối dây _GV: Cách nối dây của các phần tử trong mạch điện như thế nào? _HS: Quan sát nghiên cứu trả lời. _GV: Đóng điện vào mạch cho HS quan sát sự mồi phóng điện của đèn huỳnh quang diễn ra như thế nào? _HS: Quan sát và ghi vào báo cáo thực hành. I.Chuẩn bị. SGK Tr 140. II.Nội dung và trình tự thực hành. - Vẽ sơ đồ mạch điện - Mẫu vật - Số liệu ghi trên bóng, trấn lưu, tắc te. - Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn ống huỳnh quang, tắc te mắc // với đèn ống huỳnh quang. - Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồn điện. 4.Củng cố. _GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh an toàn lao động. _GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo mục tiêu của bài học. _GV: Thu báo cáo thực hành về nhà chấm 5 Dặn dò. - Về nhà học bài và tìm hiểu thêm thực tế bóng điện ở gia đình. - Đọc và xem trước bài 41 SGK Chuẩn bị tranh vẽ và mô hình đồ dùng loại điện - nhiệt (Bàn là điện).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtiet 42.docx