Giáo án môn Hóa học 8 tiết 6: Nguyên tố hóa học

* GV: Thông báo: Khi nói đến 1 lượng rất nhiều nguyên tử cùng loại, người ta dùng đến thuật ngữ : “ nguyên tố hóa học” thay cho cụm từ “loại nguyên tử”.

Vậy nguyên tố hóa học là gì ?

* HS: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.

* GV: Thông báo: Số p là số đặc trưng của 1 nguyên tố hóa học, các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học 8 tiết 6: Nguyên tố hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3 Ngày soạn: 22 . 08 . 2011 Tiết: 6 Ngày dạy: 24 . 08 . 2011 Bài 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân. - Kí hiệu hóa học dùng để biểu diễn nguyên tố, mỗi kí hiệu còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố. - Ghi đúng và nhớ kí hiệu của 1 số nguyên tố. - Thành phần khối lượng các nguyên tố có trong vỏ trái đất là không đồng đều và oxi là nguyên tố phổ biến nhất. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: - Kĩ năng viết kí hiệu hóa học. - Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp và giải thích vấn đề. 3.Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn. II. PHƯƠNG PHÁP Quan sát, làm việc sgk, làm bài tập vận dụng, hỏi đáp, giảng giải. III. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên : -Tranh vẽ: Hình 1.8 SGK/19 và Bảng 1 SGK /42 2. Học sinh: Đọc bài 5: Nguyên tố hóa học IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định lớp : Kiểm tra vệ sinh lớp và sĩ số lớp (1 phút) Kiểm tra bài cũ (14 phút) - Gọi 1 hs làm Bài tập: Em hãy điền vào ô trống ở bảng sau: Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp e Số e ngoài cùng 17 3 14 19 Đáp án Ng.tử Số p trong hạt nhân Số e trong ng. tử Số lớp e Số e ngoài cùng Clo 17 17 3 7 Liti 3 3 2 1 Silic 14 14 3 4 Kali 19 19 4 1 Gọi 1 hs khác trả lời câu hỏi: + Nguyên tử là gì? + Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào ? Aùp dụng Sơ đồ nguyên tử 12+ Hãy cho biết số p, số e, số lớp e, số e lớp ngoài cùng của nguyên tử magie Đáp án + Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện + Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton, nơtron và electron. Aùp dụng Nguyên tử Số p Số e Số lớp e Số e lớp ngoài cùng Magie 12 12 3 2 Gọi hs khác trả lời câu hỏi + Vì sao nói khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử? + Vì sao các nguyên tử có thể liên kết được với nhau? Đáp án + Vì khối lượng của electron vô cùng nhỏ bé, nên khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử + Các nguyên tử liên kết được với nhau nhờ các electron Bài mới (27 phút) *Vào bài: Tiết trước chúng ta đã được giới thiệu nguyên tử là gì. Vậy còn nguyên tố hóa học là gì ? Nguyên tố hóa học được kí hiệu như thế nào? Và có bao nhiêu nguyên tố hóa học? Chúng ta cùng nghiên cứu bài 5: “Nguyên tố hóa học” Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tố hóa học là gì ? (22’) Hoạt động của gv – hs Nội dung Bổ sung * GV: Thông báo: Khi nói đến 1 lượng rất nhiều nguyên tử cùng loại, người ta dùng đến thuật ngữ : “ nguyên tố hóa học” thay cho cụm từ “loại nguyên tử”. Vậy nguyên tố hóa học là gì ? * HS: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân. * GV: Thông báo: Số p là số đặc trưng của 1 nguyên tố hóa học, các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau. - Yêu cầu HS hoàn thành bảng sau: Số p Số n Số e Ng. tố Nguyên tử 1 19 20 Nguyên tử 2 20 20 Nguyên tử 3 19 21 Nguyên tử 4 17 18 Nguyên tử 5 17 20 -Trong 5 nguyên tử trên, những cặp nguyên tử nào thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học ? Vì sao? -Hãy tra bảng 1 SGK/42 để biết tên các nguyên tố đó? -Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1,2 chữ cái gGọi là kí hiệu hóa học. * HS: -Dựa vào đặc điểm: Số p = số e gHoàn thành bảng Số p Số n Số e Ng. tố Nguyên tử 1 19 20 19 Kali Nguyên tử 2 20 20 20 Nguyên tử 3 19 21 19 Kali Nguyên tử 4 17 18 17 Clo Nguyên tử 5 17 20 17 Clo -Nguyên tử 1 và 3; Nguyên tử 4 và 5 thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học vì có cùng số p trong hạt nhân. - Nguyên tố K, Cl * GV: Treo bảng 1 và giới thiệu kí hiệu hóa học của 1 số nguyên tố như: Nhôm, Canxi, - Yêu cầu lên bảng viết lại 1 số kí hiệu hóa học của các nguyên tố trên. -Nghe và ghi vào vở. + Oxi: O + Sắt: Fe + Bạc: Ag + Kẽm: Zn + *Lưu ý: Cách viết kí hiệu hóa học. + Chữ cái đầu tiên viết bằng chữ in hoa. + Chữ cái thứ 2 viết bằng chữ thường và nhỏ. -Yêu cầu 1 số HS sửa lại kí hiệu hóa học của nguyên tố đã viết. -Mỗi kí hiệu của nguyên tố chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó. Vd: + H: chỉ 1 nguyên tử Hiđro. + Fe: chỉ 1 nguyên tử Sắt. gVậy 2 hay 3 nguyên tử Sắt thì phải viết như thế nào? * HS: 2Fe, 3Fe I. Nguyên tố hóa học là gì ? 1. Định nghĩa: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. * Số proton là số đặc trưng của 1 nguyên tố hóa học. 2. Kí hiệu hóa học: biểu diễn nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó. VD: + Oxi: O + Sắt: Fe + Bạc: Ag 4. Củng cố ( 7’) Đề bài: Hãy điền tên, kí hiệu và số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Tổng số hạt Số p Số e Số n 34 12 15 16 18 6 16 16 -Hướng dẫn: +Tổng số hạt = số p + số e + số n. +Số p = số e. +Dựa vào số p, tra bảng 1 SGK/42 g Tìm tên nguyên tố và kí hiệu hóa học. Đáp án Tên nguyên tố KHHH Tổng số hạt Số p Số e Số n Natri Na 34 11 11 12 Photpho P 46 15 15 16 Cacbon C 18 6 6 6 Lưu huỳnh S 48 16 16 16 5. Dặn dò (1’) - Học bài. - Học thuộc kí hiệu hóa học của 1 số nguyên tố thường gặp trong bảng 1 SGK/42 - Bài tập về nhà: 1,2,3 SGK/ trang 20 * Rút kinh nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 6.doc