Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Bài 34: Thực hành: so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi

2. CHUẨN BỊ

2.1. GV : Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (phóng to).

2.2. HS :Đồ dùng học tập

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định tổ chức:(1phút )

3.2. Kiểm tra miệng:(5phút )

- Nêu những đặc điểm của khu vực Nam Phi?

3.3. Tiến trình dạy học

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Bài 34: Thực hành: so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 37 Tuần dạy: 20 Ngày soạn : 07/01/2018 Lớp dạy: 7a1,7a2,7a3 Bài 34: THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI 1. MỤC TIÊU 1.1.Kiến thức : - Nắm vững sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở châu Phi . - Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi. 1.2. Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng bản đồ 1.3 Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập 2. CHUẨN BỊ 2.1. GV : Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (phóng to). 2.2. HS :Đồ dùng học tập 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 3.1. Ổn định tổ chức:(1phút ) 3.2. Kiểm tra miệng:(5phút ) - Nêu những đặc điểm của khu vực Nam Phi? 3.3. Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu các quốc gia châu Phi chia theo thu nhập bình quân đầu người: (18p) - GV: Hướng dẫn hs quan sát hình 34.1 - HS: Quan sát hình 34.1 - GV:Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi ? - GV:Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? - GV:Nêu nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực kinh tế của châu Phi: Hoạt động 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi: (18p) GV: Hướng dẫn HS thảo luận và lập bảng so sánh - HS: (thảo luận nhóm: chia làm 3 nhóm) Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi * Nhóm 1: Thảo luận và trình bày đặc điểm kinh tế Bắc Phi * Nhóm 2: thảo luận và trình bày đặc điểm kinh tế Trung Phi? * Nhóm 3&4: thảo luận và trình bày đặc điểm kinh tế Nam Phi? Xem lại NỘI DUNGbài 32&33. Khu vực Bắc Phi Trung Phi Nam Phi Đặc điểm 1. Các quốc gia châu Phi chia theo thu nhập bình quân đầu người: - Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD/năm. +(Bắc Phi: Marốc, Angiêri, Tuynidi, Li Bi, Ai Cập) +(Trung Phi: GaBông) +(Nam Phi: Namibia, Bốt Xoa Na, CH Nam Phi, Xoa-Di-Len) - Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. +(Bắc Phi: Buốc ki na Pha xô, Nigiê, Sát) +(Trung Phi: Ê-Ri-Tơ-Ri-a, Êtiôpia, Xômali ); +Nam Phi: Ma-La-uy. - (Trong từng khu vực có thu nhập bình quân đầu người khác nhau) 2. So sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi Khu vực Bắc Phi Trung Phi Nam Ph Đặc điểm Kinh tế tương đối phát triển các ngành công nghiệp chính là khai khoáng và khai thác dầu mỏ và du lịch) Kinh tế các nước Trung Phi chậm phát triển trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu). (Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch, phát triển nhất là nước Cộng hoà Nam Phi . Có các ngành công nghiệp chính như : khai khoáng, luyện kim màu, cơ khí , hoá chất ) 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 4.1. Tổng kết : (3p ) - Nhắc lại đặc điểm kinh tế của 3 khu vực Châu Phi 4.2. Hướng dẫn học tập( 1p) Chuẩn bị bài tiếp theo 5. PHỤ LỤC :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 34 Thuc hanh So sanh nen kinh te cua ba khu vuc chau Phi_12432276.docx