Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 35

 I. MỤC TIÊU

 - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm chung về hình dáng của cá.

 - Kỹ năng: Vẽ được con cá, sử dụng được các nét và màu sắc đã học để trang trí con cá theo ý thích.

 - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

 II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC

 1. Phương pháp: Vẽ cùng nhau.

 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cả lớp, cặp

 III. CHUẨN BỊ

 1. GV chuẩn bị: Sản phẩm minh họa phù hợp với nội dung chủ đề.

 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán.

 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

 1. Ổn định

 2. Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập, nhận xét

 3. Bài mới: Lớp khởi động với bài hát cá vàng. GV giới thiệu vào bài.

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HSNK: Phối hợp các hình ảnh khắc tạo ra bức tranh sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cặp - HS quan sát, trao đổi cặp theo gợi ý của GV - Đại diện một vài cặp trình bày - HS quan sát, trả lời câu hỏi theo ý riêng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 6.3 (MT1/tr25), nhận ra cách vẽ ông Mặt Trời - HS quan sát, tìm thêm ý tưởng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu hoặc đĩa CD hỏng để học chủ đề 6 "Ông mặt trời vui tính", tiết 2. Tuần 14 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 6: ÔNG MẶT TRỜI VUI TÍNH (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được hình dạng và màu sắc của Mặt Trời. - Kỹ năng: Phát huy được trí tưởng tượng trong quá trình thể hiện hình ảnh để vẽ Mặt Trời và vẽ màu theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cặp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về Mặt Trời, bài vẽ Mặt trời của thiếu nhi. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, hoặc CD hỏng,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp hát tập thể bài hát "Cháu vẽ ông Mặt Trời", yêu cầu HS và vẽ lại hình ảnh ông Mặt Trời vào bảng con. GV gợi ý HS trả lời một số câu hỏi, giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 6.1 (MT1/tr24), trao đổi cặp: Tìm hiểu về hình dạng, màu sắc, cảnh sắc thiên nhiên nhiên liên quan đến mặt trời. - Mời đại diện một vài cặp trình bày. - Cho HS quan sát hình 6.2 (MT1/tr25), gợi ý HS tìm hiểu: Đường nét, hình vẽ, màu sắc,....GV chốt Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 6.3 (MT1/tr25), gợi ý HS cách vẽ ông Mặt Trời. - Yêu cầu HS quan sát hình 6.4 (MT 1/tr26), gợi ý HS tìm ý tưởng. GV chốt. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành cá nhân, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo được hình ông Mặt Trời đơn giản + HSNK: Phối hợp các hình ảnh khắc tạo ra bức tranh sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cặp - HS quan sát, trao đổi cặp theo gợi ý của GV - Đại diện một vài cặp trình bày - HS quan sát, trả lời câu hỏi theo ý riêng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 6.3 (MT1/tr25), nhận ra cách vẽ ông Mặt Trời - HS quan sát, tìm thêm ý tưởng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu hoặc đĩa CD hỏng để học chủ đề 6 "Ông mặt trời vui tính", tiết 2. Tuần 15 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh và màu sắc trên bức tranh - Kỹ năng: Mô phỏng lại tác phẩm được xem hoặc thể hiện được hình ảnh con vật bằng cách thức vẽ hoặc sử dụng đất nặn. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cá nhân, nhóm III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh một số con vật, hình gợi ý cách vẽ. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, hoặc đất nặn, kéo, hồ dán,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho HS nghe tiếng kêu của một số con vật, yêu cầu HS đoán xem đó là con vật gì; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 7.1 (MT1/tr29), thảo luận: về hình ảnh chính, phụ, hình dáng, màu sắc,... - Mời đại diện một vài nhóm trình bày. - Cho HS kể tên một số con vật mà em biết. GV chốt Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 7.2a, 7.2b, 7.2c (MT1/tr30, 31), gợi ý HS cách vẽ, nặn. - Yêu cầu HS quan sát hình 7.3 (MT 1/tr21), gợi ý HS tìm ý tưởng. GV chốt. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành cá nhân, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo hình được con vật đơn giản + HSNK: Mô phỏng lại được bức tranh sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số sản phẩm, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc nhóm - HS quan sát, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV - Đại diện một vài nhóm trình bày - HS kể tên con vật mà em biết. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 7.2a, 7.2b, 7.2c (MT1/tr30, 31), nhận ra cách vẽ, nặn - HS quan sát, tìm thêm ý tưởng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề tiết 1; GV liên hệ GDHS ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán để học chủ đề 7, tiết 1. Tuần 16 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nêu được nội dung, hình ảnh và màu sắc trên bức tranh - Kỹ năng: Mô phỏng lại tác phẩm được xem hoặc thể hiện được hình ảnh con vật bằng cách thức vẽ hoặc sử dụng đất nặn. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh một số con vật, bài vẽ minh họa. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, hoặc đất nặn, kéo, hồ dán, sản phẩm ở tiết 1,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho lớp chơi trò chơi "đố bạn"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em muốn xây dựng ý tưởng gì? + Trong bức tranh hình ảnh nào là hình ảnh chính? + Theo em, bức tranh có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HS chậm: Tạo được bức tranh đơn giản về con vật + HSNK: Tạo được bức tranh sinh động về con vật - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng): + Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình? + Em học hỏi được gì từ những bức tranh được quan sát? Vì sao em lại thích thể hiện lại bức tranh? Em thích nhất hình ảnh nào trong bức tranh? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc cá nhân - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm theo khả năng HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. HS lắng nghe GV đánh giá 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề 7; GV liên hệ GDHS ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi; gợi ý HS làm phần vận dụng sáng tạo ở nhà. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán để học chủ đề 8 " Bình hoa xinh xắn", tiết 1. Tuần 17 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: BÌNH HOA XINH XẮN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, sự cân đối, màu sắc của một số (lọ) hoa. - Kỹ năng: Vẽ, cắt hoặc xé dán được bình hoa theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, trự quan, gợi mở, luyện tập thực hành. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cá nhân, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh một số lọ hoa, hình hướng dẫn tạo lọ hoa. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho lớp chơi trò chơi "Đố bạn: Đây là đồ vật gì?"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 8.1, 8.2 (MT1/tr34, 35), thảo luận, tìm hiểu: Các bộ phận chính, họa tiết dùng để trang trí, màu sắc,....Hình thức thể hiện, cách trang trí,.... - Mời đại diện một vài nhóm trình bày. - Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung. GV chốt Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 8.3 (MT1/tr35), gợi ý HS cách thực hiện tạo hình sản phẩm - Yêu cầu HS quan sát hình 8.4 (MT 1/tr36), gợi ý HS tìm ý tưởng. GV chốt, làm mẫu. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành cá nhân, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo hình được lọ hoa đơn giản + HSNK: Tạo được lọ hoa trang trí đẹp, màu sắc phù hợp. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số sản phẩm, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc nhóm - HS quan sát, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV - Đại diện một vài nhóm trình bày - Các nhóm nhận xét, bổ sung. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 8.3 (MT1/tr35), nhận ra cách thực hiện. - HS quan sát, tìm thêm ý tưởng. Lắng nghe GV chốt, quan sát GV làm mẫu. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề; GV liên hệ GDHS ý thức giữ gìn cẩn thận lọ hoa và các đồ vật dùng trong gia đình. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng để học chủ đề 8 " Bình hoa xinh xắn", tiết 2. Tuần 18 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 8: BÌNH HOA XINH XẮN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, sự cân đối, màu sắc của một số (lọ) hoa. - Kỹ năng: Vẽ, cắt hoặc xé dán được bình hoa theo ý thích. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ cùng nhau, gợi mở, luyện tập thực hành. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, cá nhân III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh một số lọ hoa, hình hướng dẫn tạo lọ hoa. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán, sản phẩm ở tiết 1.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV cho lớp chơi trò chơi "Đố bạn: Đây là đồ vật gì?"; GV giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em tạo lọ hoa có dáng thấp hay cao? + Em dùng họa tiết gì để trang trí cho lọ hoa? + Theo em, lọ hoa có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? + Màu sắc em dùng đã phù hợp chưa. Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HS chậm: Tạo được lọ hoa đơn giản. + HSNK: Tạo được lọ hoa sinh động, họa tiết đẹp. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng): + Em có nhận xét gì về sản phẩm của mình? + Em thấy bình hoa và hoa có cân đối với nhau không? + Bình hoa của em, em định sử dụng làm gì? + Em thích nhất lọ hoa nào của các bạn trong lớp? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc cá nhân - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm theo khả năng HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. HS lắng nghe GV đánh giá 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề; gợi ý HS tạo lọ hoa theo ý thích tại nhà. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng để học chủ đề 9 " Thiên nhiên tươi đẹp", tiết 1. Tuần 19 Lớp: 1 Thứ Ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 9: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra được hình ảnh cùng các đường nét và màu sắc đặc trưng của phong cảnh thiên nhiên. - Kỹ năng: Vẽ được tranh phong cảnh đơn giản, biết kết hợp các nét và màu sắc để tạo nên vẻ sinh động cho bức tranh. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về thiên nhiên, bài vẽ tham khảo về phong cảnh. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV gợi ý HS dùng một số nét vẽ tạo thành bức tranh đơn giản về thiên nhiên; giới thiệu vào chủ đề. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 9.1 (MT1/tr38), trao đổi nhóm: Tìm hiểu về thiên nhiên - Mời đại diện 2 nhóm trình bày. - Cho HS quan sát hình 9.2 (MT1/tr39), gợi ý HS tìm hiểu về: Tranh phong cảnh....GV chốt Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 9.3 (MT1/tr40), gợi ý HS cách vẽ tranh phong cảnh. - Yêu cầu HS quan sát hình 9.4 (MT1/tr40), gợi ý HS biết cách sử dụng các loại nét để tạo cho bức tranh sinh động. GV chốt. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành cá nhân, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo được bức tranh về thiên nhiên đơn giản + HSNK: Phối hợp các loại nét tạo ra bức tranh về thiên nhiên sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc nhóm - HS quan sát, trao đổi nhóm theo gợi ý của GV - Đại diện 2 nhóm trình bày - HS quan sát, trả lời câu hỏi theo ý riêng. Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cá nhân - HS quan sát hình 9.3 (MT1/tr40), nhận ra cách vẽ tranh phong cảnh. - HS quan sát, biết cách sử dụng các loại nét để tạo cho bức tranh sinh động . Lắng nghe GV chốt. HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng HS làm việc cả lớp. - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, để học tiếp chủ đề 9, tiết 2. Tuần 20 Lớp: 1 Thứ ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 9: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra được hình ảnh cùng các đường nét và màu sắc đặc trưng của phong cảnh thiên nhiên. - Kỹ năng: Vẽ được tranh phong cảnh đơn giản, biết kết hợp các nét và màu sắc để tạo nên vẻ sinh động cho bức tranh. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cả lớp. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về thiên nhiên, bài vẽ tham khảo về phong cảnh. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, sản phẩm ở tiết 1,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: GV nhận xét nhanh một số bài vẽ ở tiết 1; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh: + Em vẽ phong cảnh gì?Trong tranh có những hình ảnh gì? Hình ảnh nào là hình ảnh chính? + Em vẽ tranh đó như thế nào? + Em dùng nét gì để trang trí? + Theo em, bức tranh có cần thêm hay bớt chi tiết nào không? Hoạt động 2: Thực hành - Tổ chức HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. + HS chậm: Vẽ được bức tranh phong cảnh đơn giản + HSNK: Vẽ được bức tranh phong cảnh sinh động. - GV theo dõi, góp ý thêm Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Tổ chức HS trưng bày, GV theo dõi, góp ý. - GV gợi ý HS giới thiệu sản phẩm (ý tưởng): + Em diễn tả hình ảnh, màu sắc trong tranh như thế nào? + Em thích nhất bức tranh nào của các bạn trong lớp? + Em học hỏi được điều gì từ bức tranh của bạn? Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá lại, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh, trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV HS làm việc cá nhân - HS thực hành, hoàn thiện bài vẽ. - HS chậm, HS năng khiếu thực hành theo khả năng - HS lắng nghe HS làm việc cả lớp - HS trưng bày sản phẩm. - HS giới thiệu sản phẩm theo khả năng, ý tưởng riêng. HS làm việc cả lớp - HS nêu cảm nhận về tiết học, tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. HS lắng nghe GV đánh giá 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS tổng kết chủ đề 9; gợi ý HS làm phần vận dụng sáng tạo ờ nhà. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng để học chủ đề 10. Tuần 21 Lớp: 1 Thứ Ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 10: ĐÀN GÀ CỦA EM (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm hình dáng của gà mái, gà trống, gà con - Kỹ năng: Vẽ được con gà theo ý thích hoặc tạo hình được con gà bằng vật liệu khác. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về gà, hình gợi ý cách vẽ, bài vẽ tham khảo. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán,.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp hát tập thể bài hát: Đàn gà trong sân; giới thiệu vào chủ đề. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 10.1 (MT1/tr43), trao đổi nhóm: Tìm hiểu về hình dáng, hoạt động của gà. + Chỉ ra gà trống, gà mái, gà con. + Nêu các bộ phận chính của con gà? Điểm nổi bật của gà trống, gà mái, gà con. - Mời đại diện 3 nhóm trình bày. - Cho HS quan sát hình 10.2 (MT1/tr44), gợi ý HS tìm hiểu về: Tranh vẽ gà....GV chốt. - GV liên hệ GDHS ý thức chăm sóc bảo vệ gà Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 10.3 (MT1/tr44), gợi ý HS cách vẽ con gà. - GV vẽ mẫu, chốt. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành cá nhân, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo được hình con gà đơn giản + HSNK: Tạo được hình con gà rõ đặc điểm, sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc nhóm - HS quan sát, trao đổi nhóm theo gợi ý của GV - Đại diện 3 nhóm trình bày - HS quan sát, trả lời câu hỏi theo ý riêng. Lắng nghe GV chốt. - HS có ý thức chăm sóc bảo vệ gà HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 10.3 (MT1/tr44), nhận ra cách vẽ con gà. - HS quan sát GV vẽ mẫu. Lắng nghe HS làm việc cá nhân - HS thực hành theo khả năng HS làm việc cả lớp. - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 10, tiết. Nhắc HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, để học tiếp chủ đề 10, tiết 2. Tuần 22 Lớp: 1 Thứ Ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 10: ĐÀN GÀ CỦA EM (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm hình dáng của gà mái, gà trống, gà con - Kỹ năng: Vẽ được con gà theo ý thích hoặc tạo hình được con gà bằng vật liệu khác. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về gà, bài vẽ tham khảo. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán, sản phẩm ở tiết 1.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp chơi trò chơi nhìn hình đoán tên con vật; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - GV gợi ý HS tìm hiểu bức tranh + Em tạo dáng con gà trong hoạt động gì? con gà đã rõ đặc điểm chưa? dáng con gà phù hợp với hoạt động chưa? Em nghĩ mình có cần phải chỉnh sửa thêm gì không? Nếu sửa em sẽ sửa thế nào? + Để tạo thành bức tranh của nhóm, nhóm em cần phải làm gì? Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - GV gợi ý HS tạo bức tranh tập thể: + Nhóm em xây dựng câu chuyện gì? + Câu chuyện đó cần những hình ảnh nào? + Câu chuyện đó diễn ra ở đâu? Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Tổ chức HS thực hành nhóm tạo bức tranh tập thể, GV theo dõi, góp ý thêm. + Nhóm HS chậm: Tạo được bức tranh về gà có nội dung đơn giản + Nhóm HSNK: Tạo được bức tranh về gà có nội dung sinh động, bố cục chặt chẽ. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết hoc, nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. HS làm việc cả lớp - HS tìm hiểu bức tranh theo gợi ý của GV HS làm việc nhóm - HS lắng nghe, rút ra cách tạo bức tranh của nhóm HS làm việc nhóm - HS thực hành nhóm tùy theo khả năng của HS HS làm cả lớp. - HS nêu cảm nhận riêng - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 10, tiết 2. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng để học tiếp chủ đề 10, tiết 3. Tuần 23 Lớp: 1 Thứ Ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 10: ĐÀN GÀ CỦA EM (Tiết 3) I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Nhận ra và nêu được đặc điểm hình dáng của gà mái, gà trống, gà con - Kỹ năng: Vẽ được con gà theo ý thích hoặc tạo hình được con gà bằng vật liệu khác. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC 1. Phương pháp: Trực quan; gợi mở; luyện tập, thực hành; tạo hình 3D. 2. Hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp, nhóm. III. CHUẨN BỊ 1. GV chuẩn bị: Hình ảnh về gà, sản phẩm minh họa, kéo, giấy bìa hoặc đĩa giấy, hồ dán, keo dán. 2. HS chuẩn bị: Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán, sản phẩm ở tiết 2.... IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. 2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của nhóm, nhận xét. 3. Bài mới: Lớp chơi trò chơi: Ai nhanh hơn; giới thiệu vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Yêu cầu HS quan sát hình 10.5 (MT1/tr45), trao đổi: + Chỉ ra các vật liệu tạo hình con gà - Yêu cầu HS kể tên một số vật liệu có thể tạo hình con gà. GV chốt. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện - Cho HS quan sát hình 10.7 (MT1/tr46), gợi ý HS cách tạo hình con gà từ giấy bìa. - GV làm mẫu, chốt. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Yêu cầu nhóm thảo luận chọn chất liệu thực hiện. - Tổ chức HS thực hành nhóm, GV theo dõi, góp ý thêm. + HS chậm: Tạo được sản phẩm về gà đơn giản + HSNK: Tạo được sản phẩm về gà sinh động. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - HS nêu cảm nhận về tiết học, GV nhận xét một số bài vẽ, khen ngợi, động viên HS. HS làm việc nhóm - HS quan sát, trao đổi nhóm theo gợi ý của GV - HS kể tên một số vật liệu có thể tạo hình con gà. HS làm việc cả lớp - HS quan sát hình 10.7 (MT1/tr46), nhận ra cách tạo hình con gà. - HS quan sát GV làm mẫu. Lắng nghe HS làm việc nhóm - Các nhóm thảo luận chọn chất liệu thực hiện. - HS thực hành theo khả năng HS làm việc cả lớp. - HS nêu cảm nhận về tiết học - HS lắng nghe 4. Củng cố-dặn dò: GV gợi ý HS củng cố nội dung chủ đề 10, tiết 3. Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng để học tiếp chủ đề 10, tiết 4. Tuần 24 Lớp: 1 Thứ Ba ngày .... tháng .... năm ..... CHỦ ĐỀ 10: ĐÀN GÀ CỦA EM (Tiết 4) I. MỤC T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12405495.doc