Giáo án môn Công nghệ lớp 9 - Bài 9 đến bài 35

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà.

- Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

2. Kĩ năng:

- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

1. Giáo viên: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.

 - Một số mẫu vật về dây dẫn điện còn mới và đã cũ.

 - Một số thiết bị điều khiển và bảo vệ của mạng điện trong nhà: Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện

2. Học sinh: ôn lại kiến thức đã học, chuẩn bị bài mới, mang đầy đủ đồ dùng học tập.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

 Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ?

 

doc37 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 9 - Bài 9 đến bài 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sơ đồ điện. Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. - Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút Đề bài ? Nêu nguyên tắc hoạt động của mạch điện sau? A 2 O 3 K2 4 1 K1 2 Đáp án HS: Vẽ lại sơ đồ lắp đặt mạch điện (5 điểm) Nguyên lí hoạt động của mạch điện (nêu đủ 4 trường hợp 5 điểm): Trường hợp 1: Công tắc 1 (K1) đóng ở vị trí số 1 và công tắc 2 (K2) đóng ở vị trí số 3 thì bóng đèn sáng (mạch kín). Trường hợp 2: Công tắc 1 (K1) đóng ở vị trí số 2 và công tắc 2 (K2) đóng ở vị trí số 4 thì bóng đèn sáng. Trường hợp 3: Công tắc 1 (K1) đóng ở vị trí số 2 và công tắc 2 (K2) đóng ở vị trí số 3 thì bóng đèn không sáng (mạch hở). Trường hợp 4: Công tắc 1 (K1) đóng ở vị trí số 1 và công tắc 2 (K2) đóng ở vị trí số 4 thì bóng đèn không sáng (mạch hở). 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học (3 phút). GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS. GV: Chỉ định một nhóm nêu dụng cụ, vật liệu, thiết bị Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm. HS: Cử đại diện trả lời BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện. Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Vẽ sơ đồ lắp đặt. a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện A O 2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Hoạt động 2.Lắp đặt mạch điện cầu thang (20 phút). GV: Chỉ định một học sinh nêu lại quy trình lắp mạch điện đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục. GV: yêu cầu hs lắp mạch điện theo nhóm. Yêu cầu nhóm trưởng quản lí nhóm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chú ý an toàn thực hành, vệ sinh lớp học. GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc, chú ý thời gian thực hành. GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm. 3. Lắp đặt mạch điện. HS nêu lại quy trình - Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau: Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra. HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. A O 1 2 3 4 5 6 HS: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh lớp học trước khi kết thúc tiết học 7 phút Hoạt động 3.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện (5 phút). GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm. + Lắp đặt đúng quy trình. + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt. + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp. + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. HS: Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu giáo viên. GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không? - Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại. GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm. 4.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện. HS: Quan sát kết quả thực hành, nêu nguyên nhân và cách sử chữa đối với mạch điện hoạt động không đúng yêu cầu. + Lắp đặt đúng quy trình. + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt. + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp. + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. Hoạt động 4: củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (3 phút) Củng cố: GV: Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt: - Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt. - Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng. - Kết quả thực hành, quy trình - Thời gian hoàn thành, thái độ tham gia Giao nhiệm vụ về nhà: GV: - Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. Chuẩn bị bài 11: lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà HS: Lắng nghe, tiếp thu. HS: ghi nhiệm vụ Chủ đề 10: Lắp dây dẫn của mạng điện trong nhà 6/3/2018 Giới thiệu chủ đề Chủ đề tìm hiểu qua 3 tiết như sau Tìm hiểu lắp đặt mạng điện trong nhà theo kiểu nổi và kiểu ngầm (1 tiết) Tìm hiểu kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà về dây dẫn, cách điện của mạng điện. (1 tiết) Tìm hiểu kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà về thiết bị điện, đồ dùng điện(1 tiết) Học sinh phân biệt lắp đặt mạng điện kiểu nổi và kiểu chìm, Học sinh có kĩ năng kiểm tra an toàn mạch điện làm việc theo quy trình công nghệ Tuần 29 Tiết 28 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. 2. Kĩ năng: - Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: 1. Giáo viên: -Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà, một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC. 2. học sinh: - Ôn lại một số mạch điện đã học, quan sát mạng điện gia đình, nghiên cứu bài học, mang đầy đủ đồ dùng học tập. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ: ( Không ). 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới (3 phút). GV: Giới thiệu bài học Khi lắp đặt mạng điện trong nhà, việc lựa chon phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi trường của nơi đặt dây dẫn. lắp đặt mạng điện trong nhà có hai kiểu: lắp đặt nổi và lắp đặt ngầm. - Mạng điện trong lớp em được lắp nổi hay lắp ngầm chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. HS: lắng nghe, ghi bài BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Hoạt động 2.Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi (20 phút) GV: Nêu cho học sinh nêu khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi. GV: Nêu một số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt đay dẫn kiểu nổi? GV: Quan sát hình 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, tr 48 sgk. Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC? GV: Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì? GV: Mạng điện lớp học được lắp theo kiểu nổi hay kiểu ngầm? cho biết yêu cầu kĩ thuật của mạng điện? (chiều cao dây nguồn cách mặt đất, bảng điện cách mặt đất bao nhiêu...) GV: Tác dụng của lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? 1.Mạng điện lắp đặt kiểu nổi. HS: Khái niệm: Là đường dây lắp đặt nổi đặt theo bề mặt tường nhà, trần nhà và những kết cấu xây dựng khác. a) Các vật cách điện HS: Thảo luận trả lời Các yếu tố để lựa chọn phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi. - Điều kiện môi trường lắp đặt dây dẫn. - Yêu cầu kĩ thuật của đường dây dẫn điện. - Yêu cầu của người sử dụng. HS: Quan sát. Thảo luận trả lời Các phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC (ống nối T, ống nối L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống) - Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp. HS: Theo dõi sgk tr 48 trả lời - Ống nối T dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ. - Ống nối L sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau - Ống nối nối tiếp dùng để nối tiếp hai ống luồn dây với nhau - Kẹp đỡ ống dùng để cố định ống luồn dây dẫn trên tường (đường kính kẹp đỡ ống phù hợp đường kính ống luồn dây) b) Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. HS: Thảo luận trả lời. - Đường dây phải song song , cao hơn mặt đất 2,5m trở lên . - Dây dẫn luồn trong ống không quá 40% tiết diện ống . - Bảng điện đặt cách mặt đất 1,5m – 1,7m - Khi dây dẫn phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống . - Không luồn các dây khác vào chung một ống . - Khi dây dẫn đi xuyên qua tường phải luồn dây qua ống sứ , mỗi ống chỉ luồn một dây , hai đầu sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm . HS: Trả lời - Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa. Hoạt động 3.Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm (15 phút). GV: cho học sinh quan sát hình 11.7 sgk tr 49 và giới thiệu cho học sinh hiểu về phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm. GV: Theo em mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là như thế nào? GV: Các yếu tố để lựa chọn phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm? GV: Yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm? 2.Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm. HS Khái niệm: là đường dây dẫn điện được lắp đặt ngầm ở trong tường, trần nhà, sàn nhà Phương pháp lắp đặt: - đặt dây dẫn trong ống thép, ống phi kim loại, trong các kết cấu xây dựng rỗng,các rãnh trát vữa . HS: Thảo luận trả lời-> Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động của nhóm.-> Nhóm khác theo dõi sau đó nhận xét và bổ sung. Các yếu tố để lựa chọn phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm: - Phải phù hợp với môi trường. - Yêu cầu của người sử dụng. - Đặc điểm của kết cấu, kiến trúc công trình. - Đảm bảo an toàn điện. HS: Trả lời Yêu cầu kĩ thuật. Đảm bảo vẻ đẹp mỹ thuật , tránh được tác dộng của môi trường đến dây dẫn , đảm bảo an toàn điện . * Khó sửa chữa khi bị hỏng hóc Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút). Củng cố: GV: Yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ và câu hỏi SGK. GV: Câu 1 tr50 GV: Mạng điện kiểu ngầm khác với mạng điện kiểu nối như thế nào ? Giao nhiệm vụ về nhà: GV - Về nhà học bài, làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài. - Đọc và xem trước bài 12 SGK. Kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà. Chuẩn bị một số dây dẫn điện mới và cũ. HS: đọc HS: 1- lắp đặt nổi 2- lắp đặt ngầm 3- lắp đặt ngầm 4- lắp đặt nổi HS: + Ưu điểm : Đảm bảo được vẻ đẹp mỹ thuật khi đi dây , tránh tác động của môi trường đến dây dẫn , đảm bảo an toàn điện + Khuyết điểm : Khó sửa chữa khi hỏng hóc , phải có bảng vẽ kỹ thuật mạng điện lắp đặt khi xây dựng . dây dẫn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt HS: ghi nhiệm vụ về nhà 13/3/2018 Tuần 30 Tiết: 29 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. - Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. 2. Kĩ năng: - Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: 1. Giáo viên: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - Một số mẫu vật về dây dẫn điện còn mới và đã cũ. - Một số thiết bị điều khiển và bảo vệ của mạng điện trong nhà: Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện 2. Học sinh: ôn lại kiến thức đã học, chuẩn bị bài mới, mang đầy đủ đồ dùng học tập. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ? Lắp đặt kiểu chìm Lắp đặt kiểu nổi - Đảm bảo được vẻ đẹp mỹ thuật khi đi dây , tránh tác động của môi trường đến dây dẫn , đảm bảo an toàn điện - Khó sửa chữa khi hỏng hóc , phải có bảng vẽ kỹ thuật mạng điện lắp đặt khi xây dựng . dây dẫn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt - Hạn chế mặt mĩ thuật, thời gian bảo dưỡng thường xuyên - Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa,lắp đặt, chi phí thấp. 3. Bài mới: Hoạt đọng 1: Giới thiệu bài mới (3 phút) Để mạng điện trong nhà sử dụng đượcan toàn và hiệu quả, chúng ta cần kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế và sử chữa các bộ phận thiết bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra , đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Vậy cách kiểm tra như thế nào để biết mạng điện trong nhà có an toàn hay không? Chúng ta tìm hiểu bài hôm nay BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 2.Tìm hiểu cách kiểm tra dây dẫn điện (15 phút). GV: Hướng dẫn cho học sinh biết cách kiểm tra đường dây dẫn điện bên ngoài vào nhà, nhằm phát hiện những hiện tượng có thể gây ra sự cố cho mạng điện, để báo cho những người có trách nhiệm kịp thời xử lý. ? Mô tả đường dây dẫn điện vào nhà em? Là loại dây gì? Có bị rò điện hay võng xuống không? Có gần cây cối không? Có buộc buộc chặt với nhau hay không? ? Cách sử lí đối với đường dây không an toàn? GV: Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây trần không? tại sao ? GV: Kiểm tra dây dẫn có cũ không, có những vết nứt, hở cách điện không ? Nếu có cần xử lý như thế nào ? GV: Hướng dẫn hs kiểm tra dây dẫn có cũ không, có những vết nứt, hở cách điện không. Yêu cầu hs nêu cách sử lí dây hỏng lớp cách điện? GV: Giáo dục cho học sinh ý thức , thói quen, hành vi sống vì mọi người, vì lợi ích cộng đồng (khi thấy dây dẫn diện bị đứt, rò điện vướng cành cây phải báo cho người có trách nhiệm, trở thành một tuyên truyền viên giúp mọi người nâng cao ý thức an toàn điện). 1. Kiểm tra dây dẫn điện. HS: Lắng nghe Phải cắt điện trước khi kiểm tra HS: Liên hệ trả lời *Nội dung kiểm tra - Dây có cũ không, có vết nứt không, có hở lớp cách điện không - Dây dẫn có buộc chặt với nhau hay không HS: Nghiên cứu tài liệu kết hợp trao đổi nhóm trả lời: ngắt điện trước khi kiểm tra sử lí đối với dây bị rò điện phải cách điện hoặc thay dây mới, dây bị võng phải căng lại, dây gần vướng cành cây phải chặt bỏ cành cây,dây buộc chặt phải gỡ ra... HS: Hoạt động nhóm trả lời: không vì sễ nguy hiểm cho con người HS: Nghiên cứu trả lời. HS: Thực hiện kiểm tra dây dẫn theo yêu cầu gv. Suy nghĩ cách sử lí phải thay dây dẫn mới. *Xử lí - Thay dây mới (lớp vỏ cách điện tốt) để đảm bảo an toàn điện - Dây dẫn không buộc chặt với nhau để tránh làm tăng nhiệt độ làm hỏng lớp cách điện Hoạt động 3. Kiểm tra cách điện của mạng điện (15 phút). GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra cách điện mạng điện của lớp và trường học bằng cách kiểm tra các ống luồn dây dẫn xem có chắc chắn hay bị giập vỡ không và nếu giập vỡ thì phải sử lí như thế nào? 2.Kiểm tra cách điện của mạng điện. HS: Tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn cách sử lí tay ống mới khi ống luồn dây bị dập vỡ hoặc bị bong tróc. - Kiểm tra các ống luồn dây dẫn. Hoạt động 4: củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) Củng cố: GV: Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra đã chuẩn chưa. GV: Tại sao phải kiểm tra định kì về an toàn điện của mạng điện trong nhà? GV: Nêu các yếu tố cần kiểm tra của mạng điện? Giao nhiệm vụ về nhà: GV: - Về nhà học bài và nghiên cứu kỹ các cách kiểm tra mạng điện và cách sử lý. - Đọc và xem trước phần còn lại, ôn tập nghiên cứu các cách lắp đặt mạng điện, an toàn điện. HS: Lắng nghe rút kinh nghiệm HS: Để đảm bảo an toàn điện. HS: Dây dẫn điện và ống cách điện HS: Ghi nhiệm vụ về nhà. 20/3/2018 Tuần 31 Tiết 30 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. - Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. 2. Kĩ năng: - Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: 1. Giáo viên: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - Một số mẫu vật về dây dẫn điện còn mới và đã cũ. - Một số thiết bị điều khiển và bảo vệ của mạng điện trong nhà: Cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện 2. Học sinh: ôn lại kiến thức đã học, chuẩn bị bài mới, mang đầy đủ đồ dùng học tập. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Kiểm tra dây dẫn của mạng điện như thế nào? HS: + Dây dẫn điện trong nhà thường được sử dụng dây có vỏ bọc cách điện tốt . + Trong thời gian sử dụng phải kiểm tra định kỳ để phát hiện ra dây dẫn có vết nứt , hở chỗ cách điện . + Biện pháp khắc phục : - Dây dẫn không buộc lại với nhau , tránh làm tăng nhiệt độ , hỏng lớp cách điện . - Thay dây mới , dùng băng keo quấn cách điện chỗ bị hở 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới Để mạng điện trong nhà sử dụng đượcan toàn và hiệu quả, chúng ta cần kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế và sử chữa các bộ phận thiết bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra , đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Vậy cách kiểm tra như thế nào để biết mạng điện trong nhà có an toàn hay không? Chúng ta tìm hiểu tiếp BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 1. Kiểm tra dây dẫn điện. 2.Kiểm tra cách điện của mạng điện. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 2.Tìm hiểu cách kiểm tra thiết bị. GV:Mạng điện trong nhà có những loại thiết bị gì? thường được lắp đặt ở đâu? GV: Các thiết bị thường được lắp ở đâu? GV: Hướng dẫn học sinh cách kiểm tra các thiết bị theo yêu cầu an toàn điện và yêu cầu sử dụng. GV: Cho hs quan sát cầu dao và công tắc ? Kiểm tra vị trí đóng mở của công tắc, cầu dao hướng chuyển động của đóng cắt theo bảng 12.1 sgk tr52 GV: Hướng dẫn kiểm tra cầu chì: được lắp ở dây pha, có nắp đậy, vỏ không bị sứt vỡ, dây chì đúng theo yêu cầu kỹ thuật. GV: Tại sao không thể dùng dây đồng có cùng kích thước thay cho dây chì của cầu chì chảy? GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra ổ cắm điện: không nên đặt ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc nhiều bụi tránh chập mạch, đánh lửa; dùng nhiều ổ ở các cấp khác nhau. GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra phích cắm điện: Không bị vỡ vỏ cách điện, các chốt cắm phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện. 3.Kiểm tra các thiết bị điện HS: Thảo luận trả lời (Cầu dao, công tắc, ổ cắm, phích điện) HS: Quan sát mạch điện lớp học trả lời (ở bảng điện) HS: Quan sát, hoạt động nhóm trả lời a) Cầu dao, công tắc. - Cách khắc phục ở cột B A B Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ Thay vở mới Mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc lỏng. Tháo ra nối lại mối nối Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra. Dùng tua vít vặn chặt lại, nếu ốc vít chờn thay ốc vít mới. HS: Kiểm tra công tắc, cầu dao theo yêu cầu giáo viên b) Cầu chì. HS: Kiểm tra theo yêu cầu giáo viên - Phải có nắp che, không để hở, số liệu định mức của cầu chì phải phù hợp với yêu cầu làm việc của mạng điện. HS: Tái hiện kiến thức trả lời (nhiệt độ nóng chảy của đồng cao hơn chì nên Iđmđồng > Iđm chì có cùng kích thước) c) Ổ cắm điện và phích cắm điện. HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Ổ cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện, để tránh bị chập mạch, đánh lửa HS: Tiến hành kiểm tra - Phích cắm điện không bị vỡ vỏ cách điện, các chốt cắm phải đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt. - Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho nhiều cấp điện áp khác nhau . - Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt - Các dây nối vào ổ cắm điện , phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Hoạt động 3.Tìm hiểu cách kiểm tra đồ dùng điện. GV: Nhấn mạnh cho học sinh biết việc kiểm tra an toàn điện cho đồ dùng điện là rất cần thiết. Nhiều tai nạn điện xảy ra là do sử dụng đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện. ? Khi kiểm tra đồ dùng điện cần chú ý phần tử nào của đồ dùng? ? tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đồ dùng điện như thế nào? GV: Đưa ra một vài đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện như: hỏng dây dẫn, phích cắm, bị dò điện. Cho học sinh dùng bút thử điện để kiểm tra. GV: Hướng dẫn học sinh cách quan sát, kiểm tra từng nội dung trên và đưa ra cách xử lý. 4.Kiểm tra các đồ dùng điện. HS: Lắng nghe - Các bộ phận cách điện bằng cao su, chất dẻo, thuỷ tinh phải nguyên vẹn, không sứt vỡ, chi tiết nào vỡ phải thay ngay. - Dây dẫn điện không bị hở cách điện - Phải kiểm tra định kỳ các đồ dùng điện - Sửa chữa ngay các đồ dùng điện bị hư hỏng HS: Hoạt động nhóm nghiên cứu sgk trả lời (khi kiểm tra cần chú ý các bộ phận cách điện phải còn nguyên vẹn, chi tiết nào vỡ phải thay ngay. Dây dẫn điện không hở lớp cách điện, không rạng nứt, kiểm tra định kì các mối nối. Kiểm tra định kì các đồ dùng điện). HS: Vận dụng kiến thức đã học trả lời (dùng bút thử điện kiểm tra rò điện, bảo dưỡng bằng cách tra dầu mỡ bôi trơn, thay bộ phận, dây dẫn hỏng...). HS: Thực hiện kiểm tra HS: Thực hiện cách điện, thay dây dẫn. Hoạt động 4: củng cố, giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) Củng cố: GV: Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra đã chuẩn chưa. GV: đọc và trả lời câu 1 sgk tr53 GV: Đọc và trả lời câu 2 sgk tr53 Giao nhiệm vụ về nhà: GV: Nhiệm vụ về nhà - Trả lời câu hỏi 1 và 2 vào vở. - Đọc và xem trước phần ôn tập nghiên cứu các cách lắp đặt mạng điện, an toàn điện. - Hệ thống kiển thức bài bằng sơ đồ tư duy HS: Lắng nghe rút kinh nghiệm HS: Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả chúng ta phải kiểm ta mạng điện định kì và tiến hành thay thế sửa chữa các bộ phận, thiết bị hư hỏng tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra đảm bảo an toàn cho người và tài sản. HS: Khi kiểm tra bảo dưỡng mạng điện phải kiểm tra: dây dẫn, vật cách điện, các thiết bị và đồ dùng điện, HS: Ghi nhiệm vụ về nhà 27/3 Tuần 32 Tiết 31 Kiểm tra thực hành I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - HS tự đánh giá khả năng của mình đối với các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong học tập và định hướng việc học tập. 2.Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng trình bày, kĩ năng làm bài kiểm tra. 3.Thái độ : Trung thực trong học tập và thi cử II. Chuẩn bị : 1. giáo viên: Photocopy đề kiểm tra 2. học sinh: dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số học sinh 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Phát đề Kiểm tra cho HS MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL Sơ đồ lắp đặt 1 1 1 câu: 1 điểm Lập bảng dự trù 1 1 1 câu: 1điểm Lắp đặt mạch điện 1 câu: 8 điểm Cộng Số câu 1 Số điểm 1 Số câu 1 Số điểm 8 Số câu 1 Số điểm 1 1 câu 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Vẽ sơ đồ lắp đặt, lawpj bảng dự trù, lắp đặt mạch điện Tổ 1: một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Tổ 2: hai công tắc ba cực điều khiển một đèn Tổ 1: hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Tổ 1: một công tắc hai cực điều khiển hai đèn, một ổ cắm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Nội dung Điểm - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật liệu thiết bị - Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt - Lập bảng dự trù - Sản phẩm + Lắp đúng vị trí thiết bị trên bảng điện + Đi dây đúng sơ đồ + Mối nối chắc chắn đẹp an toàn điện + Mạch điện làm việc đúng yêu cầu - Thái độ + Thực hiện tốt nội quy an toàn điện an toàn lao động + Giữ vệ sinh nơi làm việc + Có ý thức hoạt động nhóm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 3 điểm 3 điểm 4. Giao nhiệm vụ về nhà GV Thu bài Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học tiết sau ôn tập thực hành IV. Thống kê Điểm Lớp 0 - 3,5 3,5 - 5 5 - 6,5 6,5 - 8 8 - 10 9A 9B Rút kinh nghiệm Tuần 33 3/4/2018 Tiết 32 TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề. - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện. - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. 2. Kĩ năng: - Hình thành kĩ năng làm việc theo quy trình 3. Thái độ: - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II. Chuẩn bị của thầy và trò: 1. Giáo viên: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước. Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng. Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện. 2. Học sinh: trả lời câu hỏi phần tổng kết và ôn tập tr54 SGK III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới: Hoạt động 1. Giới thiệu nội dung bài học GV: Nêu mục tiêu ôn tập, yêu cầu học sinh làm việc nhóm theo những nội dung sau: Kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong nhóm về nội dung ôn tập. Thảo luận nhóm về từng nội dung ôn tập trong SGK HS: Làm việc theo nhóm TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi và bài tập GV: đưa ra các nội dung ôn tập cho HS. A. Câu hỏi ôn tập. Câu1: Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau như thế nào? Dây cáp được Lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà? Câu2: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: - Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là: A. Ampekế C. Oát kế B. Ôm kế D. Vôn kế Câu 3: Tại sao trên các vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế và ampekế? Câu 4: Dây dẫn điện trong nhà thương được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ? Câu 5: Hãy trình bày quy trình lắp bảng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCN9 T2532.doc