Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 20: Ôn tập chương I

Bài 2.2:

Tìm n

để 2n2 + 2n – 3 chia hết

Ta có:

2n2 + 2n – 3) : (n + 1) = 2n -

Để 2n2 + 2n - 3 chia hết cho n + 1 thì n + 1 là

ước của 3

Ta có bảng:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 20: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 1:a) x3 – 4x= x(x + 2)(x – 2) = x(x2 – 4)b) x2 + 2x – y2 + 1 = (x + 1 – y).(x + 1 + y)= (x2 + 2x + 1) – y2= (x + 1)2 – y2 = (x + 6).(x – 1) c) x2 + 5x – 6= x2 + 6x – x – 6= (x2 + 6x) – (x + 6)= x(x + 6) – (x + 6)Phân tích đa thức thành nhân tửTiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 1.1:x3 – 4x = 0x(x + 2)(x – 2) = 0 x(x2 – 4) = 0Tìm x, biết:x = 0hoặcx + 2 = 0hoặcx - 2 = 0x = 0hoặcx = - 2hoặcx = 2Bài 1.2:Rút gọn:(x + 2)2 + (x – 3)2 + 2(x + 2)(x – 3)= [(x + 2) + (x – 3)]2 = (2x – 1)2Ta có:Tiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 1.3:Tính giá trị của biểu thức:(x + 2)2 + (x – 3)2 + 2(x + 2)(x – 3)= [(x + 2) + (x – 3)]2 = (2x – 1)2Ta có:tại x = 3Thay x = 3 vào biểu thức (*), ta có:(*)(2.3 – 1)2 = 52 = 25.Vậy gi¸ trị của biểu thức đã cho tại x = 3 là 25Tiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 2:a) (x3 - x2 – x + 1) : (x + 1)Làm tính chiaTa có:- 2x2 – 2xx + 1x + 10Vậy: (x3 - x2 – x + 1) = (x + 1).(x2 – 2x + 1)x3 - x2 – x + 12x + 1x2 – 2x + 1x3 + x2- 2x2 – x + 1 Ta có dạng: A = B.Qb) (x3 + x2 – x + a) : (x + 2)=> phép chia hếtTiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 2:b) (x3 + x2 – x + a) : (x + 2)Làm tính chiaTa có:-x2 – 2xx + ax + 2a - 2Vậy: x3 + x2 – x + a = (x + 2).(x2 – x + 1) + (a – 2)x3 + x2 – x + ax + 2x2 – x + 1x3 + 2x2-x2 – x + a Ta có dạng: A = B.Q + R=> phép chia có dư.Tiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 2.1:Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + 2Ta có:x3 + x2 – x + a = (x + 2).(x2 – x + 1) + (a – 2)Để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + 2 thìa – 2 = 0=> a = 2.Tiết 20. ÔN TẬP CHƯƠNG I (T2)Bài 2.2:Tìm nTa có:(2n2 + 2n – 3) : (n + 1) = 2n - Để 2n2 + 2n - 3 chia hết cho n + 1 thì n + 1 là ước của 3để 2n2 + 2n – 3 chia hết cho n + 1.Ta có bảng:n +1-3-113n-4-202Vậy n =Z=> n + 1 Ôn lại kiến thức toàn chương I, trọng tâm là: Nhân đa thức, những hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, chia đa thức.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Xem ký các dạng bài tập đã làm. Làm các bài tập còn lại trong SGK phần ôn tập chương I. Tiết học sau: Luyện tập (Hình học). Xem kỹ kiến thức về Hình thoi, chuẩn bị các bài tập luyện tập.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTiết 20 - Ôn tập chương I (T2).ppt
Tài liệu liên quan